Mlátička hazardu

04. června 2010, 14:58 - David Kasl
04. června 2010, 14:58

Lázeňský starosta drtí herny a plánuje rozšířit trestní oznámení na šéfa Sazky

„I love you, diese bedna! Poprvý v životě pět sedmiček a pět litrů!“ zvolal Vaci a začal líbat videoloterijní terminál, k němuž před několika minutami s půllitrem piva usedl. Je půlnoc a v nonstop herně Viktoria na rohu ulic Americká a Československé armády nedaleko centra Františkových Lázní hrají u výherních přístrojů kromě Vaciho další dva zhruba pětadvacetiletí mladíci. Sedm místních „štamgastů“ popíjí pivo u dvou stolů před barem, za nímž „operují“ tři mladí Vietnamci.

Nezákonná vyhláška… Františkovy Lázně, respektive jejich starosta Ivo Mlátilík, jsou momentálně bezesporu mediálně nejhlasitějším odpůrcem hazardu na svém území. Posledním tahem Mlátilíka je trestní oznámení, které předminulý čtvrtek podal na generálního ředitele Sazky Aleše Hušáka. Dle Mlátilíka šéf loterijní společnosti v několika dopisech vyhrožoval jemu i zastupitelům například tím, že se zneužitím zákonem svěřených pravomocí vystavují vážnému riziku odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem.
Františkovy Lázně obecně závaznou vyhláškou, účinnou od 13. května, zakázaly ve městě provozování videoloterijních terminálů (VLT); s výjimkou Ingo Casina ve Společenském domě v centru města. Dle dosud platného zákona o loteriích ale VLT povoluje ministerstvo financí a obce mohou na svém území regulovat pouze klasické výherní hrací přístroje (VHP), a nikoliv VLT (viz EURO 14/2010).
VHP již po předchozí vyhlášce, která ve Františkových Lázních platí od 1. prosince 2009 (a povoluje tyto přístroje pouze v Ingo Casinu), z heren ve městě zmizely zcela. „Jenže VLT nám zůstaly a ministerstvo financí jich k nám do konce roku povolilo dalších devatenáct. Poté, co v březnu místní gambler zastřelil vietnamskou barmanku v herně Harmonie a co jsme kontrolami zjistili negativní kriminální vlivy heren na naše prostředí, jsme schválili vyhlášku omezující rovněž provoz VLT,“ vysvětluje Mlátilík.
Přestože je dle stanoviska ministerstva vnitra vyhláška omezující provoz VLT v rozporu se zákonem, Františkovy Lázně požadují, aby spor vyřešil Ústavní soud. „V souladu s již dříve přijatou vyhláškou, kterou jsme zakázali prostituci a kterou schválil Ústavní soud, jsme provoz heren pojmenovali jako činnost, která narušuje veřejný pořádek,“ věří v oprávněnost postupu města Mlátilík.

… ale zatím platí Ke zrušení vyhlášky zatím ministerstvo vnitra Františkovy Lázně nevyzvalo. „Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Ministerstvo vnitra uplatňuje represivní dozorová opatření pouze v případech, kdy takový zásah ochrana zákona zcela nepochybně vyžaduje,“ uvádí jeden z důvodů Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Dále odkazuje na novelu loterijního zákona, kterou 20. května schválil Senát a u níž „existuje předpoklad, že ji prezident republiky podepíše“. „Nově budou mít obce možnost regulovat provozování veškerých loterií a jiných podobných her na svém území. Po nabytí účinnosti novely 1. července 2010 a po novém právním posouzení tak sice nebude obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně zcela v souladu se zákonem, avšak zjištěné vady již zřejmě nebudou dosahovat takové intenzity, aby ministerstvo opravňovaly k zahájení dozorového procesu,“ vysvětluje Malá. I kdyby tento proces ministerstvo zahájilo, bylo by nuceno jej s největší pravděpodobností kvůli změně zákona zarazit ještě před pozastavením účinnosti vyhlášky.
Další postup ministerstva se bude dle Malé řídit až rozhodnutím prezidenta ohledně novely zákona o loteriích. Václav Klaus přitom již minulý týden podepsal související novelu zákona o podpoře sportu, který obsahuje ustanovení týkající se loterií a jiných podobných her ve formě „přílepku“ (viz EURO 21/2010). Po dobu účinnosti vyhlášky jsou ale dle Malé provozovatelé videoloterijních terminálů povinni se jí řídit, a pokud se cítí být postupem města poškozeni na svých právech, mohou se domáhat své ochrany a případné náhrady škody prostřednictvím obecného soudu. Protože Sazka odmítla tři videoterminály, které ve městě provozuje v Herně Baru Phoenix, odpojit, město jí udělilo pokutu sto tisíc korun. Stejně postupovalo i u ostatních provozovatelů, kteří své přístroje neodvezli nebo neodpojili.

Hušáku, nevyhrožuj! „Vyhlášku samozřejmě napadla řada provozovatelů VLT. Zatímco ale ostatní protestují proti správnímu rozhodnutí, odvolávají se a využívají řádných opravných prostředků, pan Hušák nad rámec toho v dopisech atakuje zastupitele, úředníky a mě osobně a vyhrožuje nám ztrátou majetku,“ vysvětluje důvody podání trestního oznámení Mlátilík. A cituje například úryvek z petice, kterou Aleš Hušák zaslal zastupitelům Františkových Lázní 2. dubna: „Dále se Sazka, a. s., bude žalobou u soudu domáhat náhrady škody spočívající v ušlém zisku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem… Tato škoda může přejít skrze regresní úhradu také jmenovitě a osobně na odpovědné úřední osoby.“
Podobné věty považuje starosta za vyhrožování s cílem ovlivnit rozhodování zastupitelů. „Dle nového trestního zákona platného od letošního roku se vyhrožování dopouští ten, kdo jinému vyhrožuje způsobením značné škody v úmyslu působit na výkon jeho pravomoci,“ dodává Mlátilík. A diví se, že si toho nikdo nevšiml před schvalováním novely loterijního zákona koncem května v Senátu, kdy největší hráči na českém hazardním trhu včetně sazky vyhrožovali v případě jejího přijetí přemístěním firem do zahraničí a miliardovými arbitrážemi za vzniklé škody (viz EURO 21/2010). „Počkám, jak se rozběhne náš případ, a když to neudělá nikdo jiný, rozšířím své podání o vyhrožování senátorům,“ říká Mlátilík.
Aleš Hušák dle mluvčího Sazky Zdeňka Zikmunda veškerá starostova obvinění kategoricky odmítá: „Jsou zcela nesmyslná a nepodložená, protože se žádného protiprávního jednání nedopustil. Po ukončení šetření orgánů činných v trestním řízení se bude generální ředitel bránit právní cestou, žalobou na ochranu osobnosti a oznámením pro trestný čin pomluvy.“ Dle Zikmunda město postupuje v rozporu se zákonem i stanovisky ministerstev financí a vnitra. „Spor vede (Sazka) v právní rovině a v uvedené souvislosti již podala i trestní oznámení,“ dodává mluvčí firmy.

Předvolební kampaň? Během úterní noci obcházíme v centru čtyři z celkem osmi heren ve městě. Kromě Herny Baru Phoenix, kde jsou jediné tři terminály Sazky, bowling a kulečníkový stůl, jsou všude za barem Vietnamci. Většina heren je kromě obsluhy liduprázdná. Od strážníků městské policie, jejichž automobil spatříme v ulicích ten večer ještě několikrát, se dozvídáme, že nejhorší jsou v hernách víkendy a doba po výplatách, ale přes týden tam bývá „mrtvo“.
Dle názoru několika místních lidí, které potkáváme, není ve Františkových Lázních hracích automatů tolik a problematika není zdaleka tak vyhrocená, jak by se z médií mohlo zdát. Starostova opatření považují i za součást jeho předvolební kampaně do podzimních voleb do Senátu.
„Než jsme začali s čistkou, bylo tu řádově zhruba 120 automatů, půl na půl VHP a VLT. Dneska zbývá v hernách asi třicet VLT. Není jich tolik, děkujeme, pane starosto,“ hájí svůj nekompromisní postup Mlátilík. Kromě zákazu provozování výherních hracích přístrojů a intenzivních kontrol v hernách ze strany městské i státní policie (jež Aleš Hušák označuje v jednom ze svých dopisů městu za zjevnou šikanu s tím, že „opakované a plánovité požadavky městské policie na prokazování totožnosti hostů v naší provozovně bez konkrétního podezření směřují k maření podnikatelské činnosti společnosti Sazka“) se město snaží bojovat proti hazardu i jednáním s majiteli objektů, aby nepodporovali kriminalitu pronajímáním prostor na herny. „V poslední době se takto podařilo zrušit čtyři herny. Řádově třicet VLT bez zásahu státu. Touto cestou jsme se vydali a budeme v ní pokračovat,“ říká Mlátilík.

Bez peněz se obejdeme „Za čtyři roky, co jsem ve funkci, jsme navíc nezkolaudovali jedinou provozovnu na hernu. Z devadesáti procent je tu provozují vietnamští spoluobčané, a jak ubývá hráčů, začínají se zabývat i jinými činnostmi, aby splatili nájmy,“ pokračuje starosta. Z dlouhodobých policejních statistik dle něj vyplývá, že v posledních čtyřech letech se v hernách páchá ve zvýšené míře trestná činnost od prodeje drog po prodej kradeného zboží.
Represivními opatřeními chce Mlátilík přimět provozovatele hazardu, aby si uvědomili, že město herny nechce: „Přirovnávám to k manželství: když ženskou nechcete, tak se s ní rozvedete. Když město nechce herny a nechce z nich ani finanční prostředky, tak by se tady ti lidé neměli snažit za každou cenu setrvávat.“
Město sice přijde zhruba o 1,8 milionu korun, což ale není dle starosty částka, kterou by nemohlo postrádat. „Lidský život má cenu daleko větší. Za poslední desetiletí tady nemáme žádnou sebevraždu z nešťastné lásky k prostitutce nebo z drogově závislé scény. Ale máme tu tři sebevraždy a jednu vraždu ze scény hazardu,“ upozorňuje Mlátilík.

Zvýhodněné kasino? Ještě jedna pochybnost zaznívá od místních: zda město nenahrává vyhláškami již zmíněnému jedinému kasinu ve městě. Což naznačuje v petici zastupitelům i Aleš Hušák, když píše, že „je věcí veřejného zájmu nedopustit, aby postavení představitele města bylo zneužíváno k nezákonnému zvýhodňování určité skupiny či jednotlivého podnikatele – provozovatele výherních hracích přístrojů“.
„Zákon o obcích říká, že město může činnost, která narušuje veřejný pořádek, omezit nebo ji vymístit jen na určitá místa. V souladu s tím jsme použili jediný možný objekt, který v současné době splňuje všechny požadavky slušného podnikání v hazardu. Je jím Ingo Casino ve společenském domě, který patří městu. Již deset let ho pronajímáme firmě, která objekt nákladně zrekonstruovala a městu odvádí každoročně osm až deset milionů korun z povinného odvodu z hazardu,“ brání se Mlátilík.
„Hráči z heren k nám nepřejdou, to určitě nejsou naši potenciální zákazníci,“ říká zástupce provozovatele Ingo Casina Aleš Soukup, „jediný přínos může být ten, že město bude klidnější a lidé se sem budou vracet.“ Majitel Ingo Casina provozuje celkem sedm kasin v příhraničí, zhruba 80 procent klientely přitom dle Soukupa tvoří Němci.
Možná nejsou Františkovy Lázně ukázkovým rájem hazardu. Možná jsou ale ukázkou toho, jak lze proti hazardu víceméně úspěšně bojovat v malém městě. Možná že Vacimu už nikdy pět sedmiček v herně ve Františkových Lázních nepadne, protože už tu žádná herna nebude. Pokud prezident podepíše novelu zákona o loteriích, uvidíme, zda bude mít po uplynutí tříleté ochranné lhůty na dosud povolené videoloterijní přístroje Vaci vůbec kde hrát.

Popisky:
(otvirák)
Jádro sporu. Sazka provozuje ve Františkových Lázních pouze tři přístroje prostřednictvím Centrálního loterijního systému Starport v Herně Baru Phoenix (na snímku). „Byť tu má Hušák nejmenší počet videoloterijních terminálů, tak se vzteká, jako by měl celé město pod kontrolou, a v dopisech mně osobně vyhrožuje,“ říká k trestnímu oznámení na ředitele Sazky starosta Ivo Mlátilík.

(starosta)
Herny tady nechceme. Od ledna nebyla při kontrolách heren ve Františkových Lázních v 99 procentech případů přítomná oprávněná osoba ani její zástupce. To by měl být dle starosty Iva Mlátilíka důvod k okamžitému zrušení licence vydané ministerstvem financí.

(vetsi)
Mizerný kšeft. Místní policisté považují za nejhorší hernu Crystal v Žirovnické ulici. Vietnamský barman (na snímku vlevo) nám v prázdném lokále řekl, že byznys je špatný a lidé nechodí. I proto, že čtyřikrát denně kontrolují totožnost hostů městští strážníci a minimálně jednou denně státní policie.

(herna)
Blok od úřadovny policie. V této herně Viktoria v Americké ulici policisté počátkem března zadrželi gamblera, který chvíli předtím zastřelil barmanku v nedaleké herně Harmonie. Měl u sebe odjištěnou zbraň a zřejmě si přišel pro peníze, které v hernách prohrál.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto,…
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Kolik může stát Škoda Karoq „v plné palbě“? Klidně přes milion
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou platformu z F-Typu
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Technologie
Je tu Mini-ITX deska pro Skylake-X. Díky slotům SO-DIMM má pořád čtyřkanálové paměti
Právě vyšlo Ubuntu 17.10. Populární linuxová distribuce má několik klíčových novinek
Fotografové zapláčou. Adobe ukončí Lightroom 6, budoucnost je v předplatném
Dva displeje spojené v jeden. ZTE Axon M je hodně opožděnou revolucí
Nokia 7 je tady. Sympatická střední třída má skleněná záda a punc od Zeisse
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít