Mít papír na kvalitu se vyplatí

07. července 2004, 00:00 - PETR HAVEL
07. července 2004, 00:00

CERTIFIKACE Přestože certifikaci kvality ubytovacího zařízení nenařizuje žádný zákon, v praxi je velkou konkurenční výhodou. Provádějí ji zástupci Svazu podnikatelů.

CERTIFIKACE

Přestože certifikaci kvality ubytovacího zařízení nenařizuje žádný zákon, v praxi je velkou konkurenční výhodou. Provádějí ji zástupci Svazu podnikatelů.

K zahájení provozu agroturistické farmy není třeba speciální živnosti. Příjmy z této aktivity lze zahrnout do daňového přiznání za pronájem ubytovacích prostor. V případě ubytování bez stravování (turistické ubytovny, kempy, chatové osady; bytové domy, rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci apod.) je ale vhodné pořídit si živnostenský list na ubytovací služby (živnost volná, číslo oboru 83, nařízení vlády č. 140/2000 Sb). Kapacita je omezena na 10 lůžek. Podle této živnosti je možné poskytovat i snídaně. V případě nabídky ubytování se stravováním jde o takzvanou hostinskou činnost (živnost řemeslná, nařízení vlády č. 469/2000 Sb).

CERTIFIKACE JE VÝHODOU

Stejně jako v jiných oblastech nabídky služeb či produktů lze v případě agroturistiky dosáhnout určitých kvalitativních standardů, které jsou oceněny certifikátem kvality. Jde o takzvanou „Certifikaci ubytování v soukromí“. Ta je sice dobrovolná, ale podle ředitelky ECEAT CZ (Evropského centra pro eko agro turistiku) Kateřiny Gryndlerové je podmínkou pro obdržení případné dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v současné době jde o program „rozvoj lázeňství“, připravují se i další kapitoly včetně venkovské turistiky na celostátní a krajské úrovni - nyní probíhá v Moravskoslezském kraji). Vedle toho organizace ECEAT CZ pověřila Svaz podnikatelů kontrolou svých speciálních kritérií v ČR. Jde o Kritéria pro Stezky dědictví a Eko kritéria, přičemž hodnotí ubytovací zařízení z hlediska přispění k zachování tradic venkova a příspěvku k ochraně životního prostředí. Rovněž tato certifikace je dobrovolná. Bez ní ale zahraniční partneři sítě ECEAT nezařadí ubytovací zařízení do svých propagačních materiálů, což má přímý dopad na počet hostů ubytovacího zařízení. Platnost certifikátu je 12 měsíců. Vydává jej Svaz podnikatelů, respektive sekretariát v Brně. Nyní certifikaci ubytování v soukromí splňuje 162 ubytovacích zařízení. Certifikaci provádějí proškolení odborníci. Přestože certifikaci kvality ubytovacího zařízení nenařizuje žádný zákon, praxe prověřila, že hosté dávají při výběru přednost certifikovanému ubytování před necertifikovaným. Mít certifikát je velkou konkurenční výhodou.

DOPORUČENÉ STANDARDY

Aby byl zaručen jednotný postup, vytvořil Svaz podnikatelů „Doporučené standardy ubytování v soukromí“. Jejich podrobné znění lze nalézt na www.eceat.cz. Současně byl Svaz podnikatelů pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj jejich uplatněním v praxi. Standardy ubytování v soukromí mají přispět především ke zkvalitnění těchto služeb cestovního ruchu. Při certifikaci se zjišťuje soulad mezi příslušnými standardy a skutečným stavem ubytovacího zařízení.

TYPY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Ubytování v soukromí zahrnuje malé ubytovací kapacity - kempy, chalupy a letní byty a penziony s kapacitou do 20 osob. Tato zařízení se rozdělují do třech (u penzionů do čtyřech) kvalitativních tříd podle vybavení a úrovně poskytovaných služeb. Zařazení do příslušných tříd se provádí na základě splnění požadavků standardů. Ubytovací zařízení, které má být certifikováno, musí odpovídat požadavkům na druh, kapacitu a třídu, včetně zvláštních specifických požadavků dle jednotlivých druhů. Druhy ubytovacích zařízení jsou: * malé kempy - pronájem pozemku (zahrady) za účelem stanování nebo kempování * ubytování s vlastním vařením - pronájem chalup nebo letních bytů (hosté si vaří sami) * ubytování se stravováním - hostům je podávána alespoň snídaně (penziony) Kapacita ubytovacího zařízení je maximálně 20 osob. Výjimka je u kempů, kde může být kapacita zvýšena počtem kempovacích míst, ovšem každé musí mít kapacitu do 20 osob. Pro dosažení certifikátu je nutné dosáhnout stanoveného počtu bodů. Závazné minimum musí být splněno beze zbytku. Splnění požadavků standardů se kontroluje při vstupní a následné kontrolní proceduře. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY * živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění * zákon o živnostenských úřadech č. 570/1990 Sb., v platném znění * zákon o soukromém podnikání občanů č. 105/1990 Sb., v platném znění * zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů * vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných * zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. * zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR * příjmy z pronájmu: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů * občanský zákoník č. 40/1964 Sb., v aktuálním znění * obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., v aktuálním znění KRITÉRIA PRO STEZKY DĚDICTVÍ * ubytovací nebo stravovací zařízení není součástí mezinárodních řetězců * veškeré stavby a vybavení ubytovacího nebo stravovacího zařízení jsou udržované a v dobrém stavu * rekonstrukce starých budov je provedena citlivě v duchu místní atmosféry; nové stavby používají tradičních materiálů a prvků založených na místní architektuře * stavby a zařízení působí čistým, klidným a spořádaným dojmem * ze zařízení jsou maximálně vyloučeny „moderní“ materiály (zejména plastový nábytek, umělé květiny, přehozy atd.) * hosté nejsou obtěžováni hlukovým a vizuálním znečištěním (nepřetržitý a hlasitý televizní a rozhlasový příjem zejména ve společných prostorách, všudypřítomné reklamní předměty nesouvisející s ubytováním nebo stravováním atd.) * podávají se typická místní jídla nebo se prodávají domácí produkty nebo certifikované bioprodukty * zařízení je provozováno alespoň s částečným nekuřáckým provozem * zařízení nabízí možnost práce v hospodářství, navštěvu místních řemeslníků apod. * provozovatel aktivně podporuje ochranu přírody, údržbu krajiny a podílí se na rozvoji šetrných turistických aktivit (např. vyvěšováním ptačích budek, přikrmováním zvěře, sečením mezí, výsadbou remízků, opravou malých památek jako např. boží muka, značením tras apod.) „EKO“ KRITÉRIA - OCHRANA ŽIVO TNÍHO PROSTŘEDÍ

HLUK A VIZUÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ: * hosté nejsou obtěžováni hlukovým a vizuálním znečištěním (nepřetržitý a hlasitý televizní a rozhlasový příjem zejména ve společných prostorách, všudypřítomné reklamní předměty nesouvisející s ubytováním nebo stravováním atd.) ODPADY: * zařízení a jeho okolí je vždy upravené a čisté * s odpadními vodami i pevnými odpady je nakládáno prokazatelně odpovídajícím způsobem (vody nejsou vypouštěny volně z ubytovacího zařízení, odpady nejsou páleny v okolí ubytovacího zařízení) * hostům je umožněno třídění odpadu již při jeho vzniku nebo jej třídí majitel/provozovatel; počet frakcí se řídí místními podmínkami, základní druhy jsou spalitelný odpad (papír, dřevo, nikoliv plasty), kompostovatelný odpad (kompost, hnojiště) a ostatní odpad; pokud místní podmínky dovolí, také další frakce, např. sklo, plasty a kovy * zařízení je provozováno alespoň s částečným nekuřáckým provozem * v maximální míře jsou používány vratné obaly, velkospotřebitelská balení, výrobky z recyklovaného papíru VODA, ENERGIE: * žádné kohouty a ventily nesmí kapat nebo protékat * jsou přijata opatření ke snížení spotřeby vody (nejméně spořič vody na WC, aby bylo možné splachovat i menší dávkou vody, úsporné sprchy=nízkoprůtokové nástavce a jednopákové vodovodní baterie) * jsou přijata opatření ke snížení spotřeby energií (nejméně instalace úsporných žárovek/zářivek na místech s dlouhodobým osvětlením a účinná regulace teploty ve vytápěných místnostech) * je instalováno zařízení na využití obnovitelných zdrojů (např. solární ohřev vody nebo výroba elektrické energie, využití energie větru, tepelná čerpadla, využití pasivních zisků solární energie, energetické využití biomasy) * provozovatel hosty informuje o správném využití zdrojů (možnosti úspory vody a energie) PŘÍRODA, KRAJINA:**

* žádná z aktivit nesmí vést k erozi půdy, likvidaci drobných přírodních elementů (rozorávání a vypalování mezí), omezování biodiverzity, k potlačování přirozených potřeb živočichů včetně chovaných zvířat

* ubytovací zařízení provozuje certifikované ekologické zemědělství nebo používá v užitkové či okrasné zahradě a při údržbě okolí domu šetrné principy s minimem chemie (integrovaný přístup)

* provozovatel aktivně podporuje ochranu přírody, údržbu krajiny a podílí se na rozvoji šetrných turistických aktivit (např. vyvěšováním ptačích budek, přikrmováním zvěře, sečením mezí, výsadbou remízků, opravou malých památek jako např. boží muka, značení tras apod.)

* provozovatel spolupracuje s organizacemi ochrany přírody (např. správou národního parku, nevládními organizacemi apod.)

foto: Profit - Jakub Turek

Pramen: ECEAT CZ

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít