Ministrův dopis - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Ministrův dopis

, István Lékó,
Ministrův dopis
Zdroj: Euro.cz

Grégr: IOC ještě zbývá investovat do rafinerií 90 milionů USD

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr se ve sporu mezi Unipetrolem a Českou rafinérskou o předávacích cenách nepostavil na stranu zahraničních investorů. Vyplývá to z dopisu, jímž ministr 31. května odpověděl na žádost konsorcia International Oil Companies (IOC), kterou poslali i premiéru Miloši Zemanovi 29. května (EURO 22/2002). Kopie obou dopisů má týdeník EURO k dispozici. Grégr svoji odpověď adresoval generálním ředitelům firem Agip, Conoco, Shell, velvyslancům USA, Nizozemska, Itálie a velvyslankyni Velké Británie.

Chybu prý udělal IOC.

„Vláda České republiky si váží všech zahraničních akcionářů, kteří rozvíjejí českou ekonomiku. Stejně tak oceňuje investici, kterou konsorcium společností Agip, Conoco a Shell realizovalo ve společnosti Česká rafinérská. V roce 1995 byly sjednány takzvané definitivní smlouvy. Součástí těchto smluv jsou i principy stanovení cen mezi společností Česká rafinérská a ostatními podniky i skupiny Unipetrol,“ píše Grégr s tím, že tyto principy nestanoví v žádném případě výši cen.
Obchodní smlouvy pro dodávky surovin pro Chemopetrol byly podle ministra Chemopetrolem vypovězeny přesně v souladu s právními předpisy a zněním smluv, a to z důvodu cenové nevýhodnosti. „Okamžitě po vypovězení těchto smluv koncem června 2001 jste byli opakovaně vyzváni k zahájení jednání o podmínkách nových smluv. Jednání však, díky vašemu přístupu, započala až počátkem února 2002. Unipetrol jako jedenapadesátiprocentní akcionář České rafinérské nikdy nesouhlasil, že by tyto smlouvy měly být prodlouženy za stejných podmínek i v roce 2002. Je velmi pozitivní, že se všechny strany dohodly na uzavření provizorních smluv s cílem zajistit pokračování dodávek během jednání, byť vaší příčinou zpožděného o sedm měsíců,“ uvádí Grégr.
„Zmiňujete se o principu přiměřených tržních cen, které byly součástí takzvaných definitivních dohod. Jednoznačně souhlasím s tímto principem a Unipetrol vám jistě předloží takový návrh, který odpovídá spravedlivým tržním cenám. Cenová ztráta za rok 2001 a počátek roku 2002 je v České rafinérské způsobena extrémně nízkými rafinérskými maržemi tak, jak prohlásil generální ředitel Ivan Ottis v českém tisku,“ píše Miroslav Grégr s tím, že právě proto je udiven prohlášením České rafinérské, že ztráty jsou způsobeny nižšími cenami surovin pro Chemopetrol.

Grégrovi chybí 90 milionů.

„Nejsem si jist, zda jste splnili všechny závazky, ke kterým jste se zavázali v roce 1995. Doplňuji pouze, že ke splnění vašeho závazku k investování stále zbývá přibližně 90 milionů USD,“ reagoval Grégr na tvrzení akcionářů IOC, že splnili veškeré závazky, jež české vládě slíbili.
Podle ministra Grégra byly ceny surovin pro Chemopetrol v souladu s principy definitivních smluv na bázi tržních cen, a pokud klesaly, bylo to zjevně z důvodů poklesu cen na relevantních trzích. „Ceny, které Česká rafinérská platila za energie a služby, byly přesně podle znění definitivních smluv, a to na bázi nákladů a sjednané návratnosti kapitálu. Vaše námitka o vzrůstu cen v tomto případě tedy není relevantní. Všechny společnosti jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku a je pouze na nich, jak se s těmito problémy vyrovnají. Česká rafinérská a Chemopetrol jsou společnosti, které jsou organicky provázány a nemohou existovat jedna bez druhé. Věřím, že společně s Unipetrolem naleznete takovou úroveň předávacích cen, aby obě společnosti byly prosperujícími.“

Nátlak? Ne!

Grégr však upozorňuje akcionáře IOC, že všechny investice České rafinérské byly prakticky pořízeny z vlastních zdrojů. „Až do roku 2001 hospodařila Česká rafinérská s výraznými zisky. Srovnání cen surovin pro Chemopetrol se západoevropskou konkurencí vyznívá jednoznačně nepříznivě pro Chemopetrol, což vedlo Chemopetrol k výpovědi smluv v roce 2001. Odmítám jednoznačně ultimátum, pokud hovoříte o přerušení dodávek surovin do Chemopetrolu. O dlouhodobých smlouvách nelze jednat pod nátlakem. Rovněž považuji za nemožné, aby se jakýkoliv státní činitel angažoval v záležitosti jednání o uzavření obchodní smlouvy mezi dvěma akciovými společnostmi. Považoval bych to za porušení tržního prostředí a principu volné soutěže,“ uzavírá svoji odpověď ministr průmyslu a obchodu akcionářům IOC s tím, že věří, že společně s Unipetrolem dosáhnou – v nejkratším možném termínu – takových podmínek, které budou přijatelné pro obě strany. „Žádám Vás, abyste učinili všechny kroky k dosažení tohoto stavu.“