Ministerské realitní kanceláře

21. února 2008, 14:21 - Kateřina Menzelová
21. února 2008, 14:21

Úřady chtějí z obchodů s budovami získat stovky milionů korun

Hledáme zájemce pro pozemky, věznice, zámky, areály léčeben a lukrativní budovy v centru Prahy. Takovéto nabídky nepocházejí z vývěsních tabulí realitních kanceláří, ale z oddělení ministerstev, která zodpovídají za nakládání s nemovitým majetkem. Nejvíce pozornosti upoutalo v nedávné době prohlášení ministerstva průmyslu a obchodu, že chce jedenáct svých objektů v centru Prahy s doplatkem vyměnit za nové sídlo na okraji města. Státních úřadů, které se zbavují svých nepotřebných budov, je ale více. Podobně jako Římanův úřad hledají na trhu kupce z řad developerů a investorů také ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti, financí a brzy k nim přibude také ministerstvo zemědělství. Státní instituce si od tohoto kroku slibují příjmy v řádech stovek milionů korun. V České republice neexistuje evidence objektů, které vlastní státní instituce a jejich organizační složky. „To, že stát nevlastní centrální soupis všech svých nemovitostí a účetnictví složek státu neumožňuje přesně rozklíčovat, jakou část nákladů konkrétní instituce představují náklady na správu a chod budov, je důkazem, že stát reformu hospodaření s vlastním majetkem potřebuje,“ konstatují zástupci sdružení eStát, který je zaměřený na efektivní fungování státu. Sdružení se domnívá, že současné disproporce vyřeší jeden úřad či agentura, která by soustředila všechny veřejné nemovitosti. Podobný model využívá Rakousko nebo německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Ministerstva nicméně již sama začala svůj nemovitý majetek alespoň částečně konsolidovat. Na některých úřadech pracují na analýze objektů, které mají v portfoliu, jiná již s rozprodejem nepotřebných budov začala.

Julínkovy tendry.

„Žasnu, kolik máme nepotřebného majetku a kolik ho leží zbytečně ladem,“ konstatoval ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Jeho úřad v současné době prodává dva realitní balíky. První zahrnuje sedmnáct nemovitostí Zdravotnického zabezpečení krizových stavů se sídlem v Příbrami. Odhad tržní ceny za první portfolio, kam spadají mimo jiné bývalý zámek s parkem z počátku 18. století ležící ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku, zámek Dívčí Hrady či zámek Brantice, činil 95 milionů korun. Odhad provedl ostravský Znalecký ústav Alfa. Vítěz tendru, společnost Terabet, která vznikla teprve na podzim a z 99 procent ji ovládá kyperská firma TeraWorks Limited, zaplatil za realitní portfolio 113 milionů korun. „Peníze budou použity na investiční akce pro urgentní medicínu,“ říká Tomáš Cikrt, ředitel komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví. První nemovitostní obchod Julínkova resortu vyvolal nespokojenost, protože některé obce počítaly s tím, že jim ministerstvo zdravotnictví převede majetek bezúplatně. Starosta Brantic se dokonce obrátil na ministerstvo financí, aby prodej prověřilo. Kritiku ale Julínkův úřad odmítá. „Ministerstvo postupovalo striktně dle platné právní normy definující postup při nakládání majetku ve vlastnictví státu,“ konstatuje Cikrt s tím, že bezúplatný převod majetku je možný, pouze pokud jde o veřejný zájem. To prý v tomto případě nebylo doloženo. Navíc povinností ministerstva je prý zajistit maximální příjem do státního rozpočtu. Týdeník EURO má informace, že v současné době probíhá již druhý realitní tendr ministerstva zdravotnictví, ve kterém se zájemci mohou ucházet o areál TRN (Tuberkulóza a respirační nemoci) v Prosečnici nad Sázavou. Nové centrum pro léčbu multirezistentní TBC totiž vzniklo ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Ministerstvo očekává, že z prodeje komplexu získá přibližně 100 milionů korun, které investuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Tomáš Cikrt dodává, že úřad se již předem dohodl s ministerstvem financí na využití peněz z realitních transakcí pro zdravotnictví. Dvěma soutěžemi prodeje nemovitostí z portfolia ministerstva zdravotnictví zdaleka nekončí. Tomáš Julínek již dříve uvedl, že by chtěl odprodejem nepotřebného majetku získat až 600 milionů korun. Zatím není ale jasné, jakých objektů se resort zbaví. „V současné době není zpracován přesný harmonogram. Jednotlivé prodeje jsou realizovány vždy na základě požadavků organizací přímo řízených ministerstvem,“ vysvětluje Cikrt. Subjekty spadající pod ministerstvo seznam budov, které nabídnou na trhu, teprve připravují. Úředníci si musí pospíšit, protože v příštím roce chce vláda přeměnit ty nemocnice, co jsou dosud pod přímou správou ministerstva, na akciové společnosti. Musí proto přesně vědět, jaký majetek a za kolik by jim převáděla. Po změně právní subjektivity nebudou příjmy z prodejů majetku končit ve státním rozpočtu.

Římanovo stěhování.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman chce také zasáhnout do dění na realitním trhu. Během letošního roku plánuje nabídnout zájemcům jedenáct budov v centru Prahy výměnou za nové centrální sídlo na okraji města. Cílem celé realitní operace je soustředit zhruba tisíc pracovníků vybraných podřízených organizací ministerstva průmyslu a obchodu do jednoho komplexu. Ministr Říman očekává provozní úsporu několika desítek milionů korun. Jaké konkrétní budovy ministerští úředníci opustí, ještě není jasné. Říman zatím zveřejnil, že v nabídnutém balíku budou zahrnuty například budova ČOI ve Štěpánské ulici, sídlo Českého báňského úřadu v Kozí ulici nebo objekt Licenční správy v Gorazdově ulici. Instituci naopak zůstane budova v ulici Na Františku a v ulici Politických vězňů. Ministerstvo soudí, že pokud projekt schválí vláda, začne akce ve druhé polovině letošního roku. „V současné době probíhá pasportizace majetku a další informace nemůžeme sdělit,“ konstatoval Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Obrana nabídne Invalidovnu.

Ministerstvo obrany plánuje do budoucna využívat většinu svých nemovitostí, které v Praze vlastní. Jedinou výjimkou je budova Invalidovny v pražském Karlíně, kde nyní sídlí Ústřední vojenský archiv. Tu úřad pravděpodobně uvolní po roce 2012. „Objekt již jako sídlo archivu nevyhovuje,“ říká Andrej Čírtek, tiskový mluvčí ministerstva obrany. Dodává, že úřad nemůže rozhodnout o prodeji nemovitého majetku, ale musí ho nejprve nabídnout ostatním organizačním složkám státu. O sumě, jakou by obrana za Invalidovnu dostala, prý tak nemá cenu spekulovat. „Pokud by se skutečně budova prodávala, vybíral by se zřejmě kupec dle nejvyšší nabídnuté ceny,“ upřesňuje Čírtek. Z prohlášení ministerstva obrany vyplývá, že velkorysý plán z poloviny roku 2003, který počítal s prodejem rozsáhlého portfolia, je odložen. Tehdy se spekulovalo o tom, že obrana bude hledat kupce pro balík svých nemovitostí, včetně komplexu generálního štábu na Vítězném náměstí v Dejvicích, ministerstva obrany, které sousedí s Královskou zahradou Pražského hradu, budovy historických kasáren na Pohořelci nebo historického ústavu na Praze 3. Před pěti lety obývala armáda v Praze na osmdesát objektů, jejichž evidenční hodnota tehdy dosahovala 5,25 miliardy korun, cena pozemků tvořila téměř dvě miliardy. V dubnu 2003 prohlásil tehdejší náměstek Jan Váňa, že se armáda do roku 2006 až 2007 postupně zbaví všech pražských objektů a za získané finance si vybuduje v Ruzyni Centrum velení a řízení, označované jako Pentagon CZ. Původní návrh vypracovaný ještě za ministra Jaroslava Tvrdíka počítal s tím, že v majetku armády zůstane pouze Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích a letiště Kbely. Náklady na výstavbu Pentagonu se odhadovaly na několik miliard korun. Naděje a plány developerů a investorů ale zhatily úsporné programy související s reformou vojska. Armáda si svůj nemovitý majetek nechá a investuje do jeho rekonstrukce. Letos v červenci měla být dokončena modernizace armádního generálního štábu. Ta se ale zřejmě protáhne až do příštího roku. Kvůli nedostatku peněz bude objekt opraven jen z poloviny. Již letos by ale měl začít sloužit přilehlý renovovaný Dům armády, ve kterém se budou nacházet například restaurace nebo hotel určený zejména pro potřeby resortu. Původně se rozpočet celého projektu pohyboval kolem 1,2 miliardy korun. Ministerstvo ale počítá s tím, že z této částky ušetří 693 milionů korun.

Kupte si věznici.

Konsolidaci nemovitého majetku provádí také ministerstvo spravedlnosti. „V letošním roce počítáme například s odprodejem bývalých věznic v Uherském Hradišti, v Říčanech, v Mladé Boleslavi, soudní budovy ve Zlíně či ubytovny v Litoměřicích,“ tvrdí Zuzana Kuncová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti. Kromě těchto objektů se spravedlnost zbavuje také bytového fondu vězeňské služby. Úřad očekává, že zpeněžením nemovitostí získá několik set milionů korun.
Tato částka by mohla být ještě podstatně vyšší, pokud se resort rozhodne nabídnout také pražskou věznici Pankrác. Rozsáhlý areál by mohl nový majitel proměnit například v kancelářský nebo bytový komplex. Ministerstvo tvrdí, že budova věznice je v nevyhovujícím stavu. Finanční obnos z prodeje by úřad využil na výstavbu nové, moderní věznice. V současnosti úředníci zpracovávají analýzu, která má určit, jaká varianta – zda areál prodat, či nikoliv - je pro stát nejvýhodnější. Postup bude muset schválit ministerstvo financí.

Zemědělci analyzují.

Realitní portfolio svých nemovitostí postupně zmenšuje ministerstvo zemědělství. Informaci, že úřad uvažuje o optimalizaci nemovitého majetku, potvrdil týdeníku EURO Petr Vorlíček, tiskový mluvčí ministerstva zemědělství. „Zároveň trvale nepotřebný majetek ministerstvo průběžně nabízí k využití dalším organizačním složkám státu,“ dodal Vorlíček. Úřad nyní provádí analýzu svého nemovitého majetku. „V závislosti na výsledcích zváží ministerstvo další postup,“ říká mluvčí. Od toho se bude odvíjet výše sumy, kterou resort zemědělství prodejem majetku získá. Ministerstvo financí tvrdí, že z nemovitostí, které užívá pro svůj provoz, nemůže v současné době žádnou postrádat. „Mohly by tak být zásadním způsobem omezeny základní činnosti úřadu se všemi důsledky,“ říká Jakub Haas, zástupce tiskového mluvčího ministerstva financí. Proto resort Miroslava Kalouska v současné době neuvažuje o prodeji žádné budovy, kterou užívá. Pod finance ale spadají také další nemovitosti, například po Fondu dětí a mládeže nebo pozemky určené pro převod na vlastníky bytových jednotek. Ty ministerstvo bezplatně převádí nebo prodává. „Výnosy z prodeje nelze předem odhadnout vzhledem k tomu, že jsou prodávány na základě výběrových řízení,“ upřesňuje Haas. Některá ministerstva konstatují, že se do realitních obchodů v nejbližší budoucnosti pouštět nehodlají. „Ministerstvo dopravy mnoho budov nevlastní. Kromě našeho pražského sídla na nábřeží Ludvíka Svobody máme ještě rekreační chatu a asi dva byty. Žádné velké prodeje se proto určitě nechystají,“ říká tiskový mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Nemovitostní obchody neplánují ani ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo školství, ministerstvo životního prostředí či ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tabulka: Realitní plány ministerstev
Ministerstvo Co nabízí či nabídne
Zdravotnictví 17 nemovitostí Zdravotnického zabezpečení krizových stavů se sídlem v Příbrami
Areál TRN v Prosečnici nad Sázavou
Průmyslu a obchodu 11 budov v centru Prahy
Obrany Invalidovna, sídlo Ústředního vojenského archivu(po roce 2012)
Spravedlnost věznice v Uherském Hradišti, v Říčanech, v Mladé Boleslavi, soudní budova ve Zlíně, ubytovna v Litoměřicích, bytový fond vězeňské služby
Zemědělství provádí analýzu nemovitého majetku
Financí nemovitosti po Fondu dětí a mládeže, bezúplatné převody pozemků na majitele bytových jednotek

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít