Milan Uhde: Audit ČT ukáže děsivé věci

06. června 2012, 07:14 - Aleš Borovan
06. června 2012, 07:14

Mnoho hlasů jste dostal, mnoho od vás očekáváme. Těmito slovy uvedl předseda Rady České televize Milan Uhde nového ředitele ČT Petra Dvořáka do funkce loni v září. Nyní po více než půl roce opatrně pozoruje nové směřování ČT, přičemž výhrady vůči fungování veřejnoprávní televize zůstávají.

„Obsazení nových tvůrčích skupin mne zklamalo. Organizace českých výběrových řízení je naprosto zvrácená,“ tvrdí Uhde, kterému vadí i nedostatek komunikace vedení ČT. Velká očekávání má naopak spojena s právě probíhajícím auditem ČT, který podle něho ukáže nehospodárnost předešlého vedení Kavčích hor.

* E15: Nynější ředitel České televize Petr Dvořák je vnímán jako váš favorit. Je to tak?

Původně jsem favorizoval režiséra Fera Feniče, k tomu se hlásím. Dodnes si myslím, že by byl pan Fenič dobrým ředitelem ČT.

* E15: Nicméně hlas jste Dvořákovi dal.

Ano. Byl jsem přesvědčen, že z těch finálových kandidátů byl nejlepší. Předložil projekt, který sliboval kulturní orientaci České televize. To je věc, kterou považuji za velmi důležitou.

Zatím nemám důvod ke kritice

* E15: Jak se televize pod Dvořákovým pohledem mění?

Kolos Kavčích hor se nedá změnit ze dne na den. Nejméně do konce června se vysílají programy, které vyrobilo vedení Jiřího Janečka. Ty pořady se samozřejmě nedaly zahodit. Dvořákovo vedení mohu hodnotit podle některých dílčích změn. Kupříkladu pohnul Událostmi. Byť způsobem, který dle mého názoru není dokončený. Události dostaly nový obal, ale obsah inovován nebyl. Z hlediska rady je pokrok v tom, že se bude zveřejňovat rozpočet České televize. Pro ČT je to významný krok.

* E15: Kavčí hory jsou sice kolos, ale první ekonomické a programové změny jsou již známy.

Dvořák zveřejnil rozpočet, který z rezerv bere 460 milionů korun. Ale s odůvodněním, že peníze půjdou na nové pořady, a že se tudíž na pořadech nebude šetřit. To je také významný krok. Předtím nás Janeček strašil tím, že bude nutné redukovat nové pořady, protože jsou extrémně nákladné.

* E15: Takže Dvořákovy kroky vás plní opatrným optimismem?

Nemohu říci optimismem. Zatím jsem ale nepocítil nějaký významný podnět, abych vystoupil kriticky.

* E15: Je otázka, jaké ty pořady jsou. Není to tak dávno, co jste velmi ostře kritizoval seriál Vyprávěj, pochybnosti jste vyjádřil i nad autorkami nových seriálů, které dříve pracovaly pro komerční televize. To znamená, že k programu ČT i nadále zůstáváte skeptický?

U Vyprávěj jsem stále toho názoru, že je to seriál nezdařilý a nedobrý. Vzhledem k náročnosti látky mu měla být věnována větší pozornost. Vím, že několik renomovaných režisérů odmítlo režii Vyprávěj. Celá rada ale nezaujala takto ostré stanovisko. Co se týká zmiňovaných autorek, zeptal jsem se pana Dvořáka, zda si je vědom, že jejich práce je svázána s televizí Nova. Dostal jsem odpověď, že je to uvážené a že si máme počkat na výsledek. Na druhé straně jsem rád, že televize pokračuje v seriálu Zdivočelá země. Ten pokládám za vlajkovou loď ČT v oblasti seriálů.

* E15: Dvořákův tým nedávno přišel s lahůdkami typu České století Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka. Berete to jako vykročení správným směrem? Loni jste kritizoval, že ČT je příliš opatrná a neotvírá ožehavé kauzy.

Jsem přesvědčen, že pan Kosatík je vynikající štika v rybníce, člověk plný nápadů, mnoho toho ví. Takže České století je nesporně velmi slibné. Pořád doufám, že pana Kosatíka uvidím jako patrona velkého diskuzního pořadu o české minulosti. Ten může nastolit jedině Česká televize, čím dříve s ním přijde, tím to bude lepší.

Chybějí mi velká jména

* E15: Zpět k penězům. Petr Dvořák navzdory slibu v kandidátském projektu letos omezil peníze na výrobu dramatických pořadů. Objem výrobního úkolu se sice zvýšil o 150 milionů, ale to je dáno nutnými nákupy spojenými s velkými sportovními událostmi typu olympiáda. Peníze pro ČT1, ČT2 a ČT24 klesly o 74 milionů. Jak to hodnotíte?

Nejsem velký sportovní fanda, ale pokud se koná olympiáda, musí s tím televize počítat. A bude to čím dál dražší. Již nyní slyším od televizních šéfů úvahy, že se vzhledem k vysokým cenám blíží den, kdy ČT na olympiádu nebude mít prostředky. Takže rozdělení peněz naprosto chápu. Přestože bych jako divák a člen rady viděl raději nějaký zajímavý seriál. Zejména bych rád konečně viděl navázání spolupráce ČT s osmdesáti předními českými prozaiky a dramatiky. Faktu, že přední autoři spolupracují s ČT jen výjimečně, si ředitel Dvořák naštěstí všiml. Budoucnost veřejnoprávní televize tkví v tom, že divákovi přinese kvalitu, kterou nikde jinde neuvidí.

* E15: Jak hodnotíte obnovení tvůrčích skupin a jejich personální obsazení?

Jsem trochu zklamán. Čekal jsem, že ve vedení skupin budou jména jak hrom, ale tolik jsem jich tam zase nenašel. Doufal jsem, že někteří lidé budou televizí osloveni a požádáni, aby se do výběrových řízení přihlásili. To se nestalo. Organizace českých výběrových řízení je naprosto zvrácená. Jako člen výběrové komise sedíte, nesmíte s nikým promluvit, abyste se nedopustil protekce, a čekáte, co přinese pošta. Velmi často pošta přinese naprosto neuvěřitelné přihlášky. Ale kultura není demokratická záležitost, není to věc hlasování. To je především věc talentu. Podle mého názoru měl být osloven například Čestmír Kopecký.

* E15: Vy jste dlouho působil jako řadový člen Rady ČT ještě za Janečkovy éry. Kterou oblast České televize za bývalého ředitele jste považoval za nejproblematičtější?

Celou jeho orientaci na televizní sledovanost. Janeček byl neosobnost, neuměl poznat, zda je scénář dobrý, či špatný, a potřeboval na to kolem sebe deset poradců. Kdysi jsem Janečka vyzval, aby rezignoval, a nic z toho neodvolávám.

* E15: Dvořák dobrý scénář poznat umí?

To se teprve ukáže, to já nevím. Líbilo se mi, že nový ředitel hned automaticky nekývl na natočení seriálu Babička na inzerát, který vyhrál hlasování v Souboji seriálů. Je vidět, že pan Dvořák není posera.

Budu se přít o každé číslo

* E15: Jak jsem mohl být svědkem na četných zasedáních rady, za Janečka vám hodně vadila uzavřenost a neprůhlednost ČT. Myslíte si, že se to nyní mění? Přece jen kauza kolem zveřejnění či nezveřejnění rozpočtu ČT na rok 2012 ukazuje, že jsme se moc nepohnuli.

Na zveřejnění rozpočtu jsme se dohodli s generálním ředitelem během půl hodiny. Stále však mezi námi zůstávají odlišné názory. Ředitel je toho názoru, že zveřejnění určitých informací by mohlo poškodit obchodní zájmy České televize. Osobně jsem toho mínění, že takové informace nejsou. O každá fakta, která jsou a budou v rozpočtu znepřístupněna, se budeme přít.

* E15: Není trochu nedůstojné, když se Petr Dvořák jakožto jeden z nejschopnějších televizních manažerů v pozici šéfa ČT prezentuje přicmrndávacími PR rozhovory nebo když finanční ředitel ČT odpovědný za nakládání s koncesionářskými penězi nekomunikuje vůbec?

Tito manažeři se budou muset naučit komunikovat. Jejich odpor je pochopitelný, ale nikoli prominutelný. Návyk z Novy je určitě hluboký. V České televizi musí panovat jiná praxe. V posudku advokáta Rozehnala jasně stojí, že ČT hospodaří s veřejnými penězi a nemůže utajovat nic. Ani obchodní informace. Tedy zatím jsme se dobrali optimálního kompromisu, se kterým ovšem nejsem spokojen. Budeme o tom jednat dál. Dovedemeli věc do dobrého konce, bude to obrovský posun vpřed. I finanční ředitel jej bude muset vzít na vědomí a řídit se jím.

* E15: Vzal jste za svou Dvořákovu ideu velkých Kavčích hor, které budou zahrnovat asi pět kanálů včetně dětského?

Mám zde trochu obavu, protože dětský kanál zakládá i doktor Železný. Všechno, co doposud založil, tak fungovalo. Od České televize očekávám, že překoná ten strašný večerníčkový stereotyp. Současné večerníčky, to je poetika sedmdesátých nebo osmdesátých let. Pořad Kouzelná školka je pro prababičky. Dnešním mladým lidem to nic neříká. Věkový průměr dramaturgů ČT se prý pohybuje nad 60 lety. Jestli toto je pravda, je to katastrofa. ČT je skanzen, nejen umělecký, ale i názorový. Já doufám, že se to změní. Taková šance na změnu České televize, jaká je tu teď, tu nebyla od časů ředitele Iva Mathého.

* E15: Jak se díváte na to, že ČT na konci března, ještě před přitvrzením zákona o veřejných zakázkách, vypsala spoustu tendrů. Některé z nich pak obsahovaly takové podmínky, které velmi zužovaly okruh možných zájemců.

K tomu se nemohu vyjádřit, protože toto není můj obor. Takže se budu ptát dozorčí komise Rady ČT.

Rada nemá být spolupracovníkem ČT

* E15: Nejsou možnosti rady kontrolovat hospodaření ČT až moc omezené? Přece jen funkce v dozorčí komisi její členové vykonávají ve volném čase.

Toto je moje slabá stránka. Nejsem ekonom. Pan Cimirot byl první ekonom, který představil hospodaření ČT tak, že jsem tomu rozuměl. Podle mého názoru dozorčí komise pracuje dobře. Až uvidíte výsledky probíhajícího auditu ČT, a jsem přesvědčen, že tento audit musí být zveřejněn, ukážou se děsivé věci. Již první prezentace byly alarmující. Při všech předešlých kontrolách a vnitřních auditech se v televizi děly věci, které byly přinejmenším v rozporu s hospodárností.

* E15: Nebylo by lepší, kdyby ČT podléhala Nejvyššímu kontrolnímu úřadu?

Já bych to viděl rád.

* E15: Není však trochu vinna i rada? Loni touto dobou rada řešila kauzu předraženého filmového snímače. Předseda dozorčí komise rady Staněk konstatoval, že byl předražen o pět až deset milionů korun. Nestalo se nic.

Bývalá rada pod vedením pana doktora Baumruka se pokládala za spolupracovníka televize. Rada však spolupracovníkem být nemá. Má mít neustále kritické poznámky a připomínky. Tady si ovšem mohu postesknout na zákon. Rada nemá právní subjektivitu, ergo moje tajemnice je zaměstnankyní pana ředitele, kterému ve smlouvě slibuje poslušnost a kázeň. I o zveřejnění na webových stránkách musíme požádat zaměstnance pana ředitele.

* E15: Další věc. Rada za Janečka vzala na vědomí, že stavba nového studia v Brně bude stát 600 až 700 milionů korun. Nový finanční ředitel Cimirot loni na podzim v rozpočtu hladce ušetřil 200 milionů…

Tato stavba byla podnikem pana ředitele Janečka. Osobně mi tvrdil, že peníze na to jsou. Pak se ovšem ukázalo, že projekt byl megalomanský.

* E15: Ale proč se na to přišlo až teď ? Jediný, kdo na to hlasitě poukazoval, byl radní Prokeš.

Ano, také za to byl osočován a podezírán, že do projektu chce prosadit nějaký svůj zájem. Naštěstí se vše podařilo chytit v poslední chvíli. Na mne projekt dělal nedobrý dojem.

Mě nikdo neovlivňoval

* E15: Vraťme se ještě k polozapomenuté volbě ředitele ČT v září 2011, jejíž příběh není takový, jak byl předložen televizním poplatníkům. Mnoho lidí z oboru mluví o silném lobbingu. Váš pohled?

Mohu mluvit za sebe. Nikdo mne neovlivňoval, nikdo mi nemluvil do mého rozhodnutí. Netajil jsem se podporou pana Feniče. Byl jsem opravdu velmi zklamán, když vypadl v prvním kole.

* E15: Dobře, ale Fero Fenič se i přes sliby vašich kolegů nedostal do finálového kola, kam se naopak propracoval Radomír Šimek s katastrofálním kandidátským projektem. K hlasům pro Šimka se pak nikdo nechtěl znát.

Členové rady nejsou povinni mi říkat pravdu. Mohou blafovat. V případě pana Šimka mohu pouze spekulovat, což nemám rád. Mohla to být negativní volba. Jsem přesvědčen, že v této volbě byly určité zájmy, ale nepokládám to za lobbování. Členové rady se možná mezi sebou na něčem dohodli a mne do té domluvy prostě nepojali.


Milan Uhde (75)

Spisovatel, scenárista, dramatik, politik. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1958). V roce 1971 získal titul doktor filozofie. Pracoval jako redaktor měsíčníku Host do domu. V sedmdesátých letech se stal zakázaným spisovatelem. Pod jmény jiných autorů psal divadelní hry, spolupracoval se zahraničními divadly a televizemi. V roce 1977 podepsal Chartu, v roce 1989 založil vydavatelství Atlantis. Po listopadu se vrhl do politiky v dresu ODS – v roce 1990 se stal ministrem kultury, v roce 1992 stanul v čele Poslanecké sněmovny. V roce 1998 přestoupil do Unie svobody, v témž roce politiku opustil. Roku 2002 se stal místopředsedou Rady Českého rozhlasu, loni byl zvolen do čela Rady ČT.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s…
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně zajímavé auto
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Technologie
Koupě roku? Amazon dnes prodává Galaxy S8 jen za 13 200 Kč
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít