Milan Sedlák z TÜV SÜD Czech: Zkoušky probíhají v reálném čase pod dohledem kamer - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Milan Sedlák z TÜV SÜD Czech: Zkoušky probíhají v reálném čase pod dohledem kamer

Vlastimil Poliačik,
Milan Sedlák z TÜV SÜD Czech: Zkoušky probíhají v reálném čase pod dohledem kamer
Zdroj: Archiv

Dokonalá znalost pravidel TISAX nám umožňuje jejich aplikaci na aktuální situaci i požadavky zákazníků, říká Milan Sedlák z TÜV SÜD Czech.

Před čtyřmi lety jste rozjeli velmi žádané Zkušební centrum bezpečnosti a elektroniky v automobilovém průmyslu v Bezděčíně a v Roztokách Emisní laboratoř. Při těchto zkouškách byl většinou klient přítomen. Znamená to, že v době koronaviru jste zkoušky přerušili?

Většina zkoušek se provádí v přítomnosti klienta. U opakovaných sériových zkoušek si může klient vyžádat pouze výsledky – naměřené hodnoty, data, videa.

I v době koronaviru probíhají zkoušky pro tuzemské zákazníky prakticky beze změn plánu, zahraniční zákazníci se snaží vysílat své lokální zástupce. Některé zkoušky jsme skutečně museli zrušit. Přímý přenos prostřednictvím běžných internetových spojení není z důvodu utajení možný. Pro tento účel jsme tedy nově vyvinuli zabezpečené připojení splňující přísná pravidla – tzv. vzdálený zabezpečený dohled na zkoušky v reálném čase pomocí kamerového systému.   

Zároveň jste na tato zkušební centra získali známku TISAX, která je zaměřena na posouzení nastavených pravidel pro výměnu důvěrných informací mezi firmami dodávajícími do automobilového průmyslu a uchovávání informací v těchto firmách. Neporušili jste ji těmito opatřeními?

Na projektu TISAX spolupracovala společnost TÜV SÜD Czech jako pilot již v době jeho vzniku. Od té doby jsme již třikrát úspěšně absolvovali přísný TISAX audit. Dokonalá znalost pravidel nám umožňuje jejich aplikaci na aktuální situaci i požadavky zákazníků.

Můžete být konkrétní?

Smyslem opatření je především umožnit přístup k informaci, zde online přenosu, výhradně oprávněným osobám. Předpokládejme, že zájemce o přenos je s námi v obchodním vztahu a máme s ním podepsanou i dohodu o utajení. Konkrétně určený uživatel na straně zákazníka je pak seznámen s pravidly a dostane přístup do naší sítě pomocí dvoufaktorového ověření.

Milan Sedlák
Vystudoval matematiku na UJEP v Ústí nad Labem. Ve společnosti TÜV SÜD Czech má na starost projektové řízení v sekci speciálních projektů. Koordinuje činnosti v oblasti bezpečnosti informací (ISMS, TISAX). Podporuje obchodní aktivit divize Mobility.  

Samotný přenos z laboratoře mu spustí až příslušný vedoucí zkoušky po dalším ověření. Vícestupňová ochrana je tedy na obou stranách – klient i TÜV SÜD Czech. Samotný přenos je pak v HD rozlišení, běžných 30 snímků za vteřinu.

Lze říci, že novými opatřeními zákazník nejspíš získal…

Rozhodně, v rámci České republiky takto můžeme snížit četnost kontaktů a tím i riziko nákazy. Pro zahraniční klienty samozřejmě odpadají předepsané karantény a cestovní náklady. Podobné požadavky jsme registrovali již dříve. Chyběla však metoda zabezpečeného přenosu.

Zachováte tento systém i po zklidnění situace?

První reakce zákazníků napovídají, že vidí přínos nového řešení i pro dobu po odeznění pandemie. I přes určité náklady a zvýšení pracnosti nabízíme aktuálně službu zdarma. Po uklidnění situace bude vzdálený dohled službou volitelnou za příplatek. Ten pak bude určitě výhodný ve srovnání s náklady na cestu, případně ubytování.

TÜV SÜD je i společnost, která může známku TISAX udělovat. Změnil se její princip pod vlivem současné situace?   

Současná situace neodpouští nic z předepsaných pravidel. TISAX známku může TÜV SÜD Czech udělit pouze společnosti, která plně vyhoví předepsaným podmínkám. V případě nutnosti posoudit zabezpečení na místě u žadatele (stupeň nejvyššího utajení) může nyní dojít k odložení auditu. Všeobecně se předpokládá, že výrobci budou tolerovat zpoždění.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze