Milan Křístek: Hostivařskou opravnu tramvají neprodáme

21. ledna 2013, 10:46 - Tereza Čapková
21. ledna 2013, 10:46

V čele pražského dopravního podniku stojí od loňského listopadu generální ředitel Milan Křístek. Nahradil Vladimíra Liche, který byl odvolán krátce poté, co inicioval podání trestních oznámení kvůli údajně nevýhodným kontraktům dopravního podniku. Křístek do městské společnosti vstoupil v době, kdy policie začala vyšetřovat skandály týkající se éry bývalého ředitele Martina Dvořáka. Rozhodovat bude například i o tom, komu poputují desítky milionů, které má podnik vyčleněné na IT služby.

E15: Na konci loňského roku se začalo hovořit o privatizaci nebo outsourcingu autobusové flotily dopravního podniku a vytvoření dceřiné firmy, do které by podnik přesunul část autobusů a poskytoval dopravu z Prahy do Středočeského kraje. Můžete to potvrdit?

Neexistuje žádný materiál ani žádná koncepce, která by to popisovala, a nejedná o tom ani management. V tuto chvíli to ani není nikomu zadáno, kdo by na tom pracoval a věnoval se tomu.

E15: Uvažujete o tom, že by podnik outsourcoval některé další části nebo služby?

Nově neuvažujeme o žádném outsourcingu, a pokud míří otázka na Opravárenskou základnu tramvají v Praze Hostivaři (OZT), tak v tuto chvíli neuvažujeme ani o outsourcingu, ani o prodeji. Pokud otázka směřuje na oddělení IT, tak nám v současnosti poskytuje většinu služeb formou outsourcingu IT společnost CSC Computer Sciences. Nyní zpracováváme koncepci, která počítá s tím, že část dnes outsourcovaných služeb budeme naopak insourcovat. Jde o strategické a důležité činnosti, které je potřeba, aby měl dopravní podnik pod svou kontrolou. Zbytek služeb budeme soutěžit, a pokud to bude ekonomicky výhodné, tak je budeme outsourcovat. Ale určitě ne v tom rozsahu a objemu, který je v současné době.

E15: V jaké hodnotě by se měla pohybovat částka vyčleněná na IT služby?

Máme na to zpracované analýzy, chceme šetřit a v celkovém objemu a dlouhodobém horizontu i ušetříme, ale teď prosím nechci říkat žádné částky, protože to samozřejmě souvisí s vysoutěžením. Záleží i na dodavatelích, jaké ceny nabídnou.

E15: Pokud budete vypisovat veřejnou soutěž, předpokládanou hodnotu tendru budete muset stejně zveřejnit.

Ano, ale ono nepůjde o jednu veřejnou soutěž, zatím se rýsují čtyři okruhy. Každý z okruhů budeme soutěžit zvlášť a každý bude v režimu nadlimitní veřejné zakázky.

E15: Vaši zaměstnanci na vás a představenstvo podniku v prosinci apelovaa li v otevřeném dopise, kde mimo jiné žádali, aby opravna OZT získala větší samostatnost i pravomoci, vyhovíte jim? Reagoval jste na dopis?

Na dopis jsem reagoval, protože jedním z bodů, kterým jsem se začal věnovat po svém nástupu, je právě Opravárenská základna tramvají. Zastavil jsem úvahy o tom, že bychom měli opravnu outsourcovat nebo prodávat. Pro to, abychom se rozhodli jít tímto směrem, jsem neměl dostatek podkladů. Naopak jsem požádal zodpovědné pracovníky, aby připravili koncepci, která bude zohledňovat pokračování a fungování OZT jako součást dopravního podniku.

Koncepce, která je jak technická, tak ekonomická, provozní a organizační, by měla být zpracována předložena managementu v prvním kvartálu letošního roku. Na jejím základě se rozhodneme, co dál. Požádal jsem také o zastavení nabídkového řízení na opravny OZT, které pořád běží, a neoficiálně jsem poděkoval představitelům Škoda Transportation za nabídku, kterou jako jediní předložili.

E15: Dopravní podnik se zavázal, že od Škody Transportation odkoupí do roku 2018 celkem 250 tramvají 15T ForCity za téměř 19 miliard korun. V kuloárech se objevily informace, že Škoda Transportation kvůli opravně na podnik tlačila a chtěla zrušit dohodu o odložení dodávek tramvají.

Absolvoval jsem několik jednání s představiteli Škody Transportation. A to už z toho důvodu, že jde z finančního pohledu o největšího a dlouhodobého dodavatele dopravního podniku. Osobně jsem na jednáních nezaznamenal, že by něco podmiňovali něčím. O změně v naší koncepci jsem je informoval. Oznámil jsem, že se chceme ubírat cestou OZT ve vlastní režii, načež oni reagovali, že to berou na vědomí. K tramvajím 15T uvedli, že vyšli managementu dopravního podniku v loňském roce vstříc a dodávku plánovanou pro rok 2012 odložili.

Tramvajím také prodloužili záruční dobu o 12 měsíců. Tento krok souvisel s našimi stížnostmi a počtem reklamací, které jsme měli a které máme. Pro letošní rok deklarovali na jednáních, že budou v rámci smlouvy plnit závazky a tramvaje dodají přesně podle daného harmonogramu. V letošním roce jde o 32 tramvajových souprav.

E15: K reklamacím, v pražských vozovnách stojí kvůli závadám 15 nových a nepojízdných tramvají typu 14T Porsche a zhruba 20 tramvají ForCity. Řešíte „ležáky“ se Škodovkou?

U tramvají 14T jde o pozáruční opravy, které se týkají převodovky. Škodovka a primární dodavatel převodových skříní, firma Wikov, nám navrhli svůj způsob opravy a my jsme vymysleli svůj. Konzultovali jsme to s odborníky z ČVUT a rozhodli jsme se pro vlastní a nejlevnější variantu. Tramvaje opravíme sami v OZT. Vozy 15T jsou ještě v záruční době. V tuto chvíli jich Škoda dodala 61, a opravy tedy řešíme standardním reklamačním způsobem.

E15: Jak se vede OZT po ekonomické stránce? Můžete zmínit, kolik opravny vydělaly v loňském a předchozím roce?

Konkrétní ekonomická čísla jsou předmětem analýzy a zřejmá budou až po její uzávěrce. Nicméně pozor na porovnávání s předchozími lety, pokud vím, tak se v letech 2010 a 2011 v OZT uskutečnily organizační personální změny. Odešlo více než sto pracovníků. Je velmi zavádějící porovnávat zmíněné období s obdobím minulého roku, protože bychom porovnávali hrušky s jablky.

E15: To znamená, že konkrétní čísla neuvedete?

Kompletní ekonomické ukazatele fungování OZT, to znamená jak nákladové, tak výnosové, budou součástí koncepce.

E15: Vyhledával dopravní podnik aktivně pro opravnu zákazníky? Počítáte s tím do budoucna?

Když jsem se díval na strukturu fungování zakázek v OZT, tak se majoritní část týká oprav starších tramvají. Další část se věnuje externím zakázkám. Myslím si, že spíš docházelo k pasivnímu vyhledávání zakázek. Pokud se bavíme o budoucím využití a rozvoji OZT, bude určitě potřeba Pokračování na str. 16 Dokončení ze str. 15 volnou kapacitu věnovat novým externím zakázkám, a to ve větším rozsahu, než je v dnešní době. Opět to ale chci vidět v konkrétních číslech a plánu, který by měl být součástí koncepce.

E15: Loni v září pražský dopravní podnik vypověděl smlouvu s firmou Cross Point, která měla prodávat jízdenky ve vestibulech metra čtyřikrát dráže než její předchůdce. Chystáte se službu dál provozovat sami, nebo uvažujete o outsourcingu?

Výpovědní doba s Cross Pointem dobíhá až do prázdnin. V současnosti připravujeme výběrové řízení a zvažujeme několik variant. Neuvažujeme, že bychom vypisovali výběrové řízení v takovém rozsahu outsorcingu, ve kterém doposud byl. Určitě budeme kombinovat insourcing s outsourcingem.

E15: Dopravní podnik v posledních měsících spolu s vaším nástupem prodělal výraznou obměnu nejvyššího managementu. Skončil mimo jiné šéf IT oddělení Jan Ilavský a nahradil jej Václav Svatoš, který dosud pracoval v České poště jako kolega poradce pověřené ekonomické ředitelky Magdaleny Češkové a bývalého šéfa IT Pavla Chytila. Chytilovým nadřízeným byl bývalý ekonomický náměstek DPP Martin Horák, spojovaný s firmou na vymáhání pokut od černých pasažérů. Nedostávají se opět do vedení dopravního podniku lidé, kteří mají vazby na bývalého šéfa podniku Martina Dvořáka? Kdo Václava Svatoše na post doporučil?

Rád bych uvedl, že pan Chytil už jako poradce pro Magdalenu Češkovou v oblasti IT nepracuje. V oboru telekomunikační IT se pohybuji mnoho let a troufám si tvrdit, že mám docela velký přehled o tom, kdo na IT trhu funguje a nefunguje a jaké má výsledky a reference. Na základě toho jsem absolvoval asi sedm pohovorů s vybranými kandidáty IT.

Pana Svatoše znám a mohu říci jen to, že jsem doporučení dostal od jeho předcházejícího šéfa, ještě když pracoval na letišti. Posléze si ho skutečně přivedl na poštu, ale není to ani jeden z těch lidí, které jste jmenovala. Žádnou souvislost tam nejenom nevidím, ale vím, že tam žádná není. Pana Svatoše znám jak z jeho předcházejícího působení, tak z působení v České poště, když tam tito pánové ještě nebyli zaměstnaní.

E15: V podniku stále zůstává Magdalena Češková, která se v současnosti potýká s trestním oznámením. Podle anonymu měla možnost zabránit pokračování nevýhodných zakázek podniku, ale neučinila tak. Počítáte s ní i nadále jako s ekonomickou ředitelkou?

S paní Češkovou jsem dva měsíce intenzivně pracoval a mohu říci, že jde o pracovitého člověka loajálního k firmě. Za dobu, co zde pracuje, si vybudovala nejen respekt kolegů podřízených, ale i nadřízených, to znamená reprezentantů Prahy jako majoritního akcionáře. Na mě dělá stejný dojem. Žádám dozorčí radu o její oficiální uvedení do pozice ekonomického ředitele. Trestní oznámení považuji za účelové. Náš právní zástupce pracuje na možnosti, zda nedošlo k poškození dobrého jména dopravního podniku.

E15: Primátor Bohuslav Svoboda po vašem nástupu do funkce zmínil, že by s vámi rád hovořil, už jste se setkali? Co jste na schůzce probírali?

Potkali jsme se ještě před Vánocemi, šlo o neformální setkání. Diskutovali jsme mimo jiné o rozvoji tratě metra D.

E15: Došlo na problematické zakázky dopravního podniku?

Ne, nic takového. Snaha dopravního podniku je problematické zakázky po právní stránce analyzovat. Smlouvy, které šly vypovědět, jsme vypověděli. U ostatních známých kauz se snažíme vyjednat lepší podmínky nebo změnu podmínek. A doufám, že budeme úspěšní.


Milan Křístek (43)

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od roku 2001 působil ve společnosti T-Mobile CR, kde byl ředitelem prodeje firemním zákazníkům. Předtím pracoval ve společnostech Český Telecom a IBM. Během své praxe se podílel na vytváření a realizaci mnoha strategií, koncepcí a změn, včetně restrukturalizací společností a optimalizaci nákladů. Ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy je od 1. listopadu 2012.


Čtěte také:

Audit zakázek bude skromnější, rozhodl Dopravní podnik

Dopravní podnik si bude dál tramvaje opravovat sám, tendr nebude

Ředitelem pražského dopravního podniku bude Křístek


Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít