MĚSTO BOJUJE S INVESTOREM - Euro.cz

Přihlášení

MĚSTO BOJUJE S INVESTOREM

, Roman Pospíšil,
MĚSTO BOJUJE S INVESTOREM
Zdroj: Euro.cz

Vítěz soutěže nechce převzít nečekaná rizika

Příliš velká na to, aby koupila konkursní podstatu firmy HTT Tesla, se zdají být firmě T.E.S.L.A. CZ rizika spojená s tímto majetkem. Jde o žalobu na správce konkursní podstaty, stavební uzávěru v objektu firmy a nedostatečnou specifikaci ekologických škod. Tečkovaná Tesla kvůli nim přerušila jednání o koupi majetku své jmenovkyně a čeká na tah správce konkursní podstaty. Pokud se problémy vyřeší a jejich důsledky se promítnou do ceny, je připravena o koupi jednat znovu.
T.E.S.L.A. CZ je firma stoprocentně vlastněná českou společností Pamco, patřící z poloviny bývalému generálnímu řediteli Omnipolu Pavlu Muselovi. Zabývá se především výrobou radiokomunikační a radiolokační techniky, je i držitelem licence na vývoz vojenského materiálu. Dodává radiostanice pro resort vnitra (tento projekt již končí), produkuje traťovou spojovací techniku, některé komponenty a předvýrobu pro radiovou techniku. Právě od HTT Tesly převzala vývoj radiolokátoru Komár 2, určeného pro českou armádu.

Mělo to být do konce dubna.
Původně se podpis smlouvy o koupi konkursní podstaty plánoval nejpozději do konce dubna. S firmou T.E.S.L.A. CZ zahájil správce konkursní podstaty jednání poté, co nabídkou 103 milionů korun vyhrála veřejnou soutěž na tento majetek (EURO 11/2000). Ten představuje čtyři areály. V jednom z nich, který se nazývá Zámeček a má rozlohu zhruba devět hektarů, podniká v pronajatých prostorách T.E.S.L.A. CZ. Zdaleka však nevyužívá celý areál. V ještě větším Polygonu, který se rozprostírá na sedmnácti hektarech, fungují nástrojárna a dvě výrobní haly, které momentálně nic neprodukují. Zde je také jedna kompletní a jedna částečně rozebraná Tamara – pasivní systém, proslulý tím, že je schopen identifikovat i takzvaná neviditelná letadla. Zbývající dva areály představují dohromady necelých deset hektarů.
Představitelé tečkované Tesly tvrdí, že firma měla zájem pouze o ty prostory, v nichž podniká. Soutěž však byla vyhlášena na celou konkursní podstatu firmy, která je v konkursu od 7. prosince 1998. Tesla se jí zúčastnila a vyhrála, což nebylo po vůli například magistrátu Pardubic. Ten neustále opakoval, že se například mělo přihlédnout k nabídce nových pracovních míst, která sliboval druhý v soutěži, tchajwanská firma Foxconn. Správce konkursní podstaty je však povinen prodat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku, a proto vyhrála T.E.S.L.A. CZ. Nové skutečnosti ji ale podle slov jejího jednatele Martina Drahoše donutily od jednání o smlouvě odstoupit.

Otazníky s konzervou.
Důvody pro přerušení rozhovorů o prodeji konkursní podstaty jsou podle Drahoše v zásadě tři. Jeden z areálů sousedí s nemocnicí, která potřebuje nové technické zázemí. A to by představitelé města rádi viděli právě v prostorách Tesly. Aby tohoto záměru dosáhli, rozhodlo se zastupitelstvo požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí o stavební uzávěře k příslušnému území.
„Naše firma proti záměru města nic nemá. Uzávěra by nás však dostala do velmi nebezpečné situace. V objektu je například galvanovna, jejíž provoz měl pravděpodobně následky na životní prostředí. Mohlo by se stát, že by nás příslušný referát vyzval například k vytěžení kontaminované půdy, ale stavební uzávěra by to znemožnila, podotýká Drahoš. Domnívá se, že nejlepším řešením situace by bylo vyčlenění pozemku z prodávaného celku a snížení kupní ceny.
Dalším problémem se zdají být ekologické škody v Tesle. „Během jednání o podmínkách kupní smlouvy a seznamování s konkursní podstatou vyšlo najevo, že rozsah těchto škod, způsobený zejména provozem několika galvanoven, není odpovídajícím způsobem zmapován a zdokumentován. Předpokládaná výše nákladů na jejich odstranění mnohonásobně převyšuje i ty nejpesimističtější odhady, uvádí se v prohlášení společnosti T.E.S.L.A. CZ. Poslední ekologický audit totiž pochází z roku 1992. Následné úkoly uložené referátem životního prostředí v Pardubicích nebyly splněny a dalším referátem vyžádaný audit už nebyl zhotoven.
„Navíc jeden ze soupeřů v boji o konkursní podstatu, společnost Podílová obchodní, podal žalobu na správce konkursní podstaty, dodává Drahoš. Její úspěch by mohl přinést další komplikace.

Nehoráznost.
Další vývoj v HTT Tesla může mít několik variant. Správce konkursní podstaty může například oslovit druhého v pořadí, kterým je právě tchajwanská firma Foxconn. Její představitelé se již nechali slyšet, že v nejbližší době opět navštíví Pardubice. „Poté, co T.E.S.L.A. CZ oznámila svůj úmysl přerušit jednání o koupi konkursní podstaty HTT Tesla, věříme, že Foxconn nákup Tesly opět zváží a rozhodne se zde zůstat, prohlásil náměstek pardubického primátora Michal Koláček. Foxconn nabídl zhruba o milion korun méně než T.E.S.L.A. CZ, tedy přibližně 102 milionů korun. Že má tato firma jednoznačnou a bezprecedentní podporu ze strany města, vyplývá i ze slov pardubického primátora Jiřího Stříteského. „Pokud by zde mělo dojít k výrazné investici, stavební uzávěra by se samozřejmě přehodnotila, řekl ČTK. Výraznou investici ve výši padesáti milionů dolarů přitom sliboval právě
Foxconn. Stříteský ještě dodal, že se T.E.S.L.A. CZ netajila záměrem nepotřebné areály odprodat.Správce konkursní podstaty Tesly Rudolf Buček řekl, že o vzniklé situaci již zástupce Foxconnu informoval. T.E.S.L.A. CZ prozatím zůstává v nájmu a připouští, že je ochotna jednat o koupi upravené konkursní podstaty za upravenou cenu. „Nechť se objekt sousedící s nemocnicí například předá městu, zhotoví se riziková analýza ekologické situace a poté se upraví kupní cena, říká Drahoš.

Diskuze