Měníte zdravotní pojišťovnu? Přečtěte si, na co nezapomenout - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Měníte zdravotní pojišťovnu? Přečtěte si, na co nezapomenout

, Petr Gola,
Měníte zdravotní pojišťovnu? Přečtěte si, na co nezapomenout

Každý pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu vždy jednou za 12 kalendářních měsíců, a to vždy od 1. ledna nebo 1. července. Přihlášku je přitom nutné podat tři měsíce před termínem změny. Na co nezapomenout při změně zdravotní pojišťovny od 1 .července?

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je nárok na změnu zdravotní pojišťovny. Během let je možné změnit zdravotní pojišťovnu vícekrát, vždy však pouze jednou za 12 měsíců. Změnit zdravotní pojišťovnu je možné od 1. ledna nebo od 1. července. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem.

Praktický příklad 1): rozmysleli jste si to pozdě

Paní Nováková chtěla změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2017, proto si podala přihlášku u nové zdravotní pojišťovny koncem března 2017. V červnu již nelze přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat.

Praktický příklad 2): změna pojišťovny v druhé polovině roku

Paní Šťastná chce změnit zdravotní pojišťovnu co nejrychleji. Nyní v červnu již není možné změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2017. Paní Šťastná bude moci změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2018. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně bude muset podat v termínu od začátku července do konce září.

Jak má postupovat zaměstnanec?

Každý zaměstnanec musí oznámit změnu zdravotní pojišťovny všem svým zaměstnavatelům do osmi dní. Změnu zdravotní pojišťovny je potřeba oznámit písemně a nechat si od zaměstnavatele toto oznámení potvrdit, aby bylo zdravotní pojištění placeno vždy na účet správné zdravotní pojišťovny. Když zaměstnanec změnu zdravotní pojišťovny neoznámí, potom je zdravotní pojištění zaměstnavatelem placeno na účet špatné zdravotní pojišťovny. Kontrolní činností se následně na toto pochybení přijde a vyměřené penále od nové zdravotní pojišťovny může zaměstnavatel požadovat právě po zaměstnanci. Všichni zaměstnanci by proto vždy měli změnu zdravotní pojišťovny mzdové účetní neprodleně oznámit.

Praktický příklad 3): dva zaměstnavatelé

Pan Černý pracuje pro zaměstnavatele A na hlavní pracovní poměr a pro zaměstnavatele B na dohodu o provedení práce. Pan Černý se mylně domnívá, že stačí oznámit změnu zdravotní pojišťovny od 1. července 2017 pouze u zaměstnavatele A, neboť z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění platí, když je měsíční odměna 10 001 Kč a více. Protože v některých měsících má pan Černý měsíční odměnu vyšší, tak se z měsíční odměny zdravotní pojištění platí a je nutné oznámit změnu zdravotní pojišťovny i zaměstnavateli B.

Celý článek si přečtěte na serveru Finance.cz


Ohodnoťte tento článek
Diskuze