Martin Dvořák: Na podzim čeká pražskou MHD bankrot

30. července 2012, 18:15 - Adam Junek, Euro
30. července 2012, 18:15

Nová smlouva s městem oloupí společnost o čtyři miliardy korun, tvrdí bývalý šéf DPP Martin Dvořák.

Jeho jméno je spojováno s mnoha podivnými zakázkami v pražském dopravním podniku (DPP). Často se u tendrů objevovalo jméno právníků z kanceláře Šachta & Partners. Ti pak pomáhali i matce Martina Dvořáka, jenž v čele DPP skončil loni v prosinci, získat půjčku na nákup nemovitosti. „V dnešní hysterické atmosféře je nešťastné, že jsme používali v DPP stejnou advokátní kancelář, jejíž jiná část pracovala pro mou matku,“ připouští chybu Dvořák. Jiné přešlapy zatím komentovat nechce.

Audit hospodaření DPP, jejž si v uplynulých týdnech nechal vypracovat magistrát, říká, že u deseti zakázek, které byly předmětem zkoumání, bylo sedm předraženo celkem o půl miliardy. Víte, o které by mělo jít?

Jistě že vím. Je to pořád ten samý příběh, který se přehrává sedm měsíců. Bohužel veřejnost je většinou médii zkresleně informována o vývoji šetření. Typickým příkladem je kauza Neograph. Nikdo mne nechtěl slyšet, když jsem říkal, že se jedná o spor dvou akcionářů, kde dva okrádají třetího. A najednou ten, který nás obvinil, je policií stíhán za několik závažných hospodářských trestných činů. Jasně se ukázalo, že chtěl pouze zoufale odpoutat pozornost od své kriminální činnosti. Toto proběhlo již před několika měsíci, a myslíte, že to někdo napsal, nebo se nám omluvil… Ani čárka.

Nové vedení podniku i politická reprezentace hrozí trestními oznámeními. Už vám bylo sděleno nějaké obvinění?

Nové vedení města, zejména primátor Bohuslav Svoboda a jeho poradci v čele s panem Markem Hančem, má eminentní zájem mne a mé kolegy umlčet a přes média nás totálně znevěrohodnit. Víme totiž, jaká je pravda kolem kroků, jež se uskutečnily po našem odchodu z DPP, a jaká je reálná situace ohledně financí města. Věřte mi, až nám konečně někdo bude naslouchat, tak se veřejnost nepřestane divit. Jen náznak. Člověk v radě odpovědný za finance, zjevně neschopný sestavit a udržet vyrovnaný rozpočet města, nás nutil, abychom v rozporu se všemi právními stanovisky podepsali s městem smlouvu, která by doslova oloupila DPP o nejméně čtyři miliardy korun. A to je jen počátek dalších ekonomických, dle mého názoru kriminálních činů. Rovnou říkám, že jsme s kolegy jen čekali a získávali podklady. Předminulý týden byla podána trestní oznámení na sérii ekonomických deliktů, tak uvidíme, jak se s tím policie popasuje. Onu smlouvu jsme samozřejmě nepodepsali, ale naši flexibilnější nástupci už ano.

Prohlásil jste, že chcete na své náklady poslat do DPP audit. Jednáte o tom, aby Vám to bylo umožněno? A případně víte, kdo by jej měl provést?

Audit v DPP je jen další epizoda seriálu „já nic, to všechno minulost“. Všichni už vědí, že to není žádný audit, ale pouze „právní analýza“, o které nerozhodla ani valná hromada, ani dozorčí rada, ani představenstvo. Primátor dal tuto zakázku Václavu Láskovi (bývalý vyšetřovatel protikorupční služby, nyní právník Transparency International) za cenu 3000 korun na hodinu, což je mimochodem mnohem více, než DPP dříve platil svým právníkům. Dal ji člověku, jehož kvalifikace je dálkové magisterské studium plzeňských práv a funkce vedoucí divize speciálních operací v agentuře ABL. Já jsem čekal se svou argumentací na dvě věci. Na výroční zprávu 2011 a výsledky auditu, a ty se bohužel nedostavily. Proto jsem, přiznávám, i trochu sarkasticky nabídl, že budu spolufinancovat forenzní audit, protože odborná veřejnost dobře ví, jak zásadní je rozdíl mezi analýzou právníků, ještě ke všemu nekvalifikovaných, a mezi forenzním auditem, který má svou přísnou, ale jasnou metodiku. Poslední věta, kterou si neodpustím: Pro koho ta analýza byla dělána, pro novináře, nebo orgány města a DPP? Proč žádný orgán města nebo DPP s touto analýzou nebyl seznámen, ale pan Hanč ji již mnoho dní roznáší novinářům? Ať si každý odpoví sám.

Předminulý týden byla podána trestní oznámení na sérii ekonomických deliktů nového vedení dopravního podniku, říká Dvořák

Vy sám nyní kritizujete nové vedení za podpis dodatku s magistrátem, kvůli němuž DPP přijde o čtyři miliardy korun. Co to podle vás způsobí?

Myslím, že zájmové skupiny kolem primátora chtějí již letos DPP dostat finančně do kolen. Následně říct, že za to může Dvořák. A poté podnik pod cenou a časovým tlakem prodat. Nevěřím na náhody a myslím, že všechny kroky jsou velmi dobře, až geniálně připraveny k naplnění tohoto cíle.

Jak dlouho to může trvat, než se podnik stane insolventním?

Podzim letošního roku.

Největší zátěží pro DPP jsou plánované nákupy tramvají v rozsahu 19 miliard korun. Smlouvy se podepisovaly v roce 2006, nemohli jste je následně znovu vyjednat? Bude je vůbec Praha všechny potřebovat?

Smlouvy jsme samozřejmě částečně přejednali a další jednání pokračovala. Hlavní ale je, že jsme městu připravili výhled potřebných finančních prostředků v horizontu deseti let a zároveň jsme navrhli, jakou formou tyto závazky vyplývající z již uzavřených dohod a z politických volebních programů a slibů financovat. Tento materiál projednaly výbory města, a reakce nikdy nedorazila.

Zájmové skupiny kolem primátora chtějí již letos DPP dostat finančně do kolen. Následně říct, že za to může Dvořák.

Jaké jiné potíže v dalším fungování DPP vidíte?

Klíčový problém je a bude financování a s tím souvisí zájmy různých politicko-ekonomických skupin a schopnost politiků i managementu jim odolávat. Pokud někdo konečně neuchopí koncepčně v horizontu minimálně deseti let finance města, a tím pádem i finance DPP, nepředloží ucelený plán forem a způsobů financování všech, zejména investičních závazků, tak to skončí totální katastrofou. Vinu jako vždy bude svalovat jeden na druhého. DPP totiž nemůže, aniž by sám objednatel služeb znal svoje dlouhodobé potřeby, plánovat na déle než jeden rok.

Pojďme probrat jednotlivé sporné zakázky, o nichž se mluvilo v souvislosti s auditem nebo byly propírány v médiích. Zakázka na SMS jízdenky byla udělena bez výběrového řízení. Proč?

Partner byl vybrán dle zákona, což potvrdil i antimonopolní úřad.


Čtěte také:

Pražané doplatí na nevýhodné smlouvy dopravního podniku

Dvořák prý chtěl pod cenou prodat Škodě opravny DPP

Budu válčit s některými novináři, vzkázal bývalý šéf DPP Dvořák


Mezi podmínky kontraktu patřilo, že spolu s jízdenkami dodavatel zajistí i mobilní peněženku. Ta ale nikdy nebyla propagována, a tudíž není využívána. Proč byla součástí zadání?

Protože to byl finální cíl, který měl celou službu zlevnit, jelikož by se tím z velké části eliminovaly provize operátorů. Zatím se tak nestalo, protože stejná nebo podobná služba měla být na opencard, a probíhaly diskuse, jak tyto služby uvést na trh tak, aby se nekanibalizovaly.

Odměna provozovateli činila zpočátku až 46 procent ceny jízdenky, nyní je to 25 procent. Není to přemrštěné?

Cena se postupně snižovala a snižovat může. Hlavně doufám, že si nikdo nemyslí, že to je odměna této společnosti, podstatná část této sumy jde logicky operátorům.

Nadto je smlouva v zásadě nevypověditelně platná na dvacet let. To je nadstandardní doba…

V době kdy jsme jednali, nebyla alternativa a hledaly se kompromisy. Hlavní je, že služba funguje, DPP díky ní vzrostly výnosy a cenu lze dále snižovat. Navíc ta smlouva je na deset let s opcí na další prodloužení.


Staré známé firmy. Řada sporných zakázek z působení Dvořákova týmu v čele pražské MHD je spojena s právníky z Šachta&Partners. Platí to třeba i u kontraktu na zvelebení stanice metra Vysočanská.


Kritiku si vysloužily také prodeje pozemků za velmi nízké ceny. Známý je třeba případ nádraží na Palmovce, kde byla stanovena cena bezmála poloviční proti odhadu. Jak jste si zadávali posudky?

Totální lež a mediální fikce. Smlouva byla uzavřena pět let před mým nástupem, a tím pádem výchozí situace pro jednání nebyla snadná. Přesto se nám podařilo se dohodnout na podmínkách daných aktuálním znaleckým posudkem a partner po mnoha měsících jednání na tuto pro DPP výhodnější dohodu přistoupil.

Ovšem z odposlechů lobbisty Romana Janouška vyplynulo, že právě o pozemcích na Palmovce se měl domlouvat s magistrátním úředníkem Peterem Ďuricou. Mohl mít vliv na rozhodování v DPP?

Nemohl, s panem Ďuricou jsme diskutovali podmínky, za kterých byla smlouva uzavřena historicky, a podmínky nové.

Jaký je vlastně váš vztah s Romanem Janouškem?

Dobrý, nikdy jsem se tímto vztahem netajil.

Když jsme u vlivu… Měli političtí představitelé dalekosáhlé možnosti ovlivňovat chod DPP, když zasedali v představenstvu?

Velký, logicky zastupují akcionáře. Je jasné, že velká část mé práce byla o přesvědčování, a jistěže jsem musel dělat mnoho kompromisů.

Je známo, že k Petře Barešové, šéfce agentury BNV Consulting, která pro DPP pracovala v krizovém období roku 2010, kdy byly vyhrocené spory s odboráři, měl blízko tehdejší primátor Pavel Bém…

Té dámy si vážím, a to přesto, že jsme měli obrovské spory. Ale to je běžný stav při řízení velké firmy.

Nebo do vedení DPP vám jako ekonomický ředitel jednu dobu přibyl Martin Horák, údajně opět na přání Pavla Béma… Navíc firma Tessile Ditta, spojovaná právě s Horákem, vymáhala pro DPP pohledávky a nyní narychlo skončila… To vypadá jako mnoho náhod najednou…

To bylo pouze vyústění mých sporů s primátorem Bémem a jeden z kompromisů, ke kterým se hlásím. Tessile Ditta je samostatný příběh a těším se, až někdo věcně zanalyzuje její přínosy pro DPP.

Vraťme se ke kritizovaným zakázkám. Šlo například o jízdenky dodávané společností Neograph, marketingové kontrakty, které získaly firmy spojené s manželi Šecovými, jako je Semma, obrazovky v metru… Byly všechny regulérně vysoutěženy? A byl v tendru vždy více než jeden účastník?

Všechny byly standardně vysoutěženy nebo přeprojednány ve prospěch DPP, pokud byly podepsány před mým nástupem. V případě lístků byl jeden účastník, jelikož se jednalo o ceninu a postupovalo se standardně dle zákona. Neograph byl podle posudku znalce také jediným výrobcem papíru v Česku, který byl v zájmu vyšší ochrany jízdenek použit. Tento papír také jako jediný ochranný prvek odolal pokusům o padělání v roce 2011.

Tyto tendry pak budí pochybnosti také v tom, že řada vítězných firem spolupracovala s offshorovou společností Cokeville Assets spojovanou s lobbistou Ivem Rittigem. Plus na řadě zakázek se podílela právní kancelář Šachta & Partners… Není to zase příliš mnoho náhod?

První část pravdou není, jen co se týče lístků, tak se k této spolupráci vyjádřil jeden z akcionářů. Prověřila ho policie, a dokonce i finanční úřad. Ke spolupráci s advokáty ze Šachta & Partners se hlásím a jsem přesvědčen, že velmi výrazně zlepšili kvalitu právních vztahů v DPP.

Spekulace pak přiživuje fakt, že díky těmto právníkům získala půjčku z offshorových struktur na nákup nemovitosti na Madeiře vaše matka. Můžete nějak doložit, že nešlo o „protislužby“ za zakázky v DPP?

Nemohlo jít o protislužbu, jelikož má matka podniká již 20 let velmi úspěšně v realitní oblasti a půjčky měla a má na své podnikání od mnoha společností a vždy za naprosto normálních podmínek. V tomto případě se jednalo jen o menší část celkové částky a proti tomu došlo k zástavě mnohonásobně vyšší hodnoty včetně normálního úročení. Uznávám jedinou věc, že je v dnešní hysterické atmosféře nešťastné, že jsme používali v DPP stejnou advokátní kancelář, jejíž jiná část pracovala pro mou matku.

Původně jste sliboval předložit nějakou formu majetkového přiznání. Pak jste tak neučinil. Nebylo by pro vás jednodušší to zveřejnit než neustále nechat média spekulovat? Možná i ve spolupráci s vaší matkou, ač chápu, že ona je soukromá osoba…

Můj majetek se dá dohledat ve všech možných katastrech a rejstřících a daňové přiznání jsem ukázal v televizi. Z mého hodinového rozhovoru si média vzala jedinou věc, Dvořák vydělal v DPP téměř 50 milionů korun. A přestože jsem tyto peníze oficiálně vydělal před působením v DPP a zdanil, tak jsem od některých „chytrých“ novinářů četl články, jak je to vůbec možné. Odpověď je triviální, protože všechny firmy, které jsem kdy řídil, skončily vždy v zisku. Kdo tomu nevěří, ať si dá tu práci a koukne do výročních zpráv.

Ostatně vaše majetkové poměry i majetek vaší matky měla zkoumat policie. Dospěla již k nějakému závěru?

O ničem takovém nevím. A i kdyby, není co tajit.

V zásadě všechny kroky, které jste v DPP dělali, obhajujete. Připouštíte si vůbec nějaké chyby?

Chyby samozřejmě byly, ale mluvit o nich zatím určitě nebudu.

Co třeba proslavená kauza opencard… Funkce měly být bezmála neomezené, dnes to neumí skoro nic… Kvůli bezpečnosti měly být po čtyřech letech vyměněny, dnes se prodlužují o dva roky, a ještě je to prezentováno jako výhoda…

To je pro mne další nepochopitelná věc, jak zmařit investici. Tato karta stála obrovské finanční prostředky a určitě je potřeba mnoho věcí objasnit, ale konečným výsledkem je více než 900 000 karet s aplikací jízdného, což je v této republice unikum. Už za mého působení se na město obracely banky a investoři, kteří chtěli tento projekt převzít nebo spolufinancovat. Současný stav je takový, že tento projekt kvůli magistrátní nekompetenci postupně umírá. Takže teprve teď se dá říct, vyhodila se miliarda z okna.

Vaši bývalí podřízení v několika případech dostali luxusní zlaté padáky. Vám odměny zadrželi. Budete se o ně soudit?

To už je vrchol mediální manipulace, žádné zlaté padáky nedostali a já je nepodepisoval. Částky odpovídaly běžným standardům a ekonomickým výsledkům firmy. U mne se nejedná o odměnu, ale o pohyblivou složku mzdy vázanou na hospodářský výsledek firmy. A DPP skončil nejen vloni v zisku téměř miliardy korun.


MARTIN DVOŘÁK (41)

V roce 1993 absolvoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích se věnoval především marketingu a obchodu ve firmách Eurospectrum Group, DMB design studio a InterCom. Od listopadu 1996 do dubna 1998 působil v Barum Continental, kde se stal ředitelem divize marketingu odpovědným za státy CEFTA.

Od roku 1999 do roku 2000 prošel několika pozicemi ve společnosti Český Telecom, naposledy byl ředitelem marketingu.
Od listopadu 2000 do září 2006 byl generálním ředitelem televize Prima.

V roce 2007 nastoupil do Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde byl generálním ředitelem a předsedou představenstva, z podniku odešel v prosinci 2011.

PŘÍBĚH FIRMY

Náhody a propletence v DPP

Když ty na mě s holí, já na tebe s kyjem. I tak by se dal charakterizovat současný souboj vedený dvěma na smrt znepřátelenými skupinami – bývalým vedením Dopravního podniku hlavního města Praha (DPP), představovaným Martinem Dvořákem, a jeho následovníky v čele s Vladimírem Lichem podporovanými vedením magistrátu jako vlastníka firmy v podobě primátora Bohuslava Svobody.

Ti druzí rozkrývají, jaké dědictví jim po bývalém managementu zůstalo, a tváří se, že větší hnůj už tam být nemohl. Opatřením důkazů byla primátorem pověřena skupina vedená expolicistou z útvaru hospodářské kriminality a nyní právníkem Václavem Láskou. A audit přinesl alarmující výsledky. Na deseti prověřovaných zakázkách se z podniku vyvedlo zcela zbytečně minimálně půl miliardy korun. Další smlouvy byly podezřele nevýhodné a bude třeba povolat bývalé vedení k odpovědnosti. Po důkladné analýze má celou zprávu magistrát zveřejnit – to se má stát právě v těchto dnech. Následně se rozhodne na koho a za jaké činy podá trestní oznámení. Že má zacíleno na Dvořáka, je nicméně jasné.

Dvořákův tým ovšem nehodlá jen čekat a kontruje. Bývalý ekonomický náměstek Ivo Štika již na současné Lichovo vedení trestní oznámení podal a Dvořák se k němu hodlá připojit. Důvod? Podezření pro trestný čin úvěrového podvodu a zkreslování hospodářských výsledků. Přibýt by mohlo i obvinění z porušení povinností při správě cizího majetku. DPP totiž podle Dvořákových lidí dostal od města letos o více než čtyři miliardy méně a nahradit je má pomocí směnek, které třeba nebude mít čím splatit. Dvořák má navíc jasno, proč k drsným odhalením, která zpochybňují jeho působení v pražské MHD, došlo. Mají prý svalit vinu za finanční rozklad, jenž na podnik údajně čeká někdy na podzim, právě na něj.

Jenže náhod a podivností, které za jeho šéfování ve firmě vznikly, je přece jen trochu moc. Připomeňme si ty nejkřiklavější.

Ještě v době jeho angažmá jako generálního ředitele DPP se přišlo na to, že společnost, jež dodává podniku papírové jízdenky, odvádí podstatnou část sumy, již inkasuje, na Panenské ostrovy neprůhledné firmě. Ceniny, jimiž „štípací“ lístky jsou, zajišťovala společnost Neograph. Za kus inkasovala 37 haléřů. Jak ale odhalila Česká televize, 17 haléřů z každé putovalo offshorové struktuře Cokeville Assets (CA). Proč? Protože papírenská firma Neograph podepsala v roce 2007 zprostředkovatelskou smlouvu právě s Cokeville, a když pak zakázku skutečně získala, začaly peníze na Panenské ostrovy téct. Při 40 milionech odebraných jízdenek ročně, šlo o minimálně sedm milionů každých dvanáct měsíců. CA zastupuje v Česku Peter Kmeť, ale spekuluje se, že za offshorovou skořápkou stojí známý pražský lobbista Ivo Rittig. A ještě jedna pikantnost k této smlouvě. Její původní výpovědní lhůta byla čtyři roky. Ještě před odchodem Dvořáka z funkce se ji podařilo pod mediálním tlakem vypovědět a uzavřít znovu tak, že provize již neodtékaly.

Cokeville Assets se pak objevuje i u dalších obchodů spojených s DPP. Byl například připravený koncept smlouvy o poradenství s podnikem Oleo Chemical, který získal zakázku na dodávání biosložky do nafty pro DPP. Uzavřené kontrakty pak CA měla s firmami Semma a Tellia Call, jež zajišťovaly pro dopravní podnik informační nebo i marketingové kampaně. Poradenské smlouvy se ovšem týkaly zakázek pro energetický gigant ČEZ. Bez zajímavosti jistě není, že v obou firmách figurovala Dvořákova známá Gabriela Šecová.

Ještě složitější propletenec vztahů vytvořila kolem sebe a zakázek pro pražskou hromadnou dopravu právní kancelář Šachta & Partners. Ta třeba zakládala společnost Peskim, která pro dopravce připravovala asi desítku výběrových řízení. Její jednatelkou byla donedávna Jana Šádková, která se pak objevila spolu se zmiňovaným Peterem Kmeťem v představenstvu firmy Bitmedia (oba byli počátkem července vymazáni z obchodního rejstříku). Dopravní podnik této společnosti platil licenční poplatky za provozování velkoplošných obrazovek ve stanicích metra. Podle Hospodářských novin měla kancelář Šachta & Partners v Bitmedii třetinový podíl, respektive zastupovala majitele z Karibiku.

Mimochodem v Bitmedii sedí v dozorčí radě Michaela Heinleinová, jednatelka další společnosti napojené na DPP. Firma Asset bloom má dostat na starost zvelebení vestibulu stanice Vysočanská. Mateřskou společnost Asset bloomu se sídlem na Kypru, jak napsala Mladá fronta Dnes, zastupovali – ano, hádáte správně – advokáti ze Šachta & Partners.

Další zakázka, v jejímž pozadí se objevují jak jména Šádkové či Kmeťe, tak lidí ze Šachta & Partners, se pak týká SMS jízdenek. Dodavatel – společnost Crowsnest – ji získala bez výběrového řízení s odůvodněním, že kromě služby zajistí i mobilní peněženku, na niž se pak v tichosti zapomnělo. Kromě toho, že inkasuje 25 procent z ceny jednoho „e-lístku“, má kontrakt na deset let s tím, že je možné jej prodloužit o deset let, když bude chtít jen jeden z partnerů. Luxusně dlouhodobou dohodou až do roku 2031 se může chlubit také Rencar Praha, zajišťující provozování reklamy na veškerém majetku DPP, přičemž část výnosů putuje do již zmiňované Bitmedie, zjistil on-line deník Aktuálně.cz.

Aby těch náhod nebylo málo. Matka Martina Dvořáka Marie Nováková je úspěšnou podnikatelkou v realitách. Před třemi lety si koupila vilu na Madeiře. Na ni jí částečně půjčovala hongkongská firma Unitex International Capital, která též půjčovala offshorové struktuře Mavex, jež tou dobou částečně vlastnila Bitmedii. A ke všemu se zprostředkovateli půjčky stali advokáti od Šachty. Ti jí ostatně očividně přirostli k srdci. V roce 2010 si totiž koupila další luxusní nemovitost – na pražské Hanspaulce. A to přes firmu Future Earnings s kyperskými vlastníky, kterou zastupoval David Michal z advokátní kanceláře Šachta & Partners.

Dvořák má pro vše jednoduché vysvětlení. Šachtovci jsou velmi kvalitní advokáti a v malém pražském rybníčku se prostě takovéto souhry náhod dějí. Připouští ovšem, že v této rozjitřené době byla chyba, že pracovali pro něj i pro matku, ač to spolu vůbec nesouvisí. Kontrakty v DPP pak hájí tím, že vždy podnik ušetřil miliony, až desítky milionů.

Článek najdete v aktuálním čísle týdeníku Euro.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít