Manuál pro vládu

25. června 2010, 19:12 - Vadim Fojtík
25. června 2010, 19:12

Zaměstnavatelé navrhují deset priorit, jež jsou rozhodující pro budoucnost Česka

Ministři vznikající vládní koalice nemusejí příliš přemýšlet o ekonomickém programu nového kabinetu. Svaz průmyslu a dopravy ČR totiž minulý týden představil dokument s názvem Agenda 2010. Zaměstnavatelé v něm navrhují deset priorit, které mají vyvolat růst tuzemské ekonomiky a zlepšit podnikatelské prostředí. Týdeník EURO má dokument k dispozici.

Vyrovnaný rozpočet

Svaz v dokumentu požaduje, aby vláda do dvou let přijala opatření, která již v roce 2012 pomohou snížit deficit státního rozpočtu pod tři procenta hrubého domácího produktu, a v návaznosti na hospodářský cyklus usilovala o vyrovnané veřejné rozpočty. „Změnit strukturu státního rozpočtu, aby se posílila jeho role při provádění aktivní prorůstové politiky. Zejména posílit výdaje investičního charakteru a podpořit výzkum, vývoj a vzdělání i export, podnikání a investice do dopravní infrastruktury,“ uvádí se v dokumentu.
Svaz v této souvislosti požaduje reformy veřejné správy, zdravotnictví, sociální politiky a důchodového systému. Dalším bodem, jejž je třeba zmínit, je požadavek zákonného zakotvení rozpočtové odpovědnosti.

Nic nového

Vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR, jež Agendu 2010 sepsalo, ji považuje za průlomový dokument, pro některé jeho členy je to však materiál, který „pouze“ shrnul všechny požadavky, s ničím novým nepřišel a nikoho neoslní. „Chtěli jsme politikům předložit ucelený a provázaný dokument, který upozorňuje na to, co svaz považuje za důležité. A kterým směrem by se měla ubírat nově vznikající vláda. Konkrétní opatření však jsou na kabinetu. Svaz není od toho, aby podrobně uváděl dopady jednotlivých opatření,“ upozornil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Martin Jahn.
Na druhém místě mezi prioritami je požadavek svazu, aby byla zefektivněna veřejná správa. Třeba sjednocením řízení činností informačních a komunikačních technologií vlády pod jednoho gestora a vytvořením jednotné strategie pro zavedení digitální agendy. Nebo například zjednodušením legislativních norem, zprůhledněním veřejných zakázek a bojem proti korupci.
Na pomyslném stupni vítězů je na třetím místě požadavek svazu upravit tuzemský daňový systému, aby byl pro plátce motivační, a navíc i jednoduchý. Současně však autoři priorit upozorňují, že je kvůli „díře“ ve státním rozpočtu nutné také posílit příjmy veřejných rozpočtů. Řečeno jinak zvýšit některé daně. V tomto případě především navýšit nepřímé daně, především DPH. Zvláštní pozornost věnuje Agenda 2010 modernímu vzdělání (viz rozhovor s Martinem Jahnem).
Mezi deset priorit, které svaz považuje za důležité, patří i rozvoj flexibilního trhu práce, dopravy a infrastruktury, bezpečná a dostupná energetika. V této souvislosti kromě jiného i schválení Státní energetické koncepce pro rok 2010, která nebude diskriminovat žádný energetický zdroj. Svaz současně chce, aby dodržování energetické koncepce bylo legislativně závazné. ČEZ pak mezi energetické priority prosadil i podporu výstavby nových jaderných bloků. Posledními dvěma prioritami jsou účinná podpora exportu a udržitelná péče o životní prostředí. Svaz také upozornil, že považuje za důležité plnit všechny priority současně, protože jsou provázané.

Rozhovor
Martin Jahn
Bez techniků končíme
Přechodné zvýšení daní z příjmů fyzických osob pochopíme, tvrdí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Frustrace z práce několika posledních vlád je v podnikatelské sféře obrovská. To je i jeden z důvodů, proč Svaz průmyslu a dopravy ČR pro vznikající Nečasovu vládu vypracoval „manuál“, dle něhož by se mělo zlepšit podnikatelské prostředí v České republice. Dokument Agenda 2010 obsahuje deset priorit pro budoucí ČR. „Věříme, že v této zemi jsou dobré podmínky pro podnikání. Vláda však pro jejich zlepšení musí ještě mnoho vykonat. Ekonomická krize totiž ukázala, že ne všechno bude fungovat samo od sebe,“ tvrdí viceprezident pro oblast hospodářské politiky a daní svazu Martin Jahn. A naznačil priority, které jsou pro svaz nejdůležitější: „Ať se to někomu líbí či nelíbí, Česká republika závisí na exportu. Domácí spotřeba její ekonomiku příliš nepotáhne.“

EURO: Téměř po každých parlamentních volbách některá ze silných vlivových skupin vypracuje pro nastupující vládu dlouhý seznam opatření, která je nutné učinit, aby se zlepšily podmínky pro podnikání a ozdravení ekonomiky. Několik dní se o něm píše v novinách, ale pak na něj všichni zapomenou. Bude dle vás osud Agendy 2010 podobný? JAHN: Tak ucelený a komplexní materiál v porovnání s předchozími tady ještě nebyl. To je jeho výhoda. A budeme se snažit, aby nezapadl. Pokud vznikne nějaká pravo-středová koalice, zaměstnavatelské svazy mají lepší šanci prosadit své nápady. Kabinet by mohl mít ucházející mandát pro uskutečnění našich návrhů. Od toho tady ostatně Svaz průmyslu a dopravy ČR je, aby vypracovával podobné materiály. To, co navrhujeme, nepotřebujeme pouze pro sebe. Je nutné si uvědomit, že Česko z nás žije. Z daní, které platíme. A také vytváříme hodnoty, které stát posunují kupředu.

EURO: Co uděláte, aby Agenda 2010 nezapadla? JAHN: Pošleme ji všem parlamentním stranám. Měly by dokument používat při své práci. A je i na svazu, aby se při svých stycích s vládou a jednotlivými ministerstvy staral o jeho provádění. Samozřejmě že chceme, aby se o materiálu hovořilo v médiích. Ekonomická krize odhalila slabé stránky mnoha evropských zemí. Česko sice z recese vyšlo relativně dobře, ale je nutné ji brát jako varování. Žádným vládám se v poslední době nepodařilo vyřešit věci, které jsou pro nás důležité – například technické vzdělávání či reformu výzkumu a vývoje.

EURO: Česká byznysová sféra se tedy naštvala, sedla si ke stolu a vypracovala pro novou vládu seznam opatření, která by měla zavést? JAHN: V poslední době je situace tristní. Nejprve vládl Topolánkův kabinet s relativně slabým mandátem. Měl sice v mnoha oblastech dobré záměry, ale nakonec jich neprosadil takový počet, jaký se od něj původně očekával. Po Topolánkově kabinetu nastoupila úřednická vláda, která vedla stát mnohem déle, než se čekalo, ale neměla mandát. I proto neudělala téměř nic. A vše, co bylo zahájeno v minulosti, se v podstatě rozplizlo.
Výrok, že se byznys naštval, je bulvární zkratka. Byznys je naštvaný průběžně. A nyní se naskytla šance s tím něco udělat. Vláda by měla mít silný mandát a recese ukázala naše slabé stránky i to, že je třeba začít něco dělat. Máme problémy s rozpočtem, které nevyřešíme jen škrtáním výdajů. Potřebujeme posílit příjmovou stránku. A posílí ji jedině byznysová sféra. Buď formou firemních daní, nebo daní z mezd, které platíme našim zaměstnancům.

EURO: Co považujete v předložené Agendě 2010 za nejdůležitější? JAHN: Naprosto prioritní jsou vyrovnané veřejné finance – mít do dvou let schodek státního rozpočtu, který odpovídá třem procentům HDP. To bereme i jako nutnou podmínku pro přijetí společné měny euro. Bez ohledu na euro je však dobré mít rozpočet spíše vyrovnaný nebo mírně ve schodku. S tím souvisí i druhá priorita – efektivita státní správy. Její fungování jako veřejné služby a efektivní nakládání s prostředky ze státního rozpočtu.

EURO: Požadujete vyrovnané veřejné finance. To však bez zvýšení některých daní nebude možné. JAHN: Samozřejmě že potřebujeme zvýšit daňové příjmy. Svaz je však přesvědčen, že je to lepší učinit v oblasti nepřímých daní. Zvyšování přímých daní totiž vždy podvazuje hospodářský růst víc, než když se zvyšují nepřímé daně. Současně chceme, aby daně byly motivační v oblastech, jako je vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace. A také jsme přesvědčeni, že by měla být zrušena srážková daň z dividend, protože se z ní příliš peněz nevybere. Pokud by se zrušila, z České republiky by se mohla stát země, do které budou více přicházet movití lidé.

EURO: Z dokumentu vyplývá, že jste proti případnému vyššímu zdanění fyzických osob. JAHN: Jsme ochotní a přístupní i k diskusi o zvýšení daní z příjmů fyzických osob. Nebudeme si však návrh na jejich zvýšení dávat do svých požadavků. To musí každý pochopit, ale určitou nezbytnost v této souvislosti chápeme.

EURO: Jakou souvislost myslíte? JAHN: Pokud začne vyvážená diskuse, jsme ochotní se bavit třeba o zvýšení daně pro fyzické osoby na přechodné období. Stejně chápeme současnou situaci, a proto jsme schopní se bavit i o návratu k progresivnímu zdanění fyzických osob. To funguje ve většině civilizovaných zemí. V podstatě proti němu nic nemáme.

EURO: Jak dlouho by mělo přechodné období pro zvýšení daně fyzických osob trvat? JAHN: Zhruba dva až tři roky.

EURO: Jednou z priorit je pro vás i vzdělání. Mezi deseti prioritami jste je však uvedli až na čtvrtém místě. JAHN: Vzdělání je pro nás značně důležité. Všechny priority, které jsou v Agendě 2010 uvedené před ním, lze považovat za rámec, v němž se pohybujeme. Vzdělávání naši činnost ovlivňuje nejvíc, současně se však v této oblasti udělalo nejméně. Pokud v Česku nebude dostatečný počet kvalifikovaných lidí s technickým vzděláním, můžeme to „zabalit“. Nebude-li kvalifikovaná pracovní síla, dělníci a inženýři, nic se tady nebude dít. A nepomohou ani nulové daně.

EURO: Co tedy navrhujete, aby se situace změnila? JAHN: Souhlasíme se zavedením školného. Ale tak, aby systém motivoval ke studiu na technických školách. Vyšší školné by se mělo vybírat na ekonomických směrech a na právech. V oborech, v nichž lze očekávat relativně vysoké příjmy. U technických oborů, zejména nedostatkových, by mělo být školné nižší nebo by se formou stipendií měl podporovat zájem o jejich studium. Je také nutné změnit práci akreditačních komisí. V poslední době akreditují kvanta nesmyslných oborů na středních a vysokých školách, jež studují spíše politruci, kteří si tím zajišťují diplomy. Oproti tomu počet technických oborů klesá.

EURO: Kolik je třeba ročně absolventů technických oborů na vysokých školách? JAHN: Technicky vzdělaných lidí je celosvětově nedostatek. Kdyby jich bylo dvakrát víc, uživí se, protože se do Česka začnou stahovat výzkumná a vývojová centra. I proto navrhujeme celostátní maturitu, jejíž součástí by měla být i povinná zkouška z matematiky. Počítat by měl umět každý.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít