MÁME TOHO PO KRK - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

MÁME TOHO PO KRK

, Marcela Dolečková,
MÁME TOHO PO KRK
Zdroj: Euro.cz

Role TelSource v SPT Telecom

TelSource už má zřejmě dost soustavných ataků ze strany vlády a především ministerstva dopravy a spojů. Proto vyslal do Prahy svého politického zástupce Johna Kleina Blueminka, který se jako prezident konsorcia vahou své pozice zasadí o to, aby Telecom přestal být považován za odbor ministerstva dopravy.

Český Telecom není politickou arénou, ale soukromým podnikatelským subjektem, což zřejmě mnozí v České republice stále ještě nechápou, uvedl v rozhovoru pro týdeník EURO John Klein Bluemink, prezident konsorcia švýcarského Swisscomu a holandské KPN. Tato společnost, vytvořená čistě účelově pro vstup na náš telekomunikační trh, je známa jako TelSource. Bluemink přijel podle svých slov do Prahy především proto, aby všem tuto otázku vysvětlil.

Prezident – což je zřejmě také funkce vytvořená jen pro řešení politických specifik české telekomunikační scény – se pokládá za vyslance členů konsorcia a chce v této zemi dohlížet na to, aby nebyly poškozovány jejich zájmy jako akcionářů SPT Telecom. V poslední době se na Bessela Koka, nejvyššího zástupce TelSourcu v Telecomu, nahrnulo příliš poli- tických záležitostí a prezident konsorcia je nyní z jeho beder sejme a vezme si je na starost sám. Bessel Kok se bude opět moci plně věnovat své úloze v představenstvu a managementu SPT Telecom. Navzdory všem útokům, jimž byl Kok vystaven především ze strany ministra dopravy Peltráma, John Klein Bluemink ostře odmítl představu, že k uklidnění vztahů by snad TelSource byl ochoten Koka obětovat. „Naši lidé nejsou nikdy oběťmi, zdůraznil prezident.

Nyní zřejmě bude John Klein Bluemink víc v Česku než Holandsku, protože je připraven hovořit a jednat s každým, a to včetně politiků, neboť – jak říká – k tomu je TelSource v České republice nucen. Pod slovem „politiky myslí evidentně politiky vládní. Podle jeho vyjádření zatím lidé z vlády nejsou schopni pochopit, že SPT Telecom je soukromá firma, a nikoliv jeden z odborů ministerstva dopravy a spojů. „Když mluvím s panem Peltrámem, nevím, jestli mluvím s politikem, ministrem, regulátorem, nebo snad dokonce s někým z vedení SPT Telecom, prohlásil prezident TelSource.

Jednu z možností, jak sebrat politikům možnost, aby se bezprostředně vměšovali do podnikatelských aktivit SPT Telecom, by mohlo představovat získání majority ve firmě. Tím spíše, že v roce 2000 platnost akcionářské smlouvy končí a TelSource pak už bude jen „obyčejným akcionářem. Bluemink se netají tím, že kdyby český stát další podíly v Telecomu prodával, pak by TelSource zájem měl. Možná ne o vše, ale o část akciového balíku bezpochyby. Nicméně jen za určitých podmínek, o nichž prezident konsorcia mluví neurčitě. Přesto ale stačí zdůraznit, že TelSource není banka, aby „jen kupovala akcie, je to expert v komunikacích. Takže než by se TelSource ke koupi odhodlal, musí mít statutem firmy zajištěny manažerské pravomoci. Jen tak prý může dovést Telecom k úspěchu. I na globálním trhu.

SPT Telecom k tomu dosud zralý není, tvrdí Bloemink, když upozorňuje na všechna nebezpečí, která číhají na otevřeném liberalizovaném telekomunikačním trhu. V České republice je podle jeho názoru třeba ještě splnit mnohá kritéria včetně modernizace telekomunikační regulace. Dříve než za dva roky to nebude. Na evropském trhu se teprve formují aliance různých společností a dochází k všelijakým přesunům, které jsou přirozené, jen firmy musí být dost pružné, aby na ně uměly reagovat. Nicméně, říká Bluemink, ambice jsou jedno a realita druhé.

Jakkoliv prezident TelSourcu neustále podtrhuje, že investici do Telecomu pokládá za dobrou a že TelSource je v Telecomu na sto let, připouští, že za jistých okolností by mohl svoji pozici přehodnotit. Touto okolností by mohlo být rozhodnutí českého státu prodat majoritní podíl jinému subjektu.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze