Malí podnikatelé získají podporu státu i EU

16. prosince 2002, 00:00 - Michael Kincl, právník, asistent soudce Nejvyššího soudu
16. prosince 2002, 00:00

Nový zákon platný od ledna 2003 předepisuje nové definiceS účinností od 1. 1. 2003 zavádí zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání (dále ZPMSP) do českého právního řádu standardy platné pro podporu uvedených segmentů podnikání v Evropské unii.

Nový zákon platný od ledna 2003 předepisuje nové definice

S účinností od 1. 1. 2003 zavádí zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání (dále ZPMSP) do českého právního řádu standardy platné pro podporu uvedených segmentů podnikání v Evropské unii.

S ohledem na fakt, že podpora malého a středního podnikání patří do kategorie veřejných podpor, odkazuje ZPMSP v § 4 odst. 1 na zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona čís. 130/2002 Sb. Stanovisko Evropské komise k podporám malého a středního podnikání lze označit za pozitivní. Lze je vysledovat především z jejího Nařízení z roku 2001 týkajícího se veřejné podpory malého a středního podnikání. Evropská komise v tomto předpise vyslovila názor, že malé a střední podnikání hraje klíčovou roli při vytváření pracovních příležitostí. Tento jeho přínos je ovšem často omezován určitými “ tržními nedokonalostmi“, které se u malého a středního podnikání projevují praktickou nemožností získat kapitál, úvěr či přístup k informacím a moderním technologiím. To je podle Evropské komise hlavní důvod, proč je vhodné malé a střední podnikání podporovat.

Předchozí právní úprava

Je třeba říci, že podpora malého a středního podnikání nebyla zakotvena až přijetím ZPMSP, nýbrž byla ze strany kompetentních orgánů realizována mnohem dříve. Původní normou, která obsahovala podporu malého a středního podnikání, byl zákon č. 299/1992 Sb. Z koncepce ZPMSP je zřejmé, že jeho ustanovení v podstatě kodifikují předchozí praxi v oblasti podpory malého a středního podnikání. Hlavní rozdíl mezi předchozí právní úpravou a ZPMSP spočívá ve vymezení příjemců podpory. Obě právní úpravy mají společné to, že příjemcem podpory může být pouze subjekt splňující definiční znaky malého a středního podnikání. Původní právní úprava považovala za hlavní definiční znak počet zaměstnanců. Podle ní byl malým a středním podnikem takový podnik, který měl maximálně 500 zaměstnanců.

Vymezení malého a středního podnikání podle ZPMSP Podle § 2 odst. 1 ZPMSP se za středního podnikatele považuje podnikatel, který

*zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

*jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 1450 mil. Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, a pokud ne, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku,

*splňuje kritérium nezávislosti.

Toto kritérium znamená, že žádná jiná osoba nebo více osob společně, jež nesplňují definiční znaky malého a středního podnikatele, nemají alespoň 25% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech.

ZPMSP definuje rovněž pojmy “ malý podnikatel“ a “ drobný podnikatel“. Jejich definiční znaky jsou vymezeny v § 2 odst. 2 a 3 ZPMSP.

Malým podnikatelem se rozumí malý a střední podnikatel, který

*zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,

*jeho aktiva, uvedená v rozvaze nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví. Pokud ne, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku,

*splňuje kritérium nezávislosti.

Drobným podnikatelem se rozumí malý a střední podnikatel, který

*zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a

*splňuje ostatní kritéria jako malý podnikatel.

Oblasti podpory

Ustanovení § 3 ZPMSP taxativním výčtem vyjmenovává oblasti, do kterých může být poskytnuta podpora. Jde konkrétně o projekty na investice, výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem, zvyšování odbornosti dospělých, hospodářské a technické poradenství, projekty sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich postavení na trhu, získávání informací o podnikání, projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají, projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, vytváření pracovních míst, navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích, zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití služeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti a projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí, poskytování technických informací a poradenských služeb nebo vybraných provozních nákladů určených na činnosti spojené s ochranou životního prostředí. Výše uvedené oblasti tvoří pouze rámec. Podmínky poskytnutí podpory závisí na konkrétním programu podpory.

Proces schvalování podpory

ZPMSP neobsahuje vymezení časového horizontu, na který budou jednotlivé programy schvalovány. Podle současné praxe lze předpokládat, že půjde o období delší než jeden rok. Rozpočty jednotlivých programů budou pravděpodobně schvalovány každoročně, v závislosti na příslušných zákonech o státním rozpočtu. Nezbytnou podmínkou pro přiznání podpory bude podání žádosti o poskytnutí podpory. Návratné finanční výpomoci a dotace budou poskytovány na základě rozhodnutí poskytovatele podpory. Finanční příspěvky, záruky a úvěry se sníženou úrokovou sazbou budou poskytovány na základě smlouvy mezi jejich poskytovatelem a příjemcem. Je třeba zdůraznit, že podle § 4 odst. 1 ZPMSP není na podporu právní nárok a její poskytnutí tak může být bez udání důvodu odmítnuto.

Závěrem

Lze předpokládat, že částky vydávané státem na podporu malého a středního podnikání budou s blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie narůstat. Rovněž někteří malí a středních podnikatelé z České republiky získají podporu ze strany Evropské unie. Záleží ovšem pouze na těchto subjektech, případně jejich sdruženích, jak dokáží své možnosti využít.

Formy podpory

Podle § 4 odst. 2 ZPMSP jsou možné pouze určité formy podpory. Konkrétně jde o návratné finanční výpomoci, dotace, finanční příspěvek, záruky nebo úvěr za sníženou úrokovou sazbu. Podpora může být použita pouze k účelu stanoveném v ZPMSP a k účelu stanoveném v programu podpory. Návratné finanční výpomoci a dotace budou poskytovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Agentura pro rozvoj podnikání, CzechInvest, CzechTrade a Design centrum ČR. Finanční příspěvky, záruky a úvěry se sníženou úrokovou sazbou bude poskytovat společnost Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít