Malá zelená dynama

29. července 2009, 14:35 - Pete Engardio
29. července 2009, 14:35

Prozatím nenápadné začínající podniky mění krajinu alternativních zdrojů energie

BOX:
Udržitelná energie

Stejně jako mnozí další ekologicky uvědomělí majitelé domů si také Darin Budwig a jeho žena dlouhou dobu přáli umístit solární panely na střechu svého domu ležícího na předměstí kalifornského Glendale. Odrazovala je však vysoká cena. „Chtěla jsem udělat správnou věc pro životní prostředí,“ říká diplomovaná zdravotní sestra Budwigová, „ale musela jsem se sama sebe ptát, zda mi stojí za to, abych si vzala úvěr na třicet tisíc dolarů.“
Zaměřme se na začínající podnik SolarCity. Tato firma založená před pouhými třemi lety nainstalovala solární panely na střechu skromného ranče Budwigových poté, co manželé zaplatili rovnou tisícovku dolarů. Výkon panelů pokrývá téměř veškerou rodinnou spotřebu elektřiny. SolarCity se postarala i o vyřešení mnoha potíží, jež přechod na solární energii komplikují. Firma navrhla a koupila systém, zajistila stavební povolení, financování a státní daňové úlevy. Na oplátku se Budwigovi zavázali, že si budou pronajímat tento konkrétní systém po dobu patnácti let za 73 dolarů měsíčně – což je o 95 dolarů měsíčně méně, než kolik v průměru platí za tradiční zdroj elektřiny. Předpokládají, že návratnost počáteční tisícidolarové investice bude méně než jeden rok. Společnost SolarCity uvádí, že od roku 2006 uzavřela podobné smlouvy se třemi a půl tisíci klienty, mezi něž patří nejen majitelé domů, ale i podniky a školy v Kalifornii, Arizoně a Oregonu. Výkonný ředitel Lyndon Rive říká, že usiluje o „vytvoření mnohamiliardové firmy podnikající v oblasti čisté elektřiny“.
Pokud lidé slyší slovní spojení „společnost podnikající v energetice“, pravděpodobně se většině z nich vybaví nějaký ropný gigant jako ExxonMobil nebo místní elektrárna. Exploze inovací v oboru alternativních zdrojů energie je však srovnatelná s revolucí v informačních technologiích a světová poptávka po takovéto energii plodí rozsáhlou a ohromující plejádu drobných firem s velkými ambicemi. Mnohé z nich uplatňují své výrobky a služby právě nyní, kdy se rozhořela jedna z nejhorších amerických recesí posledních desetiletí.
Aby se naši čtenáři lépe zorientovali na rychle se měnící scéně, spojili jsme se s informačním portálem GreenBiz.com, který se specializuje na zelené technologie, a vybrali jsme 25 novátorů, kteří stojí za povšimnutí. V žádném případě neslibujeme, že některý z nich bude mít v budoucnu charakter Googlu či společnosti Cisco Systems. Jelikož se jedná o firmy soukromé, neexistují veřejně dostupná data o jejich hotovostních tocích a zisku. Novátoři v našem seznamu však zaměstnávají skvělé mozky, disponují duševním vlastnictvím a mají ambice sehrát významnou roli v blížící se energetické revoluci. Vzhledem k tomu, že se v článku zaměřujeme na nenápadné firmy, ponecháváme stranou již proslavené zelené podniky, jakými jsou výrobce baterií A123 či firmy Tesla Motors a Better Place, jež vyrábějí elektromobily. Stejně jako veřejnosti dobře známí hráči také všichni ti, kteří figurují na našem seznamu, si dokázali vybudovat finanční podporu podnikání. „Jsou to společnosti, které až dosud dokázaly přežít řadu potíží spojených se získáním finančních prostředků, výzkumem a vývojem a hospodářským zpomalením,“ uvádí Joel Makower, odpovědný redaktor Greenbiz.com, divize Greener World Media.
Některá zařízení, například ta, jež dodávají společnosti Southwest Windpower, Solyndra či Clean Current Power Systems, se zaměřují na odstranění technologických komplikací, kvůli nimž byly alternativní zdroje energie – větrné, solární a vodní – příliš nákladné. Jiné společnosti, jako třeba SolarCity, přicházejí s novými obchodními modely v oblasti alternativních zdrojů energie. Další firmy, jako jsou SmartSynch, Verdiem či Fat Spaniel Technologies, poskytují prostřednictvím internetu pomoc se zajištěním úspor spotřeby elektřiny osobních počítačů, klimatizace v kancelářích či osvětlení v průmyslových závodech. Navíc jsme do seznamu zařadili několik málo výrobců, kteří prodávají speciální věcičky, jež pomáhají snížit spotřebu elektřiny. Do této kategorie patří firma Bridgelux vyrábějící levné LED osvětlení druhé generace či GridPoint, jehož chytré měřicí přístroje umějí vystopovat každé elektrické zařízení ve vaší domácnosti.
Pro zakladatele nových podniků je obvyklá cesta k osobnímu bohatství – primární emise akcií – pro tuto chvíli tabu. Někteří vydělají na tom, že větší firmy spolknou ty menší. Také běžní investoři si najdou nové možnosti, jak vydělávat v tomto mimořádně riskantním sektoru ve chvíli, kdy se kapitálové trhy konečně uvolní.

STÁTNÍ PODPORA Ačkoli podmínky pro podnikání nejsou vůbec dobré, určité faktory hrají do karet podnikům specializujícím se na čisté technologie, jež zahájily činnost ještě před finanční krizí. Federální stimulační plán v objemu 787 miliard dolarů umožňuje čerpat miliardy na cokoli od lithium-iontových autobaterií až po ekologické stavební práce. Díky novým federálním a státním daňovým úlevám mohou ceny solární a větrné energie lépe konkurovat fosilním palivům. Pokud bude schválen návrh zákona o obchodování s emisními povolenkami, který vzešel ze Sněmovny reprezentantů, budou nejen podniky, ale i domácnosti tlačeny k tomu, aby využily veškerých dostupných prostředků k dosažení energetických úspor nebo k přechodu na ekologicky čistší paliva. Významnou roli hraje také cena ropy a její volatilita. Cena vyletí zase vzhůru, jakmile dojde k opětovnému nastartování světového růstu a nové, rychle se rozvíjející ekonomiky se vrátí k vysokému výkonu, říká Makower z GreenBiz. (Makower je poradcem VantagePoint Venture Partners a ve firmě je finančně zainteresován. VantagePoint investuje do pěti společností, jež figurují v našem seznamu: Bridgelux, BrightSource Energy, MiaSolé, Solazyme a Tendril – pozn. red.)
Z našeho přehledu pětadvaceti nových podniků vyplývá, že pokročilé zelené technologie konečně opouštějí laboratoře a zapouštějí kořeny v komerční sféře. Společnost AltaRock Energy z kalifornského Sausalita staví v severní Kalifornii svoji první elektrárnu na území USA. Ta v umělém rezervoáru schraňuje vařící vodu, k jejímuž ohřevu je využíváno geotermální teplo z „podložní horniny“. Společnost Coulomb Technologies se sídlem v kalifornském Campbellu se chystá během letošního roku nainstalovat více než tisícovku dobíjecích stanic pro elektromobily podél silnic napříč Spojenými státy, přitom v loňském roce jich postavila pouze stovku.

ZJEDNODUŠUJME Mnohé z nových podniků uvádějí, že se blíží cenové paritě s palivy, při jejichž spalování se uvolňují uhlíkové plyny. Běžně se udává, že výroba jedné kilowatthodiny elektřiny stojí přibližně deset centů. To je stále asi o 40 procent více oproti elektřině z uhelné elektrárny, je to však srovnatelné s provozem plynových elektráren v časech nejvyššího odběru. „Pokud umíte vyrobit elektřinu, která může konkurovat plynovým elektrárnám, můžete získat obrovský trh,“ říká Joseph Laia, výkonný ředitel společnosti MiaSolé se sídlem v Santa Claře v Kalifornii, která obchoduje se solárními panely vyrobenými z levných a přizpůsobivých materiálů.
Zatímco někteří novátoři čelí technologickým výzvám, jiní se soustředí na to, aby systémy čisté energie byly pro běžné spotřebitele snáze použitelné. „Skutečná inovace nebude spočívat ve vyrobení lepšího panelu, který by byl zároveň o deset procent levnější,“ domnívá se výkonný ředitel SolarCity Lyndon Rive, jenž společnost založil společně se svým bratrem Peterem. „Široké přijetí výrobku přijde, pokud budete umět odstranit potíže a komplikace spojené s instalací solárních panelů,“ dodává.
Hlavní předností firmy SolarCity je počítačová automatizace. Práce se satelitními snímky střechy zákazníkova domu a s údaji o platbách za spotřebu energie. Díky tomu je možné zkrátit jednotlivé procesy projektování, získání stavebního povolení a státních dotací z několika měsíců na pár dní. Software umí také spočítat přibližnou návratnost investice do solárních panelů pro konkrétního zákazníka a vzdáleně umí monitorovat spotřebu elektřiny. Společnost uvádí, že profituje ze samotných instalací. Výhoda firmy SolarCity: dostává množstevní slevy na solární panely a díky vlastním softwarovým nástrojům optimalizuje náklady.
Dalším mladíkem mezi zelenými podniky je BioFuelBox se sídlem v San Jose, jenž také sází na nový a neotřelý obchodní model. Sváží odpad z takových provozů, jako jsou balírny masa nebo čističky odpadních vod, upravuje jej na bionaftu a poté palivo prodává. Tato společnost nebyla první, která přišla na to, že z odpadků lze vykouzlit něco použitelného. Firma BioFuelBox si však uvědomila, že skutečná hodnota není v prodávání systémů na likvidaci odpadu zákazníkům, ale v tom, že zákazníkovi ušetříte peníze tím, že ho zbavíte odpadu zdarma. Firma vyvinula kompaktní rafinerie, z nichž lze odpad naložit na nákladní auta s plochým dnem a vyvézt na skládku. Firma tvrdí, že i v případě, že by vláda zrušila dotace na bionaftu, byla by schopná prodávat naftu se ziskem za stejnou cenu, jakou řidiči náklaďáků platí za naftu vyráběnou z ropy. Svoji první rafinerii společnost postavila v Idahu, kde zpracovávala odpad z továrny na zpracování brambor. Vzhledem k tomu, že se na světě během jediného roku vyrobí více než 450 milionů hektolitrů odpadu vhodného pro přepracování na naftu, doufá výkonný ředitel Steven Perricone, že „během tří až pěti let spustí rozsáhlou síť mikrorafinerií po celém světě“.
Podobně jako mnoho dalších i Perricone, jenž v minulosti spustil tři nové podniky v Sillicon Valley, ví, že cynici mají dobrý důvod zpochybňovat optimistické scénáře. Jen v poslední dekádě investoři pohořeli na internetové a biotechnologické bublině. Mnozí další prohrají sázku i na zelenou energii. Perricone však říká, že si dává velký pozor, aby technologii nerozprodával dříve, než budou první komerční projekty otestovány v praxi. „Mnozí z nás mají v živé paměti nepodložená očekávání od internetu,“ říká Perricone. „V tomto oboru jsou úžasné možnosti pro ty, kteří projekty uskutečňují, ale předtím, než se budeme poohlížet po dalších zdrojích financování, chceme mít data, jež prokážou, že naše technologie funguje,“ dodává.
Mnozí šéfové pětadvaceti začínajících podniků uvádějí, že jejich hlavní starostí v současné době je širší ekonomická základna. Fondy rizikového kapitálu jsou na nule a získání kapitálu na vývoj produkce či na pouhé zajištění provozu je obtížné. Stejně tak poskytování bankovních úvěrů na financování energetických projektů nebo na spuštění produkce je nadále na bodu mrazu. Navíc prudký propad cen ropy ze 147 dolarů za barel, k němuž došlo loni v létě, nadšení pro obnovitelné zdroje energie zchladil. Bezpočet společností se slibnou technologií již muselo kvůli problémům s financováním ukončit provoz. A pokud bude recese nadále přetrvávat, budou je muset následovat i další.
Vyschlé finanční kanály jsou zvláště frustrující pro ty začínající podniky, jež se snažily poprat s technologickými potížemi. Společnost Verdant Power v roce 2007 instalovala na newyorské řece East River prototyp turbíny, jež generuje elektřinu z přílivového proudu. Řeka se však vyznačovala větší turbulencí, než firma Verdant předpokládala, a sklolaminátové listy experimentální turbíny se zlomily. Nový prototyp se zesílenými listy ze slitiny hliníku a hořčíku v loňském roce dodával elektřinu do sítě. Nyní je společnost Verdant připravena nainstalovat dalších třicet turbín v blízkosti sídla OSN. Recese „nás zpomalila,“ říká prezident společnosti Trey Taylor. „Kdybychom měli více peněz, mohli jsme toho udělat mnohem více a mnohem rychleji,“ konstatuje.
Předpovídat budoucnost malých začínajících podniků v rychle se měnícím odvětví je vždy riskantní. Platí to také pro pětadvacítku firem figurujících v seznamu sestaveném časopisem Businessweek a společností Greenbiz.com. Jedná se o průřez firem, jež přišly jak se zásadními objevy a zlepšeními, tak s obchodními modely, potřebnými k tomu, aby zelená energie byla životaschopná.

BOX:
Businessweek.com Na adrese www.businessweek.com/go/09/cleanenergy si můžete prohlédnout prezentaci a interaktivní představení 25 nově založených energetických podniků, videozáznam a rozbor nových možností financování energetiky. Pokud vás zajímají další podrobnosti o obnovitelných zdrojích energie, nepřehlédněte internetové stránky Greenbiz.com http://www.greenbiz.com/bw

Tabulka:
Perspektivní zelená energie Nově zakládané podniky zabývající se obnovitelnými zdroji energie prodávají inovační produkty a služby, počínaje solárními systémy přes větrné systémy až po software pro inteligentní sítě

Název, Sídlo, Obor* Poznámky* Klíčoví investoři
ACHATES POWER, San Diego, Ekologická auta*
Firma Achates testuje naftový motor, který má oproti jednomu pístu v každém válci písty dva. Díky této technologii je možné snížit spotřebu až na 2,5 l/100 km.*
InterWest, Madrone Capital, RockPort Capital, Sequoia Capital

ALTAROCK ENERGY Sausalito, Kalifornie, Geotermální energie*
Společnost AltaRock provádí injektáže vody do hloubky až 6,5 km a využívá vzniklou geotermální páru. Firma doufá, že bude dodávat geotermální energii na většině území USA.*
Advanced Tech, Google, Khosla Ventures, Kleiner Perkins, Vulcan

BIOFUELBOX, San Jose, Kalifornie, Biopaliva*
Mobilní rafinerie společnosti BioFuelBox přepracovávají průmyslový odpad na naftu bez zápachu. Prvním projektem firmy bylo přepracování odpadu z továrny na zpracování brambor na palivo.*
Draper Fisher, Element

BRIDGELUX, Sunnyvale, Kalifornie, Osvětlení*
Firma Bridgelux věří, že se v obchodech prosadí její žárovky na bázi LED diod za méně než 10 dolarů, jejichž svítivost odpovídá klasické 60wattové žárovce, které však mají řádově nižší spotřebu elektřiny.*
Chrysalix , DCM, El Dorado, Harris & Harris, Vantage Point

BRIGHTSOURCE ENERGY, Oakland, Kalifornie, Solární energie*
Firma BrightSource získává pomocí rozsáhlých ploch zrcadel ze sluneční energie páru, kterou transformuje na elektřinu. Do roku 2017 má v plánu postavit 14 podobných elektráren na americkém jihozápadě.*
BP, Chevron, DraperFisher, Google, StatoilHydro,VantagePoint

CLEAN CURRENT POWER SYSTEMS, Vancouver, Britská Kolumbie, Vodní elektrárny*
Firma Clean Current vyvinula podvodní přílivové elektrárny. Francouzský energetický koncern Alstom plánuje tato zařízení rozmístit v kanadském zálivu Fundy.*
EnCana, Sustainable Development Technology Canada

COULOMB TECHNOLOGIES, Campbell, Kalifornie, Ekologická auta
Tato společnost instaluje dobíjecí stanice, rozmístěné u chodníku, kde mohou auta parkovat a nabíjet se. Placení a ověření identity je zajištěno pomocí bezdrátové sítě.
Estag Capital

EMETER, San Mateo, Kalifornie, Inteligentní sítě
Software firmy eMeter pomáhá pokročilým měřicím přístrojům komunikovat se staršími systémy technických zařízení díky tomu, že řídí tok dat.
DBL Investors, Foundation Capital. Siemens

ENPHASE ENERGY, Petaluma, Kalifornie, Solární energie
Solární panely jsou závislé na drahých „měničích“, díky nimž mohou domácnosti bezpečně používat elektřinu, kterou panely vyrobí. Zařízení firmy Enphase je malé a cenově dostupné.
Applied Ventures, Bay, Madrone Capital, RockPort, Third Point

FAT SPANIEL TECHNOLOGIES, San Jose, Kalifornie, Inteligentní sítě
Tato společnost dodává senzory, software a služby řídící toky dat ze solárních panelů k jednotlivým zařízením a k programům nabízejícím kredity za nerealizované emise uhlíkových plynů.
Applied Ventures, Chrystalix Energy, Element, Ignition, PCG

GREATPOINT ENERGY, Cambridge, Massachusetts, Uhlí
Proces vyvinutý firmou GreatPoint transformuje uhlí na lépe spalitelný zemní plyn levněji v porovnání s ostatními dnes dostupnými metodami a zachytává během procesu CO2.
Draper Fisher, Kleiner Perkins, Khosla Ventures, Vantage Point

GRIDPOINT Arlington, Virginie, Inteligentní sítě
Systémové služby firmy GridPoint umožňují podnikům a jejich zákazníkům ovládat jednotky, jež vyrábějí či spotřebovávají energii, od solárních panelů až po inteligentní domácí spotřebiče.
Altira, Craton Equity, Goldman Sachs, New Enterprise

ICE ENERGY, Windsor, Colorado, Ekologické stavby
Když je v noci elektřina levná, mrazí firma Ice Energy vodu v nádržích. Přes den, když je elektřina drahá a panuje největší horko, se díky ledu snižuje zátěž klimatizačních zařízení.
Energy Capital, Second Avenue

INENTEC, Bend, Oregon, Energie z odpadu
InEnTec pracuje v oblasti odpadového hospodářství a prostřednictvím horké plazmy přepracovává nejrůznější druhy průmyslových odpadů na prekurzory nafty a etanolu.
Americké ministerstvo energetiky a soukromí investoři

MIASOLÉ Santa Clara, Kalifornie, Solární energie
MiaSolé vyrábí tenkostěnné solární fotoelektrické prvky, přičemž používá přizpůsobivé materiály, a nikoli křemík. Díky tomu je výroba modulů rychlejší a výrobní náklady jsou nižší.
Firelake, Garage Technology, Kleiner Perkins, VantagePoint

SILVER SPRING NETWORKS, Redwood City, Kalifornie, Inteligentní sítě
Technologie firmy Silver Spring přiřazuje internetovou adresu spotřebičům připojeným do elektrické sítě, díky tomu mohou být ovládány na dálku.
Foundation, JVB Properties, Kleiner Perkins, Northgate Capital

SMARTSYNCH, Jackson, Mississippi, Inteligentní sítě
SmartSynch využívá ke snížení ceny inteligentních měřicích přístrojů veřejné mobilní telefonní sítě a běžně rozšířené polovodiče místo specializovaných technologií.
Battelle, Beacon, Duke Energy, JP Morgan, Nth Power, Siemens

SOLARCITY, Foster City, Kalifornie, Solární energie
Majitelé domů a podniků si mohou od společnosti SolarCity pronajmout solární systémy a díky tomu snížit náklady za spotřebu bez drahé počáteční investice a komplikací s instalací panelů.
Draper Fisher, Elon Musk, FirstSolar

SOLAZYME, San Francisco, Biopaliva
Firma Solazyme využívá mořské řasy pro výrobu čistých paliv a „zelených“ chemikálií. Prvním výrobkem firmy Solazyme by mohl být letecký benzin s nízkým obsahem uhlíku.
Braemar Energy, Energy Ventures, Lightspeed, Roda, VantagePoint

SOLICORE, Lakeland, Florida, Baterie
Tenkostěnné lithium-polymerové baterie firmy Solicore se používají pro zdravotnické přístroje, senzory a další vysoce specializované high-tech produkty.
Air Products, Braemar Energy, Draper Fisher, Emerald Tech

SOLYNDRA, Fremont, Kalifornie, Solární energie
Solární panely firmy Solyndra nejsou ploché, černé a obdélníkové, jak je obvykle známe, ale mají tvar podlouhlých válců. Díky tomuto tvaru je možné zachytávat paprsky ze všech směrů.
Argonaut, Artis, CMEA Capital, Madrone, MASDAR, RockPort, USVP, Virgin

SOUTHWEST WINDPOWER, Flagstaff, Arizona, Větrná energie
Pro větrné turbíny většinou platí, že čím jsou větší, tím jsou lepší. Turbíny firmy Southwest Windpower jsou však široké pouhý metr nebo dva – díky tomu mohou být umístěny na vrcholky střech, na parkovacích stání, či dokonce podél dálnic.
Chevron, Altira Technology Fund, RockPort Capital Partners

TENDRIL NETWORKS, Boulder, Colorado, Inteligentní sítě
Software a datové služby firmy Tendril Networks by jednou mohly vystupovat v roli operačního systému pro inteligentní sítě díky tomu, že spojují elektrické spotřebiče v domácnosti s dodavateli energie.
Access, Appion, Good Energies, RRE, Vantage Point, Vista

VERDANT POWER, New York, Vodní elektrárny
Podvodní turbíny firmy Verdant Power byly vloni instalovány v newyorské řece East River, vyrábějí elektřinu z přílivového proudu a dodávají ji do nejbližšího okolí.
NYSERDA, kanadská provincie Ontario, Raptor

VERDIEM, Seattle, Inteligentní sítě
Firmy i státní úřady mohou nepřetržitě monitorovat a snižovat odběr elektřiny díky softwaru společnosti Verdiem.
Angeleno Group, Catamount, Kleiner Perkins, NCD Investors

Pramen: BusinessWeek, Greenbiz.com, jednotlivé společnosti *Přehled investorů není kompletní kvůli nedostatku prostoru. Úplný seznam investorů, obrázky a další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.businessweek.com/go/09/cleanenergy.// Čestné prohlášení: Joel Makower je výkonným redaktorem Greenbiz.com a spoluautorem tohoto přehledu. Je poradcem VantagePoint Venture Partners a má ve firmě podíl. Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc BusinessWeek Překlad: Edita Jiráková

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
OLED, QLED a Smart TV. Jaké jsou nejlepší televizory roku 2017?
Jak (ne)funguje propojení počítače s mobilem ve Windows 10 Fall Creators Update?
Mladí Číňané soutěží ve virtuálním tleskání prezidentovi, mají na to aplikaci
Volby.cz byly pod „hackerským“ útokem, tvrdí Český statistický úřad
Nvidia dává opět ke grafikám zadarmo hru Destiny 2, podporuje takto GTX 1080 a 1080 Ti
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít