Majetnější na ráně?

21. ledna 2009, 16:08 - Martin Rychlík
21. ledna 2009, 16:08

Elitní pražská gymnázia se snaží zajistit bezpečnost svých studentů

Centrum Prahy. Krátce po vyučování se domů trousí skupinky studentů. Povídají si, škádlí se. Blbnou. A opouštějí střežený areál privátní školy, která rozhodně nepatří mezi gymnázia, na nichž by studovaly děti z chudých rodin. Ani zdaleka ne pro všechny však přijíždějí rodiče či asistentky v limuzínách… Slyšte příběh jednoho z chlapců, říkejme mu Kamil. Je mu třináct. Chodí značkově oblečen, má rád moderní techniku: iPod, chytrý mobil. I proto si ho jednoho dne vyhlídl jen o pár let starší výrostek. A sledoval ho při cestě tramvají až na druhý konec města, trpělivě vyčkával na vhodný okamžik. Toho se ve Strašnicích dočkal. „Ukaž, co máš! Naval,“ řekl a zběhle studentíka prošacoval. Násilí nebylo třeba; s lupem rychle zmizel. Dle rodičů jedné dívčiny, nejde o ojedinělý případ. Před pár lety prý před elitní školou postávaly „známé firmy“ číhající na své „kavky“. Omladina děti obtěžovala, vybírala si terče. Ač zatím nejde, bohudík, o masový jev, nevznikne tu časem podobně specializovaná kriminalita?

Políčeno. Na bohatší kořist!

Psát o zločinnosti zacílené na děti – a ještě na ty z bohatších kruhů – je ošidné. Dobře míněné upozornění se může lehce zvrtnout v návodný text pro lumpy, kteří v dětství místo četby Nietzscheho a Junga rozbíjeli autíčka a chodili za školu. Někteří ředitelé gymnázií, které týdeník EURO oslovil a již dříve zařadil mezi pražskou špičku (EURO 24/2008), potvrdili, že se s podobnými incidenty za hranicemi školy občas setkávají. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o ničem takovém neví: „Informace, že by se na soukromých středních školách vyskytovaly specifické formy kriminality či jiných sociálně patologických jevů oproti ostatním školám, nemá MŠMT k dispozici.“ A co na to Policie ČR? „Statistiky nám neumožňují zjistit podíl, jaký tvoří trestná činnost páchaná na ,majetnějších‘ studentech soukromých škol,“ říká mluvčí kriminální policie podplukovnice Pavla Kopecká. „V daném regionu může existovat škola, na které je více či méně páchána trestná činnost. Přistupuje však k tomu mnoho faktorů. Je to například i neochota školy trestnou činnost oznamovat. Často se bojí, že jim tato negativní ,reklama‘ odláká žáky, a tím i přísun peněz, na nichž je závislá jejich existence,“ doplňuje podplukovnice. I proto šéfové několika mezinárodních gymnázií, jichž se týdeník EURO tázal, poděkovali za zájem, za zařazení mezi „luxusnější“ školy. Ihned však slušně poprosili, ať o nich vůbec nepíšeme. A protože je to věc vážná, vyhověli jsme.
Statečnější byl ředitel English College ve Vysočanech, jež se pochopitelně o bezpečí svých mladých klientů příkladně stará. „Víme, že někteří naši studenti se s obtěžováním tohoto typu setkali,“ řekl týdeníku EURO Peter de Voil, dle něhož je interní bezpečnost zajišťována především u vchodu do školy díky nepřetržitému dohledu na recepci. To Jean-Luc Gavard, šéf Lycée Français de Prague (LFP) z Anděla, byl v odpovědích skoupější. A vzhledem ke svému zářijovému nástupu do funkce odmítl – navzdory několika urgencím – odpovědět na otázky. Dle sekretariátu školy proto, že dosud není se situací v tuzemsku dostatečně obeznámen.
Specifické zázemí nabízí škola Open Gate, u jejíhož zrodu stál miliardář Petr Kellner, neboť v Babicích za Prahou má zjevnou výhodu uzavřeného a rozlehlého kampusu. Neobtěžuje však bohatší děti přece jen někdo před jeho branami? „Ne, nic takového jsme nezaznamenali. Nejen díky školním uniformám, ale i celkové atmosféře ve škole, jsou u nás sociální rozdíly prakticky setřeny,“ říká mluvčí PPF Alex Bechtin. „Máme 24hodinovou bezpečnostní službu, areál je chráněn kamerovým systémem a rodičům garantujeme bezpečné prostředí pro jejich děti,“ vzkazuje vedení Kellnerovy „experimentální“ Boarding School.

Nejlepší obranou je výchova

Jdete-li v osm hodin 35 minut od libeňské tramvajové zastávky, minete hospodu U Romana. Jak příznačné! Několik metrů od ní je totiž osmiletý PORG, jemuž věnoval šéf ČEZ Martin Roman sto milionů korun. U vchodu do nevelké budovy se zastavuji. Rád bych nakoukl s přicházejícími studenty do útrob dříve, než se mne ujme ředitel. „Nezlobte se, kam jdete?“ ptá se mě šestnáctiletý hoch slušně, ale rázně. „Za ředitelem,“ opáčím. „Zazvoňte si, pustit vás nemohu,“ odpoví mi student.Ani druhý pokus nevychází – tihle mladí nejsou k okolí lhostejní… A jak PORG zajišťuje vnitřní bezpečnost? „Například kamerami, kartovým systémem, personálními a věcnými opatřeními, která nehodláme zveřejňovat z důvodu bezpečnosti. Rodičům garantujeme bezpečné školní prostředí,“ říká racionální řídící Václav Klaus mladší, jenž se s případem podobným tomu úvodnímu prý nesetkal.
Na Hradčanech sídlí státní Gymnázium Jana Keplera (GJK), které léta patří k chváleným pražským ústavům. Nemalý podíl na tom má jeho „šerif“ Jiří Růžička. „Naše škola je oproti ostatním, řekněme, ,prestižním‘ školám výlučná tím, že na ni nechodí jen studenti z majetných rodin, proto možná nejsme v záběru podobných čekajících partiček. Zkušenosti se zloději však samozřejmě máme,“ vypráví. Škola proto dbá o zabezpečení. Studenti i zaměstnanci GJK mají čipové karty, které umožňují vstup pouze jim. Neexistují společné šatny. Ve škole jsou kamery, jež hlídají vstupy i důležité prostory. „Přesto jsme zaznamenali několik krádeží. Fotografie zlodějů jsme dodali policii, která nikdy nic nevyřešila. Ale studenti byli ostražití, a dokonce lidi připomínající zloděje sami zadržovali,“ říká pyšně Růžička, když upozorňuje, nakolik se sami studenti mají podílet na ochraně svého majetku. Týká se školy nějaká další kriminalita? „Každá škola se setkává s problematikou drog, jen ji řeší po svém. Někdo se tváří, že neexistuje. Pracuji v protidrogových komisích, a proto vím o případu značně elitní soukromé školy, v níž se neřešil případ organizovaného prodeje drog! Vydali jsme se cestou prevence založené na rozvoji osobnosti a věříme, že nejlépe se ochrání každý sám,“ myslí si Růžička. A u mládeže navštěvující drahé školy upozorňuje na možné specifické psychické potíže – včetně sebepoškozování u děvčat.

Čipy do dveří, firewally do sítě

Abyste v Praze mohli spatřit zmenšenou Palachovu sochu, která přinesla kapku diplomatického napětí a jejíž originál nakonec v Mělníku odhalil prezident Václav Klaus, musíte zamířit na soukromé Gymnázium Jana Palacha. Dílo je hned v zádveří. Ani tam se však nedostane každý. „Vchod do budovy je pouze jeden. Studenti a pracovníci školy jsou vybaveni čipovými kartami, návštěvy jsou vpouštěny do školy až po komunikaci prostřednictvím videotelefonu. Naší devízou je uzavřený prostor, prostředí považujeme za bezpečné,“ tvrdí ředitel Michal Musil. Budova v Praze 1 prošla před dvěma lety rekonstrukcí, je moderně zařízená. O instalaci kamer uvnitř školy či před ní tu však zatím neuvažují.
K témuž kroku se nechystají ani na Gymnasiu Jižní Město (GJM). Proč? „Kamerový systém záměrně nemáme – chceme zabezpečit všem uvnitř budovy jistou míru soukromí,“ říká ředitel Miroslav Hřebecký, který sleduje aktuální trendy. GJM leží stranou rušného centra, hlavní zabezpečovací snahou je oddělit prostory školy od vnějšího okolí. Všechny vstupy hlídá čipový systém. Nově byly vyměněny dveře za plně automatické – nemají žádnou kliku a bez čipu nejdou otevřít ani z jedné strany. Celou budovu jistí alarm. Další složkou jsou bezpečné šatny. Každá třída má uzamykatelnou kóji a v ní pod druhým zámkem studenti vlastní menší skříňku. „V poslední době jsme řešili několik krádeží v šatnách, které byly směřovány cíleně vůči majetnějším studentům,“ říká ředitel školy, která zájemcům nabízí úplně oddělené větší boxy (využívá je asi třetina dětí) a na cennosti i školní trezor.
Žijeme v 21. století, žáků se dotýká i nová forma zločinnosti. Elektronická. „Prevenci ve vztahu k datům na školních kontech, intranetu či webových stránkách se snažíme nepodceňovat. Je to segment, v němž jsme v minulosti trochu předběhli dobu. Přesto jsme už zaznamenali několik útoků vůči školní síti, webu a elektronické třídní knize. Naštěstí bez větších škod,“ vypráví Hřebecký. A tvrdí, že podobné zabezpečení začaly užívat nadnárodní firmy teprve nedávno. Před pěti lety byly v okolí GJM nabízeny drogy. „Rázně jsme vše vyřešili za pomoci policie a dostali dotyčného před soud. Poslední dobou je klid. Bereme školu a její bezpečnost jako společnou věc – spolupracují na tom všichni: studenti, učitelé, školní psycholožka i ostatní zaměstnanci,“ uzavírá činorodý „říďa“.

Ostražitě, koordinovaně. A sami

Byla zmíněna gymnázia, která se rizikům, jež ohrožují naše ratolesti, snaží odpovědně předcházet. A podnikají kroky, aby byla připravena i na nová ohrožení. Nejvíce se zajímají o vlastní areál, ale jak vidno, nebylo by od věci rozšířit zájem i na přilehlé okolí. Každopádně je poměrně překvapivé, že je to jejich dobrá vůle! Příliš nevěřte tomu, že by zajištění školních prostor, okolí nebo vstupu do škol systematicky kontrolovalo ministerstvo školství nebo Česká školní inspekce (ČŠI). „Zabezpečení areálu školy je v kompetenci ředitele a zřizovatele,“ vzkazuje mluvčí MŠMT Helena Müllerová. Její kolega Libor Vacek z ČŠI dodává: „Žádné opatření nic takového školám nenařizuje. A proto ani my nemáme co kontrolovat. Sledujeme jen umístění kamerových systémů. To se děje díky naší spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.“ Policii situace také cíleně nezajímá. „Nemůžeme bez důvodu sledovat školu nebo její zabezpečení. Pokud nás škola osloví a požádá o spolupráci, jsme nápomocni. Veškeré aktivity v této souvislosti jsou však v kompetenci školy,“ zní z Policie ČR, která se snaží pro žáky připravovat semináře na různá témata (šikana, zvyšování právního vědomí, osobní bezpečnost). A proto vybírejte dobře. Neuškodí zeptat se na policejní služebně v blízkém okolí jakkoli „elitní“ školy… Tam vám totiž o skutečném stavu věcí poví víc než leckjaký školní ředitel, direktor, principál či proviseur.

*
BOX:
Školné? Mimo měřítka Roční školné na pětici mezinárodních škol v Praze a okolí
International School of Prague (ISP), Nebušice – až 580 tisíc korun
The Prague British School (PBS), Praha 4 a 6 – až 410 tisíc korun
Lycée Francais de Prague (LFP), Praha 5 – až 200 tisíc korun*
The English College, Praha 9 – až 199 650 korun*
Open Gate (OG), Babice – až 470 tisíc korun Poznámka: Čeští studenti zde mohou získat výhodnější smlouvy. Pramen: školy, týdeník EURO BOX:
Řešení rozličných rizik**

Jaké nástroje používají gymnázia k omezení kriminality?
- Čipové zámky u vchodů
- Celoškolní alarm
- Videotelefon u vstupu
- Bezpečnostní služba
- Kamerový systém
- Oddělené šatny
- Jednotné uniformy
- Školní trezor
- Školní psycholog
- Firewally, bezpečná e-třídnice

Pramen: školy, týdeník EURO

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít