Maďarská přestupní stanice - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Maďarská přestupní stanice

, Pavel Matocha,
Maďarská přestupní stanice
Zdroj: Euro.cz

Jednatel Masny Příbram Zdeněk Mezera byl zproštěn obžaloby

Na počátku byl nepodařený obchod s masnými továrnami Františka Chvalovského. Pak následovala léta trestního stíhání a minulý týden přišel osvobozující rozsudek. Jednatel Masny Příbram Zdeněk Mezera byl zproštěn obžaloby z úvěrového podvodu, podle níž měl v roce 1998 jako jednatel firmy Bohemia Fleisch vylákat na Komerční bance dvě stě milionů korun. Rozsudek Městského soudu v Praze není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.
Zatím poslední kolo již tříletého soudního projednávání „ozdobil“ 10. dubna naprosto nepřipravený státní zástupce Vladimír Trýzna. Při výslechu svědka Ladislava Mejzlíka, který za Vysokou školu ekonomickou (VŠE) vypracoval soudem vyžádaný ústavní posudek, nepoložil ani jednu otázku, ale po odchodu svědka Mejzlíka tvrdil, že tento posudek je třeba odmítnout pro jeho neprofesionálnost a povrchnost. Ústavní posudek VŠE stejně jako další dva ze tří přizvaných znalců totiž dával za pravdu obhajobě. Svoji závěrečnou řeč si státní zástupce Trýzna spletl s četbou tři roky staré obžaloby, takže ho musela přerušit i předsedkyně senátu Miroslava Straková. Korunu všemu nasadil, když při hodnocení provedených důkazů uvedl, že obžalobě dal za pravdu i svědek Petr Brabec, který však při hlavním líčení nevypovídal.

Obchody s Chvalovským.

Zdeněk Mezera ovládal společnost Bohemia Fleisch relativně krátkou dobu. Získal ji od Františka Chvalovského, a když byl jejím jednatelem, podepsal úvěrovou smlouvu s Komerční bankou. Šlo o přeúvěrování, kdy starý úvěr téhož finančního ústavu byl nahrazen novým. Na operaci měla prokazatelný zájem právě Komerční banka, která si tím vylepšovala svoji úvěrovou bilanci. Bohemia Fleisch novým úvěrem nezískala žádné nové peníze, protože sama banka okamžitě po přidělení peněz jimi zaplatila předešlý úvěr. Úvěr nakonec nikdy nebyl splacen a přešel z Komerční banky do České konsolidační agentury, která podala trestní oznámení.
Mezerův advokát Drahomír Šachta se při hlavním líčení podivoval, proč se jádrem tohoto trestního oznámení nikdy policie nezabývala a jediným výstupem bylo trestní stíhání jeho klienta. Podstata podvodu na Komerční banku leží prý jinde a je zřejmá, stejně jako skutečnost, že jeho klient je nevinný. „V době vstupu Zdeňka Mezery do Bohemia Fleisch, měla tato společnost od Komerční banky nezajištěný úvěr ve výši dvě stě milionů korun. V době výstupu Zdeňka Mezery ze společnosti Bohemia Fleisch, byl úvěr ve stejné výši, ale byl již zajištěný a Bohemia Fleisch měla dostatečný majetek, aby ho mohla uhradit,“ uvedl Šachta.
Vzápětí si Mezerův obhájce také sám položil a zodpověděl otázku, jak vznikla Komerční bance škoda. V době splatnosti úvěru, kdy již Mezera neměl s dlužníkem nic společného, byla údajně zásadním aktivem společnosti Bohemia Fleisch pohledávka za firmou Českomoravská agrární společnost (ČAS), ovládanou Františkem Chvalovským. „Pohledávka byla za 450 milionů korun prodána maďarské firmě S.H.A.R.E., vlastněnou nějakou off-shorovou společností, S.H.A.R.E. za ni ale nikdy nezaplatila a záhy šla do likvidace,“ řekl Šachta.

Soud proti soudu.

Trestní senát Městského soudu v Praze pod vedením soudkyně Miroslavy Strakové se případem zabýval již podruhé. Poprvé v červnu 2004 odsoudil Zdeňka Mezeru k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let. Mezera se odvolal k vrchnímu soudu, který rozsudek soudu první instance v září 2004 zrušil v celém rozsahu a vrátil případ k novému projednání. Hlavní námitkou tehdy bylo, že soud nižší instance se nevypořádal s protikladnými tvrzeními ve třech znaleckých posudcích a že přihlédl pouze k tomu, který byl vůči obžalovanému kritický. Soudkyně Straková proto rozhodla o přibrání Vysoké školy ekonomické, která měla posoudit rozdílné závěry tří znalců. Posudek vysoké školy, dokončený loni koncem prázdnin, stejně jako doplněk k tomuto posudku z letošního března konstatoval, že znalecký posudek podporující teze obžaloby je špatný a obsahuje řadu chyb, zatímco druhé dva posudky, vyznívající ve prospěch obhajoby, jsou v pořádku.