LOŇSKÉ OVZDUŠÍ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

LOŇSKÉ OVZDUŠÍ

, (red),
LOŇSKÉ OVZDUŠÍ
Zdroj: Euro.cz

Statistická ročenka

Ministerstvo životního prostředí vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Českým ekologickým ústavem velmi užitečnou publikaci, Statistickou ročenku životního prostředí České republiky, která přesnými čísly dokumentuje stav a vývoj ovzduší, vody, půdy, lesů a fyzikálního pole.
Kromě základních ekologických ukazatelů (včetně mezinárodního srovnání) obsahuje ročenka i informace o zdravotním stavu české populace, cizorodých látkách v potravním řetězci a výklad nástrojů politiky životního prostředí.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha 1999. 456 stran. Cena neuvedena.