Levnější a levnější - Euro.cz

Přihlášení

Levnější a levnější

, Aleš Mydlář,
Levnější a levnější
Zdroj: Euro.cz

Některé banky nabízejí úvěry za dotované sazby

Nedostatek příležitostí pro získání úvěru (credit crunch) byl aktuálním tématem možná před několika lety. Dnes je naopak úvěrový trh vysoce konkurenční a ochotu půjčovat podnikovému sektoru deklaruje prakticky každá banka. Pozornost si v této souvislosti zasluhují zejména aktivity České spořitelny, největší české banky co do počtu klientů. Týdeník EURO získal informace o několika úvěrech, které spořitelna poskytla za nestandardně výhodných podmínek. Akciová společnost Keramost získala úvěr ve výši 13 milionů korun se splatností až deset let a úrokovou sazbou 3,6 procenta. Podobné podmínky nabídla spořitelna i v případě větších objemů. Pražská plynárenská si půjčila na tři roky 600 milionů korun za sazbu PRIBOR+0,2. „Je jednoznačné, že Česká spořitelna nabízí subvencované úvěry,“ říká k tomu zdroj z jedné konkurenční banky.

Tvrdá konkurence.

Prostředí v segmentu úvěrování malých a středních podniků i velkých korporací je vysoce konkurenční. Od tohoto konstatování je už jenom krůček k úvahám o snahách některých hráčů na trhu získat v krátkém období část klientů konkurence. Bankéři sami přiznávají, že konkurenční boj je tvrdý. „Pokud jde o financování korporací, boj se v poslední době nijak nezostřuje. Jde o segment, v němž jsou aktivní všechny banky, a konkurence tu byla vždy,“ řekl člen představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer. Česká spořitelna na následný dotaz týdeníku EURO, zda nenabízí úvěry za dumpingové sazby, odpověděla: „Sazby úvěrů poskytovaných korporátním zákazníkům jsou stanovovány na tržním základě a výše marže se řídí zejména rizikovostí transakce a dobou splatnosti při zohlednění nákladů kapitálu a očekávaného zisku.“ Nejmenovaný bankéř, se kterým byly zjištěné informace o úvěrech konzultovány, však prohlásil, že jsou „na krev“. Pro úplnost je třeba dodat, že redakce měla k dispozici pouze základní informace o úvěrech, ze kterých hodnocení vycházelo. Ať už jsou úvěrové podmínky jakékoliv, spořitelna může být momentálně spokojena. Aktuální výsledky hospodaření ukazují, že z banky zatím žádná krev neteče.

Super sazby.

Kde tedy hledat dotované úvěry, které prokazatelně existují? V dubnu roku 2001 spořitelna zahájila program nazvaný TOP Podnik, který byl vypracován v souladu s privatizačním memorandem z roku 2000. V něm se Erste Bank zavázala, že podpoří rozvoj malých a středních podniků a zatraktivní úvěry na bydlení. Na úvěry pro podniky bylo v programu vyčleněno deset miliard korun. Přímá dotace České spořitelny na zvýhodněné úrokové sazby činí 1,5 miliardy korun. Nárok má každý podnik sídlící v České republice, jehož obrat se pohybuje mezi 30 miliony až 1,5 miliardy korun. Často uváděná horní hranice pro střední podnik se pohybuje okolo jedné miliardy korun. Spořitelna uvádí, že důvodem vyšší horní hranice je použití definice ministerstva průmyslu a obchodu, které pro střední podnik uvádí maximální obrat 1,5 miliardy korun. Do programu se tak vejdou i některé podniky, které jsou již považovány za velké. Půjčuje se až 200 milionů korun na investiční projekty, přičemž úvěr má představovat maximálně polovinu nákladů na celou investici. Splatnost úvěru je stanovena maximálně na deset let a úroková sazba je o tři procenta nižší než sazby na trhu. Ke konci července bylo v rámci programu TOP Podnik poskytnuto 112 úvěrů v celkovém objemu 1,95 miliardy korun. Kromě tohoto programu připravuje spořitelna pro střední podniky ještě další, nazvaný TOP Kapitál, určený pro kapitálové financování.
Konkurence však také nespí. Týdeník EURO získal informace, že ČSOB v současné době projednává podobné možnosti speciálních “dotovaných“ podmínek pro určité skupiny klientů. Komerční banka jako třetí z „velké trojky“ se natolik soustředí na retail, že vyklízí pole ve své tradiční doméně, kterou byla korporátní a menší podniková klientela. „Je to jejich strategie. Budou nadále aktivní u špičkové podnikové klientely, ale na ostatní se vykašlou,“ říká zdroj týdeníku EURO.

Strategie zůstává.

Informace z trhu hovoří o tom, že Česká spořitelna v poslední době několikrát neuspěla při nabídkách úvěrování v korporátním sektoru. Údajně to bylo kvůli příliš vysokým požadavkům na návratnost vlastního kapitálu (ROE) firem, která má činit osmnáct a více procent. V bance se měla v té době uskutečnit jednání na nejvyšší úrovni o strategii na příští léta. Jedním z klíčových cílů je právě rozvoj korporátního bankovnictví. „Změnu ve strategii vůči korporátnímu sektoru nepřipravujeme. Pokud se bavíme o ROE, je třeba to vidět v kontextu celého tržního prostředí. Dovolí-li trh určitou výši, musíme to respektovat. Všechny významné banky mají požadavek na ROE přinejmenším na stejné úrovni jako my anebo dokonce vyšší,“ uvedl Gernot Mittendorfer. Se současnou pozicí ČS na trhu je prý vedení banky spokojeno a totéž platí i o aktuálním vývoji. Manažer jedné zahraniční banky však upozorňuje na fakt, že spořitelna má ještě rezervy. „Cílovou skupinou mohou být velké zahraniční firmy působící v České republice, kde má spořitelna s výjimkou rakouských společností velmi malou tržní penetraci a váha marže z těchto obchodů je často velmi důležitá,“ říká.

Diskuze