Levněji a efektivněji - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Levněji a efektivněji

, Dana Trezziová,
Levněji a efektivněji
Zdroj: Euro.cz

Vytvoření daňové skupiny snižuje administrativní náklady společností

Jedním z kladů, který přinesl zákon o stabilizaci veřejných financí, je možnost vytvoření daňové skupiny v oblasti DPH. Skupinovou registraci k dani z přidané hodnoty umožňuje článek jedenáct směrnice Evropské rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému DPH. Ten přináší členským státům možnost vytvořit daňovou skupinu z osob sice právně nezávislých, ale navzájem úzce propojených finančními, hospodářskými nebo organizačními vztahy. Mnoho států EU již možnost skupinové registrace do svých národních legislativ začlenilo, například Belgie, Finsko, Německo, Irsko, Itálie, Švédsko, Nizozemsko a Velká Británie. Novela českého zákona o DPH, která přináší možnost takzvané skupinové registrace, nabývá účinnosti od 1. ledna 2008, přičemž existenci samotných daňových skupin můžeme v podnikatelském prostředí očekávat až od 1. ledna 2009.

Spojené osoby.

Cílem skupinové registrace je snížení administrativní zátěže pro podniky, které jsou vzájemně úzce spojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami. A to tím, že tyto osoby budou pro účely DPH považovány za jedinou povinnou k dani. Český zákon o dani z přidané hodnoty bude používat pojem „spojené osoby“, kterými se rozumí ty, jež jsou buď kapitálově, nebo jinak spojeny. Kapitálově spojené budou takové osoby, z nichž se jedna přímo i nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech té druhé či více z nich. A přitom tento podíl představuje aspoň 40 procent základního kapitálu nebo totéž množství hlasovacích práv oněch osob. A jinak spojenými osobami budou ty, na jejichž vedení se podílí aspoň jedna shodná.

Výhody.

Podniky, které si dobrovolně zvolí skupinovou registraci, nebudou muset účtovat DPH za plnění poskytovaná v rámci skupiny. A budou podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení společně za celou skupinu. Kromě úspor administrativních nákladů je skupinová registrace výhodná zejména pro skupiny složené z podniků, které mají možnost odečíst DPH na vstupu pouze v omezené míře nebo jež nemají nárok na odpočet daně na něm vůbec, například finanční instituce.

Příklad.

Ukažme si základní výhody skupinové registrace na příkladu banky, která využívá služeb spojené IT společnosti. IT společnost poskytuje bance služby v hodnotě 400 (bez DPH plus 76 s ní). Za účelem poskytování služeb IT společností bance, nakupuje tato firma vstupy (zboží a služby) v hodnotě 200 (bez DPH plus 38 s ní). Banka nakupuje ještě další zboží a služby od jiných dodavatelů než od IT společnosti, a to v hodnotě 700 (bez DPH plus 133 s ní). Finanční služby, které poskytuje banka svým zákazníkům, představují plnění osvobozená od DPH. Banka dosáhla stoprocentního obratu (1500) od zákazníků z EU (viz Vyšší náklady).
Služby poskytované IT společností jsou plně zdanitelné pro účely DPH a tato firma má plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u nakupovaných vstupů (zboží a služeb). Banka nemá nárok na odpočet DPH na vstupu vůbec. To znamená, že DPH ve výši 209 (76 plus 133) představuje náklad banky.

Nižší DPH.

Pokud IT společnost a banka vytvoří daňovou skupinu pro účely DPH, jediným výstupem tohoto uskupení bude poskytování finančních služeb zákazníkům banky. IT služby poskytované bance společností již nebudou podléhat DPH. Skupina si nebude moci odečíst DPH na vstupu u plnění pořízených IT společností a uplatnit daň z přidané hodnoty u zboží a služeb nakoupených bankou. Nicméně neuplatněná DPH na vstupu, která představuje náklad podniků ve skupině, bude činit pouze 171 (38 plus 133) oproti 209 v předchozím případě, kdy IT společnost a banka netvořily daňovou skupinu (viz Výhodnější stav).

Pozitivní účinky.

Skupinová registrace bude kromě prokazatelných daňových úspor, které budou vykazovat zejména finanční skupiny, znamenat i významné snížení nejen administrativy zúčastněných podniků, ale i počtu podání a transakcí, jež bude správce daně kontrolovat. Snížení administrativních povinností bude mít rozhodně vliv na vytvoření příznivějšího prostředí pro vznik středisek sdílených služeb a vytvoří vhodnější podmínky i pro holdingové a řídící společností s mezinárodní působností. Lze také očekávat růst produktivity práce v sektoru služeb. Skupinová registrace je tedy krokem, který podporuje efektivní fungování české ekonomiky.

Diagram 1:
Vyšší náklady
Situace dle dnešního zákona o DPH

Dodavatelé
200 + 38 DPH
IT společnost
400 + 76 DPH

Dodavatelé
700 + 133 DPH

Banka
1500 bez DPH

Diagram 2:
Výhodnější stav
Situace při využití skupinové registrace

Dodavatelé
200 + 38 DPH
IT společnost
400

Dodavatelé
700 + 133 DPH

Banka
1500 bez DPH

Ohodnoťte tento článek
Diskuze