Lev je při chuti - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Lev je při chuti

, Jan Hrbáček,
Lev je při chuti
Zdroj: Euro.cz

ABL získala menší kontrakt u Českých aerolinií a spekuluje se i o dráze

Bezpečnostní agentura ABL, kterou vybudoval neoficiální šéf politické strany Věci veřejné Vít Bárta, se dlouhodobě snažila získat kontrakt u Českých aerolinií (ČSA). Teď se firmě s logem usměvavého lva na jednu zakázku dosáhnout podařilo. Cenově sice nepříliš lukrativní, nicméně referenčně velmi významnou. Jak zadavatel, tak dodavatel ale o ní nechtějí s ohledem na bezpečnostní pravidla sdělovat příliš podrobností.

Restrukturalizace

„ABL získala zakázku na základě výběrového řízení ČSA, spadající pod ministerstvo financí, a to na základě svých dlouholetých zkušeností z práce na letišti. Veškeré poskytované služby provádíme výhradně vlastními zaměstnanci,“ potvrdil informaci týdeníku EURO mluvčí ABL Martin Marcilis.
Zajišťování bezpečnostních služeb v oblasti leteckého provozu je velmi specifická činnost, v České republice ji má oprávnění provozovat jen malý počet společností. Poskytování těchto služeb je navíc podmíněno splněním zákonných podmínek. Pro ČSA je proto výhodnější tyto služby kontrahovat.
„České aerolinie na tento druh služeb vypisují standardní výběrové řízení. V minulosti činnost vykonávala společnost Air security. Posléze jsme ale tyto služby restrukturalizovali a díky tomu se nám podařilo snížit náklady na externího dodavatele v průměru o třicet procent měsíčně. Poslední výběrové řízení na poskytování specifických služeb tohoto typu vyhrála společnost ABL, neboť nabídla nejvýhodnější finanční a procesní podmínky při přísně stanovených parametrech výběrového řízení. Jednotlivé činnosti, které jsou v této oblasti vykonávány, nelze vzhledem k citlivosti a specifičnosti bezpečnostních procesů zajišťujících ochranu civilního letectví před protiprávními činy blíže konkretizovat, jinak by postrádala svůj smysl a účel,“ sdělila týdeníku EURO mluvčí ČSA Hana Hejsková.

Tel Aviv

Co tedy bude ABL pro aerolinky provádět? ČSA vypověděly kontrakt privátní bezpečnostní agentuře Air security, která se starala o bezpečnost na letišti, a začaly předletové prohlídky letadel provádět samy prostřednictvím sdceřiné společnosti Czech Airlines Handling. Navíc však bylo zapotřebí zajistit dle smluvních podmínek přípravu citlivého každodenního letu ČSA do izraelského Tel Avivu. Bezpečnostní prohlídku letadla provádí policie, Air security měla na starost například to, aby se do letadla na ranveji nedostala nepovolaná osoba, doprovázela catering z výrobny a střežila po cestě do letadla prověřená zavazadla.
ČSA poptala ve výběrovém řízení tři společnosti, které mají aktuálně uzavřené kontrakty související s leteckým provozem. Letiště Praha, které má svoji vlastní ostrahu, firmu SBS „IVA“, jež chrání majetek ČSA, a ABL zajišťující podobné služby pro letecké cargo firmy Skyport a Menzies Aviation. Jednoznačným kritériem výběru byla cena nabídek a ABL údajně předložila tu nejvýhodnější. „Společnost ABL dlouhodobě poskytuje služby spojené s bezpečností leteckého provozu řadě společností působících na ruzyňském letišti. Pro vaši informaci, rozsah poskytovaných služeb v konkrétně definované oblasti je poměrně malý a v průměru představuje částku mezi šedesáti pěti až sedmdesáti pěti tisíci korunami měsíčně. Přesná částka odráží reálný provoz v daném měsíci. Jak už jsem zmínila, v průměru nyní hovoříme o částce o přibližně třicet procent nižší než u předchozího dodavatele,“ dodává Hana Hejsková z ČSA.
Podle informací týdeníku EURO ještě nebyla smlouva o poskytování těchto služeb definitivně stvrzena podpisem obou stran. ČSA se ale dušují, že s ohledem na to, že si bezpečnost svých letů zajišťují prostřednictvím Czech Airlines Handling, nemůže mít ABL k růstu svých aktivit u aerolinek větší prostor. Za celý balík služeb, které předtím zajišťovala Air security, ČSA platily zhruba kolem deseti milionů korun ročně.

Lev na dráze?

Pro ABL je resort dopravy – bez ohledu na angažmá svého někdejšího šéfa Víta Bárty na postu ministra – i jinak zajímavý. Už delší dobu se objevují informace, že by privátní bezpečnostní agentury mohly zajišťovat bezpečnost cestujících v osobních vlacích a na nádražích. Podle všeho bude nabídka Českých drah, která by měla být oznámena v dohledné době, finančně velmi zajímavá.
Kontrakt by měla získat výhradně jedna společnost, přičemž dráhy si bezpečnostní hlídky vyzkoušely v loňském roce od začátku února do konce dubna v pilotním projektu a velmi si je pochvalují. Železnice na službu zatím nevypsala tendr, pouze rozšířila spolupráci s agenturami, jejichž služeb nějaký čas ve stanicích využívá.
Podle loňských informací drah je ostraha na osmdesáti nádražích, náklady drah jdou do desítek milionů korun ročně. Většina zásahů ochranky souvisí s vyloučením z přepravy cestujících, kteří odmítají zaplatit či kteří jsou agresivní. Dráhy tvrdí, že do hlídek byli vybráni zvláště komunikativní lidé, nikoli násilničtí jedinci. Hlídky se pohybují po celé železniční síti bez ohledu na denní dobu či druh vlaku. K vidění jsou v lokálních motorácích i mezinárodních expresech.
„Spolupracujeme s policií i se soukromými agenturami. V současné době finalizujeme potřebné materiály pro vypsání výběrového řízení na bezpečnostní agenturu, která by zajišťovala námi požadovanou ochranu vybraných stanic a spojů v rámci celé sítě. Předpokládáme, že samotné vyhlášení by mělo proběhnout řádově v týdnech,“ řekl týdeníku EURO vedoucí tiskového odboru Českých drah Radek Joklík. Odborníci drah podle něj ještě vytipovávají neejxponovanější nádraží, aby mohly být podmínky pro tendr jednoznačně definovány.
Joklík nebyl schopen zjistit, které bezpečnostní agentury aktuálně tyto služby poskytují. České dráhy se nicméně dušují, že s ABL žádný kontrakt uzavřený nemají. „Bohužel seznam nedám teď dohromady. Jednotlivé organizační složky (jsou samostatně hospodařící) si v minulosti v regionech najímaly agentury podle aktuální potřeby a dá se řádově mluvit o padesáti, šedesáti subjektech, se kterými takto spolupracujeme. Právě proto chystáme velké výběrové řízení na jednu agenturu, která to zajistí v celé síti,“ odpověděl Joklík.
O zájmu ABL, která by se mohla tendru účastnit přes jinou spřízněnou firmu, případně získat subdodávku, se však hovoří. Mluvčí ABL Martin Marcilis na otázku ohledně účasti ve výběrovém řízení neodpověděl. Ani vítězství jiné agentury v takovém řízení nicméně nemusí být stoprocentní zárukou, že bude tuto činnost provádět sama. ABL se tímto způsobem stala například subdodavatelem služeb na ostrahu objektů ČEZ, kde zakázku získala společnost Securitas.