Lépe už bylo

02. ledna 2009, 13:50 - Drahomíra Dubská
02. ledna 2009, 13:50

Český HDP ve třech čtvrtletích roku 2008 ovlivnily ceny, jeho struktura se zcela změnila

Postup globální finanční krize zastihl českou ekonomiku ve vysokém růstu. Bez přímých dopadů, ale s recesí největších ekonomik a zpomalením ve zbytku světa ztratil český hrubý domácí produkt na dynamice. V ročním srovnání vzrostl HDP za tři čtvrtletí roku 2008 reálně o 4,5 oproti šesti procentům stejného období 2007.

Pokračování předloňských změn

Vstup české ekonomiky do roku 2008 byl ve znamení vývoje z konce roku 2007 – slábnoucího tempa růstu tržeb produkčních odvětví i vývozu zboží, rychlého zvyšování spotřebitelských cen a zhoršování směnných relací zahraničního obchodu. Dorazilo očekávané zpomalení a dopad do strukturálních pohybů v nabídce i poptávce. Zasažen byl jak vztah k vnějšímu prostředí – ztrátou dynamiky zahraničního obchodu se zbožím – tak vnitřek ekonomiky protichůdnými změnami cenových hladin. Spotřebitelská inflace převýšila růst cen v průmyslu. Vývozní ceny klesaly rychleji než dovozní.
Zatímco před dvěma lety režírovaly český ekonomický růst výdaje domácností a investice, loni v rozhodující míře čistý export přidal HDP více než čtyři pětiny (plus 3,7 procentního bodu). Domácnosti utratily nominálně více než předloni, reálně však výdaje při vysoké spotřebitelské inflaci značně zpomalily a příspěvek k růstu nebyl oproti stejnému období roku 2007 ani poloviční (plus 1,3 procentního bodu). Změnila se i struktura tvorby hrubého kapitálu (investic a změna stavu zásob). Při stejném úhrnném objemu jako předloni však nastal rychlejší růst investic – nejdynamičtěji ze všech výdajových složek HDP. Tvorba zásob úrovně stejného období 2007 však ani zdaleka nedosáhla a růstu HDP ubrala (minus 2,1 procentního bodu). Investice přidaly HDP 1,4 procentního bodu. Stav zásob zřejmě poklesne i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 – stejně jako téměř každoročně – což znásobí prohlubující se ztráta tempa české ekonomiky.

Nabídka a výsledek směnných relací

Na nabídkové straně ekonomiky se odvětvová změna struktury hrubé přidané hodnoty projevila v důsledku značného růstu cen mírným posílení terciární sféry, zejména peněžnictví. Reálně za tři čtvrtletí roku 2008 vzrostl nejvíce průmysl (plus 7,6 procenta), a přispěl tím k růstu přidané hodnoty v ekonomice (plus 4,8 procenta) více než polovinou. Ve stavebnictví hrubá přidaná hodnota klesla (minus 3,4 procenta). Z poloviny zvýšila růst nabídkové strany ekonomiky produktivita práce, protože přidaná hodnota ve stálých cenách na pracovníka narostla o 2,4 procenta. Celkově rostla nabídková strana ekonomiky rychleji než výdaje na HDP. Nepříznivé pohyby cen zahraničního obchodu velmi znehodnotily českou národní práci na zahraničních trzích – ztráta z vývoje směnných relací dosáhla za tři čtvrtletí 2008 40,9 miliardy korun. Před dvěma lety příznivé směnné relace naopak generovaly pro ČR zisk ve výši 28,5 miliardy korun (další opačný strukturální pohyb byl zaznamenán i v pomalejším růstu kupní síly vývozu než náročnosti dovozu na vývozní zdroje). Korunové ceny vyváženého i dováženého zboží ovlivňoval směnný kurz. Dle propočtů Českého statistického úřadu koruna více zhodnocovala při dovozních než při vývozních operacích – za tři čtvrtletí 2008 posílila na straně vývozu o 9,2 a dovozu o 11,1 procenta. Proto vývozní ceny očištěné o kurzové vlivy vzrostly u vývozu o tři a u dovozu o 6,9 procenta. Směnné relace propočtené z takto očištěných cen zahraničního obchodu proto byly ještě nepříznivější než v korunovém vyjádření.
Pokles cenové konkurenceschopnosti na zahraničních trzích nabíral po čtvrtletích na obrátkách. ČR postupuje z kategorie „low-cost economy“ do skupiny středněpříjmových zemí EU dle HDP na obyvatele v paritě kupní síly.

Odliv mezd a zisků do zahraničí

Co se transakcí se zahraničím týká, čistý odliv prvotních důchodů do něj zesílil – především vlivem repatriovaných zisků i mezd zahraničních pracovníků. Tím ukazatel ekonomického růstu na čistě národní bázi, hrubý disponibilní národní důchod, rostl pomaleji (plus 4,2 procenta) než HDP v běžných cenách (plus 6,2 procenta). Deficit běžného účtu platební bilance se zhoršil, přestože přebytek obchodu se zbožím a službami byl rekordní (175,6 miliardy korun). Vysoce aktivní obchodní bilance (110,1 miliardy korun) měla přebytek o pětinu vyšší než za tři čtvrtletí 2007, oproti letům 2006 i 2005 dokonce 2,2krát. Rekordní byl však i deficit výnosové bilance (minus 231,9 miliardy korun) zhoršený zmíněným převodem dividend a čistým odlivem mezd. Meziročně se prohloubil o dvě pětiny – oproti srovnatelné bázi let 2005 a 2006 dokonce dvojnásobně. Nerovnováhu běžného účtu (minus 60,4 miliardy korun) však překryl přebytek toho finančního (plus 119,9 miliardy korun).

Přímé investice, zaměstnanost, vklady a úvěry

Do ČR přiteklo ze zahraničí za 131,7 miliardy korun přímých investic, čímž se zvýšilo jejich úhrnné saldo na nejvyšší úroveň od roku 2005. Přímé investice českých firem v cizině (15,9 miliardy korun) však ztratily na tempu a tvořily je ze dvou třetin zisky ponechané v daných zemích. Portfoliové kapitálové toky vyústily v příliv peněz do ČR – naposledy bylo saldo kladné ve stejném období roku 2004. Zahraniční portfolioví investoři posílili za sledované období své pozice v českých dluhopisech.
Přírůstek HDP ovlivnilo ze dvou pětin zvýšení zaměstnanosti – ekonomika nasávala další osoby v produktivním věku i pracovníky ze zahraničí. Pracovně náročný český ekonomický růst po celá tři čtvrtletí 2008 snižoval nezaměstnanost.
Mimo to stoupla i náročnost růstu HDP na peníze. Peněžní zásoba měřená oběživem a vklady vzrostly významně rychleji (plus 8,2 procenta) než nominální HDP (plus 6,2 procenta). Na jednotku přidané hodnoty bylo třeba vynaložit větší množství peněz než v roce 2007. Vklady rostly pomaleji s přírůstky osmkrát nižšími než za stejné období roku 2007 – tehdy objem vkladů vzrostl o 39,3, v roce 2008 jen o 4,9 miliardy korun. Navíc meziroční přírůstky vkladů sledované po měsících velmi kolísaly – větší volatilita byla zaznamenána jen v roce 1996, v období měnové krize. Lze to interpretovat jako určitou nejistotu, protože několikerý významný rozkmit během krátké doby devíti měsíců nebyl od roku 1993 pozorován. Pokračoval odklon od termínovaných vkladů k těm s výpovědní lhůtou. Na netermínovaných vkladech přibylo podstatně méně peněz než ve stejném období roku 2007 při výrazném poklesu zůstatků na účtech firem. Na nich za devět měsíců 2008 ubylo 72 a do října dokonce 99,9 miliardy korun.
Emise nových úvěrů podnikům i domácnostem za tři čtvrtletí 2008 poklesla, přestože meziroční porovnání stavů vypadá příznivě (úvěry firmám plus 13,7, domácnostem plus 27,2 procenta). Přírůstky za rok 2008 však již ukazují redukci. Za devět měsíců 2008 získaly firmy a domácnosti nové úvěry za 232,8 miliardy korun, zatímco před rokem to bylo 248,7 miliardy korun. Nových úvěrů podnikům bylo o 10,6 a domácnostem o 5,3 miliardy korun méně. Pokud tedy v pololetí 2008 emise nových úvěrů stagnovala, za tři čtvrtletí je již jasně vidět pokles. Situaci však zřejmě nelze přičíst jednoznačně dopadu finanční krize – může indikovat i konjunkturní přelom.

Co dál?

Vyprazdňování skladů, nový jev loňského roku, bude zřejmě pokračovat. Poklesne i tempo spotřeby domácností, maloobchodní tržby meziročně vzrostly výrazně méně (plus dvě procenta). Utlumená zahraniční poptávka ohrozí růst exportu. Obchodní bilance však bude zřejmě i loni rekordní, protože dovozy zlevnily v důsledku nedávného pádu světových cen ropy. Zaměstnanost však již nebude na růst českého HDP působit stejně masivně jako v prvních třech čtvrtletích 2008, protože i v tuzemsku klesající poptávka zvýší počet lidí bez práce.

Trendy

Vyprazdňování skladů bude zřejmě pokračovat.
Poklesne i tempo spotřeby domácností – maloobchodní tržby meziročně vzrostly výrazně méně. Utlumená zahraniční poptávka ohrozí růst exportu.
Obchodní bilance však bude zřejmě i v roce 2008 rekordní, protože dovozy zlevnily v důsledku nedávného pádu světových cen ropy.
Zaměstnanost však již nebude na růst českého HDP působit stejně masivně jako v prvních třech čtvrtletích 2008.

Graf:
Dlouhodobé kolísání
Meziroční změny českého ekonomického růstu v letech 1996 až 2008 (v %)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hrubý domácí produkt ve stálých cenách
Hrubý domácí produkt v běžných cenách
Hrubý disponibilní národní důchod* v běžných cenách

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Poznámka: Hrubý disponibilní národní důchod je HDP upravený o saldo důchodové se zahraničím (prvotní důchody) a o to běžných transferů s ním.

Pramen: Český statistický úřad

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít