Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře

EUC,
Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře
Zdroj: EUC
Komerční sdělení

Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, považuje telemedicínu za nedílnou součást nabídky služeb péče o klienty, a to nejen v době covidové.

-V době omezení pohybu, na jaře letošního roku kvůli Covidu-19, se začalo více mluvit o telemedicíně. A v nadcházejících dnech a týdnech se toto téma možná bude opět dostávat do popředí. Vy jste už nějakou dobu před touto situací vytvořili platformu, která umožňuje distanční zdravotní péči…

Telemedicíně, jako nedílné součásti služeb péče o naše klienty, se věnujeme již několik let. Tím nejvýraznějším produktem je bezesporu vznik medicínské platformy virtuální klinika, jejíž název jsme nyní změnili na Lékař online 24/7. Pro klienty je to tak uchopitelnější. Tato služba za poslední měsíce získala obrovskou pozornost tisíců uživatelů s velmi pozitivním hodnocením. Pomáhala pacientům v době nouzového stavu letos na jaře v případě, že se nemohli dostat ke svým lékařům nebo chtěli zůstat v bezpečí svého domova. Lékař online 24/7 teď navíc rozšiřuje škálu zdravotních problémů, se kterými lékaři této služby dokážou poradit.

-Vaše zdravotnická skupina čítá 26 klinik, jste největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v České republice. Kliniky máte doslova po celé republice. Co vás vedlo k tomu věnovat se ještě i distanční zdravotní péči?

Distanční zdravotní péči nabízíme jako reálnou alternativu k fyzické návštěvě lékaře. Tento trend v telemedicíně se postupně prosazuje na všech vyspělých zahraničních trzích a nazývá se „digi-physical care“. Pro pacienty se tímto způsobem významně zvyšuje dostupnost zdravotní péče a posiluje kvalita zdravotnictví jako celku. Nebudujeme tak oddělený brand pro telemedicínu, ale telemedicínu zapojujeme do ekosystému EUC.

-Jak hodnotíte dosavadní fungování virtuální kliniky, respektive služby Lékař online?

S telemedicínou jsme v EUC získali za poslední půlrok významné zkušenosti, provedli jsme přes 10 tisíc distančních konzultací. Víme, že službu vyhledávají pacienti ve věku 25–45 let s méně závažnými obtížemi. Jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb jsme pomohli více jak 60 % pacientů bez nutnosti následné péče přímo v ordinaci. V případě potřeby může lékař ze služby Lékař online 24/7 pacienta objednat k fyzické návštěvě ordinace na některé z našich kamenných klinik. Přes Lékaře online si může pacient objednat online i doporučené léky, naši lékaři mu vystaví, v případě potřeby, žádanku na testování na Covid-19. Jsme vhodnou volbou i pro ty, kteří nemají svého praktického lékaře. Mohou s těmi našimi konzultovat více než 40 okruhů zdravotních problémů.

-V čem spatřujete hlavní výhody této služby?

Pacient může konzultovat s lékařem svůj zdravotní problém diskrétně z pohodlí domova pomocí chatu nebo videohovoru. Potřebuje k tomu pouze mobil nebo počítač a připojení k internetu. Lékaři se s pacientem spojí pomocí služby Lékař online 24/7 do 30 minut od vyplnění vstupního dotazníku. Již z názvu této služby vyplývá, že lékaři jsou pacientům k dispozici každý den v týdnu a 24 hodin denně. Bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % potíží.

-Jací lékaři pracují v této online platformě? Jsou to praktičtí lékaři?

V Lékaři online 24/7 pracují jak naši kmenoví praktičtí lékaři z EUC klinik, tak i další praktičtí lékaři, kteří se s námi zapojili do této formy péče o pacienty. V současné době je jich asi 50. Je to pro ně zajímavá zkušenost, protože mohou kombinovat svoji praxi přímo v ordinaci s distanční formou zdravotní péče, kde „slouží“ své služby. Online lékař má samozřejmě svoji vedoucí lékařku, která se svými kolegy komunikuje, konzultují spolu, radí se. Online lékař 24/7 se tak stal vlastně naší další klinikou.

-Kdo se ke službě Lékař online může dostat? Jednotlivec nebo může využít zaměstnavatel pro své zaměstnance?

Služba je zajímavá pro ty, kteří hledají rychlou pomoc odkudkoli a kdykoli a mají připojení k internetu. Určitě ji mohou využít také ti, kteří nemají svého praktika. Takových lidí je u nás v České republice až 200 tisíc. Jsme pro ně vhodnou volbou pro první komunikaci s lékařem, který jejich problém vyřeší buď rovnou v chatu nebo je může nasměrovat k některému z našich odborníků v síti našich kamenných klinik. Jelikož jsme také největším poskytovatelem lékařské péče pro zaměstnavatele, tak řadě z nich jsme nabídli bezplatně službu Lékař online 7/24 v první vlně koronaviru na jaře a zaměstnanci měli přístup k tomuto benefitu do září. Od října jsme připravili úplně nový benefit pro zaměstnance, který se jmenuje EUC Plus. Je to benefit, který kombinuje online medicínu s klasickou lékařskou péčí. Pro zaměstnavatele má nesporné výhody, které se promítají například ve snižování rizika přecházení nemocí a tím výpadku pracovních sil. Zaměstnanci zase oceňují, že jim zaměstnavatel umožňuje dostat se rychle k lékařské péči, mají zajištěnou možnost konzultace s lékařem při jakémkoli zdravotním problému. Mnozí si totiž již uvědomují, zejména po zkušenostech z posledních měsíců, že péče o zdraví je to nejdůležitější. Jaký lepší benefit by jim měl zaměstnavatel poskytnout?

-Můžete zmínit alespoň některé své klienty, kteří produkt EUC Plus svým zaměstnancům nabízí? Jsou to spíše větší společnosti?

EUC Plus je nový benefit, který jsme spustili nyní v říjnu, a máme v pokročilém jednání zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců okolo 60 tisíc. Myslím, že budeme mít do konce roku hodně práce.

-V zahraničí, zejména v severských zemích, je distanční zdravotní péče již celkem zavedená. Inspirovali jste se u nich?

Ano, náš Lékař online 24/7 funguje na švédské osvědčené platformě Doctrin, která ve Skandinávii pomáhá pečovat o čtyři miliony pacientů a měsíčně realizuje přes 100 tisíc konzultací. Švédsko má v distanční medicíně, která je zde uznána za plnohodnotnou lékařskou péči, mnohaletou zkušenost a každoročně navyšuje počty vyšetření. Dalším lídrem v této oblasti je v Evropě Švýcarsko, kde se díky distanční zdravotní péči odbaví více než 7 % všech lékařských vyšetření.

-Jak se k tomuto typu péče staví odborná veřejnost? Vedete nějaká jednání? S jakými výsledky?

Telemedicína prochází v současné době odbornou, veřejnou i politickou diskuzí na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností i v Poslanecké sněmovně ČR. Považuji za důležité, aby forma distanční péče byla co nejdříve v legislativě ukotvena. Lékaři, kteří dnes poskytují distanční péči po telefonu nebo přes nějakou inteligentní platformu, nesou za poskytování této zdravotní péče profesní odpovědnost a nemyslím si, že současná legislativa je dostatečně chrání.