Lehce zadřený rozjezd

27. prosince 2007, 10:38 - Karel Zaoral
27. prosince 2007, 10:38

Akciím největšího autobazaru se zatím příliš nedaří

Vstup prodejce automobilů AAA Auto na pražskou a budapešťskou burzu byl mediálně velmi sledován. Jako o každé IPO v Praze byl i o akcie skupiny AAA Auto značný zájem - emise „Áček“ byla dokonce dvakrát přeupsána… Jenže. Od té chvíle jakoby akcie začala provázet smůla. Že IPO nebylo natolik úspěšné, jak si možná manažeři AAA Auto a Anthony Denny představovali, bylo jasné v momentě, kdy se manažer emise rozhodl nevyužít opce. Akcie nabraly sestupný trend a objemy obchodů s nimi jsou malé.

Náladový trh.

Současný stav akcií, tedy minimální objem obchodů a setrvalý pomalý pokles ceny, je dán několika faktory. „Nevyužití opce na nadlimitní úpis ukazuje na nižší zájem investorů o akcie, což se projevuje v poklesu jejich kurzu. Silnou roli zde hraje i tržní nálada, která souvisí se situací na zahraničních trzích,“ říká analytik společnosti Cyrrus Karel Potměšil. Tato negativní nálada, spojená s nyní už „euroamerickou hypoteční krizí“, se projevila i na akciích ECM, Pegasu nebo firmy Orco, z nichž první dvě se dostaly až pod úroveň upisovací ceny. „Poslední pražské IPO firmy VGP skončilo tak, že se akcie nedostaly ani do systému SPAD. Firma zjevně nebyla schopná přilákat žádného market-makera a její situace se jeví ještě horší než v případě AAA Auto,“ tvrdí Potměšil.

Dříve by bylo lépe.

Na tom, že se příchod AAA Auta na pražskou burzu udál v nepříliš vhodný čas, se shoduje většina oslovených analytiků. „Malý zájem investorů jasně demonstruje současný vývoj ceny akcie, daný také vysokou upisovací cenou. Konkrétně my jsme nakupovali v rozmezí 1,83 až 1,85 eura. Cenu akcie jsme viděli nižší,“ říká hlavní analytik společnosti Atlantik FT Milan Vaníček. Vývoj akcie by se ubíral jinak, kdyby AAA Auto na burzu vstoupilo o rok dříve. „V takovém případě bychom za úspěch nepovažovali jiný výsledek než upisovací cenu při horní hranici určeného rozmezí a současně uplatnění over-allotment opce,“ tvrdí Potměšil.
Makléř firmy Fio Josef Dudek za dané situace považuje současný stav dokonce za úspěch. „Akcie se podařilo upsat za poměrně vysokou cenu i v době zvýšené volatility a turbulencí na kapitálových trzích, což je pozitivní,“ tvrdí Dudek. Každopádně ale faktem zůstává, že management AAA Auta s možností vzniku hypoteční krize počítat mohl. Určité náznaky hrozícího nebezpečí se totiž objevily už na přelomu roku 2006, kdy ceny nemovitostí v USA začaly klesat a ani nálada na pražské burze nebyla optimální. „Na trzích byla v době IPO společnosti AAA Auto silná averze k riziku, která v zásadě přetrvává i nadále,“ vysvětluje Potměšil.

Co s nákupem?

Pro majitele akcií AAA Auta nastalo složité období. Prakticky nikdo neměl šanci na nich do dnešní doby vydělat, spíše naopak neustále prodělává, byť mírným tempem. Většina analytiků se shoduje v doporučení nerealizovat prozatím ztrátu a akcie držet dál. Přesto se mezi nimi najdou výjimky. „Před každou investici by si měl investor stanovit svůj profil. Tedy dobu investice, cílovou cenu, případně stoploss a ten by měl dodržet, pokud se podmínky na trhu výrazně nezměnily, což se nestalo. Dle mého názoru kurz klesl především proto, že IPO bylo upsáno vysoko. Naše firma nedoporučovala investorům kupovat nad 50 korun,“ říká Dudek, jenž tvrdí, že titul by nyní doporučil spíše dlouhodobým investorům.

Nula za dva roky.

Vzhledem k nízké likviditě jsou akcie naopak zcela nevhodné ke krátkodobému obchodování. „Osobně bych akcie doporučil pro investiční horizont dvou až tří let, během nichž společnost prokáže výsledky expanze. Fundamentální faktory tohoto typu by cenu mohly rozpohybovat, mohl by se také objevit větší investor. Jakmile se zvětší objem obchodů, dostaví se i volatilita,“ vysvětluje svůj postoj Vaníček. V opačném případě prý hrozí, že se z AAA stane mrtvá akcie. Tak daleko by ale dle většiny analytiků situace dospět neměla. „Společnost plní své sliby a prohlášení, se kterými přišla na burzu. První výsledky od vstupu ukázaly, že výkonnost firmy odpovídá odhadům. U titulu se bude po delší dobu projevovat negativní nálada, která se na trhu drží, což je v tomto případě umocněno 'novostí' firmy bez nějaké delší historie na burze a její (ne)velikostí. Investoři budou muset počkat určitou dobu, než se kurz akcie vyšplhá alespoň nad upisovací cenu. Má-li investor akcie AAA Auta a nepotřebuje v současné době finanční prostředky, může je držet klidně i nadále, v delším horizontu by měly převážit fundamentální faktory, které v tomto případě nejsou nijak špatné,“ tvrdí Potměšil.

Chybí investor.

Vesměs všichni oslovení analytici se shodují, že k rozpohybování ceny AAA chybí velký investor. „Jenže ten měl možnost koupit akcie v IPO. Teď se bude hledat stěží a určitě se nenajde ze dne na den,“ poznamenal Dudek. Určitý problém analytici vidí i ve velikosti emise. „SPAD je pro podobné emise málo likvidní, operují na něm market-makeři pro velké investory. Dovedu si představit něco jako systém KOBOS, kde by se menší emise obchodovaly,“ říká Vaníček. Akcie menších firem a emise kolem miliardy korun určitě mají na burze své místo, faktem ale je, že by potřebovaly určitý individuální přístup. „IPO menších firem určitě má smysl, jak pro firmu, tak pro celý kapitálový trh v ČR. Existují investoři, kteří tyto small caps preferují před blue chips,“ tvrdí Dudek a poukazuje na to, jak se s podobným problémem dokázala vypořádat varšavská burza, která pro nové akcie malých firem zřídila segment New Connect. V případě, že by na pražskou burzu zamířilo firem velikosti AAA Auta více, určitě by stál za úvahu. I tak by náš současný obchodní systém KOBOS byl pravděpodobně vhodnější než SPAD, není zde však zajištěna likvidita tvůrcem trhu, který by smluvně garantoval kótaci nabídky a poptávky.

A co zavřít krám?

Samozřejmě se může odehrát varianta, o níž se při setrvalém poklesu akcií šíří - zatím potichu - takzvané urban legends. „Pád akcií má vždycky své dno. Může nastat situace, kdy to emitent koupí zpátky, tedy v případě, že se pokles ještě dlouho nezastaví,“ říká Vaníček. Od Anthonyho Dennyho by to byl logický obchodní tah. Prodal jen velmi malou část společnost a stále je jejím jediným pánem. Získal prostředky na mohutnou expanzi, která v budoucnu, jestliže se mu podaří udržet jeho velmi profitabilní obchodní model, vygeneruje mohutné zisky. Než aby čelil negativním zprávám o zcela opačné kondici akcií na burze, může je za zlomek hodnoty emise vykoupit. Když tak bude činit opatrně a po částech, ani tak se jejich cena příliš nezvýší. Takový scénář však Denny nepřipouští. „Odkupy vlastních akcií rozhodně neplánujeme. Ocenění na burze je pro mě coby majoritního vlastníka velkou motivací. Je totiž rozdíl, jestli má moje vlastní firma hodnotu čtyř, osmi, nebo více miliard korun,“ říká Anthony Denny, majitel AAA Auta. A poukazuje na to, že na trhu v současné době nepanují zrovna příznivé podmínky, pročež se potenciál akcií AAA Auto ještě nemohl předvést v plné síle.

Anthony James Denny Firemní hodnota je mou motivací

EURO: Považujete IPO společnosti za úspěšné i přes nevyužití opce a setrvalý pokles akcií? DENNY: Určitě ano. O akcie byl přes nepříznivé podmínky na současných kapitálových trzích slušný zájem. To vynikne i ve srovnání se společností VGT, která šla na burzu později, nebo když se podíváme na vývoj cen akcií ostatních společností kótovaných na pražské burze. Kromě prostředků na další expanzi jsme ovšem díky IPO získali ještě více – jsme vnímáni jako transparentnější a důvěryhodnější společnost, a to jak pro obchodní partnery, tak pro zákazníky a média. Aplikujeme špičkové standardy a pravidla corporate governance a dále jsme zvýšili povědomí o značce a dynamice rozvoje AAA Auto.

EURO: Postupoval byste dnes jinak a snažil se oslovit například více institucionálních a méně retailových investorů, případně zvětšil objem emise? DENNY: AAA Auto je na pražské burze jediná skutečně retailová firma. Získat přiměřený podíl drobných investorů bylo rozumným záměrem, protože z nich se rekrutují také naši zákazníci v obchodu s automobily. Z celkového objemu volně obchodovaných akcií si nicméně zhruba dvě třetiny zakoupili institucionální investoři. To určitě byla dobrá zpráva i pro drobné investory. Akcie „áček“ jsou dle mého přesvědčení dobrou investicí ve střednědobém a dlouhodobém hledisku.

EURO: Jak se bude dále vyvíjet jejich cena v situaci, kdy denní objemy obchodů jsou minimální a o akcie není zájem? DENNY: Při hodnocení našich výsledků za devět měsíců roku 2007 konstatovali analytici, že plníme své sliby a závazky rozvoje (vyplývající z prospektu - pozn. redakce). Cenový vývoj na burze ovšem odráží i výkyvy na světových finančních trzích. Z hlediska budoucích plánů však naši akcionáři určitě mají řadu důvodů k přesvědčení, že jim zajistíme růst hodnoty společnosti. Odkup vlastních akcií rozhodně neplánujeme.

EURO: Jak může management společnosti ovlivnit současnou cenu akcií? Plnění závazků z prospektu evidentně nestačí, nehledě na to, že nejde o příliš velké zásadní změny. Otevření nových poboček, jakkoliv je analytiky chválené, hodnotu firmy skokově nezvýší. DENNY: Profesionální a stabilní management je jedním z atributů úspěšné firmy a plnění závazků a plánů je základem pro růst hodnoty společnosti. Dva měsíce po vstupu na burzu většinou nelze očekávat „revoluci“ ve firemních výsledcích, ale například naše letošní expanze a růst počtu poboček na 44 z loňských 25 je skokový výkon, který přinese v následujícím období konkrétní výnosy při kontrolovaném růstu z hlediska kvality i kvantity. To by se mělo pozitivně odrazit i na hodnotě akcií společnosti.

EURO: Má vůbec jeden majoritní vlastník, jehož cílem bylo pouze získat levné prostředky na další expanzi, motivaci k jednání, které podpoří cenu akcií na burze? DENNY: Vstup na burzu byl vlastně vyvrcholením minulých patnácti let mého podnikání v České republice. Jsme teprve druhá firma na světě v naší kontroverzní oblasti podnikání, která vstoupila do klubu respektovaných společností kótovaných na burzách. Stále zůstávám majoritním vlastníkem a motivace, zda má vlastní firma hodnotu čtyři, osm, nebo více miliard korun, určitě není malá. Transparentnost, věrohodnost a dodržování standardů corporate governance jsou hodnotami nejen pro investory, ale zejména pro naše zákazníky. Těší mne skutečnost, že právě v nejbližších dnech prodáme 400tisící automobil v historii firmy, což svědčí o vysokém poměru našich spokojených zákazníků. Chceme však jít dále. V neposlední řadě jsem kolem sebe shromáždil tým motivovaných manažerů a zaměstnanců, pro něž je práce pro AAA Auto více než jen obživou, když nebudu mluvit o faktu, že 300 našich zaměstnanců si zakoupilo celkem jedno procento všech akcií na trhu. Právě proto teď také finalizujeme program manažerských opcí jako dalšího motivačního zdroje. Takže IPO mně osobně dodalo novou energii i motivaci.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít