Legal Disruptors: Právnické přizpůsobení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Legal Disruptors: Právnické přizpůsobení

Erwin Hanslik,
Legal Disruptors: Právnické přizpůsobení
Zdroj: CC0 via Pixabay

Moderní technologie, dnes víc než kdy jindy, určují každodenní život i v právnické profesi. Znamená ale nejnovější software, že jsme inovativní? Nemyslím si to. Cesta k inovativnosti tu ovšem je. Jen musíme jako právníci akceptovat, že by měly naše advokátní kanceláře splňovat moderní nároky a začít je řídit jako firmu.

Co u právníků vlastně znamená „inovace“? Znamená nejnovější software nebo hardware v naší kanceláři, že jsme inovativní? Je inovativní, když i ti nejmladší právníci získají od své advokátní kanceláře moderní chytrý telefon, a to dokonce již při nástupu do práce? Je inovativní, když advokátní kancelář přikládá váhu tomu, aby v jejích řadách byly zastoupeny menšiny?

Myslím si, že na všechny tyto otázky lze odpovědět jasným „ne“. Naši klienti mohou očekávat, že budeme moderní a přiměřeně vybaveni době. Já sám jsem přesvědčen o tom, že je výhodou, pokud se s mladými spolupracovníky zachází hned od začátku jako s advokáty, neboť pouze tak mohou získat hluboký vhled do naší profesní oblasti. Jako inovativní bych to osobně ale ještě neoznačil. A skutečnost, že jsou menšiny zastoupeny v určité společnosti, nezakládá přeci žádnou inovaci, ale mělo by to vlastně být považováno za samozřejmost.

Co ale tedy dělá z advokátní kanceláře inovativní společnost? Moderní technologie i v době pandemie víc než kdy jindy určuje náš každodenní život. Roboti a umělá inteligence nám pomáhají stále více. Mnoho oborů je dnes těžké si bez této pomoci představit (teď aktuálně třeba výroba roušek na 3D tiskárnách atd.). V tomto ohledu lze však očekávat změny také v naší právnické profesi. Musíme očekávat, že obory, které byly doposud vyřizovány standardizovaným způsobem, budou moci být v budoucnu odpracovány se silnější technickou pomocí. Už dnes již klienti nejsou ochotni platit vysoké hodinové sazby za tzv. „komodity“.

Předně musíme jako právníci akceptovat, že by měly naše advokátní kanceláře splňovat moderní nároky. Musíme je řídit jako firmu, stejně jako v realitním či automobilovém sektoru. Mám produkci a zaměstnance, a s náklady, které je třeba analyzovat. Kromě toho musím komunikovat. Nejen interně se svými zaměstnanci, ale také externě s klienty a médii. Public relations, marketing a business development jsou proto v každé společnosti absolutní nutností. To vše sice vytváří náklady, avšak použití těchto nástrojů odpovídajícím způsobem povede k naší větší známosti u cílového publika, větší zákaznické základně a v konečném důsledku také k vyšší spokojenosti lidí v rámci samotné společnosti.

Takto vedená kancelář může být, v závislosti na své velikosti, velmi složitá. Podle mých zkušeností je z tohoto hlediska mnoho menších a větších advokátních kanceláří v Česku od těchto standardů ještě velmi daleko. Zároveň, zejména pro střední a velké právnické firmy, se nedá v současné době tato nová podnikatelská orientace obejít.

Inovace v právu pro mě tedy znamená uvědomění si, že musíme přizpůsobit své advokátní kanceláře dnešním požadavkům. Právní know-how, perfektně vzdělaní a zkušení experti, jakož i technické znalosti a odpovídající vybavení tak samo o sobě nedělá advokátní kancelář inovativní.

Pokud se mi jako vedoucímu partnerovi podaří svou kancelář ve výše uvedeném smyslu řídit, pak věřím, že se za inovativní můžete považovat.

Článek byl publikován v týdeníku Euro rámci série komentářů k projektu Legal Disruptors supported by Legito. Erwin Hanslik je vedoucím partnerem Taylor Wessing Česká republika.

Legal Disruptors: Právnické přizpůsobení
5 (100%) 2 hlasování
Diskuze