Leasing jako moderní financování nákupu vozidla

21. října 2002, 00:00 - admin
21. října 2002, 00:00

Nový vůz můžete pořídit už s desetiprocentní akontací Slovo leasing je mezi podnikateli v posledních letech hodně skloňováno a jeho výhoda je zřejmá. K uskutečnění nákupu potřebujete pouze zlomek ceny vozidla a zbývající peníze se dají mnohem lépe investovat.

Nový vůz můžete pořídit už s desetiprocentní akontací

Slovo leasing je mezi podnikateli v posledních letech hodně skloňováno a jeho výhoda je zřejmá. K uskutečnění nákupu potřebujete pouze zlomek ceny vozidla a zbývající peníze se dají mnohem lépe investovat.

Je hned několik druhů financování a nabídka leasingových společností je velice pestrá. Jak tedy při výběru postupovat? V prvé řadě je nutné si uvědomit, že investice do automobilu je jedna z nejhorších možností, které existují, a uložené peníze v autě jsou peníze vyhozené. Doby, kdy jsme si mohli vybírat ze třech značek na našem trhu a nákup lepšího auta spočíval ve vystání několikadenní fronty před T u zexem, jsou už dávno pryč. Situace na trhu se natolik změnila, že dnes se firmy o zákazníka přímo perou a díky nasycenosti trhu vrší jednu lepší nabídku na druhou. Je tedy jen na nás, jak toho využijeme.

Finanční a operativní leasing

Leasing se dělí na dva druhy, na leasing operativní a finanční. Mezi nimi je jeden zásadní rozdíl, a to v převodu vlastnických práv na vozidlo po skončení smlouvy. U leasingu finančního dochází po skončení smlouvy k převodu majetku (vozidla, stroje atd.) na nájemce. Do té doby je majetkem pronajímatele, neboli leasingové společnosti. T ento způsob nejvíce využívají fyzické osoby a menší firmy. Naproti tomu operativní leasing je druh nájmu, kdy po skončení nájmu dochází k navrácení věci pronajímateli. Na tomto principu jsou většinou financovány velké vozové parky větších společností. Malý podnikatel se nad tím asi pozastaví a řekne si, jakou to má výhodu, když auto, které platím tři roky, pak není moje. V ýhodou operativního leasingu je skutečnost, že je to komplexní služba se vším všudy. Leasingová společnost se postará o stav pneumatik, seřízení motoru, garanční kontroly, opravy havarovaných vozidel, dokáže poskytnout náhradní vozidlo do 24 hodin a navíc zajistí třeba kompletní pojištění a financování provozu.

Výše akontace

Je tedy naprosto jasné, že hlavní výhoda leasingu je v tom, že člověk si může pořídit prakticky cokoliv bez dostatečné finanční hotovosti. Ono to však není úplně doslovné, protože vždy se musí složit tzv. akontace. Akontace je procentuální část z pořizovací ceny vozu. Záleží vždy na nájemci, jak velkou hotovost je ochoten složit najednou, od čehož se odvíjí spolu s dobou splácení výše měsíční částky. Na začátku devadesátých let, kdy byl leasing u nás ještě v plenkách, se pohybovala výše akontace v rozmezí 30 - 70 % s dobou splácení 36 měsíců. V současné době je opět situace jiná a nové auto je možné pořídit již s 10% akontací. Dobu smlouvy je dnes možné stanovit až na 72 měsíců. Ovšem tady pozor! V ý sledná cena, kterou zaplatíte za vozidlo, se vždy odvíjí právě od doby splácení a výše akontace. Platí zde jednoduché pravidlo: čím je doba splácení delší a akontace nižší, tím je konečná cena vyšší.

Jeden příklad za všechny

Pokud se vydáte na nákup například nové Škody Fabia s pořizovací cenou 300 000 Kč, je nutné připravit se na tyto eventuality: Leasing na vozy Škodovky zajišťuje společnost Škoda Leasing, která je součástí společnosti ŠkoFIN a smlouvu můžete uzavřít přímo v prodejně. T o platí i u ostatních značek a není tedy nutné vydávat se do sídla leasingové společnosti, nýbrž přímo k prodejci. Prodejci mají obvykle uzavřené smlouvy s několika společnostmi a je možné si leasingovou společnost vybrat. Přednost by měla mít společnost, která je s výrobcem nějakým způsobem svázána, mývá totiž nejlepší podmínky. Nicméně, nechejte si prodejcem doporučit alespoň dvě a porovnejte nabídky. Pokud již máte dobrou zkušenost s některou ze společností v nabídce, můžete ji využít přednostně. První, co totiž bude tuto společnost zajímat, je to, jestli jste již někdy využili jejich služeb, nebo jste u nich poprvé. Záleží také na tom, jestli jste fyzická osoba, či nikoliv, a také na tom, k jakému účelu bude vůz používán, protože vozy určené pro taxislužby, autopůjčovny nebo sanity mají o něco odlišné - lepší podmínky. V ycházejme z toho, že jste fyzická osoba, která je u společnosti poprvé a chce používat vozidlo k soukromým účelům, což je nejběžnější případ. Můžete si vybrat akontaci v rozmezí od 10 -70 % z ceny vozu s délkou leasingové smlouvy od 36 do 72 měsíců. (viz tabulku)

Pozor na pojištění

Další z důležitých faktorů při výběru leasingové společnosti je, co všechno daný leasing zahrnuje. Vzhledem k tomu, že konkurence na trhu leasingových služeb je opravdu veliká, je velmi časté, že společnost přidává smlouvu o povinném ručení jako bezplatný bonus. T o samé se dá říci o havarijním pojištění. Je pravidlem, že leasingová společnost vyžaduje havarijní pojištění vozidla, ale ne vždy je toto obsaženo ve smlouvě a ve výši měsíční splátky. T akže se může stát, že překvapený klient platí o několik tisíc korun ročně více jenom proto, že se se smlouvou řádně neseznámil. Je tedy opět vždy nutné si smlouvu řádně přečíst a informovat se, jak je to s havarijním pojištěním a dalšími aspekty. Nezapomeňte se také informovat na výši poplatku za uzavření smlouvy. V ětšinou bývá stanoven minimální částkou, k níž se přičítá určité procento z ceny vozu.

Koeficient navýšení

Další důležitou informací, kterou je nutné si zjistit, je koeficient navýšení. T ento koeficient teoreticky vyjadřuje, k jakému navýšení platby dojde v průběhu splácení leasingové smlouvy. T eoreticky z toho důvodu, že v něm nejsou započítány jakékoliv okolní výdaje, jako je třeba poplatek za uzavření smlouvy a další platby. Proto tento údaj berte trochu s rezervou. Některé společnosti dokonce staví své reklamní kampaně na nulovém koeficientu navýšení, ale jak už bylo řečeno, skutečnost může být úplně jiná. I v tomto případě se řiďte příslovím: dvakrát měř a jednou řež!

Co budete potřebovat

K uzavření leasingové smlouvy je zapotřebí přinést alespoň dva doklady totožnosti, nejlépe řidičský a občanský průkaz. Leasing mohou sjednávat pouze občané ČR starší osmnácti let. Znamená to tedy, že ani cizinec s dlouhodobým nebo dokonce trvalým pobytem leasing uzavřít nemůže. Samozřejmě záleží na společnosti, ale téměř všichni požadují potvrzení o příjmu. V případě, že váš zaměstnavatel praktikuje „skvělý“ trik, že máte na výplatní pásce minimální mzdu a zbytek vám doplácí na ruku, běžte mu hned poděkovat, protože v takovém případě zcela jistě nikde leasing na vůz nedostanete. Pokud to však je možné a někdy i nutné, můžete si s sebou vzít ručitele. Ručitel je osoba, která ručí za to, že splníte všechny závazky k dané společnosti. Pokud se tak nestane, závazky přechází na ručitele. U podnikatele je většinou místo potvrzení o příjmu vyžadováno poslední, popř. několik posledních daňových přiznání a někdy i výpisy z účtu z určitého období.

Jak dlouho to potrvá?

Na počátku devadesátých let trvalo vyřízení formalit kolem leasingu i několik týdnů. Dnes vám bude stačit několik hodin a jedna návštěva u prodejce, kde si svůj vůz vyberete, sepíšete smlouvu, zaplatíte akontaci a další poplatky. Prakticky je možné odjet i za méně než hodinu.

Předčasné ukončení smlouvy

Předčasné ukončení smlouvy je možné jen v tom případě, kdy jsou vyrovnány všechny poplatky (splátky). Jde o událost, za kterou budete vždy při
plácet, a to v průměru od 1 do 2,5 procent z pořizovací ceny vozu. Nelze tedy po půl roce od smlouvy odstoupit a říci, že vracím auto. T akovéto jednání by vedlo k velkým finančním i právním postihům.

Co když se dostanu do finančních problémů?

Stává se, že se nájemce dostane do situace, kdy není schopen dále splácet. V tomto případě je možné nalézt nějaký postup jak se s leasingovou společností dohodnout. Splátky se dají snížit nebo odložit, případně je možné prodloužit dobu splácení apod. Vždy však počítejte se ztrátou výhodných podmínek a s tím, že to bude drahé.

Leasing ojetých automobilů

Na leasing je dnes možné „vzít“ i ojeté auto, avšak za určitých podmínek. Jednou z nejdůležitějších je ta, že automobil musí mít jasný původ, aby nemohlo dojít k paradoxní situaci, že vůz bude třeba zabaven policií, protože byl odcizen. Pro poskytnutí leasingu na takové auto je proto nutné mít vypracovanou tzv. lustraci. Lustrace probíhá pomocí databáze Ministerstva vnitra ČR nebo u specializovaných firem zabývajících se touto problematikou, kde jsou prakticky veškeré záznamy o odcizených vozidlech. Kontrolována je SPZ, číslo motoru a karoserie, čísla VIN a skutečnost, zda není vůz zatížen další leasingovou smlouvou nebo jiným břemenem. Dobrá společnost dokáže zkontrolovat identitu vozu a ostatní související věci do druhého dne, některé dokonce během několika desítek minut. V elmi tomu pomůže, pokud má vůz i pečlivě vedenou servisní knížku. Další omezující a neméně důležitou podmínkou je, že vozidlo nesmí být individuálně dovezeno ze zahraničí. Obecně tedy platí, že předmětný vůz musí byt zakoupen v ČR nebo dovezen některým z oficiálních dovozců.

Rozhoduje i stáří vozu

Důležitým aspektem při posuzování je také stáří vozidla. Záleží samozřejmě na jednotlivých společnostech, ale obvykle je hranice stanovena na maximálně šest let stáří vozidla. Je logické, že společnosti se snaží klientům vyjít maximálně vstříc, ale na patnáct let starou škodovku vám nikdo leasing neudělá. Dá se říci, že na 5 let starý vůz za 150 000 vám poskytne leasing snad každý a ještě s radostí, kdežto u více, než 11 let starého vozu už málokdo. Podobné je to i s cenou. Jsou společnosti, které vám udělají smlouvu na auto za méně než 30 000 Kč, ale i některé, které u částky 50 000 Kč budou stále váhat. Pamatujte na to, že záleží vždy na konkrétní společnosti, a pokud to někde nevyjde, zkuste štěstí jinde. V ýběr kombinací akontace a délky splácení je sice omezený, ale dostačující. Obvykle bývá akontace na úrovni 30 % a délka splácení je stanovena na 36 měsíců - tedy tři roky. Administrativní náklady na smlouvu u ojetého vozu jsou prakticky stejné jako u vozu nového, a přitom se vše musí zaplatit z menší částky, takže poplatek za uzavření smlouvy a koeficient navýšení tomu obvykle odpovídají. T o samé platí i v případě havarijního pojištění. Rozdíl u nové a pět let staré octavie je opravdu nevýrazný, takže vlastně i na havarijním pojištění přeplácíme. Leasing ojetých automobilů vychází často nevýhodně, proto je nezbytné v klidu si spočítat, kolik vlastně za celou dobu leasingu přeplatím a zda je to částka, kterou jsem ochoten akceptovat. V ětšinou zjistíte, že je daleko výhodnější leasing nového vozu.

Zpětný leasing

Zpětný leasing je vlastně forma jakéhosi úvěru. Je to výhodné hlavně ve chvíli, kdy už z nějakého důvodu nemůžete dostat úvěr u žádného z bankovních ústavů. Navíc auto potřebujete a nemůžete ho tedy prodat. Jde o specifickou formu pronájmu s následnou koupí věci. Leasingové společnosti poskytnete vlastní automobil a získáte za něj určitý obnos peněz. V y jako bývalý majitel, nyní nájemce, začínáte formou splátek „vracet“ společnosti „půjčené“ peníze a po celou dobu máte právo automobil používat. Po skončení takové smlouvy se stáváte opět majitelem. Zpětný leasing je zřejmě jedna z nejméně výhodných možností tohoto financování. Navíc je nutné počítat i s některými poplatky, které u jiných druhů leasingu neexistují. Je to především poplatek za služby odhadce, který stanovuje cenu vozu. Obvykle to bývá zaměstnanec dané společnosti. Společnost poskytuje v průměru 50 - 70 % financí z ceny vozu, což je dost málo, ale taková jsou pravidla. Stejně jako u leasingu ojetých vozidel je bezpodmínečně nutné, aby vozidlo mělo jasný původ. Počítejte proto i s poplatky za lustraci vozu. Samozřejmostí je také havarijní pojištění, které je vždy požadováno. Koeficient navýšení je relativně vysoký a jsou kladena dost velká kritéria na vůz, na který má být smlouva uzavřena. V tomto případě si společnost vždy opravdu pečlivě vybírá a úspěšnost podepsání smlouvy ze strany společnosti je menší ve srovnání s ostatními druhy leasingu. Doba splácení opět zpravidla nepřesahuje 36 měsíců a u vozidel starších deseti let je možnost uzavření zpětného leasingu již velmi malá. T o samé platí i o novějších automobilech s hodnotou menší než 50 tisíc korun, protože administrativní náklady by v takovém případě byly tak velkou položkou, že by leasing prakticky neměl žádný smysl. Osobně vám doporučuji tuto variantu jen v té nejkrajnější situaci.

Leasing, nebo úvěr?

Další z moderních možností jak financovat nákup nového nebo ojetého automobilu je účelový nebo spotřebitelský úvěr. Koupě na leasing nebo na úvěr má svá pro a proti, a ta se vždy dotýkají naší peněženky. První a nejdůležitější rozdíl mezi leasingem a nákupem na úvěr spočívá ve vlastnických vztazích. Zatímco v případě nákupu vozu na úvěr se stáváte jeho majitelem okamžitě, leasingová smlouva má spíše charakter smlouvy nájemní. Při nákupu vozu na leasing se stáváte jeho skutečným majitelem až po zaplacení poslední splátky. Do té doby máte vůz pouze v nájmu, což s sebou přináší různá úskalí. Nejenže ho nesmíte prodat, nelze na něm provádět ani žádné úpravy. Cokoli chcete s vozem provést (včetně úpravy pojištění), musíte konzultovat s leasingovou společností. V obou případech je však možné získat něco zpět na daních, ale to pouze v případě, že jste podnikatel. U nákupu na leasing je možné zahrnovat do daňově uznatelných nákladů leasingové splátky. V případě nákupu na úvěr je pro změnu možné auto odpisovat. Zpravidla by měl nákup prostřednictvím úvěru vyjít o něco levněji. Vnitřní úroková míra, podle které počítají leasingové společnosti své splátky, bývá o něco vyšší než úrok u banky. Pokud nepatříte k živnostníkům, leasing i úvěr pro vás budou dražší. Snižovat daňový základ o leasingové splátky nebo o odpisy ale můžete i v případě, že máte příjmy např. z autorských honorářů a přitom nemáte živnostenský list.

Účelový a spotřební úvěr

Náklady na sepsání leasingové smlouvy jsou ve většině případů daleko nižší a navíc mnoho prodejců s vámi vše vyřídí na místě i během jedné hodiny. Pro poskytnutí úvěru toho musíte udělat trochu více. Nejprve se zkontaktovat s vaší bankou, nejlépe s tou, u které máte založený běžný účet. Banka pak po vás nebude chtít tolik dokladů a potvrzení. Druhou věcí, kterou musíte udělat, je návštěva prodejce vozidla. Kde je nutné okopírovat technický průkaz a složit nevratnou zálohu na vozidlo, obvykle 10 %. Se všemi doklady od vozidla pak opět zajdete do sídla vybraného finančního ústavu a zažádáte o úvěr. T o je varianta účelového úvěru, kdy vám banka půjčí na ko
nkrétní věc a peníze převede přímo prodejci. V případě, že nechcete riskovat ztrátu nevratné zálohy, je možné požádat o úvěr neúčelový neboli spotřební. Peníze pak přijdou přímo na váš účet a času na výběr nového auta pak máte mnohem více. Daní za tuto možnost je vyšší roční úroková sazba, zpravidla o 2 % vyšší než u úvěru účelového. Největší výhodou nákupu na úvěr je samozřejmě ten fakt, že nemusíte mít prakticky žádné peníze na akontaci.

A co závěrem?

Leasingové i úvěrové financování nákupu nového či staršího vozu je v současné době nejběžnější způsob získávání nejenom automobilů. Mnoho z nás díky němu získalo plno věcí dříve, než bychom si na ně ušetřili. Nyní jsou díky konkurenci ty nejlepší podmínky pro takový způsob nákupu než kdykoli dříve. Buďte však při posuzování nabídek nanejvýš důslední, na vše se zeptejte a vše si důkladně ujasněte a spočítejte. V yhnete se tak velkým nepříjemnostem. Přejeme hodně úspěchů při výběru té správné společnosti nebo banky.

Ukázková kalkulace leasingu automobilu

Akontace 10 % - 30 000 Kč 30 % - 90 000 Kč 50 % - 150 000 Kč

36 měsíců 8683 6689 4770

72 měsíců 5262 3910 2824

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít