Lákavé určování cen - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Lákavé určování cen

, Vladimír Prunner,
Lákavé určování cen
Zdroj: Euro.cz

Distributor musí mít vždy možnost určit cenu, za kterou bude dané zboží dále prodávat

Počet rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jež postihují smluvní strany zakázaných cenových dohod mezi dodavateli a distributory zboží, neustále roste. Navzdory tomu se lze v praxi stále setkat s ustanoveními v obchodních smlouvách, kterými se výrobci snaží distributorům přímo či nepřímo určit cenu, za niž mají dané zboží prodávat. Která cenová ujednání o dalším prodeji zboží mohou smluvní strany do obchodních smluv zahrnout, a která nikoli?

Zakázaná ujednání

Distributor musí mít vždy možnost určit cenu, za kterou bude dané zboží dále prodávat. Jednotliví distributoři by si měli konkurovat, a tím otevřít konečným zákazníkům možnost koupit dané zboží za nejnižší cenu. Obchodní smlouvy výrobců a distributorů proto nesmějí obsahovat ustanovení, která distributorům určují buď pevnou nebo minimální cenu, za niž mají dané zboží dále prodávat.
Tento zákaz se sice jeví jednoznačně, ale je nutné mít na zřeteli, že stejného výsledku lze dosáhnout i nepřímo smluvními ujednáními, jež distributora motivují nebo penalizují. Příkladem může být určení minimální marže z nákupní ceny, kterou má distributor získat, či maximální slevy, již může poskytnout. Dne 1. června 2010 vstoupilo v platnost nové, revidované nařízení Evropské komise o použití blokové výjimky na kategorie vertikálních dohod a prováděcí pokyny k vertikálním omezením. Nadále platí zákaz stanovovat minimální nebo pevné prodejní ceny. Nově se však smluvní strany mohou dovolat v určitých případech zákonné výjimky. Například pokud výrobce zavádí na trh nový výrobek nebo je-li stanovení cen nezbytné pro uspořádání krátkodobé marketingové kampaně. Pokyny rovněž nově obsahují pravidla pro prodej prostřednictvím internetu.

Dovolená doporučení

Doporučit prodejní cenu je dovolené, pokud to nevede k jejímu pevnému nepřímému určení. Taková situace by mohla nastat, pokud se dodavatel snaží distributora jakkoli přimět, aby tuto doporučenou cenu dodržoval. Například tím, že mu nabídne za dodržování doporučené prodejní ceny určitou slevu či jinou výhodu. Případně mu vyhrožuje odepřením dalších dodávek nebo ukončením spolupráce. Dovolené také je stanovit maximální hranici prodejní ceny.
Uvedené však neplatí bez výjimky. Může totiž nastat, že doporučenou či maximální prodejní cenu budou dodržovat i další distributoři daného zboží. Takto vytvořená konečná cena může potlačit cenovou konkurenci distributorů a vytvořit situaci srovnatelnou se zakázaným cenovým ujednáním. Rozhodující úlohu by pak hrál tržní podíl dodavatele na trhu. Čím silnější je totiž jeho postavení, tím je pravděpodobnější, že distributoři budou doporučenou cenu dodržovat, čímž se vytvoří jednotná konečná cena.

Důsledky

Pokud se smluvní strany dohodnou na ceně zboží pro další prodej v zakázané formě a nejsou-li splněny podmínky pro udělení výjimky ze zákazu, je taková dohoda ze zákona neplatná. A smluvní strany se vystavují riziku sankce od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropské komise.
Protože by sankce mohla být pro soutěžitele až likvidační, vyplatí se věnovat ustanovení o cenách v obchodních smlouvách zvýšenou pozornost a důkladně posoudit, zda neodporují pravidlům soutěžního práva.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze