Kvalitní uchazeč, náš pán. Ale kde je? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Kvalitní uchazeč, náš pán. Ale kde je?

, Jan Žižka,
Kvalitní uchazeč, náš pán. Ale kde je?
Zdroj: Euro.cz

Česku hrozí nedostatek odborníků v IT i účetnictví

Hledáte zaměstnance třeba v Rusku nebo na Ukrajině? Nemusí to být až tak složité a nákladné, jak se na první pohled zdá. Jan Bílek z personální agentury Robert Half International (RHI) uvádí, že je možné celé výběrové řízení realizovat po telefonu. Stává se, že zaměstnavatel poprvé vidí uchazeče na vlastní oči až ve chvíli, kdy v Česku nastoupí do práce v tuzemské firmě či zdejší pobočce nadnárodní společnosti. Kdo se domnívá, že v takových případech je nutné počítat s nepříjemnými překvapeními, nemá pravdu. Zkušenosti s tímto způsobem výběru pracovníků jsou dobré. Alespoň podle Jana Bílka, který v české pobočce RHI řídí divizi, jež se zabývá vyhledáváním zaměstnanců v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Bílek říká, že zaměstnávání na dálku je novým trendem, který se ještě posílí díky rozšíření telefonické a internetové komunikace se současným přenosem obrazu.
Firmy působící v Česku, zvláště ty zahraniční, se v současnosti více otevírají specialistům z odvětví IT, kteří přicházejí z východních zemí. Ještě před dvěma lety přitom bylo přijímání pracovníků z Ruska či Ukrajiny prakticky nulové. Od roku 2005 se ovšem zvýšila poptávka zvláště po programátorech. Český trh proto pociťuje nedostatek odborníků. Hledání na východě je jedním ze způsobů, jak nedostatku čelit. Jan Bílek ovšem upozorňuje, že tato možnost se využívá stále málo. Právě neochotu zaměstnávat experty z východní Evropy či Asie považuje za jednu z příčin současného převisu poptávky po šikovných a vzdělaných lidech v Česku. Rovněž administrativní bariéry bývají v těchto případech velké.

Krásy Prahy nestačí.

Mezi dalšími faktory, jež se podílejí na současném stavu, Bílek uvádí malý zájem odborníků ze západní Evropy a dalších vyspělých zemí o práci v Česku. Tyto lidi sem lákají krásy Prahy či případně jejich české partnerky, ale odrazují je stále relativně nízké platy. Přitom jistý potenciál, pokud jde o nabídku, by na západ od našich hranic byl. Ve srovnání s Českem poptávka po odbornících ve starých členských zemích EU v posledních letech výrazněji klesala. Situaci v Česku totiž ovlivnili zahraniční investoři, kteří zde budovali nová informační a logistická centra. Na trh vstoupil také třetí operátor mobilní telefonní sítě.
Obzvláště velký zájem o specialisty z oboru IT Česko pociťovalo kolem roku 2000, v době boomu internetových firem. Bílek vzpomíná na případ, kdy jeden uchazeč asi měsíc studoval příslušnou učebnici a po této přípravě dostal dobře placenou práci. Poptávka byla vysoká, nároky poměrně nízké. Po splasknutí globální internetové bubliny přišlo také v Česku období snížené poptávky a podstatně vyšších nároků na znalosti a praxi uchazečů v letech 2001 až 2004. Nyní zase žijeme v době silné poptávky, vysoké nároky zaměstnavatelů ovšem zůstaly. Vše komplikuje skutečnost, že vzhledem ke zmíněným nárokům není možná rychlá rekvalifikace zájemců o práci. Firmy obvykle vyžadují absolventy vysokých škol, nejlépe s praxí u mezinárodní společnosti, uvádí Jan Bílek. Znalost angličtiny se stává samozřejmostí.

Ze šesti nabídek.

Důsledky pro firmy, jež s obtížemi hledají zaměstnance, jsou přirozeně nepříznivé. Menší společnosti mají problémy s realizací dojednaných zakázek. Mzdy programátorů rostou, u nejvíce žádaných vývojářských pozic činí nárůst platů za poslední léta mnohdy i čtyřicet procent. Pořád je to ovšem podle poznatků RHI dvakrát až čtyřikrát méně než u srovnatelných pracovních pozic ve Spojených státech. Samotní uchazeči si pak v Česku vybírají průměrně ze šesti nabídek a při pracovních pohovorech vystupují mnohem sebevědoměji než v minulosti.
Aleš Křížek, ředitel pobočky RHI v České republice, upozorňuje, že podobný nedostatek odborníků nyní hrozí i v dalším odvětví. Personální agentura v jednom ze svých výzkumů zjistila, že třetina dotazovaných českých firem hodlá najímat nové zaměstnance v oblasti financí a účetnictví. To je více než v jakékoliv z dalších osmi zkoumaných zemí (Itálie, Británie, Francie, Německo, Belgie, Nizozemí, Austrálie a Nový Zéland). Ve finančních odděleních českých společností je pak zvlášť vysoký zájem o účetní (52 procent). Výzkum ukazuje, že poptávku silně ovlivňuje očekávaný obchodní růst tuzemských firem. Pravděpodobně se zde ovšem také projevuje celosvětový trend: Vyšší zájem a nároky na zaměstnance finančních oddělení souvisejí se zaváděním přísnějších účetních a auditorských standardů po finančních skandálech typu Enron či Parmalat.
Pokud pomineme hledání pracovníků v zahraničí, Jan Bílek nabízí zaměstnavatelům další možná řešení současného stavu: vyšší motivaci uchazečů, které lze lákat i různými nefinančními zaměstnaneckými výhodami, dále investice do absolventů a také maximální urychlení výběrového řízení a komunikaci s uchazečem po celou dobu výběrového řízení.

Tabulka
Obvyklé platy programátorů jazyka Java v Česku

Délka praxe Výše měsíčního hrubého platu (v korunách)
0-1 rok 21-30 tisíc
1-3 roky 30-44 tisíc
3-5 let 38-60 tisíc
5 a více let 60-80 tisíc

Pramen: Robert Half Technology

Ohodnoťte tento článek
Diskuze