Kudy teče ze Zetoru - Euro.cz

Přihlášení

Kudy teče ze Zetoru

, Pavel Matocha,
Kudy teče ze Zetoru
Zdroj: Euro.cz

V účetnictví je nevysvětlený půlmiliardový závazek

Společnost HTC Holding, která již více než rok ovládá výrobce traktorů firmy Zetor a Revitalizační Traktor, a přitom dosud nezaplatila třetí splátku kupní ceny ve výši 140 milionů korun (EURO 42/2003), odmítá vysvětlit podezřelé finanční výkazy Zetoru. Z účetní závěrky výrobce traktorů i z informací týdeníku EURO vyplývá, že HTC Holding ze společnosti vytáhla již 70 milionů korun a pokouší se o další desítky.

Sedmdesát milionů z Kanady.

Společně se společnostmi Zetor a Revitalizační Traktor získal HTC Holding od České konsolidační agentury (ČKA) i její pohledávky za Zetorem (nesplácené úvěry od dříve polostátních bank) v celkové výši 1,5 miliardy korun. HTC Holding je následně postoupil za 115 milionů korun na Zetor. V účetní závěrce výrobce traktorů k 31. prosinci 2002 tak figuroval závazek v této výši vůči podniku s rozhodujícím vlivem. A přestože Zetor dluží finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně desítky milionů korun, jeho majitel z něj v letošním roce vytáhl bonitní pohledávku za Motokovem Canada v hodnotě 70 milionů korun a započetl proti části své pohledávky.

Sto milionů za šrot.

Víc zatím v Zetoru nebylo, a tak se HTC Holding pokoušel další finanční prostředky převést z Revitalizačního Traktoru (RT), který je příjemcem provozního úvěru ve výši 700 milionů od ČKA. Zetor převedl na Revitalizační Traktor nepotřebné zásoby, které si ohodnotil na sto milionů korun. Zdroj týdeníku EIRO však upozorňuje, že jejich skutečná hodnota je však zhruba čtvrtinová.
Platba z RT za nepotřebné zásoby zatím nebyla poslána, neboť ji odmítla autorizovat poradenská firma SGS. Společnost Revitalizační Traktor jakožto příjemce provozního úvěru od ČKA zadává práci společnosti Zetor. Výrobci náleží kromě proplacení nákladů i zpracovatelská odměna. Finanční toky v Zetoru zcela ovládá jeho majitel (HTC Holding), ale finanční toky v Revitalizačním Traktoru (vlastníkem je rovněž HTC Holding) musí vždy schvalovat poradenská firma SGS a ČKA.
Jenom tak je zajištěno, aby stát (respektive ČKA) snadno nepřišel i o provozních 700 milionů. Je totiž velmi pravděpodobné, že jakmile by Zetor získal jakoukoli větší hotovost, HTC Holding by si ji okamžitě započetl vůči svým pohledávkám.
V interních materiálech ČKA, které týdeník EURO získal, je uvedeno, že zástupci Revitalizačního Traktoru a HTC Holding opakovaně usilují o ukončení kontrolní činnosti ze strany SGS a profinancování převedených nepotřebných zásob.

Miliony bez komentáře.

V již zmíněné účetní závěrce Zetoru navíc figuruje blíže nevysvětlený dlouhodobý závazek ve výši 463 milionů korun. Je zvláštní, že to auditor nechal bez jakéhokoli vysvětlení v komentáři k závěrce. V podrozvaze k 30. červnu 2003 je stejná částka vedena jako dlouhodobá půjčka od podniku ve skupině. Komu Zetor dluží tuto částku a z jakého titulu pohledávka vznikla, není zřejmé.
Finanční ředitel a člen představenstva HTC Holding Michal Hirjak, stejně jako zástupce této slovenské skupiny v Zetoru a v Revitalizačním Traktoru Pavol Hubočan, na otázky týdeníku EURO neodpověděli. Stejně nechali bez odpovědí otázky z předcházejícího týdne a nevysvětlili, proč ještě nezaplatili 140 milionů korun z kupní ceny a kdy tak hodlají učinit.

Box:
Nezodpovězené otázky
Následující otázky zaslal týdeník EURO Michalu Hirjakovi a Pavolu Hubočanovi, zástupcům HTC Holding ve společnostech Revitalizační Traktor a Zetor. Žádná odpověď však nepřišla.
1. V rozvaze Zetoru k 31. 12. 2002 na straně Pasiv na řádku 93 jsou vedeny „Jiné dlouhodobě závazky“ ve výši 463 mil Kč. Vůči komu je tento závazek? Z jakého titulu vznikl?
2. V podrozvaze k 30. 6. 2003 je uvedena „dlouhodobá půjčka od podniku ve skupině“ ve výši 463 milionů Kč (vedena na účtu 471.010052). O jakou půjčku se jedná? Jde o shodný závazek jako v otázce 1? Pokud ano, proč nebyl veden mezi závazky vůči podnikům s rozhodujícím či podstatným vlivem?
3. Můžete vysvětlit, proč v letošním roce HTC Holding započetl část své pohledávky za Zetorem (viz. rozvaha řádek 88) vůči pohledávce Zetoru za Motokovem Canada? Nejde se o upřednostňování věřitele?
4. Můžete vysvětlit, proč Revitalizační Traktor souhlasil s nákupem zásob od Zetoru za více než 100 milionů Kč? Jak si vysvětlujete, že poradenská firma SGS a Česká konsolidační agentura tuto transakci neschválily? Jak je v současnosti tato transakce zaúčtována?
5. Proč usilujete o ukončení činnosti SGS v Revitalizačním Traktoru?

Diskuze