KRUTÁ CENA ZA SVOBODU - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

KRUTÁ CENA ZA SVOBODU

, Jiří Pšenička,
KRUTÁ CENA ZA SVOBODU
Zdroj: Euro.cz

Nové telekomunikační služby od ledna 2004

Za každou licenci na vybudování mobilní sítě třetí generace (UMTS) chce Český telekomunikační úřad (ČTÚ) od operátorů 6,7 miliardy korun. Peněžní požadavek státu nebyl oficiálně zveřejněn, ovšem potvrdilo jej několik na sobě nezávislých zdrojů. Cena je podstatně vyšší, než kolik tři domácí mobilní firmy doposud považovaly za akceptovatelné. Přesto zatím ještě žádná z nich licenci neodmítla. Možná protože na oplátku je jim nabízeno poměrně svobodné pole působnosti.

Do roka vysázejte sedm miliard.
Z nepublikované zadávací dokumentace, kterou si v budově ČTÚ minulé pondělí telekomunikační firmy vyzvedly, dále vyplývá, že částka 6,7 miliardy má být splacena nadvakrát, 3,7 miliardy musí být státu poukázáno do 31. října letošního roku a zbylé tři miliardy do 30. září 2002. Mezi oběma platbami není ani roční pauza, což se ve srovnání s podobnými dvoufázovými prodeji v jiných zemích jako odlehčení finanční zátěže zrovna nejeví.
Majitelé licencí mají také za povinnost nejpozději do 1. ledna 2004 zahájit komerční poskytování služeb. Komerčním poskytováním se rozumí možnost „praktického využití služeb veřejností (není blíže upřesněn rozsah služeb). V dokumentaci podle zdrojů týdeníku EURO není nic o rychlosti a šíři pokrývání území České republiky signálem. Bude tedy zřejmě záležet na libovůli operátorů, v jakých regionech a v jakém časovém horizontu služby zpřístupní. Stejně tak je ponecháno na zvážení firem, zda se rozhodnou pro společné využívání infrastruktury, či nikoliv (sdílení vysílacích věží snižuje jednotkové náklady a méně zatěžuje životní prostředí).
Text zadávací dokumentace nedává na všechny otázky jasné odpovědi. I proto se minulý pátek (po uzávěrce tohoto čísla) měla na ČTÚ uskutečnit informační schůzka, která měla pochybnosti odstranit.

Zadní vrátka.
Licence na systém UMTS zatím byly přednostně nabídnuty třem poskytovatelům mobilních služeb v systému GSM – firmám Eurotel, RadioMobil a Český Mobil. Pokud by za stanovených podmínek o ně v prvém stupni výběrového řízení někdo z tria neprojevil zájem, „jeho licence bude nabídnuta ve druhém stupni, a to formou aukce. Té by se ale mohly zúčastnit i další telekomunikační firmy, které v Česku zatím nepůsobí.
Až do odstartování mobilního tendru ze všech oficiálních dokumentů vyplývalo, že do aukce bude najisto zařazena čtvrtá licence, rezervovaná pro úplně nového provozovatele. Z nynějších informací ale nelze jednoznačně odvodit, že by úřad na modelu 3+1 nadále trval. Spíše se zdá, že si v tomto směru ponechal volnou ruku a teprve v průběhu soutěže se rozhodne zda licence budou tři, nebo čtyři. Předsedu ČTÚ David Stádník to nepřímo potvrzuje. „V prvním stupni nabízíme tři licence, druhý je zatím otevřený, sdělil týdeníku EURO.

Vysoká politika.
V úvahu přicházely dva modely přístupu státu k prodeji licencí. Buď za vyšší cenu a s volnějšími podmínkami budování sítě, nebo za nižší cenu s tvrdšími podmínkami. Český telekomunikační úřad se evidentně přiklonil k první variantě. Dokonce lze říci, že finančnímu výnosu pro státní kasu je podřízeno vše. Po pravdě řečeno, úřadu asi ani nic jiného nezbývalo, protože k tomu byl politicky dotlačen. Zemanova vláda ve svém letošním rozpočtu napevno počítá s příjmem z prodeje licencí ve výši 20 miliard korun. Kdyby tři operátoři 6,7 miliardy zaplatili, dá to dohromady kýžených 20,1 miliardy korun. K výpočtu ceny stačila malá násobilka.
Velkou neznámou zůstává, zda firmy uvedenou cenu přijmou. Z jejich dřívějších vyjádření jednoznačně vyplývalo, že za přijatelnou považují cenu kolem tří miliard korun. Například generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler před časem na přímý dotaz týdeníku EURO vyloučil, že by cenu mezi pěti a sedmi miliardami korun mohla firma akceptovat. Prohlásil, že v takovém případě půjdou do aukce, kde je šance dosáhnout nižší ceny. První reakce operátorů ale tak razantní zatím nejsou. „Protože se jedná o strategické rozhodnutí firmy, konzultujeme další postup s akcionáři. Naše stanovisko proto sdělíme později, prohlásil mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. Podobně reagoval i jeho kolega z Českého Mobilu Igor Přerovský. „Zadávací dokumentaci v těchto dnech podrobně studujeme a vyhodnocujeme. Předpokládám, že v průběhu příštího týdne bychom mohli mít bližší informace, uvedl ve čtvrtek 19. července.
Lze předpokládat, že případnou ochotu operátorů cenu akceptovat by mohlo povzbudit právě možné snížení počtu licencí ze čtyř na tři. To se ale nelíbí některým zastáncům razantní hospodářské soutěže. „Cena 6,7 miliardy je za nynějších podmínek opravdu krutá. Stále si myslím, že by bylo lepší trvat na přidělení co nejvíce licencí než na celkovém výtěžku pro stát. Čtvrtá licence by znamenala zostření trhu, a tím i výhody pro uživatele. Přinesla by také do republiky nové investice a zvýšila zaměstnanost, míní například místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Zdeněk Švrček (ODS).