Kreditní a obchodní informace

26. září 2007, 12:11 - (red)
26. září 2007, 12:11

Komerční příloha týdeníku EURO

Obsah přílohy

Strana 1 Úvěrová historie je jako finanční rodokmen
Strana 2 Obchodního partnera je dobré si prověřit
Strana 3 Hrozí vašemu partnerovi krach?
Strana 4 Rating není jen pro velké firmy
Strana 5 Budoucnost je v automatizaci obchodních procesů
Strana 6 Kde obchodní a kreditní informace získat?

Úvěrové registry Úvěrová historie je jako finanční rodokmen Podle Petra Kučery, výkonného ředitele společnosti CCB – Czech Credit Bureau, jsou úvěrové registry výhodné pro finanční instituce i jejich klienty. Upozorňuje však na to, že při sledování pouze negativních informací v registru hrozí, že finanční instituce poskytne úvěr nebonitnímu klientovi, kdežto toho dobrého zamítne. V brzké době společnost plánuje spuštění systému pro omezení úvěrových podvodů.

Vaše společnost je spojena hlavně s provozováním úvěrových registrů. Můžete nějak jednoduše vysvětlit, co to vlastně úvěrový registr je? Úvěrové registry jsou v zásadě sdílené databáze o klientech finančních institucí, které obsahují informace o historii splácení úvěrových produktů. Ve valné většině případů zpracovávají jak negativní informace, tedy například dlužné splátky, tak i pozitivní data s kompletní historii splácení, což z pohledu banky představuje jakýsi finanční rodokmen klienta. Občas se mylně uvádí, že registry obsahují i data o majetku klientů či o stavech jejich účtů, ale to není pravda.

K čemu je banky využívají? Banky a další finanční instituce potřebují své klienty objektivně ohodnotit, aby minimalizovaly svá rizika. V tom jim právě registry pomáhají. Současně však, ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, pomáhají i spotřebitelům. Jste-li předlužený, pravděpodobně úvěr nezískáte nebo jen v omezeném rozsahu, který budete schopen splácet, což je pro vás objektivně dobře. Pokud jste dobrý klient, tak všechny finanční instituce vás budou chtít získat pro sebe, a můžete tak dosáhnout lepších podmínek. Takovýchto dobrých klientů je v Česku více než 90 procent.

Existuje něco takového i ve světě, nebo jde o český unikát? Jen v Evropě mají úvěrové registry více než stoletou tradici. Prakticky ve všech ekonomicky vyspělých zemích jsou považovány za naprostý standard finančního trhu. Většinu úvěrových registrů v Evropě i ve světě tvoří pozitivní registry, neboť umožňují větší objektivitu schvalovacího procesu.

U nás nicméně funguje několik registrů, z nichž některé jsou i negativního charakteru. Ano. Vedle dvou hlavních privátních úvěrových registrů, Bankovního (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI), které jsou oba pozitivního charakteru, zde fungují i další registry, z nichž některé obsahují pouze negativní informace. Podívejte se však na to z této stránky: klient, který před dvěma lety dlužil nízkou částku na kreditní kartě, může mezitím v pořádku splatit leasing automobilu a třeba se mu zvýší plat. Když zažádá o další úvěr, v pozitivním registru bude správně ohodnocen jako bonitní a obdrží jej, avšak v negativním registru bude stále veden jako historický dlužník a jeho žádost bude pravděpodobně zamítnuta. Nebo si vezměte klienta, který vždy vše splácel v pořádku, ale hypotéka, o kterou nově žádá, mu způsobí neúměrně vysoké splátkové zatížení vzhledem k jeho příjmům. Takový klient bude v pozitivním registru ohodnocen jako rizikový, avšak v negativním registru, kde není doposud veden pro žádný škraloup, může být jeho žádost akceptována. Z těchto příkladů vyplývá, že při využívání pouze negativních informací hrozí riziko, že jako finanční instituce poskytnu úvěr nebonitnímu klientovi, kdežto dobrého klienta zamítnu.

Jaká je pravděpodobnost, že banka svého potenciálního klienta v registru nalezne? V bankovním registru BRKI, který funguje přes pět let, je již obsaženo téměř jedenáct milionů úvěrových kontraktů o více než 4,5 milionu fyzických osob a podnikatelů. Úspěšnost nalezení klienta, v odborné terminologii „hit-rate“, zde činí okolo 82 procent, což je úroveň srovnatelná se zahraničními registry fungujícími mnohonásobně déle.

Mohou úvěrové registry nějak zabránit úvěrovým podvodům? Na tom usilovně pracujeme. Dokončujeme sofistikovaný systém, ve kterém se sleduje shoda předložených údajů s externími datovými zdroji. Například na Slovensku se nám v tomto směru podařilo zahájit spolupráci s místní Správou sociálního zabezpečení, která nám umožňuje ověřit údaje v jejich vlastním systému. Za necelý půlrok nám slovenské banky reportují více než desetiprocentní snížení pokusů o podvod v oblasti nadhodnocování příjmů či uvádění nesprávných zaměstnavatelů. Všem úvěrovým podvodům pochopitelně nikdy nepůjde zabránit na sto procent, ale v silách členů registrů určitě je znesnadnit uskutečnění alespoň těch nejčastějších.

(mno)

(popisek k fotografii Kučery)
Většinu úvěrových registrů v Evropě i ve světě tvoří pozitivní registry, říká Petr Kučera

(box)

Co si Češi myslí o úvěrových registrech?

• o úvěrovém registru již slyšelo 70 procent respondentů
• na úvěrových registrech lidé oceňují možnost budovat si úvěrovou historii, vyšší šance získat úvěr a větší objektivitu informací při žádostí o půjčku
• více než 75 procent dotázaných preferuje výměnu současně pozitivních i negativních informací
• více než 50 procentům respondentů nevadí, že finanční instituce o nich v úvěrovém registru shromažďují informace, vadí to jen deseti procentům dotázaných

Zdroj: Průzkum trhu, IBRS, 2006

(str. 2-3)

Informace o firmách Obchodního partnera je dobré si prověřit Na špatnou informovanost již doplatila řada podnikatelů

Bez schopnosti přijímat rychlá rozhodnutí se dnes neobejde žádná firma. Ta však není možné učinit bez znalostí potřebných informací. Na to již doplatila řada podnikatelů, kteří se dostali do problémů po zahájení obchodní spolupráce s rizikovými společnostmi, nebo dokonce podvodníky. Většině těchto případů přitom šlo předejít. Stačilo se o svém budoucím partnerovi lépe informovat, ať už prostřednictvím veřejných zdrojů nebo s využitím specializovaných firem, které informace o firmách nabízejí.

Riziko hrozí ze všech stran

Vztahy se zákazníky a obchodními partnery nelze brát na lehkou váhu. Svědčí o tom případy z minulosti, kdy firmy na neznalost svých partnerů doplatily těžkými finančními ztrátami, nebo dokonce bankrotem. Hrozba je přitom jak na straně potenciálních odběratelů a dodavatelů, tak i těch současných. Pokud narazíte na neseriózního dodavatele, může se vám například stát, že si objednáte stavbu nové provozovny a složíte finanční zálohu. Později zjistíte, že firma se právními kličkami přetransformovala v jinou a svou vysněnou stavbu ani zaplacené peníze už nikdy neuvidíte. Můžete narazit i na neseriózního odběratele, který si u vás například objedná deset strojů a krátce po předávce zkrachuje, aniž by vám zaplatil dlužnou částku za dodané výrobky. Nemusí však vždy jít jen o finanční újmy. Pokud začnete bez bližšího poznání spolupracovat s nových obchodním partnerem, který je v obchodních kruzích znám svými nekalými praktikami nebo napojením na organizovaný zločin, důsledky pro vaši dobrou pověst mohou být doslova katastrofální.

Začít je možné na internetu

Pokud chcete rizika v této oblasti minimalizovat, měli byste se zaměřit na lepší poznávání firem, se kterými spolupracujete nebo se kterými se spolupracovat chystáte. K tomu můžete využít řadu zdrojů, ať už veřejných nebo komerčních. První krok je možné učinit prostřednictvím bezplatných zdrojů dostupných na internetu, kam patří například obchodní nebo živnostenský rejstřík, sbírka listin, evidence dlužníků zdravotních pojišťoven a další. Zde můžete zjistit řadu potřebných informací odrážejících aktuální stav dané firmy. Některé důležité informace však touto cestou získat nelze. Pak nezbývá než se obrátit na některou firmu specializovanou na poskytování obchodních informací.

Specializované firmy nabídnou více

Společnosti specializované na informace o firmách totiž využívají jak veřejných zdrojů, které dále třídí, analyzují a ověřují jejich správnost, tak i zdrojů neveřejných nebo jen obtížně dostupných. Šetří tak nejen čas, který byste jinak hledáním požadovaných informací strávili, ale nabídnou vám i informace, ke kterým byste se nemohli dostat buď vůbec, s komplikacemi nebo s nemalými finančními náklady. Využitím specializovaných firem se dostanete k informacím takřka okamžitě a za cenu v řádu stokorun nebo jednotek tisíc.

Reporty i diagramy vazeb

Když se pro služby specializované společnosti rozhodnete, máte obvykle na výběr několik rozličných typů dokumentů a informací, které o svém partnerovi můžete získat. Na výběr jsou zpravidla jak surová data, která využijete, zejména pokud máte vlastní analytické zázemí, tak i upravené, kompletní reporty, zahrnující vlastní analýzy, hodnocení, případně i převedení odborných termínů do více srozumitelné řeči.
Vedle široké škály reportů jsou často k dispozici také vztahové diagramy, marketingové seznamy a monitorovací služby. Přístup ke všem těmto informacím vám umožní objektivně zhodnotit finanční stav nového klienta, dodavatele či partnera, ověřit jeho spolehlivost, automaticky monitorovat stávající portfolio obchodních partnerů, seznámit se s jejich organizační a vlastnickou strukturou, odhadnout obchodní příležitosti na zahraničních trzích nebo nastavit vhodné marketingové aktivity díky propracovaným marketingovým seznamům.

(sad)

Obchodní informace Hrozí vašemu partnerovi krach? Od září je v Česku dostupná nová služba

Od září letošního roku funguje v České republice nová služba pro získávání obchodních informací. Na portálu www.cribis.cz mohou zájemci z řad malých i velkých firem získat řadu informací umožňujících jim zhodnotit spolehlivost svých obchodních partnerů a snížit tak komerční rizika. K dispozici jsou zatím on-line obchodní zprávy o desítkách tisíc českých společností, oborové marketingové seznamy nebo služby obchodních výstrah. V blízké době se chystá rozšíření databáze až o 50 milionů společností z celého světa.

Podívejte se partnerům na zoubek

Nabídka portálu se skládá ze široké škály informací. Zahrnuje několik typů reportů, v nichž uživatelé vedle podrobných identifikačních údajů naleznou informace o finančním stavu sledovaných subjektů, jejich obratu, vlastnické struktuře, pohled na odvětví a region, v němž firma působí apod. Specialitou vybraných reportů je procentní vyjádření rizika krachu dané společnosti, takzvaný CCB Index, který ukazuje obchodní riziko spojené s danou firmou z pohledu jejích obchodních partnerů.

Možnost off-line reportů

Pokud není report o vybrané společnosti k dispozici on-line, lze jej jednoduše objednat off-line a report je v době několika málo dnů zaslán na e-mail uživatele nebo uložen do jeho úložiště přímo na portálu. Vedle reportů jsou dále k dispozici diagramy vztahových vazeb mezi společnostmi i jejich zástupci, marketingové seznamy nebo monitorovací a výstražné služby. Informace jsou využitelné pro potřeby uživatelů z různých tržních sektorů, mimo jiné pro banky, soukromé firmy i organizace státní správy.

Do budoucna až 50 milionů společností

Portál obchodních informací je součástí nově vzniklé divize CRIF Business Information Services (CRIBIS) společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která již v České republice provozuje Bankovní (BRKI) a Nebankovní (NRKI) registr klientských informací a poskytuje rovněž firmám, obcím i dalším institucím služby ratingu. Je zároveň součástí mezinárodní skupiny CRIF, která má v poskytování obchodních informací mnohaletou tradici. Díky začlenění do skupiny CRIF budou čeští zákazníci moci brzy využívat jednoduchý on-line přístup k obchodním zprávám o více než 50 milionech veřejných i soukromých společností z 230 zemí světa přes portál SkyMinder.com specializovaný na mezinárodní obchodní informace.

(mno)

(box)

Jaké informace je možné získat?

Přehledná zpráva
Obsahuje komplexní údaje o společnosti, například identifikační údaje, vlastnickou strukturu, personální složení, podíl na trhu, vybrané finanční výkazy a ukazatele, účty a další. Určena zejména k získání rychlého přehledu, například před první schůzkou s potenciálním obchodním partnerem.

Finanční zpráva
Nabízí podrobné informace o finančním stavu společnosti, údaje z finančních výkazů, údaje o obchodním obratu, finanční ukazatele a také pohled na odvětví a region, v němž společnost působí. Určena zejména pro společnosti s vlastním analytickým zázemím.

Kreditní zpráva
Rychlý přehled obsahující zejména vybrané finanční ukazatele, skupinové analýzy, pohled na odvětví a region, v němž společnost působí, podíl na trhu. Součástí je také index, který ukazuje obchodní riziko spojené s danou společností z pohledu jejích obchodních partnerů. Určena zejména pro společnosti bez vlastního analytického zázemí.

Komplexní zpráva
Nejkomplexnější report obsahující kompletní sadu informací - identifikační údaje, finanční stav, obrat, vlastnickou strukturu, pohled na odvětví a region, v němž společnost působí a řadu dalších informací.

Diagram vazeb
Vztahové grafy nabízejí grafickou podobu obchodních vazeb společnosti a jejích klientů, partnerů, dodavatelů a dalších třetích stran. Uživatelé si grafy mohou upravovat a ukládat vyhovující zobrazení. V grafech jsou rovněž zobrazeny základní údaje o každé společnosti.

Business Alert
Pravidelný monitoring vybraných firem nebo tržních sektorů podle zadání. Informace o jakýchkoliv změnách v obchodních záležitostech, vztazích, negativních údajích a finančním stavu sledovaných subjektů, a to buď formou emailu nebo umístěním upozornění do úložiště na prodejním portálu.

Market Watch
Vhodný zejména pro manažery, kteří chtějí získat obecný přehled o událostech ovlivňujících český trh. Tato služba je dodávána týdně a představuje seznam společností, u nichž se v uplynulém týdnu vyskytl zásadní negativní příznak.

Industry Watch
Určen především finančním analytikům, kteří se zajímají o monitoring vybraných sektorů. Tato služba je dodávána týdně a představuje seznam společností působících ve vybraném odvětví (dle OKEČ), u nichž se v uplynulém týdnu vyskytl alespoň jeden ze čtyř negativních příznaků.

Portfolio Watch
Výstražný systém určený pro manažery portfolia nebo finanční auditory, kteří chtějí získávat aktuality o monitorovaných společnostech nebo skupinách společností. Tato služba představuje denní seznam společností patřících do zákazníkova portfolia, u nichž se v předešlém dni vyskytl alespoň jeden ze čtyř negativních příznaků.

Marketingové seznamy
Seznamy společností s jejich kontaktními údaji sestavené podle předem zadaných parametrů, např. podle tržního odvětví či velikosti společnosti. Seznam je dodáván ve formátu MS Excel k dalším u zpracování.

Zdroj: www.cribis.cz

(box)

Obchodní informace v pojišťovnictví

Ve světě funguje služba CRIBIS již řadu let. V Itálii, odkud mateřská skupina CRIF původem pochází, ji například používají pojišťovny k lepšímu stanovování pojistného rizika ve směru k malým a středním podnikům. Pojišťovna Lloyd Adriatico ze skupiny Allianz využívá hodnocení CRIBIS během upisovacích aktivit u neživotního pojištění pro firmy a podnikatele. „Požádali jsme síť našich poboček, aby používaly rating CRIBIS jako efektivní nástroj ke zjednodušení a zlepšení upisovacích procesů,“ vysvětluje Lorella Sdrigotti, manažerka neživotního pojištění pojišťovny Lloyd Adriatico.

Služby CRIBIS používá během upisovacích procesů i pojišťovna Reale Mutua. „Věříme, že v budoucnu mohou být tyto rozhodovací nástroje použity také ke strategickému vývoji našeho portfolia a částečnému delegování oblasti posouzení rizik a manažerských aktivit na pobočky,“ doplňuje Mauro Paccione, manažer malých a středních podniků ve společnosti Reale Mutua. „Naši agenti chápou CRIBIS jako uživatelsky přístupné, jednoduché a užitečné řešení. Z pohledu managementu nám umožňuje lepší posouzení rizika díky preventivní analýze podniku, vyšší racionalizaci v přebírání klientů umístěných ve stejné oblasti a optimalizaci lidských zdrojů,“ dodává Mauro Paccione.

(str. 4)

Hodnocení firem a obcí Rating není jen pro velké firmy Když se řekne rating, většina lidí si představí hodnocení velkých firem, bank, měst, nebo dokonce celých zemí. Existují však i společnosti, které vypracovávají ratingy i pro řadu dalších, často mnohem menších subjektů. Podle Pavla Fingera, člena představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau, je jejich výhodou zejména mnohonásobně nižší cena a takřka okamžitá rychlost získání.

Jaký je rozdíl mezi klasickými ratingy pro „největší“ a těmi, který vypracováváte vy? Cílem našeho ratingu je především vypracovat rychlý a objektivní pohled na současnou ekonomickou situaci daného subjektu, ať už jde o firmu, obec, bytové družstvo nebo třeba neziskovou organizaci. Především chceme, aby náš rating byl rychle dostupný, prakticky v řádu vteřin, a navíc s minimálními náklady. Naše ratingové hodnocení označujeme jako „iRating“, aby nebylo zaměňováno s klasickými rozsáhlými ratingy od ratingových agentur.

Znamená to, že i malé firmy nebo obce k vám mohou přijít a žádat o rating? Ano. Pro malé a střední firmy je ale nejjednodušší, když osloví Hospodářskou komoru hl. m. Prahy a zažádají si o Rating MSP. To je v podstatě náš upravený rating, který vychází z metod používaných v bankovním sektoru a je doplněný o některé hlubší pohledy na hodnocený subjekt. Obce a další zájemci se mohou obrátit přímo na CCB. Dodávka proběhne okamžitě prostřednictvím webové aplikace nebo na základě požadavku zašleme poštou certifikát.

Jaké podklady musí žadatel o iRating dodat? U malých a středních firem stačí, když podnikatel předá vyplněný soubor ve formátu Microsoft Excel odrážející údaje z jeho účetní uzávěrky za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí, plus několik doplňujících údajů, o které bude požádán. U bytových družstev nebo neziskových organizací je to podobné, i tam se jedná o údaje za dva roky. K tomu se však musí předložit ještě plán konce budoucího roku. Struktura údajů stejná není, protože se jedná o subjekty odlišného charakteru. Při žádosti o rating obce stačí zadat její název, protože všechny potřebné informace má již CCB shromážděny z veřejných zdrojů ministerstva financí ve vlastní databázi.

Co se stane, když žadatel o rating předloží nesprávné údaje? To hrozí pouze u subjektů, které samy předkládají své účetní závěrky, tedy zejména u Ratingu MSP. Právě proto je tento rating společným projektem s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která dohlíží na to, aby hra byla férová jak ze strany žádajících firem, tak i ze strany velkých korporací, jež mají zájem se „zdravými“ podniky spolupracovat. V případě nefér jednání může Hospodářská komora firmu zveřejnit jako subjekt, který o sobě podává nepravdivé informace.

K čemu mohou jednotlivé subjekty váš rating využít? V prvé řadě si díky ratingu manažer, podnikatel nebo starosta uvědomí, jakých chyb v hospodaření se dopustil a jakým směrem se vydat k jejich nápravě. Držitel ratingu se také dozví, jak pravděpodobně dopadne, bude-li žádat o úvěr, ale také jaké má šance obstát v ekonomickém hodnocení při žádosti o podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie. A samozřejmě je to i zpráva pro trh, obchodní partnery a další okolí.

Používají váš rating i jiné subjekty než ty, kterých se přímo týká? Naše ratingová hodnocení používají některé banky nebo Hospodářská komora hl. m. Prahy, ale i například Svaz českých a moravských bytových družstev. Metodika ratingu je využita v rámci hodnocení žadatelů o peníze ze Strukturálních fondů EU v agentuře CzechInvest, kde se pro ověření kvality našich ratingů prováděla i velká oponentura za účasti velkých bank a také České ratingové agentury (dnes Moodys ČR). Tyto renomované organizace tím vlastně prováděly jednoduchou validaci našeho systému. Stejně tak se provádělo posouzení v případě Ratingu MSP s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy – kontrolovala se míra shody s největšími bankami, které své klienty ohodnotily svým systémem a provedlo se porovnání s výsledky našich hodnocení. Můžu směle prohlásit, že míra shody byla uspokojivá. Důkazem toho je, že velké banky zůstaly i nadále našimi partnery v projektu.

Máte do budoucna ambice nahradit svým iRatingem klasické ratingy mezinárodních agentur? Jsem přesvědčen o tom, že klasický podrobný rating má a bude mít své místo na trhu jisté. Nepochybně bude i nadále potřebný při hodnocení velkých firem a měst nebo celých států, kde vzhledem k obsahu a hloubce dat není možné elektronické hodnocení použít. Stejně tak se jeho význam nezmění při akvizicích, kdy je obvykle využíván jako součást due diligence a zahrnuje dlouhodobější rozbory i z hlediska vývoje segmentu podnikání, chování managementu apod. V tomto směru se tedy rozhodně vyplatí i nadále investovat do velkého ratingu. Na druhé straně, tam, kde potřebujete hodnocení rychle a za zlomek nákladů, případně potřebujete z různých důvodů získat srovnatelné hodnocení více subjektů, má náš iRating mnohem větší možnosti uplatnění.

(rko)

(str. 5)

Nástroje pro podporu rozhodování Budoucnost je v automatizaci podnikových procesů Na konci loňského roku byla v Praze otevřená pobočka italské společnosti CRIF Decision Solutions. Tým jejích expertů, který se v nové pobočce usadil, radí finančním i jiným společnostem především v oblasti systémů pro rozhodování při řízení úvěrových rizik. K čemu tyto nástroje slouží a jak mohou společnostem pomoci v jejich podnikání, jsme zjišťovali u ředitele pražské pobočky Alda Bruschiho.

Proč by měly společnosti umět řídit svá rizika?
Řízení rizik se dnes stává pro většinu finančních institucí, ale i řadu dalších firem, kriticky důležitou oblastí. Požadavky investorů, zákazníků i obchodních partnerů se neustále stupňují, stejně jako tlak zákonodárců, dohledových a regulačních orgánů nebo ratingových agentur. Rizika existovala a existovat budou, a to ve stále větší míře. Umět je správně identifikovat, ohodnotit a řídit pro společnosti neznamená jen schopnost vyhnout se problémům a minimalizovat negativní dopady rizik, ale i možnost zvýšit svou konkurenceschopnost.

Specializujete se zejména na úvěrová rizika. Co je jejich cílem? Cílem řízení úvěrových rizik je minimalizovat ohrožení zejména finančních institucí vyplývající z možnosti, že klient dané instituce nebude moci dostát svému finančnímu závazku. Řízení úvěrových rizik pokrývá celý životní cyklus zákazníků od jejich získání po následné řízení portfolia. To si žádá soubor nástrojů, které měří možné riziko a současně kontrolují a zefektivňují základní podnikové procesy.

Jaký vliv na řízení úvěrových rizik mají ostatní podnikové procesy? K naplnění potřeb řízení úvěrového rizika přispívají všechna hlediska řízení podnikových procesů, od analýzy a designu, přes implementaci procesních a podnikových pravidel, až po integraci podnikových aplikací prostřednictvím monitoringu a zlepšování procesních změn. Proto je nutné spojit rozdílné organizace, lidi, data a systémy a současně rozličnými metodami a nástroji k modelování implementovat, měřit, modifikovat a zlepšovat zásadní podnikové procesy a předpisy. Nejlepších výsledků lze dosáhnout tím, že se podnikové procesy zautomatizují.

Jak mohou společnosti své procesy zautomatizovat? Například prostřednictvím systémů pro podporu rozhodování. Tato řešení bývají lehce přizpůsobitelná díky své velké flexibilitě. Podle aktuálního vývoje na trhu umožňují například rychle zachytit a následovat tržní trendy a přizpůsobit se jim při plnění úvěrových požadavků. Právě díky těmto nástrojům již dnes není ve světě výjimkou, kdy žadatel o úvěr obdrží peníze do deseti minut od příchodu na pobočku banky.

Jak složité je nasazení těchto systémů a jejich následné používání? Není to složité ani časově náročné. Pokud je podnikový cíl jasně vymezen, v čemž klientům odbornou konzultační podporou pomáháme, nebo jsou již strategie implementovány a potřebují pouze upravit, tak pro retail typické úvěrové procesy mohou být plně implementovány podle standardních podmínek během pár týdnů. Jinak tato řešení se obecně vyznačují velmi jednoduchým ovládáním, které umožňuje klientovi dosáhnout požadovaných výsledků bez hlubokých technických nebo konfiguračních znalostí.

(sad)

(box)
CRIF Decision Solutions

Společnost CRIF Decision Solutions patří do mezinárodní skupiny CRIF. Specializuje se na design, vývoj a management podpůrných řídících systémů pro kontrolu rizik a marketingových strategií a ve stejné oblasti nabízí i odborné poradenství. Svá řešení i konzultace poskytuje společnostem v řadě oblastí, od strategického plánování a akvizic až po řízení klientského portfolia.

Společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi z italského trhu retailových úvěrů i bohatými znalostmi mezinárodního prostředí. Na základě tohoto know-how společnost CRIF Decision Solutions vyvíjí analytické nástroje, operativní techniky a softwarové aplikace, které se stávají standardy v oblasti řízení, rozvoje a vyhodnocování úvěrových portfolií.

Společnost působí na většině hlavních finančních trzích v Americe a Evropě včetně České republiky. Mezi její klienty patří významné společnosti z oblasti bankovnictví, financí, pojištění, utilit a další firmy poskytující služby.

(strana 6)

Kde obchodní a kreditní informace získat?

Společnost CCB – Czech Credit Bureau je iniciátorem a dodavatelem řešení pro Bankovní (BRKI) a Nebankovní (NRKI) registr klientských informací. BRKI a NRKI distribuují úvěrové zprávy a hodnocení klientů bankám, leasingovým a splátkovým společnostem. Vedle registrů klientských informací nabízí CCB širokou škálu produktů a služeb pro oblast řízení úvěrů, a to pro různé segmenty zákazníků (fyzické osoby, podnikatelé, malé a střední podniky, municipality, bytová družstva, neziskové organizace).

V září 2007 rozšířila CCB svou nabídku i o obchodní a kreditní informace o společnostech, které jsou distribuovány elektronickou cestou pod hlavičkou CRIBIS.cz (www.cribis.cz). Jedná se o řadu nejrůznějších reportů (komplexní, finanční, kreditní apod.), diagramů, marketingových seznamů, obchodních alertů a dalších služeb. Produkty a služby, které CCB nabízí, pokrývají všechny fáze obchodního vztahu se zákazníky.

(schéma)
Fáze obchodního vztahu MARKETING AKVIZICE PORTFOLIO MANAGEMENT VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Řešení CCB Pre-screeningové modely
Marketingové seznamy CRIBIS.CZ Aplikační scoring
Credit Bureau Scoring (Perform®)
Credit Bureau Scoring (Perform®)
Behaviorální scoring
Alerty CRIBIS.CZ Collection scoring
iRating®
Fraud Analyser®
Reporty CRIBIS.CZ Decision engine (StrategyOne®)
Workflow systém (CreditFlow ®)
Poradenské služby

Kontakt

CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
Na Příkopě 21, 117 19 Praha 1
Tel.: 222 811 030, Fax: 222 811 031 E-mail: ccb@creditbureau.cz, URL: www.creditbureau.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít