KORDÁRNA Plus si vybrala HELIOS Green - Euro.cz

Přihlášení

KORDÁRNA Plus si vybrala HELIOS Green

, .,
KORDÁRNA Plus si vybrala HELIOS Green
Komerční sdělení

Přední evropský producent kordových tkanin pro gumárenský průmysl, společnost KORDÁRNA Plus, a.s., která je součástí nadnárodní skupiny KORD GROUP, je spolehlivým dodavatelem (nejen) pro přední světové výrobce pneumatik. Od ledna 2013 svůj chod řídí jediným komplexním ERP systémem HELIOS Green. Nasazením výrobních a logistických modulů KORDÁRNA Plus plně nahradila dosluhující, vlastními silami vyvíjený systém pro evidenci výroby a skladů.

Výchozí situace

KORDÁRNA Plus, a.s. používala dlouhá léta dílčí programy, vyvinuté na míru vlastními pracovníky na bázi FoxPro a DOS. Sklady byly vedeny duplicitně s rozdílnou úrovní podrobnosti a využívaly pevné ceny, takže dohledání skutečných nákladů na zakázku a výrobek bylo velmi komplikované.

Před více než deseti lety vznikl první záměr modernizace systémů. Zastaralé aplikace v oblasti ekonomiky a skladového hospodářství byly nahrazeny systémem HELIOS Green. Následoval dlouhý proces, který skončil až v roce 2010, kdy padlo konečné rozhodnutí – využít pružnost a otevřenost výrobních modulů systému HELIOS Green z produkce Asseco Solutions a “best practices” z oboru textilních výrob společnosti QUORT SYSTEM, s. r. o. Společný tým navrhl unikátní řešení řízení a plánování textilní výroby právě na základě HELIOS Green.

Po schválení postupu realizace byla zahájena implementace standardních výrobních oblastí a modulů
• Komplexní příprava výroby a kalkulace
• Plánování výroby a interaktivní tvorba výrobních příkazů
• Podpora prodeje a nákupu a komplexní zákaznický servis
• Řízení výroby a logistiky v reálném a čase – nástroje řízení a sběru dat
• Podpora kontroly kvality (nákupu, prodeje a všech výrobních stupňů)
• Ekonomika výroby a výrobní controlling

…a nadstavbových řešení pro specifickou oblast textilní výroby:
• Zákaznické a výrobní varianty a výpočtové nástroje parametrů
• Kalkulace a finanční modelování, propojené s controllingem
• Emulátory textilní výroby na míru pro všechny výrobní stupně, spojené s váhou, tiskárnou a výrobními řídícími a logistickými systémy
• Výrobní a logistický systém řízení a skladování textilní výroby

Celý ERP byl naplánován ke spuštění a zprovozněn postupně. Nové zakázky byly zadávány do výrobního systému od 1. dubna 2012 v pevných cenách z důvodu běžícího účetního období. Přechod na FIFO oceňování se uskutečnil následně k 1. lednu 2013.

KORDÁRNA Plus si vybrala HELIOS Green

Přínosy projektu

KORDÁRNA Plus, a.s. díky HELIOS Green získala nové možnosti v rozvoji řízení a plánování výroby, ale také v oblasti finančního sledování a hodnocení výrobních zakázek.

Některé další významné přínosy řešení

• Zrychlení a zpřesnění reakce na individuální potřeby zákazníka
• Dohledatelnost a doložitelnost všech aktivit a změn na manipulační jednotce pro materiál, polotovar i finální výrobek
• Integrace uživatelů v jednom systému
• Samostatnost a nezávislost pracovníků při práci s informačním systémem
• Variantnost v přípravě výroby i v plánování výroby, výběr vhodné varianty ve výrobě
• Podpora TPV (technické přípravy výroby)

„V oblasti TPV jsme implementovali opravdu „pružný“ systém. Pro skupiny výrobků nám umožňuje definovat technické parametry a tyto dále používat nejen v technologii, ale v celém výrobním procesu. Umožňuje nám definovat vlastní vzorce pro výpočty technologických i jiných parametrů,“ říká Jiří Kohút, technický asistent GŘ a pokračuje: „HELIOS Green nám nyní umožňuje zpracovávat ve variantách roční plány i forecasty na příští měsíce. Reálné poptávky pak zaplánujeme postupně na jednotlivé technologické stupně, typová pracoviště a výrobní příkazy a nakonec rozvrhneme až na konkrétní stroje. Při dílenském plánování je možné k zefektivnění celého procesu požadavky na výrobu spojovat nebo naopak rozdělovat do jednoho nebo více výrobních příkazů. V ERP vytvářené vazby umožňují v plánování i evidenci plnou dohledatelnost od finálního výrobku zpět, k výdeji materiálu.“

Celkově společnost KORDÁRNA Plus získala po zavedení nového systému řízení výroby významné uživatelské sjednocení a integraci, vysokou informační pohotovost a efektivitu. Při realizaci dodávek pak systém HELIOS Green poskytl přesnou znalost skutečných výrobních nákladů a pomohl vyhodnocovat ziskovost produkce.

-LO-