Kontroly ve firmách získají jednotná pravidla

26. března 2007, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK PETR KUČERA
26. března 2007, 00:00

NÁVRH ZÁKONA Státní kontroly podnikatelů dosud nemají jednotná pravidla, zbytečně se překrývají a trvají nadměrně dlouho. Netrpělivě očekávané zlepšení má přinést nový zákon, který je nyní v připomínkovém řízení. Jednou z nejvíce kritizovaných oblastí podnikatelského prostředí v České republice jsou nejrůznější státní kontroly, inspekce, dozory a podobně.

NÁVRH ZÁKONA Státní kontroly podnikatelů dosud nemají jednotná pravidla, zbytečně se překrývají a trvají nadměrně dlouho. Netrpělivě očekávané zlepšení má přinést nový zákon, který je nyní v připomínkovém řízení.

Jednou z nejvíce kritizovaných oblastí podnikatelského prostředí v České republice jsou nejrůznější státní kontroly, inspekce, dozory a podobně. Jejich systém je totiž stále nepřehlednější.

Zlepšení má přinést zcela nový zákon o kontrole. Návrh jeho věcného záměru nyní ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení.

Přestože jde zatím jen o věcný záměr, je návrh nezvykle konkrétní. Neobsahuje pouze obecné okruhy budoucí právní úpravy, nýbrž detailnější zpracování blížící se paragrafovanému znění zákona. „Nicméně ne tak konkrétní, jako bude návrh nového zákona,“ uvádí se v materiálu.

PŘÍLIŠ MNOHO ODLIŠNOSTÍ

Jednotná pravidla pro nejrůznější inspekce a dozory přitom stanovil hned na počátku 90. let zákon o státní kontrole (č. 552/1991 Sb.). Jeho sjednocující role ale začala být postupně oslabována a rozmělňována. Během dalších let poslanci přijímali stále více zákonů, které úpravu pravidel kontrolní činnosti řešily odchylně od obecné úpravy z roku 1991. Zatímco některé srovnatelné případy tak jsou upraveny rozdílně, jiné předpisy naopak zbytečně dublují něco, co již obsahoval zákon o státní kontrole. A pár předpisů - například zákon o inspekci práce z roku 2005 - sice odkazuje na obecnou úpravu, zároveň ale stanoví vlastní, odlišná procesní pravidla.

„Neexistence jednotného přístupu kontrolních orgánů, překrývající se pravomoci různých institucí a nadměrná délka kontrol -to jsou zhruba tři největší problémy, které podnikatele trápí,“ vypočítává prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Chaos je například v úpravě zahájení různých kontrol, rozsahu oprávnění ve vztahu ke kontrolovaným subjektům, průběhu námitkového řízení, podoby a obsahu výsledného kontrolního materiálu, nápravných opatřeních a podobně. Adresáti kontrol nemají potřebnou právní jistotu, k čemuž přispívá i mnohdy nejasná definice osob, které mohou nejrůznější inspekce vykonávat.

Zmatek není pouze při kontrolách podnikatelů, ale třeba i při kontrolách státní správy nadřízenými úřady, kterou nyní upravuje více než 300 předpisů. Právě rostoucí tlak územně samosprávných celků a dalších institucí na zavedení přehlednějšího systému významně přispěl ke vzniku současného návrhu.

PRYČ SE ZBYTEČNOU REGULACÍ!

Už v lednu loňského roku schválila Paroubkova vláda materiál nazvaný Možnosti sjednocení právního prostředí kontroly prováděné orgány veřejné správy v České republice. V záměru sjednotit právní úpravu kontrol nyní pokračuje Topolánkův kabinet. I v tomto případě padají hesla jako zefektivnění výkonu veřejné správy, větší transparentnost, hospodárnost, odstranění nadbytečných regulací a byrokratické zátěže.

Podle návrhu má dojít ke stanovení jasných pravidel kontroly a zvýšení ochrany kontrolovaných subjektů tak, aby inspekce nemohly mít šikanózní charakter.

„Díky kooperaci a výměně informací příslušných orgánů bude reálné snížit počet kontrol, respektive odstranit duplicitně kontrolované skutečnosti. To povede ke snížení zátěže kontrolovaných subjektů a pozitivnímu dopadu mimo jiné též na jejich finanční situaci,“ uvádějí tvůrci návrhu v pasáži věnované předpokládanému vlivu na podnikatelské prostředí.

Pokud chce podnikatel zjistit pravomoci kontrolních orgánů, musí často hledat v několika zákonech. V některých případech je zcela nelogicky zakotveno právo provádět kontrolu pro určitý orgán v zákoně, který s jeho činností v podstatě nesouvisí. „Tato specifika zůstanou zachována jen tam, kde jsou odůvodněná,“ uvádí návrh zatím bez bližších podrobností.

ÚŘADY SI SAMY PŘEDAJÍ INFORMACE

„Je třeba snížit počet kontrolních orgánů jejich případným sloučením a odstranit duplicitu pravomocí tak, aby jednu věc mohl kontrolovat pouze jeden orgán,“ píše se v dokumentu ministerstva. Údaje o kontrolovaném subjektu by si poskytovaly samy kontrolní orgány, aniž by musely kvůli jedné a téže věci provádět duplicitní kontrolu.

Právě vzájemné sdílení dat příslušnými orgány státní a veřejné správy považuje za jeden z nejdůležitějších bodů také Hospodářská komora České republiky. „Vítáme, že tento záměr vyplývá i z důvodové zprávy k nyní předloženému návrhu. Samotný dokument ale žádnou konkrétní úpravu v tomto smyslu zatím neobsahuje,“ říká mluvčí komory Viktorie Plívová.

Hospodářská komora proto navrhuje, aby byla přímo do textu zákona o kontrole začleněna povinnost příslušných orgánů sdílet údaje o výsledcích své kontrolní činnosti.

AŽ OD ROKU 2010?

„Stávající snahy vlády o zprůhlednění přístupu státní správy k podnikatelům plně korespondují s dlouhodobými záměry a cíli Hospodářské komory,“ říká k návrhu prezident komory Jaromír Drábek. Dodává však, že zatím jde pouze o věcný záměr - důležité bude až konkrétní paragrafované znění.

Po vypořádání připomínek by o návrhu měla jednat vláda jako celek, pravděpodobně ještě letos na jaře. Ministerstvo vnitra však poté bude mít na přípravu paragrafovaného znění čas až do konce roku 2008 - alespoň podle dosud předpokládaného harmonogramu. „Tento termín se nám zdá, vzhledem ke stadiu rozpracovanosti materiálu, příliš dlouhý. Navrhujeme jeho zkrácení na konec března 2008,“ vysvětluje Drábek.

Podle dosavadního harmonogramu by nový zákon vstoupil v účinnost až od začátku roku 2010, společně se změnami řady souvisejících předpisů a zrušením těch přebytečných.

METODIKA MUSÍ BÝT JEDNOTNÁ A VEŘEJNÁ

Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje jednotnou metodiku kontrol. „Podnikatel se musí v postupu různých úřadů a inspekcí dokázat sám orientovat,“ říká Drábek.

V příslušné části vládního návrhu - právech a povinnostech kontrolních orgánů -by proto podle komory měly být výslovně uvedeny také dvě další zásady: První z nich je povinnost kontrolovat věcný, nikoliv formální stav plnění povinností podnikatele. Druhou pak povinnost postupovat při kontrole systematicky od podstatných položek k nepodstatným.

„V zájmu efektivity kontrolní činnosti by měla být stanovena i povinnost kontrolních orgánů zpracovávat a zveřejňovat metodiky této činnosti, které budou vzájemně kompatibilní,“ dodává šéf Hospodářské komory.

KDO ROZHODNE O PODJATOSTI?

Více výhrad než komora má Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky. „V chystaném paragrafovaném znění zákona bude nutné přesně stanovit, co bude předmětem kontroly a za jakých právních podmínek,“ říká jeho ekonomický expert Miroslav Jára. Jedině tak se bude moci kontrola omezit pouze na zákonem jasně stanovené věci.

Návrh věcného záměru nyní stanoví, že „kontrolující a osoby přizvané jsou z účasti na kontrole vyloučeni, lze-li pro jejich poměr k věci nebo kontrolované osobě důvodně pochybovat o jejich nepodjatosti.“ Součástí návrhu však zatím není stanovení způsobu, jakým může kontrolovaný subjekt podat námitku podjatosti či kdo o návrhu bude rozhodovat a co je myšleno „důvodnou pochybností“. Není také jasn

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít