Komplot protestantů - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Komplot protestantů

, Ingeborg Radok Žádná Euronews, a.s.,
Komplot protestantů
Zdroj: Euro.cz

Může za pád židovské Lehman Brothers konkureční JPMorgan Chase?

Na začátku října podala skupina věřitelů Lehman Brothers ze Spojených států amerických, Asie a Evropy žalobu ke konkurznímu soudu na banku JPMorgan Chase. Věřitelé žádají, aby soud přezkoumal možnost záměrné likvidace banky Lehman. Ptají se, proč JPMorgan zmrazila Lehman Brothers téměř 17 miliard dolarů aktiv ve dnech těsně před jejím bankrotem. Domnívají se, že tento krok mohl přispět ke krachu staré investiční banky. Minulý týden zahájil podle francouzského deníku Le Monde soudce James Peck vyšetřování u amerického konkurzního soudu na Manhattanu. Mají přitom být otevřeny účty společnosti JPMorgan. Obviněná banka považuje stížnost věřitelů za neoprávněnou a ničím nepodloženou. Byl příčinou pádu Lehmanů komplot jejích konkurentů, kteří chtěli „vymést“ z chrámu peněz darebáky?

Židé vs. protestanti
Lehman Brothers byla založena před 160 lety třemi německými emigranty. Stejně jako další židovské peněžní ústavy, například Goldman Sachs a Salomon Brothers, byla na počátku své činnosti vytlačena protestantskými bankami, které se otevřeně hlásily k antisemitismu, z velkých průmyslových finančních toků (automobilový průmysl, železnice, ropa). Jednou z antisemitských byla i JPMorgan. Zajímavé je, že JPMorgan uskutečnila svou první transakci se státem Izrael až v roce 1996. Protestantské banky však odkázaly do komerční sféry i banky katolické, s výjimkou Merrill Lynch. Až do počátku 60. let 20. století působili Lehmani pouze v oblasti obchodu, distribuce, textilu a potravinářském průmyslu. „Zatímco protestantské banky pospávaly na vavřínech, jejich židovští konkurenti, vynalézaví a inovativní ve způsobech financování, například v obchodech s obligacemi nebo se surovinami, si vytvořili věrnou klientelu mezi investory, jakými jsou například penzijní fondy, které se nezdály dost noblesní pro anglosasko-protestantské ústavy,“ píše Marc Roche, londýnský dopisovatel Le Monde.
Bankrot Lehman Brothers a následný prodej této banky za necelý týden neměl být chápán jako precedens, ale jako výjimka diktovaná potřebou rychlého řešení. Vysvětlení pro veřejnost, které zní trochu jako „klišé“, a krok centrální banky (Fed), jež odmítla dát k dispozici peníze daňových poplatníků na záchranu této investiční banky, byly kritizovány některými evropskými politiky a odborníky jako destabilizující a nesprávné. O pomoci státu se diskutuje v souvislosti s tím, že ještě v březnu 2008 dal Fed hotovost na záchranu Bear Stearns, čímž usnadnil její převzetí bankou JPMorgan. Roche k tomu uvádí: „Vyvstává otázka, zda-li odepření podpory a následný pád Lehmanů, produktu světového finančního systému, není otázkou osobních záští, žárlivosti a duševních stavů, které se dusí na Wall Streetu. Podle některých odborníků mohla likvidace Lehman Brothers trvat i deset let.“

Umění klamu
Zbraně, kterými se bojuje na Wall Streetu, jsou včasné či ještě včasnější interní informace, schopnost manipulovat společně se schopností předvídat výsledky, šíření zavádějících nebo falešných zpráv o ekonomických událostech a tendencích trhu. Tyto prostředky, popisované jako nástroje moci, často finanční ústavy využívají k matení investorů. Umění klamu může být ale také použito a namířeno proti bankovnímu rivalovi. Ti, kteří mají přístup k výsostným informacím, mohou ovlivňovat řízení spekulativních transakcí. Stejně tak kanály některých bankovních ústavů umožňují podle potřeby přemísťovat jejich zisky z místa na místo díky dobrým vztahům, kontaktům a dobrým „interním“ informacím. Americká média upozorňují na základě neověřených zdrojů na finanční transakci, kterou provedla JPMorgan v den ohlášeného bankrotu Lehman Brothers. Převedla na bankovní účet Lehmanů obrovskou sumu na „zabezpečení“ transakcí klientů a zároveň o stejnou částku požádala Fed. K čemu tato operace sloužila, o tom se pouze spekuluje.
Richard Fuld začal pracovat u Lehmanů v roce 1969, generálním ředitelem se stal v roce 1994. Radikálně banku transformoval a jeho cílem bylo dohonit za každou cenu tři giganty, kterými v té době byli Goldman Sachs, Morgan Stanley a Merrill Lynch. Nechtěl stát ve stínu později posílené JPMorgan, snažil se novými produkty opět dostihnout soupeře. Na přímé cestě za jasným cílem se nestaral o to, že vstup na půdu „mocných“ s sebou nese i nebezpečí zrady, nelibost a závist. Jamie Dimon, současný šéf JPMorgan, se netají svým letitým nepřátelstvím vůči Fuldovi a nezastírá pohrdání těmi, jejichž jediným hnacím motivem je zisk, uvádí Le Monde. Právě takovým člověkem je v jeho očích Fuld, který si na úkor daňových poplatníků přišel v čele firmy na pěkné jmění.

JPMorgan sklízí plody
Někteří finanční analytici vidí od konce 90. let tendenci k vytvoření jakéhosi modelu globálního finančního supermarketu, který bude kontrolovaný hrstkou finančních institucí řízených z Wall Streetu. Tyto ústavy následně vstupují a impregnují do struktury národních ekonomik. Je pravděpodobné, že v procesu fúzování a centralizace budou velkými hráči Bank of America, Federal Reserve Bank of New York a JPMorgan. Současný finanční propad povede pravděpodobně ke zmizení mnoha bank a finančních institucí z finanční mapy a k jejich pohlcením finančními obry. Krach nahrál právě Bank of America a JPMorgan na úkor Lehman Brothers.
Pohled evropských a anglosaských odborníků a médií se liší. Evropa zkoumá pád Lehman Brothers spíše z hlediska správnosti a oprávněnosti rozhodování Fedu o tom, komu ve své zemi podá či nepodá pomocnou ruku. Francouzská média hledají kořeny problému v antisemitismu a osobních antipatiích a vazbách bankéřů, americká a anglická média a odborníci situaci hodnotí spíše z hlediska ekonomického a politického, míní Marc Roche. A dodává: „Přes rozdílnost názorů na příčiny pádu Lehman Brothers dnes obecně panuje spíš názor, že rozdílná náboženství již nejsou na pořadu dne, pouze některé privátní kluby byznysmenů na módních newyorských předměstích ještě odmítají to, co je černé, bílé nebo židovské.“

BOX
Lehman Brothers
vznik a historie: založena německými emigranty v roce 1850 v Alabamě, původně jako brokerská firma. V roce 1858 přesídlila do New Yorku, 1960 otevřena pobočka v Paříži, poté v Londýně, Tokiu, pobočky po celém světě, 1984 sloučena s American Express, od 1993 opět oddělena s původním názvem
sídlo: New York
vedení: Richard Fuld, generální ředitel od roku 1994
zánik: 15. 9. 2008

BOX
JPMorgan Chase
vznik a historie: založena v roce 1799 jako investiční a komerční banka, dnes s pobočkami ve více než 50 zemích
sídlo: New York
vedení: James Dimon, generální ředitel od roku 2006