KLUCI, CO SPOLU NEMLUVÍ - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

KLUCI, CO SPOLU NEMLUVÍ

, Pavel Matocha,
KLUCI, CO SPOLU NEMLUVÍ
Zdroj: Euro.cz

K o m i s e     p r o     c e n n é     p a p í r y

Prezidium Komise pro cenné papíry vládne pouze formálně. Fakticky největší mocí dlouho disponoval triumvirát Müller, Fuchs a Gladiš. Od prosince velmi sílí role šéfů oddělení z inspekce nad kapitálovým trhem. Naproti tomu komisař František Jakub neplní zadané úkoly a je sotva pátým kolem u vozu.

Komise pro cenné papíry je bezesporu jednou z nejmocnějších institucí v zemi. Má rozsáhlé pravomoci, mimo jiné může udělovat pokuty až do výše sto milionů korun, uvalovat nucené správy či odebírat licence. Všichni účastníci trhu proto nahlas o KCP mluví jenom v dobrém. Za každou institucí ale stojí lidé. Kdo tedy vládne mocné KCP?

Podle zákona stojí v čele komise kolektivní orgán – pětičlenné prezidium. Předsedou komise byl sice jmenován Jan Müller, ale podle zákona by tedy komisi mělo vládnout prezidium ve složení Jan Müller, Tomáš Ježek, František Jakub a Jana Pospíšilová. Pátý komisař Irena Pelikánová, schválená vládou před měsícem, se zapojí až příští rok.

Jenže jak už tomu bývá, realita je jinde. Komisař Jakub nedokáže s předsedou Müllerem komunikovat, neplní svoje úkoly a dnes na komisi představuje spíše páté kolo u vozu. Komisařka Pospíšilová má pověst extravagantní mladé dámy, místo které přelicencování řídí začínající právník Petr Ladžov. Naopak velmi silnou pozici mají dva donedávna poradci předsedy prezidia Martin Fuchs a David Gladiš. David Gladiš dnes pracuje ve funkci vedoucího oddělení metodiky a vzdělávání a tajemníka prezidia, protože po sporu s předsedou Müllerem o správnosti některých kroků komise se rozhodl z pozice poradce ustoupit. Naproti tomu Fuchs si stále udržuje velice silnou pozici, neboť jeho rukama prochází mnoho důležitých materiálů komise, Janu Müllerovi projevuje nekonečnou loajalitu a ten mu bezmezně věří. Oba ale stále patří k velmi blízkým osobám předsedy Müllera, který konzultuje mnohé věci právě s nimi. Komisař Jakub si již stěžoval i v tisku, když uvedl: „Prezidium jako celek se jen v omezené míře podílí na závažných a koncepčních rozhodnutích, některá důležitá rozhodnutí dělá pouze předseda komise Müller bez předchozího projednání v prezidiu.

Mezi další velmi vlivné osoby na KCP podle našich informací patří především šéf oddělení kolektivního investování Libor Michálek a šéf rozkladové komise Aleš Musil. Mluvčí Samková navíc podotýká, že silnou pozici nyní mají všichni vedoucí oddělení, protože prvoinstanční rozhodnutí nyní podepisují právě oni. Teprve když se kontrolovaný odvolává, projedná jeho rozklad rozkladová komise vedená Alešem Musilem a závěr schválí prezidium. Podle Šárky Samkové je tedy mezi osoby, které mají na komisi velké slovo, třeba počítat i Jiřího Běhounka (vedoucí oddělení obchodníků s cennými papíry a makléřů), Dagmar Skočdopolovou (vedoucí oddělení penzijních fondů a pojišťoven), Jiřího Zelinku (vedoucí oddělení veřejných trhů a registrů cenných papírů) a Miroslavu Kudlíkovou (vedoucí oddělení emisí cenných papírů). Pozici Gladiše dokresluje fakt, že právě na jeho podnět se do svých pozic dostali Michálek, Musil, Skočdopolová, Ladžov a tisková mluvčí Šárka Samková.

Největší vliv z nich, ať se jako kritérium bere objem kontrolovaného majetku, množství podřízených či neformální vliv, má šéf dozoru nad kolektivním investováním. Libor Michálek přešel na komisi z bývalého Úřadu pro cenné papíry na ministerstvu financí a ve funkci vystřídal Marii Ježkovou, která se po neshodách s prezidiem vrátila z komise na ministerstvo. Má pověst velice poctivého a pracovitého člověka, který ale občas není schopen ničím korigovat svou fundamentální víru ve spravedlnost chystaného zákroku. Podobně dobrou pozici má na komisi i Aleš Musil. Toho si Müller přál jako jednoho z komisařů a prosazoval ho, ale vláda jeho kandidaturu ne-schválila. Musil je nyní ředitelem pražské pobočky banky Paribas, avšak zároveň je i předsedou rozkladové komise KCP a je pověřen koordinací jejího právního a legislativního odboru. „Jsme rádi, že nám pan Musil pomáhá, protože najít schopného právníka, který by byl ochoten jít pracovat na komisi za peníze, které mu podle tabulek můžeme nabídnout, je těžké, říká mluvčí Samková.

Zajímavou a silnou skupinu na komisi začínají tvořit velmi mladí lidé, buď čerství absolventi, nebo ještě studenti vysokých škol. Lidé s praktickými zkušenostmi z kapitálových trhů úředníky do komise dělat nepůjdou kvůli nízkým platům. Mnozí starší úředníci jsou zase velice laxní a nepružní. Proto KCP obrátila svoji pozornost na vysoké školy. Získává tak sice nezkušené, ale velmi aktivní pracovníky.

Přemíra horlivosti, naivity a nezkušenosti, to je to, co mnoho obchodníků a zástupců investičních společností a fondů komisi vytýká. Na komisi nyní pracuje zhruba dvacet studentů či čerstvých absolventů vysokých škol, což představuje přes patnáct procent všech zaměstnanců KCP. Limity nezkušených studentů ale již objevila i sama komise. Mluvčí Samková k tomu poznamenává: „V původní politice nabírání studentů již pokračovat nebudeme, současné personální složení je optimální.

Řada účastníků trhu si stěžuje, že Komise pro cenné papíry s nimi nedostatečně komunikuje. Skutečnost je ale ještě mnohem horší. KCP neumí dobře komunikovat ani sama mezi sebou. Již řadu měsíců se táhne napjatý vztah mezi komisařem Františkem Jakubem a hlavním komisařem Janem Müllerem. Na nedostatečnou komunikaci ostatně poukazuje sám komisař Jakub (viz rozhovor). Podle informací z KCP spolu oba komisaři v podstatě nemluví, pouze si vyměňují zprávy e-mailem.

František Jakub neplní úkoly stanovené prezidiem komise. Zapříčinil tak například zdržení makléřské vyhlášky, která by měla rozběhnout nové makléřské zkoušky. Vyhláška měla platit od 1. ledna 1999, ale již nyní je zřejmé, že tento termín KCP nestihne. Komisař Jakub ji zatím ani nepodal ke schválení prezidiu, které ji poté musí poslat ještě ministerstvu financí. V rozhovoru pro EURO Jakub tvrdil, že neví nic o tom, že by neplnil úkoly dané usnesením prezidia, či o nesplnění nějakých termínů. Mluvčí KCP Šárka Samková nám však potvrdila, že právě za vypracování makléřské vyhlášky byl odpovědný komisař Jakub.

Podle našich informací ale makléřská vyhláška nebyla zdaleka prvním a jediným úkolem, který Jakub nesplnil. Přímo ze zákona o KCP a dalších příslušných zákonů, především zákona o cenných papírech vyplynula řada úkolů, které v různých termínech musela komise splnit. Komisař Jakub měl původně na starosti mimo jiné vypracování vyhlášky o kapitálové přiměřenosti (§ 45a ZCP), vyhlášky o odborné obchodní činnosti (§ 49.7 ZCP) a vyhlášky o informační povinnosti emitenta (§ 80.7 ZCP). Termíny pro vypracování těchto vyhlášek již uplynuly, ale vyhlášky nejsou. Tyto úkoly mu byly nakonec odebrány.

Jakub jako komisař je ze své funkce neodvolatelný (pokud nebude páchat trestnou činnost, či nezemře). Vzhledem k jeho dosavadní činnosti nelze očekávat, že by současný předseda KCP Jan Müller (jmenovaný na pět let) prosazoval v dubnu prodloužení Jakubova mandátu. Od ledna komisaře doplní Irena Pelikánová.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze