Za jakých okolností máte nárok na školkovné? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Sleva, která na daních ušetří tisíce ročně. Školkovné v Česku funguje již pátým rokem

, Tomáš Bohuslav,
Sleva, která na daních ušetří tisíce ročně. Školkovné v Česku funguje již pátým rokem
Zdroj: Shutterstock

Jednou z celé řady slev, díky nimž mohou poplatníci výrazně zredukovat svoji daňovou povinnost, je takzvané školkovné. Co vše musíte udělat pro to, aby vám mohlo být přiznáno, a jaká je jeho výše?

Institut slevy na umístění, respektive školkovného je v českém daňovém systému relativní novinkou. Byl zaveden teprve v roce 2015 a jeho smyslem je, jak už sám název napovídá, ulehčit těm rodičům s dětmi, kteří svoji ratolest umístili do některého státem schváleného předškolního zařízení.

Kdy lze školkovné uplatnit?

Na školkovné vám coby rodiči vzniká nárok tehdy, navštěvuje-li vámi vyživované dítě mateřskou školu podle školského zákona (ať už státní, soukromou či firemní), obdobné zařízení v zahraničí, dětskou skupinu či jiný ústav pečující o dítě na základě živnostenského oprávnění, který je možné srovnat s výše uvedenými institucemi.

Sleva se naopak nevztahuje na soukromé hlídání, neregistrované dětské skupiny či například takzvané lesní školky.

Kdo může školkovné uplatnit?

V souvislosti s touto slevou na dani je nutné pamatovat na skutečnost, že využít ji může vždy pouze jeden z rodičů, který s tímto dítětem žije ve společné domácnosti. Uplatit ji smí například i prarodič, jemuž byl potomek svěřen do náhradní péče, ovšem opět pouze za předpokladu, že spolu sdílí jednu domácnost.

Jaká je výše školkovného?

Velikost této slevy se každým rokem mění. Je to z toho důvodu, že jako taková vychází z minimální mzdy. V roce 2019 proto školkovné ve své plné výši dosahuje částky 13 350 korun ročně. K tomu je nicméně potřeba dodat několik doplňujících informací.

Ne vždy totiž platí, že si rodič může ze svých daní odečíst školkovné právě v takovéto velikosti. Výše slevy se má rovnat skutečně vynaložené částce, kterou jste za umístění dítěte do školky v daném roce zaplatili, nikdy však víc než zmíněných třináct a půl tisíce korun.

Na druhou stanu, sleva na umístění se vztahuje na každé vyživované dítě zvlášť. To v praxi znamená, že pokud by školku navštěvovaly například hned dvě vaše děti současně, může sleva v celkovém součtu dosáhnout až sedmadvaceti tisíc.

Čeho všeho se školkovné týká?

Jednoduše řečeno, v rámci slevy na umístění lze započítat pouze samotné školné. Stranou tak stojí například výdaje na stravu (stravné), výlety, kulturní akce apod. Abyste navíc mohli školkovné uplatnit, je potřeba nechat si tímto zařízením vystavit doklad o jeho uhrazení. To školka vydá na požádání rodiče.

Kdy lze slevu uplatnit?

Na rozdíl od mnoha dalších slev je možné slevu na umístění uplatnit jednou ročně vždy až na konci zdaňovacího období. Učinit tak můžete při podání daňového přiznání nebo na základě ročního zúčtování daně. Je přitom jedno, zda dítě navštěvovalo školku po celý rok, či pouze jeho část.

Na školkovné mají nárok jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). V jejich případě navíc ani nezáleží na tom, zda se v rámci svého podnikání rozhodli vykazovat výdaje paušálně, či v plné výši. Slevu na umístění mohou uplatňovat obě tyto skupiny živnostníků.

Neméně důležité je rovněž zmínit skutečnost, podle které může školkovné snížit vypočtenou daň z příjmu maximálně na nulu. Nárok na vyplacení daňového bonusu v jeho souvislosti nevzniká.

Pokud by tedy osoba uplatňující tuto daňovou slevu zaplatila státu na zálohách na dani po odečtení ostatních slev kupříkladu 10 tisíc korun, zatímco z titulu školkovného by měla právo na odečtení dalších 13 350, bude tato daňová vratka činit „pouze“ 10 000 Kč.

Čtěte také:

Máte kvůli mateřství či těhotenství hůře placenou práci? Rozdíl kompenzuje vyrovnávací příspěvek

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

Rodičovský příspěvek 2019: jak podat žádost a kdo má nárok?