Kdo platí zdravotní pojištění za studenta-brigádníka?

16. června 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet právníci
16. června 2003, 00:00

Se vstupem do stálého zaměstnání se stává plátcem pojistného zaměstnavatelNastává léto a čas studentských brigád. Kolik mladých lidí si však uvědomuje, že se sjednáním pracovněprávního vztahu stávají vlastně zaměstnanci? Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění povinností zaměstnavatele se jedná o zcela specifickou tematiku.

Se vstupem do stálého zaměstnání se stává plátcem pojistného zaměstnavatel

Nastává léto a čas studentských brigád. Kolik mladých lidí si však uvědomuje, že se sjednáním pracovněprávního vztahu stávají vlastně zaměstnanci? Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění povinností zaměstnavatele se jedná o zcela specifickou tematiku.

Příklad 1

Student gymnázia ukončil školu maturitou v květnu a po prázdninách již nebude pokračovat ve studiu. Na měsíc červenec má sjednanou brigádu a pracovní činnost bude vykonávat v období od 1. 7. do 31. 7. včetně. Na základě dohody o pracovní činnosti činí výše odměny 8000 Kč. Po celý srpen bude mít volno a do stálého zaměstnání nastoupí 18. 9.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné či maturitní zkoušky v květnu nebo v červnu do konce školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku. Je jedno, zda dítě vykonává nebo nevykonává výdělečnou činnost. Do konce června platí za studenta zdravotní pojištění stát. Brigáda je v červenci vykonávána na základě dohody o pracovní činnosti. Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem nástupu do zaměstnání a trvá v kalendářním měsíci, ve kterém zúčtovaná odměna na celý měsíc dosáhne alespoň 400 Kč. Pokud výše odměny nedosáhne 400 Kč, jde o příležitostné zaměstnání. Vzhledem k tomu, že uzavřená dohoda o pracovní činnosti iúčast na nemocenském pojištění trvají po celý kalendářní měsíc, považuje se bývalý student po celou tuto dobu za zaměstnance a není v červenci nezaopatřeným dítětem. Jelikož však v srpnu již nebude vykonávat výdělečnou činnost, stává se po celý srpen nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Se vstupem do stálého zaměstnání mu vznikne účast na nemocenském pojištění dne 18. 9., kdy za něj začne být plátcem pojistného zaměstnavatel. Podle novely č. 176/2002 Sb., účinné od 1. 7. 2002, již nemusí tento student zdravotní pojišťovně oznamovat, že za něj v období 1. 9.-17. 9. nebyl nikdo plátcem pojistného a nemusí si ani platit pojistné sám.

Student-brigádník

Za studenta - brigádníka je zpravidla plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát. Pokud tedy stát po celý kalendářní měsíc platí pojistné za tohoto zaměstnance, je vyměřovacím základem pro placení pojistného částka přesahující 3458 Kč (od 1. 1. 2003). Právě částka 3458 Kč je vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem za tyto osoby. Odpočet je možno realizovat u jedné osoby v rámci kalendářního měsíce pouze jedenkrát, a to buď v zaměstnání, nebo v samostatné výdělečné činnosti. Pro tento účel vystavuje zaměstnaný student zaměstnavateli Čestné prohlášení o tom, že zákonný nárok na odpočet od dosaženého příjmu současně neuplatňuje v jiném zaměstnání nebo ve své samostatné výdělečné činnosti. Odečíst částku 3458 Kč od dosaženého příjmu lze například i v situacích, kdy student pracuje pouze část měsíce nebo je část měsíce nemocen či má sjednán pracovní poměr na nepravidelný výkon práce. Do vyměřovacího základu zaměstnaného brigádníka se zahrnují stejné položky příjmu, jako u kteréhokoli jiného zaměstnance. V příslušném měsíci zaměstnavatel uvádí tohoto brigádníka i v počtu zaměstnanců včetně započtení jeho příjmu do úhrnné částky vyměřovacího základu a částky pojistného. Zaměstnavatel sděluje údaje příslušné zdravotní pojišťovně každý měsíc nejpozději v den výplaty v Přehledu o platbě pojistného. Pokud se jedná o „klasický“ způsob zaměstnávání studenta v průběhu studia, uplatní zaměstnavatel nárok na odpočet od dosaženého hrubého příjmu. Například při zúčtované hrubé mzdě 8000 Kč činí vyměřovací základ 4542 Kč (8000-3458) s úhrnnou platbou pojistného ve výši 614 Kč.

Nikdy více škola?

Příklad 2

Student ukončí střední školu v červnu a po prázdninách již nebude pokračovat ve studiu. V červenci chce brigádnicky pracovat na základě pracovní smlouvy od 4. 7. do 31. 7. s hrubým příjmem 8000 Kč. V srpnu a v září bude cestovat a systematicky se připravovat na zahájení samostatné výdělečné činnosti ke dni 1. 10.

Na základě uzavřené pracovní smlouvy vznikne účast na nemocenském pojištění dnem nástupu do zaměstnání (tj. 4. 7.) a bude trvat do 31. 7. Protože zaměstnání netrvalo u studenta celý kalendářní měsíc, nepřestal být v červenci nezaopatřeným dítětem. Po skončení brigády je nadále nezaopatřeným dítětem do 31. 8. Na celý měsíc září se pak musí přihlásit u „své“ zdravotní pojišťovny jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. S účinností od 1. 10. změní své zařazení do kategorie osob samostatně výdělečně činných.

Povinnosti zaměstnavatele (k příkladu 1):

Nejpozději do 8. 7. se přihlásí u zdravotní pojišťovny, u které je student pojištěn, prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ k platbě pojistného jako zaměstnavatel kódem „P“ s datem 1. 7. Pokud by hromadný plátce pojistného nezaměstnával u dané zdravotní pojišťovny žádné zaměstnance a nebyl by tedy veden v jejím registru jako zaměstnavatel, musel by jí sdělit zákonem požadované údaje na formuláři „Přihláška zaměstnavatele-plátce pojistného“.

Oznámí ukončení nezaopatřenosti kódem „F“ k datu 30. 6. Nejpozději do 8. 8. se odhlásí od platby pojistného kódem „O“ k datu 31. 7.

Vypočte a odvede pojistné nejpozději k datu výplaty za červenec.

Pojistné bude vypočteno z plného vyměřovacího základu (tj. 8000 Kč) bez odpočtu na platbu pojistného státem.

Stálý zaměstnavatel se nejpozději do 25. 9. přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny k platbě pojistného za zaměstnance kódem „P“ k 18. 9.

Povinnosti pojištěnce:

Oznámit nejpozději do 8. 8. zdravotní pojišťovně skutečnost, že je opět nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Toto oznámení může provést i zaměstnavatel (kód „G“ k datu 1. 8.). Není to jeho povinnost, neboť student již není od srpna jeho zaměstnancem.

Povinnosti zaměstnavatele (k příkladu 2):

Nejpozději do 11. 7. se přihlásí u zdravotní pojišťovny pomocí formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ k platbě pojistného za tohoto studenta (kód „P“- 4. 7.).

Protože student nebude zaměstnán po celý kalendářní měsíc, oznamuje zaměstnavatel (kódem „G“) zdravotní pojišťovně, že zaměstnává nezaopatřené dítě,

Do 8. 8. se odhlásí od platby pojistného za zaměstnaného studenta kódem „O“ k 31. 7.

Vypočte a odvede v zákonem stanoveném termínu pojistné s uplatněním odpočtu od zúčtované hrubé mzdy, aktuálně ve výši 3458 Kč.

Povinnosti pojištěnce:

Nejpozději do 8. 9. se přihlásí u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (od 1. 9.) a zaplatí za září pojistné (837 Kč). Oznámení o ukončení nezaopatřenosti k 31. 8. měla provést škola.

Do 8. 10. oznámí zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti od 1. 10. a nejpozději do 8. 11. zaplatí zákonem stanovenou minimální výši zálohy na pojistné.

Studenti hledají možnost letní brigády na internetu. Mají přehled o tom, kdy už nepatří do škatulky „nezaopatřené dítě“ a kdy se již stávají zaměstnanci?

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít