Kdo ovládne 15 miliard proti povodním - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Kdo ovládne 15 miliard proti povodním

, Táňa Králová,
Kdo ovládne 15 miliard proti povodním
Zdroj: Euro.cz

Spor mezi ČSOB a státem už zajímá i Evropskou komisi

Je to už déle než rok, co ministerstvo financí začalo hledat finančního manažera, který by spravoval patnáct miliard korun soustředěných z různých zdrojů na protipovodňová opatření. Z běžného tendru se mezitím stalo politikum a nebude jednoduché rozmotat klubko, které „zašmodrchaly“ spory státu s Československou obchodní bankou (ČSOB). Obě strany – ministerstvo financí (MF) a ČSOB – nyní prohlubují zákopy a průběžně vysílají testovací střely mířící na různé cíle. Do bitvy už byla vtažena také Evropská komise. Mezitím běží financování protipovodňových investic v provizorním režimu a za omezeného dávkování peněz.

Pecina potvrdil delikt

„Společně s ministerstvy zemědělství a zahraničních věcí připravujeme vysvětlení pro Evropskou komisi, od které máme lhůtu do konce března. ČSOB si v Bruselu stěžovala, že jsme porušili zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek,“ uvedl náměstek ministra financí Eduard Janota. Připravovanou odpovědí pro komisi odůvodňuje, proč se mu teď nechce příliš hovořit na téma finanční manažer pro správu protipovodňových peněz. Úkolem takového správce bude starat se o toky peněz mezi žadateli, státem a Evropskou investiční bankou. Připomeňme, že ministerstvo financí loni v květnu nejprve v otevřeném zadávacím řízení vybralo jako nejlepší nabídku ČSOB, po třech měsících ovšem tendr zrušilo. Odmítlo totiž přidělit zakázku subjektu, který je ve sporu se státem. Loňského června se ČSOB totiž začala v arbitráži domáhat na České republice 1,7 miliardy korun jako součásti státních záruk, jež ČSOB získala po převzetí IPB v roce 2000. V červenci MF zažalovalo ČSOB u arbitrážního soudu o téměř 27 miliard korun jako kompenzaci v souvislosti s očištěním IPB. „My tvrdíme, že arbitrážní spor je důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nemusíme smlouvu s ČSOB uzavřít,“ opakuje Janota.
„ČSOB podnět na Evropskou komisi nedávala, komise však byla informována ze strany mateřské KBC,“ tvrdí Marek Ditz, ředitel útvaru specializovaného a institucionálního bankovnictví ČSOB. Proti vyřazení ze soutěže si banka stěžovala u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a podala také žalobu k soudu. „Nabízeli jsme službu, kterou běžně vykonáváme pro řadu subjektů, mimo jiné i pro ministerstvo zemědělství. Vyhráli jsme v transparentním výběrovém řízení a důvod pro pozdější zrušení tendru považujeme za zástupný a pochybujeme o jeho legálnosti. ÚOHS nám dal za pravdu, soudy na to potřebují více času,“ poznamenal Ditz. Předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina minulý týden definitivně potvrdil, že MF porušilo zákon o veřejných zakázkách, když tendr na finančního správce zrušilo. „Argument zadavatele soutěže, že ztratil důvěru v uchazeče, nemůžeme přijmout jako důvod hodný zvláštního zřetele. To, že proti zadavateli určitý subjekt podal žalobu a domáhá se svých práv v soudní při, nemůže být důvodem k zamezení účasti tohoto subjektu v tendru, respektive k jeho zrušení, předloží-li tento subjekt objektivně nejlepší nabídku,“ uvedl Pecina. Doplnil, že takovýto postup by totiž nepřípustně omezoval právo uchazeče na soudní obranu.

Soudní putování

Čerstvé rozhodnutí ÚOHS znamená, že MF bude muset zaplatit symbolickou pokutu deset tisíc korun. „Vyšší sankci jsme vzhledem k nízké ceně zakázky ani vyměřit nemohli,“ vysvětluje Pecina. Víc v této záležitosti jeho úřad ale už neovlivní. „Nemůžeme nikomu říkat, jakou smlouvu má kdo s kým podepsat,“ dodal. ČSOB se podařilo zastavit snahu Kalouskova ministerstva najít finančního manažera v dalším, tentokrát neveřejném výběrovém řízení, které mělo probíhat podle vnitřních směrnic MF. Městský soud v Praze, na který se loni v říjnu banka obrátila, vydal předběžné opatření, kterým ministerstvu zakázal podepsat smlouvu s jiným adeptem než s vítěznou ČSOB.
„Ve druhé polovině ledna nám bylo doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze, který zrušil říjnové předběžné rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako věcně příslušnému,“ sdělil Ditz. Vrchní soud verdikt odůvodnil tím, že MF jako žalovaný není podnikatelem a nejde o obchodní věc. „Jakékoli bližší odůvodnění, zejména na základě čeho soud dospěl k tomu, že nejde o obchodní závazkový vztah, ale vrchní soud neuvádí,“ postrádá zástupce ČSOB. Předpokládá, že obvodní soud – stejně jako předtím městský soud – vydá předběžné opatření, jímž znemožní MF uzavřít smlouvu s jiným subjektem.
S tím ani ministerstvo podle všeho nepočítá. Náměstek Janota tvrdí, že v pořadí druhý výběr finančního manažera se nevyhodnocuje: „Tento proces jsme přerušili.“ Současně uznává, že čas kvapí a správcování protipovodňových financí bude nutné brzy vyřešit a program rozběhnout. „Úvěr od Evropské investiční banky (EIB) musíme vyčerpat do konce roku 2012, tady neplatí pravidlo n+2 jako u evropských fondů,“ poznamenává. Až se Evropská komise seznámí s celým případem a s argumentací státu, vydá stanovisko, na které MF vyčkává, než podnikne další kroky. „Když posoudí, že jsme při veřejné zakázce neporušili příslušnou unijní směrnici obsahující zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, bude tím dle mého názoru případ vyřešen,“ předpokládá Janota. A kdo by se pak zhostil role finančního manažera? „Můžeme ji zajišťovat sami jako státní správa. Nebude to jednoduché, ale možné to je díky nedávné změně legislativy. Zatímco dosud platila povinnost zajišťovat tyto operace výhradně prostřednictvím bankovního sektoru, novela rozpočtových pravidel to dovoluje i státní správě,“ uvedl.

Kteří úředníci?

Smlouva mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou (EIB) jasně říká, že správcem „protipovodňových“ peněz může být buď finanční manažer, nebo ministerstvo zemědělství (MZe). Gandalovičův úřad ovšem o takový úkol příliš nestojí. „Nemáme na to kapacity, muselo by vzniknout úplně nové speciální oddělení,“ upozorňuje Radka Bučilová, ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství. Připomíná, že peníze na protipovodňový program v letech 2004 až 2006 spravovala Českomoravská záruční a rozvojová banka, kde se touto agendou zabývalo nejméně pět lidí. Šlo přitom o mnohem menší finanční porci – 3,7 miliardy korun proti nynějším patnácti miliardám.
„Dohadování s ČSOB zatím nebylo na újmu programu, nebyly připravené projekty,“ říká náměstek Janota. Ministerstvo zemědělství, které protipovodňové akce koordinuje, to ale vyvrací. „Některé projekty byly už v minulém roce nachystané k realizaci a s nimi se také začalo. Problém není v tom, že by scházely projekty. Tím, co je brzdí, jsou výkupy pozemků,“ vysvětluje Bučilová. Připomíná, jak důležitá je proto předložená novela vodního zákona, která by měla v nejzazších případech umožnit vyvlastnění půdy pod budoucími vodními díly či v zátopě navrhovaných poldrů. Legislativní cesta tohoto předpisu Parlamentem, který zatím prošel prvním čtením, ale nejspíš nebude jednoduchá. Však se také počítá s tím, že novela by měla nabýt účinnosti od července příštího roku.
Rozjeté akce se prozatím hradí z národních zdrojů – vloni a letos stát uvolnil po půl miliardě korun. „Provizorně běží financování přes Českou národní banku, jak nám MF doporučilo,“ uvedla Bučilová. Původní harmonogram čerpání finančních zdrojů uvedený v dokumentaci příslušného programu schváleného vládou v listopadu 2006 byl ovšem jiný. Na protipovodňové akce se měl v minulém roce kromě peněz ze státní pokladny a od samotných investorů čerpat také úvěr od EIB ve výši 600 milionů korun, dalších 150 milionů korun mělo jít z výnosů privatizace. Rozvrh dále počítal s tím, že letos se z úvěru použije 700 milionů korun a ze zdrojů zrušeného Fondu národního majetku (FNM) 600 milionů korun.

Na vrcholu za dva roky

Na MZe by přivítali, kdyby se otázka finančního manažera vyřešila alespoň do poloviny letošního roku. „Pak nám už asi nebudou stačit národní zdroje a budeme muset pracovat s penězi od EIB a z privatizace. Ale jako u všech programů bude i u protipovodňového náběh pomalejší, křivka začne strměji stoupat v příštím roce a vrcholu by měla dosáhnout v roce 2010,“ předpokládá Bučilová. Rozhodně se neobává, že by se vyčleněné peníze nevyčerpaly. „Už teď máme žádosti za osm miliard korun,“ dodala. O skutečném postupu v protipovodňovém programu má MZe každý rok vždy do 30. dubna podrobně informovat Poslaneckou sněmovnu. Letos dostanou poslanci zprávu poprvé.
Ani na straně ministerstva zemědělství, jemuž smlouva o poskytnutí úvěru od EIB ukládá některé podmínky, není vše bez problémů. Žádosti musí nezávisle na úřednících posuzovat dva experti – strategický a environmentální. „Strategického experta jsme vybrali v závěru loňského roku. Pro program prevence před povodněmi je to firma Hydroprojekt, pro rybníky ČVUT Praha,“ upřesnila ředitelka Bučilová. Environmentální posudky měl na základě smlouvy uzavřené do konce roku 2012 zpracovávat ekolog Ivan Dejmal, po jeho nečekaném úmrtí musí MZe ve veřejném řízení hledat nového experta. Ředitelka Bučilová očekává, že výběr potrvá asi půl roku.
Není zřejmě náhoda, že ve dnech kolem volby prezidenta republiky si ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) vzpomněl na svého náměstka pro vědu a výzkum Karla Turečka (KDU-ČSL) a přidal mu vodní hospodářství, o které tím přišel náměstek pro lesní a vodní hospodářství Karel Trůbl. Tureček má s vodami na MZe zkušenosti. Náměstkem pro vodní hospodářství byl už v letech 2000 až 2003, kdy ho tehdejší ministr Jaroslav Palas (ČSSD) odvolal. Teprve časem se ukáže, zda Turečkovo posílení prospěje lepší komunikaci v protipovodňových otázkách s ministerstvem financí v čele s lidovcem Miroslavem Kalouskem. A je co zlepšovat. O tom, jak to bude s finančním manažerem, prý nemají na zemědělství od MF už asi půl roku oficiálně žádné zprávy. Přitom nejde „jen“ o správce peněz, bez posvěcení ministerstva financí se neobejdou velké akce proti velké vodě, které jsou nad sto milionů korun. A „bratr může u bratra“ vydání souhlasu trochu popohnat.

Deník finančního manažera
Rok 2007
19. února* MF vyhlásilo tendr na správu finančních prostředků na protipovodňová opatření.
21. května* MF oznámilo ČSOB, že je vítězem tendru.
9. srpna* MF rozhodlo o zrušení tendru.
23. srpna* ČSOB podala námitky proti rozhodnutí MF.
7. září* MF začalo hledat finančního manažera v neveřejné soutěži.
3. října* Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým MF zakázal uzavřít smlouvu na správu peněz na protipovodňová opatření s jiným uchazečem než ČSOB.
1. listopadu* ÚOHS konstatoval, že se MF dopustilo správního deliktu, když tendr vyhlášený v únoru zrušilo, a vyměřil mu pokutu deset tisíc korun.
Rok 2008
26. ledna* ÚOHS potvrdil, že MF porušilo zákon o veřejných zakázkách, když zrušilo tendr na finančního manažera.

Financování protipovodňových opatření (v mld. Kč)
Zdroje* Částka
Úvěr od Evropské investiční banky (2007-2012)* 9
Výnosy z privatizace (2007-2012)* 4
Státní rozpočet (2007-2010)* 2
Celkem*15
Užití* Částka
Program prevence před povodněmi (2007-2012)* 10
Odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží (2007-2012)* 4
Protipovodňová opatření v rámci pozemkových úprav (2007-2010)* 1
Celkem* 15
Pramen: ministerstvo zemědělství

Projekty proti velké vodě
Žadatel*Připravované akce*Realizované akce
Navrhovatelé (obce, města, kraje)*118*0
Povodí*141*91
Lesy ČR*60*35*
Zemědělská vodohospodářská správa*117*58*
Pramen: ministerstvo zemědělství

Ohodnoťte tento článek
Diskuze