Kdo chtěl stopnout bohumínský most? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kdo chtěl stopnout bohumínský most?

, Kateřina Menzelová,
Kdo chtěl stopnout bohumínský most?
Zdroj: Euro.cz

Důvody odvolání šéfa ŘSD Alfreda Brunclíka budí rozpaky

Diskuze ohledně pokračování či zastavení výstavby dálnic měly skončit v pátek 13. srpna. Tehdy ministr dopravy Vít Bárta oznámil, že se stopnou stavební práce na dvanácti rozestavěných úsecích, u dalších tří projektů se přeruší příprava. Bylo jen otázkou času, kdy se dotčené regiony ozvou a budou požadovat, aby se komunikace, které vedou přes jejich území, dokončily. Bárta nejprve neoblomně trval na svém původním stanovisku. Jenže po několika dnech otočil. Názor přehodnotil, protože prý vycházel z chybných informací, které mu předložilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ředitel ŘSD Alfred Brunclík musel následně opustit funkci. Z informací týdeníku EURO ale vyplývá, že důvody k personální výměně na ŘSD, jak je prezentuje vedení resortu dopravy, jsou zkreslené.

Umírněné řešení
Jedním z hlavních témat letošních prázdnin se staly úspory, které musí provést ministerstvo dopravy, aby se úřad vešel do seškrtaného rozpočtu. Státní fond dopravní infrastruktury jen letos prý eviduje propad příjmů oproti plánům ve výši 3,6 miliardy korun. Podle těch nejčernějších prognóz hrozilo, že se odstávka dotkne až 51 silnic. Ministerstvo dopravy nakonec zvolilo spíše umírněnou variantu. Bárta konstatoval, že dostavba dálniční sítě bude vykoupena úsporami na opravách cest i v chodu všech tři organizací, které se o výstavbu silnic a železnic starají. Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Státní fond dopravní infrastruktury mají za úkol příští rok ušetřit 3,8 miliardy na svém provozu. Týdeník EURO se 11. srpna dotazoval Alfreda Brunclíka, tehdy ještě ředitele ŘSD, jaké doporučí ministrovi stavby, jež by se měly zastavit. Odpověď zněla: „Nebudu doporučovat zastavení žádného úseku.“ Přesto ale o dva dny později Bárta některé projekty stopnul.
Jako první se ozvali z Moravskoslezského kraje. Ze čtyř zastavených úseků, které jsou v pokročilé fázi výstavby, připadají na tento region tři. Je to silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou; most na silnici I/67, která je hlavní spojnicí mezi Bohumínem a Karvinou; a takzvaná prodloužená Místecká v Ostravě, která je dálničním přivaděčem. Na první schůzce 16. srpna ministr zástupcům kraje neustoupil. „Ministrovo rozhodnutí je neměnné. S takovým stanoviskem nemůžeme být spokojeni. Zastavil tři stavby v takové fázi rozestavěnosti, že v Bohumíně a Ostravě přímo komplikují dopravu a zhoršují už tak špatnou kvalitu ovzduší,“ konstatoval po jednání náměstek moravskoslezského hejtmana Miroslav Novák (ČSSD).
Po týdnu ministerstvo dopravy názor změnilo. Zastavení některých projektů prý bylo chybou. Následně byl odvolán z čela ŘSD Brunclík. Zdroje týdeníku EURO tvrdí, že ŘSD zpracovávalo pro ministerstvo dopravy materiál, ve kterém bylo popsáno jak postupovat, aby bohumínská stavba, jež budila nejvíce dohadů, nemusela být zastavena. Její přerušení by zřejmě bylo značně problematické, protože chybějící most komplikuje život ve třiadvacetitisícovém městě. Bárta tvrdí, že při dřívějších zamítavých rozhodnutích vycházel z chybných podkladů ŘSD. Brunclíka Bárta odvolal minulé úterý. Zprávu vydala ČTK ve 12.21, za půl hodiny byl jmenován nový šéf – Jiří Švorc. Brunclík se ke svému odvolání nechce vyjadřovat. „Není s čím polemizovat, nedával jsem návrh ministrovi na zastavení staveb. Byla vytvořena virtuální realita,“ říká bývalý ředitel ŘSD.

Jiný pohled
Důvody Brunclíkova odvolání budí rozpaky. „Nechci zabíhat do podrobností, ale záležitost nepovažuji za pochybení generálního ředitele. Ministr, jako správný manažer, když rozhodoval o zastavení staveb, měl nejprve svolat lidi, zjistit, jaká rizika a náklady přinesou chystané kroky, a poté se rozhodnout, co zastavit,“ říká Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dodává, že stavební firmy hledají úspory, aby se mohlo dále stavět. „V žádném případě nejde o slevy.“ Na dotaz, zda je podle něho nutné, aby byla výstavba některých úseků komunikací zastavena, odpovídá: „Situaci jsme vyhodnotili a máme na to diametrálně jiný názor.“
Každý manažer, jenž nastupuje do řídicí funkce, má právo vybrat si tým svých spolupracovníků. To, že bude odvolán ředitel ŘSD, bylo možné asi očekávat. Pro Bártu bude jednodušší prosazovat nutné změny s vedením organizace, které není spjato se zaběhnutým systémem. Jenže způsob a důvody, proč Brunclíka odvolal, budí dojem, že takto lacině získává politické body. Most v Bohumíně bude dostavěn. Radostnou novinu přijel Bárta minulý pátek do města sdělit osobně. „Potvrzuje se, co jsem říkal od samého začátku, že pan ministr nedostal správné informace. Myslím, že občané Bohumína ministra pochopí. A za to, že dokáže přiznat omyl a vyvodit z něj závěry, mu můžeme společně zatleskat,“ konstatoval ještě před příjezdem Bárty bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD).
Je možné, že příznivce získá šéf resortu dopravy i v jiných českých městech. Další obce se totiž nechaly slyšet, že chtějí peticemi zvrátit původní ministrovo rozhodnutí nepokračovat ve výstavbě rozestavěných komunikací. A Bárta prý problematiku některých zastavených úseků řeší. Takže potlesku se pravděpodobně dočká nejen v Bohumíně. A chybějící peníze, kvůli kterým původně stopky vystavil, zřejmě tedy sežene. Jeden z manažerů, který se pohybuje ve stavebnictví, označil situaci za šaškárnu.