Kde najít zaměstnance?

07. června 2004, 00:00 - PAVLA KUČEROVÁ
07. června 2004, 00:00

PŘI OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA SE VYPLATÍ NESPĚCHAT Výběru zaměstnance se podrobně věnoval Speciál v Profitu č. 16/2004. Přinášíme proto jen stručné shrnutí, obsahující základní zásady a postupy.

PŘI OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA SE VYPLATÍ NESPĚCHAT Výběru zaměstnance se podrobně věnoval Speciál v Profitu č. 16/2004. Přinášíme proto jen stručné shrnutí, obsahující základní zásady a postupy. Většina malých firem začíná nového zaměstnance hledat ve chvíli, kdy se uvnitř společnosti uvolní pracovní místo. A tak se narychlo doplní stav a „zaplácne mezera“. Zvláště když předchozí zaměstnanec ukončí pracovní poměr nečekaně a společnost potřebuje rychle sehnat náhradu. Pak jí, bohužel, často stačí splnění určitých minimálních požadavků a je ráda, že někoho sehnala. Tento způsob však nezaručuje skutečný přínos pro rozvoj firmy. PRŮBĚŽNÉ HLEDÁNÍ UCHAZEČŮ SE VYPLATÍ

Výběr zaměstnance nemá být jednorázovou, ale průběžnou aktivitou. Přestože v některém období bude tato činnost intenzivnější (tj. právě když aktuálně někoho potřebujeme), někdy méně (když momentálně nikoho nutně nehledáme). Neignorujte tedy uchazeče, který se vám sám od sebe ozve v době, kdy zrovna nikoho nehledáte. Je škoda zcela odmítnout poznání zájemce o práci jen proto, že momentálně máte plný stav. Jeho zájem totiž může trvat i za pár měsíců, až budete někoho potřebovat. A právě tento zájemce „v zásobě“ vám pomůže ušetřit desítky hodin času a energie, kterou byste jinak věnovali dalšímu výběru.

POCIT NAHRADITELNOSTI MOTIVUJE

Každá úspěšná firma nahrazuje méně schopné zaměstnance schopnějšími. Nikdo nemá mít svou pozici jistou jen proto, že ve firmě začal pracovat dříve nebo že při plnění úkolů nedělá výraznější chyby. I průměrného pracovníka lze nahradit lepším. Dokonce i ten, kdo byl ještě před rokem nejlepším zaměstnancem, se díky zkvalitňování týmu může postupně dostat mezi nejslabší zaměstnance - jeho schopnosti přitom zůstanou přinejmenším stejné jako před rokem, jen prostě bude mít tu smůlu, že jeho bývalí méně schopní kolegové byli během roku nahrazeni někým ještě lepším, než je on sám. Pokud dosavadní zaměstnanci vědí, že nejsou nenahraditelní, mívá to na ně pozitivní motivační vliv. Sami od sebe začnou být aktivní, pocítí nutnost sebezdokonalování se a potřebu vyrovnat se lepším zaměstnancům. Aby však jejich nejistota nebyla až příliš stresující, měl by zaměstnavatel jasně stanovit určité požadavky na jejich výkon, při kterém by už necítil potřebu nahrazovat je novými zaměstnanci.

TRVALÁ VÝZVA NA WEBU

Nejvhodnějším způsobem pro průběžné hledání zaměstnanců je obecnější výzva na vašich firemních internetových stránkách. Vhodné je také získávání nových zájemců prostřednictvím současných zaměstnanců. Je ale nutno velice pečlivě rozlišovat důvody motivace tohoto doporučení. Aktivní zaměstnanec, který je s kvalitou práce svých pasivnějších kolegů nespokojený, vám pravděpodobně doporučí někoho stejně schopného. U schopných lidí není třeba se výrazněji bát jejich kamarádství na pracovišti - tito lidé nebudou chtít zničit své přátelství tím, že by své úkoly neplnili a přehazovali na sebe nebo že by svým výkonem shodili toho, kdo je doporučil.

KDE HLEDAT ZAMĚSTNANCE

Při aktivním hledání nového zaměstnance lze využít hlavně následující postupy. Seřadili jsme je podle jejich finanční náročnosti a často i praktického přínosu pro malé firmy. Při hledání nových zaměstnanců je vhodné uvedené přístupy kombinovat.

* Hledání z řad vlastní firmy . Na tuto možnost se často zapomíná. Použít ji lze přitom tam, kde obsazujeme nějakou vyšší pozici a máme na ni vhodného kandidáta z dosud nižších pozic. Výhodou takového zaměstnance je znalost firmy. Často má nějaké nápady, které dosud nemohl zrealizovat. Povýšení ho může motivovat k tomu, aby vás v nové funkci nezklamal. Pokud se ale kandidát opírá o zažité myšlenky a pracovní klišé, přílišná dosavadní znalost firmy ho může vést k méně odvážným rozhodnutím. Častěji říká „to nejde“, „toho přece nemůžu vyhodit“ apod. N ový člověk oproti tomu může přinést zcela jiný pohled nezatížený dosavadními vazbami. Ale také může ve vaší firmě udělat tak velké inovace, že ji rozvrátí. Nehodí se proto tam, kde dosud vše relativně dobře fungovalo.

* Hledání přes současné zaměstnance nebo jiná osobní doporučení. V úvahu lze brát jen doporučení od schopnějších zaměstnanců. Díky znalosti firmy vám snadno doporučí člověka, který je přesně potřeba. Itakto doporučeného uchazeče je ale vhodné prověřit a nejlépe i porovnat s ostatními kandidáty.

* Výběr z dosavadních zájemců. Zde se ukazuje užitečnost průběžného seznamování se s uchazeči iv době, kdy nikoho aktuálně nehledáte. Právě teď se vám takto získané kontakty mohou hodit a výrazně ušetřit náklady spojené s výběrem.

* Hledání přes váš web. Hodí se jen tam, kde u zájemců předpokládáme pravidelný přístup k internetu. N evýhodou je relativně malý okruh oslovených, protože málokdo sleduje váš firemní web pravidelně - a čtrnáctidenní inzerát na aktuální pozici mu tak snadno unikne. Obrovskou výhodou tohoto způsobu je však adresnost - ozve se řada uchazečů, kteří se o vaši firmu aktivně zajímají a chtějí tedy pracovat právě u vás.

* Letáky na školách jsou výbornou možností jak nalézt absolventy. Ohlasy na letáky na nástěnkách jsou pozitivní. Studenti nebo absolventi jsou sice méně zkušení, ale vynahradí to větším nadšením, aktivitou, elánem a motivací. Jejich mzdové náklady jsou většinou nižší. Důležitá je i menší náročnost na další (nemzdové) pracovní podmínky, včetně „sociálního zabezpečení“. Tento typ zaměstnanců je investicí do budoucna.

* Úřady práce - jejich pomoc se hodí zejména pro pozice, kde poptávka uchazečů převyšuje nabídku zaměstnavatelů. Pokuste se zjistit, zda se uchazeč pouze pasivně zaregistroval na Úřadu práce, nebo zda práci aktivně vyhledává i jinými způsoby.

* Hledání přes personální servery . I tento způsob je vhodný jen tam, kde u zájemců předpokládáme pravidelný přístup k internetu. Zatímco „pasivní“ vyhledávání v životopisech zveřejněných zájemců pro vás může být zdarma, „aktivní“ vyhledávání prostřednictvím zveřejnění vašeho inzerátu je většinou placené (výjimkou jsou brigády). Oproti tištěným médiím je výhodou větší životnost takového inzerátu. Zatímco inzerát v deníku snadno unikne tomu, kdo si ho zrovna ten den nepřečte, na internetu zůstane i několik dnů a zájemce si ho snadno vyhledá i zpětně.

* Běžná tištěná média. Nižší pozice většinou firmy poptávají prostřednictvím levnější (ale také daleko méně výrazné) řádkové inzerce, vyšší pozice prostřednictvím plošné inzerce. Využití výrazně dražší plošné inzerce přispěje - kromě hledání zaměstnance - také ke zviditelnění vaší firmy (lze použít i logo) či k posílení dojmu úspěšnosti (můžete si takovou inzerci dovolit). Výhodou je adresnost většiny těchto médií, ať už jde o regionální deníky nebo časopisy specializované na různé profese. N evýhodou je krátká doba viditelnosti vašeho inzerátu a snadné přehlédnutí řádkové inzerce. Na paměti je dobré mít také fakt, že zatímco plošnou inzerci si občas přečtou i lidé, kteří se o jinou práci spíše orientačně zajímají, řádkovou inzerci čtou většinou jen ti, kdo skutečně aktivně momentálně nějakou práci hledají.

* Specializované inzertní časopisy oslovují jen zájemce, kteří právě teď usilovně hledají novou práci. Je zde tedy větší riziko, že se nám přihlásí někdo, komu jsou zrovna vaše firma i druh práce celkem lhostejné, ale momentálně „bere všechno“.

* P ersonální agentury jsou nepochybně nejdražší, ale také nejvíce sofistikovaný způsob. Hodí se pro vyhledávání na velice kvalifikované a specifické pozice. Personální agentury disponují často rozsáhlými databázemi. Mohou tak například diskrétně evidovat i nespokojeného zaměstnance vaší konkurence, který čeká na svou příležitost ke změně práce. Je jasné, že čím vyšší postavení, tím méně si tento zaměstnanec dovolí riskovat, že se žádostí o práci osloví přímo vás. Za nalezení vhodného zaměstnance si personální agentury účtují často až trojnásobek nástupního měsíčního platu uchazeče.

INZERÁT: ŠKODÍ STRUČNOST I PODROBNOST Firma by při podávání inzerátu, hledajícího nové zaměstnance, měla dodržovat několik zásad. Mějte na paměti, že se může dostat do rukou i vašim klientům. Pravopisné chyby v něm nejsou dobrou vizitkou. Stejně tak byste neměli případným návštěvníkům vaší „jedinečné zaručeně pravé španělské restaurace“ v inzerátu prozrazovat, že vám chybí kvalifikovaní kuchaři. Příliš přesné informace o vašich budoucích plánech (např. „na plánovanou slevovou akci chystáme větší počet prodavačů“) může zneužít vaše konkurence. Pozitivní dojem naopak vyvolají formulace typu „úspěšně se rozvíjející firma hledá uchazeče na nová místa“. Přestože by požadavky na nového zaměstnance měly být co nejpřesnější, podrobnosti o pracovní náplni, o vaší firmě i o výši platu si nechejte až na osobní pohovory s vybranými nejvhodnějšími zájemci. V případě potřeby lze inzerát formulovat i obecně („přední nábytkářská společnost hledá obchodního ředitele“). Skutečnou anonymitu ale v tomto případě zajistíte jen tehdy, když identita firmy nepůjde vyčíst ani ze zveřejněné kontaktní adresy. Na příliš široce a obecně napsaný inzerát vám odpoví tak hodně lidí, že vás to zavalí. Zvolte si proto minimální požadavky, které musí každý uchazeč splňovat. Vyvarujte se ale i druhého extrému - uvádění přísných kritérií, která budou v praxi zbytečná. Neodrazujte případného uchazeče například nutností dobré znalosti angličtiny, když už teď víte, že ji v praxi skutečně nebude potřebovat. Výběrová řízení se dělí zpravidla do dvou (nebo i více) kol. První kolo představují odpovědi uchazečů na inzerát, z nichž vyřadíme všechny, kdo nesplňují ani minimální požadavky. Druhé kolo pak většinou tvoří osobní pohovor, při kterém zkoumáme i splňování dalších (v inzerátu už neuvedených) požadavků, často obtížně měřitelných (například komunikační schopnosti). Kromě požadavků na zaměstnance lze v inzerátu uvést i to, co mu nabízíte. Přinejmenším vzhledem k vaší konkurenci ale nebuďte příliš konkrétní. Zaměřte se především na obecný popis práce (zda půjde o kancelářskou, nebo manuální činnost, plný nebo částečný úvazek apod.), dobrý dojem udělají i obecné formulace typu „nabízíme příjemný pracovní kolektiv, zázemí úspěšné rostoucí firmy a mzdu odpovídající vašim výkonům“. Nutností je uvést kontakt, na který mají zájemci odpovídat. Reakce jsou často početnější, než čekáte. Proto je lepší uvést e-mail nebo poštovní adresu než telefon. Raději si nechte zahltit e-mail konkrétního pracovníka (i když nejlepší je mít speciální e-mailovou adresu pouze pro náborové účely) než na několik dnů prakticky přijít o jednu pracovní sílu v důsledku neustálého zvedání a vyřizování telefonátů zájemců. NEJZNÁMĚJŠÍ PERSONÁLNÍ SERVERY: www.jobs.cz www.prace.cz www.karieraweb.cz www.jobpilot.cz www.sprace.cz www.cvonline.cz www.cvmarket.cz prace.annonce.cz CO UVÉST DO INZERÁTU

Minimální požadavky, které byste měli uvést v inzerátu, se samozřejmě liší podle oboru činnosti firmy. Obecně se dají shrnout takto: * určitý stupeň vzdělání (nezapomínejme ale, že i „nevzdělaný člověk“ se mezitím mohl hodně naučit v praxi nebo sebevzděláváním), * určitá praxe (nesmí to však být hlavní hledisko - často jsou „zkušení“ lidé už méně tvůrčí, naopak úplní začátečníci mají tolik elánu, že nedostatečnou praxi brzy doženou), * bezúhonnost, tj. čistý trestní rejstřík (i tady bychom ale nemuseli automaticky vyřazovat schopné zájemce jen proto, že před 20 lety pochybili). Ostatní kritéria se liší podle oboru práce. Často je dobré vyžadovat týmového ducha nebo naopak samostatnost a originalitu, schopnost práce pod časovým tlakem, časovou flexibilitu, aktivní a pozitivní pracovní přístup, výborné komunikační schopnosti, reprezentativní chování, znalost základů příslušného oboru, základní znalosti práce s počítačem, organizační schopnosti, jazykové znalosti, základní všeobecný přehled nebo zájem dlouhodobě pracovat právě ve vaší firmě.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Auta
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky…
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Volkswagen California Ocean 2.0 TDI 150 kW a malý výlet za velkým větrem
Technologie
Vodafone reaguje na konkurenci. Za 599 Kč nabídne neomezený LTE internet na doma
Compact od Sharpu dostojí svému názvu. Navíc má nejrychlejší displej
Zotac uvádí krátkou GeForce GTX 1080 Ti s vodním chlazením, pro kompaktní highendová PC
OLED, QLED a Smart TV. Jaké jsou nejlepší televizory roku 2017?
Jak (ne)funguje propojení počítače s mobilem ve Windows 10 Fall Creators Update?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít