Každý výrobek musí mít označení CE

27. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Pavel Verner, verner@profit.cz
27. ledna 2003, 00:00

Zásady tvorby technických norem v evropské normalizaci Normotvorné práce na evropské úrovni se provádějí podle těchto zásad: shoda - všeobecný souhlas, charakterizovaný tím, že v podstatných věcech neexistují zásadní námitky k navrhovanému řešení, shoda nemusí nutně znamenat jednomyslný souhlas, dobrovolná účast a uplatnění - používání norem je dobrovolné, pokud zákonný předpis nestanoví její povinné používání, zastoupení všech zainteresovaných stran - výrobci, spotřebitelé, státní správa atd.

Zásady tvorby technických norem v evropské normalizaci

Normotvorné práce na evropské úrovni se provádějí podle těchto zásad:

shoda - všeobecný souhlas, charakterizovaný tím, že v podstatných věcech neexistují zásadní námitky k navrhovanému řešení, shoda nemusí nutně znamenat jednomyslný souhlas,

dobrovolná účast a uplatnění - používání norem je dobrovolné, pokud zákonný předpis nestanoví její povinné používání,

zastoupení všech zainteresovaných stran - výrobci, spotřebitelé, státní správa atd.

uplatnění výsledků normalizační činnosti - povinné zavedení evropské normy národními normalizačními organizacemi členů CEN/CENELEC ve stanoveném termínu,

ochrana zásadních zájmů účastníků normalizačního procesu - odvolací postupy proti přijatým rozhodnutím,

hlasování o návrzích evropských norem - závazné hlasování členů s diferencovanou významností jejich hlasů,

institut odchylek a zvláštních národních podmínek - umožňující dočasné nebo i trvalé úlevy zemím, které by se zavedením evropské normy mohly dostat do rozporu s národní legislativou.

Národní normalizační organizace

Technickou práci vykonávají členové CEN/CENELEC v technických komisích těchto organizací. Členy jsou národní normalizační organizace a národní elektrotechnické komitéty zemí EU a ESVO. Jednou z hlavních povinností národních organizací je zajišťovat jednotná stanoviska k návrhům evropských norem, aktivně se zúčastňovat jejich tvorby a udržovat spojení s extrémními pracovníky, kteří tvorbu norem podporují po odborné stránce.

Evropská metrologie. V metrologii bylo na 14. generální konferenci pro míry a váhy dosaženo zásadní dohody o Mezinárodní soustavě jednotek SI.

Evropské telekomunikace. V telekomunikacích vytváří evropské normy

Evropský institut pro telekomunikační normy (ETSI). Cílem je vytvořit normalizační předpoklady k propojení národních sítí a služeb. ETSI pracuje jako otevřené forum s mnoha zainteresovanými stranami - orgány státní správy, provozovateli veřejných sítí, výrobci, uživateli, organizacemi zajišťujícími služby, výzkumnými organizacemi.

Národní stanoviska koordinuje zpravidla orgán státní správy nebo jím pověřená organizace. Normalizační organizace působí jako pozorovatelé, vyhlašují návrhy norem k veřejnému připomínkování a zabezpečují vydání schválených norem formou národních norem. ETSI vydává kromě evropských norem EN řadu dalších publikací normativního charakteru.

Úloha certifikace

Zásadami a praxí posuzování a osvědčování shody s normami a technickými specifikacemi (neboli certifikací) se zabývá od roku 1980 Rada ISO pro posuzování shody. Jeho předchůdcem byl (od roku 1970) výbor Rady pro certifikaci (ISO/CERTICO). Výsledkem činnosti bylo vydání knihy Certifikace - Zásady a praxe, která je v hlavních bodech platná podnes. Proces přizpůsobování se novým podmínkám je uplatněn ve dvou mezinárodních systémech posuzování shody, které jsou v současnosti v provozu. Oba jsou pod záštitou IEC. Jde o Systém IEC posuzování jakosti elektronických součástek (IECQ) a Systém IEC pro zkoušení shody s normami bezpečnosti elektrických zařízení (IECEE) - systémy, mající svůj původ na regionální (evropské úrovni), dříve než byly rozšířeny na mezinárodní úrovni. Úloha zkušebnictví, certifikace a inspekce v zemích Evropských společenství a způsob prokazování jejich důvěryhodnosti s využitím národního akreditačního systému byly stanoveny dokumentem Globální přístup k certifikaci a zkoušení, schváleným komisí ES (Komise ES COM 89/209) v červenci 1989.

Pokračování na straně VI

Dokončení ze strany VII

Cílem tohoto dokumentu bylo nejen zjednodušit a sjednotit postupy prokazování shody, ale především vytvořit podmínky pro zvýšení důvěry spotřebitelů a konečných uživatelů výrobků a služeb v jejich bezpečné užívání a proklamovanou jakost. Velký význam pro existenci a funkčnost jednotného systému prokazování shody má akreditace neboli posouzení a osvědčení, že odpovídající subjekt, tj. zkušební laboratoř, certifikační nebo inspekční orgán, jsou způsobilé poskytovat služby v rozsahu akreditačního osvědčení.

Označení CE u výrobků

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Společenství stanovujících jeho připojení. Označení CE, kterým je výrobek opatřen, představuje prohlášení fyzické nebo právnické osoby, která je připojila nebo odpovídala za jeho připojení, že výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům a podstoupil všechny náležité postupy posouzení shody. Členské státy tedy nemohou omezovat uvádění výrobků s označením CE na trh (do provozu), pokud nejsou tato opatření oprávněná na základě důkazu o neshodě výrobku s technickými požadavky. Jelikož všechny výrobky, na které se směrnice nového přístupu vztahují, nesou označení CE, není toto označení určeno k tomu, aby sloužilo k obchodním účelům. Označení CE rovněž není označením původu, protože neudává, že výrobek byl vyroben na území Společenství. U všech výrobků podléhajících několika směrnicím, které stanoví připojení označení CE, toto označení udává, že výrobky splňují předpoklad shody s ustanoveními všech těchto směrnic. Povinnost opatřit výrobek označením CE se týká všech výrobků, které jsou v působnosti směrnic stanovujících jeho připojení a jsou určeny pro trh Společenství. Označením CE musí být výrobek opatřen výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a musí mít stanovený tvar. Jestliže je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce rozměrů. Musí jím být viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřen výrobek nebo jeho štítek s údaji. Pokud to z důvodu charakteru výrobku není možné nebo oprávněné, musí být tímto označením opatřen obal. Pokud se notifikovaný orgán, v ČR dosud autorizovaná osoba (AO), podílí na fázi posuzování shody podle příslušných směrnic (nařízení vlády), musí být označení CE doprovázeno jeho identifikačním číslem. Identifikačním číslem je výrobek opatřen výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem na odpovědnost notifikovaného orgánu. Podnikatel nesmí nechat výrobek opatřit označením CE do té doby, než je dokončen postup posuzování shody, který zaručuje, že výrobek vyhovuje všem ustanovením příslušných směrnic. Obvykle to je na konci výrobní fáze. To nemusí být žádný problém, jestliže je např. označení CE na štítku s údaji, kterým před výstupní kontrolou není výrobek opatřen. Jestliže však označení CE tvoří neoddělitelnou část výrobku nebo jeho součásti (např. při ražení nebo odlévání), může být označení připojeno v jakémkoli stadiu fáze výroby. Označení CE vyjadřuje shodu se základními veřejnými zájmy v oblasti působnosti příslušných směrnic. Proto má být považováno za základní informaci pro úřady členských států (např. celní a dozorové orgány) a také pro ostatní strany (např. distributory, spotřebitele a jiné uživatele). Požadavek viditelnosti proto znamená, že označení CE musí být snadno přístupné všem stranám. Označení tedy může být umístěno například na zadní nebo spodní straně výrobku. Z důvodu čitelnosti je vyžadováno, aby jeho výška byla nejméně 5 mm. Má být také nesmazatelné do té míry, aby je nebylo možné za normálních okolností odstranit bez viditeln

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít