Každá ves, jiný pes

15. října 2007, 00:00 - Jan Němec
15. října 2007, 00:00

Portál veřejné správy, Czech Pointy nebo Virtuos. To jsou hlavní projekty pro elektronickou komunikaci mezi veřejnou správou, občany a firmami. Jednotlivé úřady ale postupují při budování vlastních projektů nejednotně.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY Portál veřejné správy, Czech Pointy nebo Virtuos. To jsou hlavní projekty pro elektronickou komunikaci mezi veřejnou správou, občany a firmami. Jednotlivé úřady ale postupují při budování vlastních projektů nejednotně.

Projekty umožňující elektronickou komunikaci s úřady vznikají jako houby po dešti. Některé jsou zřizovány centrálně, jiné mají pod palcem samosprávy. Ministerstvo informatiky a nově ministerstvo vnitra si může připsat zásluhy za úspěšný rozvoj Portálu veřejné správy, tedy jakéhosi centrálního mozku elektronické komunikace, a za postupné spouštění projektu Czech Point. Naproti tomu běžné úřední agendy na obecních nebo krajských úřadech si samosprávy „elektronizují“ ve vlastní režii. A právě v jejich nejednotném postupu je největší problém. Výsledkem totiž může být mnoho na sobě nezávislých, v horším případě pak nekompatibilních projektů. Jednotné řešení by navíc mohlo ušetřit značnou část investic na vývoj projektů.

Podle náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka do systémů elektronické komunikace samospráv nemůže ministerstvo mluvit. Proto „pouze“ veškeré aktivity směřující k zjednodušení jednání s úřady podporuje. Někteří zástupci krajů ale namítají, že iniciativa k elektronizaci by neměla vycházet z krajů, ale naopak z centra, tedy ministerstva vnitra.

Z krajů je nejdál Plzeňsko Plzeňský kraj je v oblasti elektronizace doslova pionýrem. Záměry o projektu Virtuos zveřejnil už před dvěma roky. Podle Andrey Barešové z firmy Hewlett-Packard, která projekt realizuje, pokračují práce podle plánu. Nic tedy nebrání uvedení do provozu od 1. března 2008. „Aktuálně jsme ve fázi ukončení a akceptace analýzy, byl dokončen detailní návrh informačního systému, dodán hardware a předán pracovní kód systému Virtuos,“ popisuje Barešová. V další etapě má podle ní dojít k předání první testovací verze. Hewlett-Packard si spolupráci s Plzeňským krajem pochvaluje. „Všichni jsou do projektu zapáleni a mají zájem o to, aby dopadl co nejlépe,“ tvrdí Barešová. „Spolupráce i zájem o projekt jsou patrné i ze strany pilotních obcí. Nemůžeme si tedy stěžovat vůbec na nic,“ dodává. Komplikovanější je pouze spolupráce se státní správou. Tam podle Barešové trvá vše déle. Systém Virtuos by měl spolupracovat s Portálem veřejné správy. Podle Barešové však existují i další varianty řešení. „Tuto oblast ještě upřesňujeme, stejně jako spolupráci s projektem Czech Point,“ vysvětluje. Jedinou komplikací však prozatím zůstává dosud nepřijatý zákon o eGovernmentu. „Současná legislativa nám trochu komplikuje podávání elektronických podání. Ne- umožňuje totiž uznávání příloh. Proto jsme byli nuceni udělat několik změn v původně plánovaných agendách,“ tvrdí Barešová. Zájem o systém Virtuos zaznamenala společnost Hewlett-Packard také z jiných krajů. „I další kraje uznávají, že by byla škoda, aby tak užitečný projekt jako Virtuos zůstal izolován. Shodují se na užitečnosti pro občany,“ vypráví Barešová. Kraje si ale přesto stěžují na chybějící legislativu a malou součinnost centrálních úřadů. „Někteří zástupci krajů zastávají názor, že iniciativa k dalšímu šíření systému Virtuos by neměla pocházet z krajů, ale od ministerstva vnitra,“ uzavírá. Ostatní kraje: neplánujeme, sledujeme Zatímco v Plzeňském kraji jsou práce na projektu elektronické komunikace s úřady v poměrně pokročilém stádiu, ostatní krajské samosprávy prozatím nikam nespěchají. V současnosti žádná z nich nepřipravuje podobně rozsáhlý projekt. Některé potichu vyčkávají „jak to dopadne v Plzni“, jiné zatím posilují IT vybavení a další rozjíždějí projekty na vlastní pěst. „Královéhradecký kraj v současné době neplánuje žádný rozsáhlý projekt pro elektronickou komunikaci s úřady,“ říká Petr Vinklář z tiskového oddělení krajského úřadu. Podobně je tomu v kraji Karlovarském. Ani ten podle mluvčího Jan Kopála s projektem podobným Vitruosovi nepočítá. Minimálně ne v tomto roce. Jihomoravský kraj zatím také jednotný systém umožňující přístup do jednotlivých úřadů z jednotného místa nechystá. „O projektu Virtuos jsme ale informováni. Zástupci projektu svoje představy přiblížili na jednání řediteli krajského úřadu,“ tvrdí tiskový mluvčí kraje Jiří Klement. „Protože je tento projekt pouze v pilotním provozu a navíc dochází k velkým legislativním změnám, tak zatím se kraj k projektu aktivně nepřipojí,“ dodává Klement. Podle něj si Jihomoravský kraj počká na výstupy a přínosy pilotního projektu na Plzeňsku. „Nicméně snažíme se svou činností přispět k modelu, kde obíhá elektronická informace, a ne občan,“ uzavírá Klement. Také Ústecký kraj má v současnosti jiné priority. „Projekt jako Virtuos zatím neplánujeme,“ potvrzuje František Janačík z tiskového oddělení kanceláře hejtmana kraje. „V těchto dnech ale dokončujeme spuštění systému osmnácti bezplatných přístupových míst k internetu a výstavbu nového internetového portálu Ústeckého kraje. Jen na to jsme vynaložili 19 milionů korun,“ dodává Janačík. Kiosky s bezplatným přístupem k internetu budou podle něj umístěny na nádražích,  krajských a obecních úřadech. Bude přes ně přístup i na stránky kraje a jejich prostřednictvím na elektronickou podatelnu. „Do budoucna plánujeme rozšíření funkčnosti kiosků o další funkce, umožňující komunikaci občana s úřady,“ uzavírá Janačík. Pardubický kraj se podle slov vedoucího informatiky Martina Halámky prozatím soustřeďuje především na technické vybavení úřadů. „Pro spuštění podobného projektu je technická vybavenost úřadů hlavní podmínkou. Proto Pardubický kraj v letech 2003 až 2007 poskytl na informační technologie obcím dotace ve výši 8,7 milionu korun,“ vysvětluje Halámka. Ten nicméně připouští i jednání s realizátory projektu Virtuos. Podle něj už proběhlo informativní jednání se zástupci Hewlett-Packard. „Zkušeností z realizace Virtuos chceme v našich podmínkách využít,“ připouští. „Projekt na elektronickou komunikaci občanů s úřadem již připravujeme,“ připojuje se náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika, pověřený vedením rezortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. Projekt podle jeho slov navazuje na projekt takzvaného Kontaktního centra Libereckého kraje, který již několik let úspěšně funguje. „Ve stadiu realizace je pak projekt Portálu Libereckého kraje,“ dodává Zika. Veřejná zakázka na projekt byla vypsána už v roce 2005. Plánované dokončení je stanoveno na květen příštího roku. V jižních Čechách spoléhají zatím spíš na centrálně budovanou síť Czech Pointů. „Realizace projektů podobných Virtuosu úzce souvisí se spuštěním systému Czech Point. Ten bude mimo jiné provozován i na krajských úřadech,“ vysvětluje tiskový mluvčí Jihočeského kraje Arnošt Máče. „Pokud přesto budeme v budoucnu o něčem podobném uvažovat, určitě se budeme snažit využít v co největší míře již existujících řešení,“ uzavírá Máče. Zlínský kraj sleduje vývoj na Plzeňsku rovněž bedlivě. „V rámci informační strategie Zlínského kraje ale přijdou takové projekty na řadu až po roce 2010,“ upozorňuje mluvčí Patrik Kamas. Vysvětluje to mimo jiné absencí potřebného legislativního rámce. „Pokud se podaří přijmout zákon o eGovernmentu a vytvoří se vhodné legislativní podmínky, dostane i tato oblast ve Zlínském kraji větší prioritu,“ tvrdí Kamas. Podle mluvčí Barbary Odstrčilíkové  chystá Moravskoslezský kraj projekt nazvaný elektronický úřad. Ten chce financovat v rámci Integrovaného operačního programu. „Počítáme přitom i s využitím zkušeností z projektu Virtuos,“ říká Odstrčilíková. V letošním roce se podle ní Moravskoslezský kraj věnoval rozvoji datového skladu. Vedle toho kraj připravuje projekt Moravskoslezská karta. V jeho rámci lidé v kraji dostanou čipové karty. Ty budou sloužit pro bezpečné uložení elektronického podpisu a autentizaci do informačního systému. Intenzivní práce na přípravě projektu elektronické komunikace naopak hlásí kraj Vysočina. „Zatím je v realizaci tzv. technická studie, jejímž dodavatelem je na základě veřejné zakázky firma Ness Czech,“ doplňuje vedoucí odboru informatiky kraje Vysočina Petr Pavlinec. Realizace a případné další zakázky pro místní firmy jsou však podle něj podmíněny schválením projektu v mnoha úrovních. Budou tedy realizovány nejdříve v druhé polovině roku 2008. Vyjádření Středočeského kraje se do uzávěrky nepodařilo získat. Czech Pointy už od ledna Projekt Czech Point patří naopak mezi „centrální“ projekty a hlavní priority ministerstva vnitra, kam se od letošního června přesunuly agendy zrušeného ministerstva informatiky. Již dnes běží pilotní provoz projektu. V jeho rámci funguje přes třicet kontaktních bodů. Poslední byl spuštěn na začátku října v Mostě. Regulérní provoz byl původně plánován na jaro příštího roku. Pracovníkům lobbujícím za zájmy ministerstva a zákonodárcům se ale podařilo téměř nemožné: Poslanci na konci září schválili dřívější účinnost novely zákona o informačních systémech veřejné správy. Díky tomu by mělo být ostré spuštění dalších desítek Czech Pointů už od ledna. Stále platí původní plány. Podle nich bude na Czech Pointech prozatím možné získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejtříku a rejtříku trestů. Poslanci připravili v rámci urychlení alespoň jednu malou nepříjemnost. Zvýšili totiž plánovaný správní poplatek za jeden výpis. Ten tak nebude původních padesát, ale rovnou sto korun. Co je Virtuos Virtuos (VIRTUálně-Občan-Samospráva) je systém určený pro elektronickou komunikaci mezi veřejností a úřady i mezi úřady navzájem. Jde ještě o poznání dále než Czech Pointy. Díky němu budou moci obyvatelé Plzeňského kraje vyřizovat několik desítek úředních agend z jednotného portálu, a to jak z domova, tak z kiosků na úřadech. Příkladem mohou být žádosti o sociální dávky nebo přihlášení psa. Systém má fungovat na principu univerzální podatelny. Z ní bude možné komunikovat se všemi úřady v kraji. Systém také omezí „běhání“ lidí po úřadech. Ty si totiž prostřednictvím systému budou předávat podání mezi sebou a získají si například výpisy z rejstříků samostatně. V plánu je i napojení systému na centrální Portál veřejné správy. Do ostrého provozu bude Virtuos uveden v březnu 2008. Czech Point**

Projekt ministerstva vnitra zjednodušující jednání s úřady. Prozatím funguje v pilotním provozu na přibližně třiceti místech. Lidé si na přepážce Czech Pointu mohou vyzvednout výpisy z katastru nemovitostí a živnostenského a obchodního rejstříku. Po uvedení do ostrého provozu na začátku roku 2008 budou Czech Pointy vydávat i výpisy z rejstříku trestů. Správní poplatek za jeden výpis byl stanoven na 100 korun. Do budoucna se počítá s otevřením až 3000 těchto kontaktních míst na obecních i krajských úřadech a na některých pobočkách České pošty.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Začalo testování Opery 51. Už nezapomíná, které weby jste si připnuli
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít