Jaké všechny skupiny řidičských průkazů existují? - Euro.cz

Přihlášení

Každá je jinak označena a má řadu výjimek. Jaké všechny skupiny řidičských průkazů vlastně existují?

, Tomáš Bohuslav,
Každá je jinak označena a má řadu výjimek. Jaké všechny skupiny řidičských průkazů vlastně existují?
Zdroj: Shutterstock

V České republice, respektive celé Evropské Unii existuje v součtu na 16 skupin řidičských průkazů. Zdaleka nejběžnějším z nich je klasické „béčko“, které jeho majitele opravňuje řídit motorové vozidlo do 3,5 tuny s maximálně osmi místy k sezení vyjma šoféra samotného. Jaké jsou ty další?

Problematiku řidičských oprávnění upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tento právní rámec nejen že od sebe jednotlivé skupiny řidičáků odlišuje, ale pochopitelně také stanovuje, na základě jakých podmínek je lze získat.

Vyplývá z něj, že zatímco některá vozidla můžete řídit již od patnácti, v případě jiných vám řidičský průkaz nevydají dříve než po dovršení čtyřiadvaceti let věku. Pakliže byste chtěli řídit dodávku, postačí vám mít řidičák skupiny B, pokud by se však jednalo o dodávku s vlekem, jehož hmotnost by přesahovala tři čtvrtě tuny, musíte si jej rozšířit o „éčko“. Na malém skútru o objemu do 50 ccm můžete jezdit, jestliže jste držitelem řidičského oprávnění typu AM. Ovšem v případě, že máte v úmyslu později přesedlat na ty nejsilnější stroje na trhu, je potřeba opatřit si plnohodnotné „áčko“. Kompletní rozlišení všech typů řidičských oprávnění naleznete v následující tabulce.

Skupiny řidičských průkazů

Skupina řidičského oprávnění Typ vozidla Minimální věk Poznámka
AM dvoukolová vozidla o zdvihovém objemu spalovacího motoru do 50 ccm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW; tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru do 50 ccm, případně s výkonem do 4 kW u jiných motorů; čtyřkolová o hmotnosti do 350 kg v nenaloženém stavu a se zdvihovým objemem zážehového motoru do 50 ccm, respektive výkonem do 4 kW v případě motoru jiného typu; motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h 15 let
A1 lehké motocykly s či bez postranního vozíku o výkonu do 11 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm; tříkolová vozidla o výkonu do 15 kW; čtyřkolová vozidla o výkonu do 15 kW a hmotnosti do 400 kg v nenaloženém stavu se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm 16 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
A2 motocykly s či bez postranního vozíku o výkonu motoru do 35 kW a s poměrem výkonu ku hmotnosti do 0,2 kW/kg, jež nebyly upraveny z motocyklu, který disponoval více než dvojnásobným výkonem 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a A1
A motocykly s či bez postranního vozíku; tříkolová motorová vozidla s výkonem nad 15 kW 24 let; 21 let pro tříkolky; 20, je-li osoba po dobu alespoň dvou let již držitelem řidičského oprávnění typu A2 Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM, A1, A2 a dále také vozidla spadající do kategorie B1, ovšem jen do hmotnosti 400 kg v nenaloženém stavu
B1 čtyřkolová motorová vozidla (kromě vozidel spadajících do skupiny AM) s výkonem do 15 kW a hmotností do 400 kg v nenaloženém stavu, respektive 550 kg v případě těch, která jsou určena k přepravě zboží 17 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a tříkolová vozidla ze skupiny A1
B motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A či B1, s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení vyjma řidiče, k nimž může být připojeno přípojné vozidlo o hmotnosti do 750 kg nebo vyšší, ovšem pouze za předpokladu, že celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a A1 (ovšem pouze ta, která mají automatickou převodovku), dále pak tříkolová vozidla ze skupiny A (ovšem až po dovršení věku 21 let) a vozidla kategorie B1
B96 jízdní soupravy složené z motorového vozidla a vozidla přípojného, které je těžší než 750 kg, přičemž i hmotnost celé soupravy může překročit 3,5 tuny, ale musí být menší než 4,25 tuny. 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
B + E jízdní soupravy složené z motorového vozidla a vozidla přípojného, které je těžší než 750 kg, přičemž i hmotnost celé soupravy může překročit 4,25 tuny 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
C1 motorové vozidlo, jehož hmotnost přesahuje 3,5 tuny, ale je menší než 7,5 tuny (s výjimkou traktorů) a nanejvýš 8 místy k sezení kromě řidiče samotného, k němuž smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož hmotnost nepřesahuje 750 kg 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
C1 + E jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla s hmotností do 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla s hmotností přes 3,5 tuny, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 12 tun 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a B+E
C motorové vozidlo, jehož hmotnost přesahuje 7,5 tuny (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1) a nanejvýš 8 místy k sezení kromě řidiče samotného, k němuž smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož hmotnost nepřesahuje 750 kg 21 let, Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a C1
C + E jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s hmotností nad 750 kg 21 let, případně 18 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM, B + E nebo C1 + E, případně i D + E, pokud je osoba současně držitelem řidičského oprávnění typu D
D1 motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů a která mají více než 8, ale maximálně jen 16 míst k sezení (kromě řidiče) a k nimž lze připojit přípojná vozidla o hmotnosti nanejvýš do 750 kg 21 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM
D1 + E jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny D1 a přípojného vozidla, jehož hmotnost je vyšší než 750 kg 21 let Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a B+E
D motorová vozidla, jež nespadají do skupiny D1 a která mají více než 8 míst k sezení (kromě řidiče) a k nimž lze připojit příipojná vozidla o hmotnosti nanejvýš do 750 kg 24 let, respektive 21 let, avšak pouze s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM a D1
D + E jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny D a přípojného vozidla, jehož hmotnost je vyšší než 750 kg 24 let, respektive 23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti Díky tomuto typu oprávnění můžete současně řídit i všechna vozidla spadající do kategorie AM, B+E a D1 + E
T traktory a jiné samojízdné pracovní stroje, k nimž lze připojit přípojné vozidlo 17 let

Čtěte také:

Srna, divočák i pes, k němuž se nikdo nehlásí. Co dělat v případě srážky se zvěří?

Šetřit, nebo nešetřit? Cenu havarijního pojištění ovlivňuje výše spoluúčasti na dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě? Zachovejte klid a buďte duchapřítomní

Diskuze