Každá firma potřebuje notáře

25. dubna 2005, 00:00 - RICHARD W. FETTER
25. dubna 2005, 00:00

DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY Když podnikatel chce ověřit podpis, může tak učinit třeba na obecním nebo krajském úřadě. Ani u závěti nutně nepotřebuje notáře. Kdy se však bez notářských služeb neobejde? Notáře vybírejte hlavně podle toho, zda na vás bude mít čas. Objednací lhůty jsou -zejména ve velkých městech - poměrně dlouhé.

DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY Když podnikatel chce ověřit podpis, může tak učinit třeba na obecním nebo krajském úřadě. Ani u závěti nutně nepotřebuje notáře. Kdy se však bez notářských služeb neobejde?

Notáře vybírejte hlavně podle toho, zda na vás bude mít čas. Objednací lhůty jsou -zejména ve velkých městech - poměrně dlouhé. Pokud nejste skutečně výjimečný „VIP“ klient s velmi lukrativním případem, tak si obvykle chvilku počkáte, než na vás přijde řada. Jde totiž o lukrativní byznys, do kterého se jen tak nevpouští nová konkurence.

Je ale zbytečné porovnávat ceny jejich služeb. Notáři totiž - až na výjimky - neposkytují právní pomoc za ceny smluvní, ale za úředně stanovené. Odměna za notářskou činnost se určuje podle sazebníku vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., v platném znění. Odměnu za činnost správce v řízení konkurzním a vyrovnacím stanoví vyhláška č. 476/1991 Sb., v platném znění.

Sazby odměny za jeden nebo více úkonů jsou určeny buď pevnou částkou, nebo určitým procentem z tarifní hodnoty věci, jíž se poskytnutí služby týká. V odměně je již započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li ten samý notář také úkon, jehož se porada týká. Pokud notář vykonává svou úřední činnost z nezbytných důvodů v době od 18. do 6. hodiny nebo ve dnech pracovního klidu, může odměnu zvýšit až o 100 procent. K sazbám uvedeným ve vyhlášce je nutné připočítat i 19% daň z přidané hodnoty.

NEJEN SEPISOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ LISTIN

Notáři jsou organizováni v Notářské komoře České republiky. Jmenuje je ministr spravedlnosti. Notářské úřady se zřizují v obvodech okresních soudů.

Notářská činnost spočívá v:

* sepisování veřejných listin o právních úkonech,

* osvědčování právně významných skutečností a prohlášení (například o shodě kopie nebo opisu s listinou - takzvaná vidimace, pravosti podpisu - takzvaná legalizace, průběhu valných hromad a schůzí právnických osob),

* přijímání listin do úschovy,

* přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář rovněž může v souvislosti se svou primární činností poskytovat následující právní pomoc:

* udělovat právní porady,

* zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení, při přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy ve správním soudnictví, a v některých dalších civilněprávních řízeních, například o umoření listin, o úschovách, ve věcech obchodního rejstříku,

* sepisovat listiny,

* vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti,

* vykonávat funkci správce konkurzní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkurzním a vyrovnacím.

V neposlední řadě pak notáři vystupují jako soudní komisaři v dědických řízeních.

PRO PODNIKATELE JSOU NENAHRADITELNÍ

Občan (a tedy i podnikatel) může ověřit podpis nejen u notáře, ale také na obecním (městském) nebo krajském úřadě. Ani u závěti není notářský zápis povinný - k platnosti stačí, když ji zůstavitel napíše vlastní rukou nebo ji pořídí v jiné písemné formě za účasti svědků.

Kdy se však podnikatel bez notáře neobejde? Ve formě notářského zápisu musí být provedena zejména společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti. Notářský zápis musí být pořízen také o rozhodnutí společníků nebo valné hromady o převodu nebo nájmu podniku. Povinný je i u rozhodnutí o změně právní formy společnosti, stejně jako u řady dalších obchodních operací.

Notář (nebo soudní exekutor) také může potvrdit dohodu o závazkověprávním vztahu, pokud je součástí vztahu svolení k přímé exekuční vykonatelnosti pro případ neplnění stanovených povinností. V případě nesplnění závazků pak tedy v tomto případě není potřeba předchozí rozhodnutí soudu o tom, že povinnost nebyla splněna.

Formou notářského zápisu musí být uzavřena občanskoprávní smlouva rozšiřující nebo zužující zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů. Notář asistuje také u zástavní smlouvy. Pokud nejde o věci evidované v katastru nemovitostí, eviduje se pak zástavní právo v Rejstříku zástav (výjimkou je odevzdání těchto věcí zástavnímu věřiteli či třetí osobě).

PŘÍKLADY ODMĚN NOTÁŘE Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou

(za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje) 30 Kč

Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč

Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč

Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč

Za sepsání závěti, listiny o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů 900 Kč

Za sepsání plné moci formou notářského zápisu 1000 Kč

Za sepsání závěti, obsahující současně ustanovení o vydědění 1500 Kč

Sepsání notářského zápisu 2,5 % tarifní hodnoty,

(včetně vydání jednoho stejnopisu) z prvních 100 000 Kč

o rozhodnutí orgánu právnické osoby nejméně však 2500 Kč

Pramen: Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., v platném znění.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít