Kapschi nefandíme - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Kapschi nefandíme

, Jiří Pšenička,
Kapschi nefandíme
Zdroj: Euro.cz

Poradce ministra odmítá, že by změnil názor na budování systému mýta

Na první pohled to může vypadat tak, že expertní tým vedený profesorem Petrem Moosem, děkanem Dopravní fakulty ČVUT, zásadně změnil svůj názor na další výstavbu elektronického systému mýta a začal nadržovat firmě Kapsch. Od Moose totiž v červnu odešly na ministerstvo dopravy dva odborné posudky se stejným názvem (Stanovisko k alternativnímu konceptu realizace Etapy II elektronického mýtného systému s návazností na subsystém GNSS s možností zpoplatnění užití vybraných komunikací 1., 2. a částečně i 3. třídy), avšak s úplně jiným vyzněním. Obě expertizy byla vyhotoveny pod shodným jednacím číslem a mají i stejné datum, 6. června 2007. Jak už týdeník EURO uvedl (EURO 35/2007), zatímco původní text hovoří ve prospěch výběrových řízení a přimlouvá se za to, aby další navazující dodávky a služby spojené se systémem mýta stát nakoupil formou řádných tendrů, druhý upřednostňuje, aby tyto dílčí zakázky kvůli možným problémům s kompatibilitou dostal současný generální dodavatel, firma Kapsch. Vypadá to, jako by české akademiky někdo donutil některé pasáže předělat.
Petr Moos ale tvrdí, že jde o velké nedorozumění. „Ta stanoviska se liší proto, že se poměrně zásadně změnil pohled na to, jak by měla být přepsána, respektive doplněna smlouva s firmou Kapsch, jak by měla vypadat takzvaná druhá etapa systému mýta,“ uvádí.

EURO: Co se tak zásadního změnilo?
MOOS: Naše první stanovisko bylo připravováno ještě za situace, kdy jsme předpokládali, že druhá etapa bude určitou kombinací mikrovlnného a satelitního řešení. To druhé už reagovalo na skutečnost, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spojení mikrovlnné a satelitní technologie v rámci nynějšího kontraktu s Kapschem odmítl. Podle úřadu by šlo o zcela novou zakázku a musela by se vypsat nová soutěž. Proto bylo vymyšleno náhradní plnění spočívající v tom, že se zůstane u čistě mikrovlnné technologie, jak platná smlouva předpokládá, ovšem s tím rozdílem, že mýtné brány nebudou postaveny na 1218 kilometrů silnic 1. třídy, kde by to způsobilo obrovské komplikace, ale jen asi na 200 kilometrech příhraničních úseků „jedniček“ a k tomu přibude zhruba tisíc kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic.
Jiří Hodač, náměstek ministra dopravy, nás v této souvislosti požádal, abychom to původní stanovisko, které mělo širší záběr a bylo strategického rázu, upravili a vyjádřili se pouze a výhradně k této již pozměněné variantě druhé etapy, tedy čistě mikrovlnné. Měli jsme tím ministerstvu pomoci přesvědčit ÚOHS, že tentokrát se už o žádný nový kontrakt nejedná, jde jen o určitou modifikaci toho starého. Jestliže je v tom našem textu někde napsáno, že nějakou službu nemůže poskytovat nikdo jiný než Kapsch, týká se to tedy pouze mýtných bran, nikoliv systému jako celku, který se bude dále rozvíjet a měl by fungovat jako otevřený. Rozhodně odmítám, že by náš tým podporoval přidělení zakázek bez výběrových řízení. Jsme obviňování z toho, že nyní fandíme firmě Kapsch. Nefandíme, ale respektujeme současnou realitu. Od samého začátku, co se v Česku o systému výkonového zpoplatnění hovoří, tvrdíme, že by bylo lepší jít satelitní cestou. Kdybychom měli zájem dál rozšiřovat mikrovlnný systém, šli bychom proti vlastnímu přesvědčení.

EURO: Asi nekontroverznější je ve vašem modifikovaném posudku ta pasáž, v níž hovoříte o telematických službách. Píšete, že je to „výhradně generální dodavatel, který je schopen takové funkční aplikace dodat a v rámci systému provozovat“.
MOOS: Ano, připouštím, že je to poněkud nešťastná formulace. Já jsem se za ni omluvil i svým kolegům, kteří se na vypracování stanoviska podíleli. Mělo tam být asi zdůrazněno, že se to týká pouze systémů na mýtných branách, ničeho dalšího. A také chápu, že když se to veřejnosti dostatečně nevysvětlí, je z toho možno dovodit nesprávné závěry. Kapsch má gesci nad technickým řešením mýtných bran a nikdo jiný než tato firma, která je provozovatelem systému, nemůže říci, kam se co může „navěsit“. Je třeba také dodat, že kdybychom v našem stanovisku řekli, že na těch branách mohou své služby poskytovat i další firmy, byl by to zásah do celého kontraktu, který Kapsch získal v tendru, a ÚOHS by opět řekl, to je úplně jiná zakázka.
Samozřejmě jsme zvažovali, zda by nebylo nejlepší kontrakt s Kapschem ukončit, ale co by následovalo? Série arbitrážních řízení, poškození podnikatelského záměru za několik miliard a mezinárodní ostuda. Takže jsme dospěli k názoru, že když ten mikrovlnný systém funguje, je lepší ho ponechat jako součást budoucího hybridního systému.
Nadále si stojíme za tím, že centrální systém musí být otevřený a uvažované zpoplatnění silnic 1. 2. a 3. třídy musí být realizováno na základě otevřeného nediskriminačního výběrového řízení. Požadujeme dokonce, aby zárukou otevřenosti rozhraní, jakýmsi arbitrem, byla nějaká nezávislá technická laboratoř, která by řešila spory, kdyby Kapsch na svou infrastrukturu někoho nechtěl pustit.

EURO: Otázkou je, zda to tak, jak jste to doopravdy mysleli, pochopila i vláda, které bylo ministerstvem dopravy vaše upravené stanovisko předloženo spolu s návrhem dalšího řešení celého projektu mýta. Z předkládací zprávy totiž nijak nevyplývá, že by se exkluzivita Kapsche na telemetrické služby týkala jenom druhé etapy.
MOOS: Předpokládám, že ministři věděli, co schvalují, a věděli také, že my jsme dávali své expertní stanovisko výhradně k té druhé etapě, k té mikrovlnné, k té, kterou získal Kapsch. Vždyť o tom to celé vládní jednání mělo být.

EURO: Jak se díváte na skutečnost, že kabinet jednání o mýtu utajil a ministerstvo odmítá o svém současném vyjednávání s Kapschem poskytovat informace?
MOOS: Myslím, že to vůbec nebylo třeba utajovat. Podle mého názoru by informace ke všem veřejným projektům měly být povinně zveřejňovány na internetu, včetně stanovisek expertů. My bychom s tím určitě neměli žádný problém.

EURO: V nejbližších dnech má ministerstvo s firmou Kapsch podepsat dodatek ke smlouvě, kde by všechny změny projektu měly dostat náležitou právní formu. Účastníte se těchto jednání?
MOOS: Ne, my jsme pouze pomohli vytvořit základní koncept.

EURO: Nebojíte se, že byste mohli někomu posloužit jen jako odborná stafáž, aby se za vaše stanoviska mohl schovat, a výsledná podoba systému bude úplně jiná, než jak jste doporučovali?
MOSS: Ne, zatím z toho takový pocit nemám. Byl bych samozřejmě velmi nerad, kdyby někdo mé názory a názory mých kolegů zneužil a překroutil.

EURO: Ještě na konci loňského roku bylo z vyjádření ministra dopravy Aleše Řebíčka (ODS) možné dovodit, že mikrovlnná technologií bude využita pouze v rámci první etapy a dál už se půjde jen čistě satelitně. Ale výsledek je úplně jiný – mikrovlnné brány se mají stavět až do 2017 a budování satelitní části je velmi nejisté. Nejste z toho rozpačitý?
MOOS: Jsem z toho smutný. To zpochybňování satelitní technologie ale vzniklo právě tím, že ÚOHS řekl, že Kapsch satelit dělat nemůže a je na to třeba vypsat nové výběrové řízení. Tím to začalo.

EURO: Určitě lze pochopit důvody, proč musel být kontrakt s Kapschem „překopán“. Nehrozí ale, že kompenzací poskytnutých rakouské firmě bude více, než bylo nezbytně nutné?
MOOS: To bychom si samozřejmě nepřáli a nechtěli bychom k tomu přispět.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze