Kapsch do každé rodiny - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kapsch do každé rodiny

, Jiří Pšenička,
Kapsch do každé rodiny
Zdroj: Euro.cz

Údajně již od roku 2009 mají být i v osobních autech palubní jednotky

Ministerstvo dopravy Aleše Řebíčka a Ředitelství silnic a dálnic se chystají v nejbližší době společně zadat úplně novou veřejnou zakázku, která se bude týkat rozšíření systému elektronického mýta. Podle informací týdeníku EURO z velmi dobře informovaných zdrojů se již cizelují podmínky, jež budou obsaženy v zadávací dokumentaci. Kdo nový kontrakt v řádu miliard korun získá, je dopředu známo. Zakázka má být bez soutěže přidělena rakouské firma Kapsch, která byla generálním dodavatelem i pro první etapu systému, jež se týkala rychlostních silnic a dálnic.

V zájmu kompatibility.

Rakušané by podle zmíněných zdrojů měli tento „kšeft“ dostat jako určitou formu kompenzace za neuskutečněnou druhou etapu, v jejímž rámci měla být mikrovlnná technologie osazena i na zhruba tisíci kilometrech vybraných silnic první třídy. Podle stále platné smlouvy měla být pětistovka mýt na „jedničkách“ uvedena do ostrého provozu již v polovině letošního roku, ale dosud nebylo postaveno ani jediné. Ministerstvo totiž mezitím o brány kvůli všemožným technickým komplikacím ztratilo zájem, pro silnice nižších tříd vidí jako výhodnější použít satelitní technologii. Aby si Kapsch nemohl stěžovat, že jej český stát poškodil, začal Řebíčkův úřad uvažovat o náhradním plnění zakázky. Zpočátku naznačoval, že starou smlouvu, uzavřenou v éře lidoveckého ministra dopravy Milana Šimonovského, postačí pouze určitým způsobem modifikovat, dopsat k ní další dodatek. Nakonec však resort od tohoto záměru ustoupil. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž ve svém předběžném stanovisku uvedl, že by šlo o podstatnou změnu původního zadání, kterou by nemohl akceptovat. Mezitím ministerstvo svá stanoviska ve věci dalšího postupu několikrát pozměnilo. Nakonec se rozhodlo za první zakázkou udělat tlustou čáru a další rozvoj systému řešit v rámci zcela nového zadávacího řízení.
Podle informací týdeníku EURO se nyní připravuje takzvané jednací řízení bez uveřejnění, což je forma zadání, při níž je zakázka nabídnuta pouze jediné firmě. Zákon takový postup umožňuje, ale pouze v mezních situacích, v případech, kdy standardní formy nepřinesly žádný výsledek (nikdo se nepřihlásil) či zadavatel je v krajní časové tísni. Nebo když zakázku kvůli ochraně autorských práv, případně kvůli zvláštním právním předpisům nemůže žádný jiný dodavatel splnit. Ministerstvo se zřejmě chce opřít o tu část zákona, která hovoří o tom, že jednacího řízení bez uveřejnění může být využito za situace, kdy jde o částečnou náhradu či rozšíření původní dodávky a případná změna dodavatelské firmy by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů a neslučitelných s tím „starým“. Přesto nelze vyloučit, že se tento postup setká s negativní reakcí konkurenčních firem.

Dvě stě nových mýtných úseků.

Jednou věcí je, jakou formou bude zakázka zadána, druhou, co bude jejím obsahem. Jaké zboží a služby bude ministerstvo požadovat. Zdá se, že toho nebude právě málo. Resort chce Rakušanům především „přiklepnout“ veškeré nové dálnice a rychlostní silnice, které jsou buď ve výstavbě, či se jejich vybudování připravuje. V nové smlouvě by se však nemělo mluvit o počtu kilometrů, ale pouze o mýtných úsecích (tedy kolik dalších bran si stát u Kapsche objedná). Podle dostupných informací by těchto úseků mělo být asi dvě stě, to znamená 200 mýtných bran (v rámci první etapy Kapsch postavil 172 bran).
Stále není zcela jasné, jak se bude řešit plánovaná výstavba několika desítek mýtných bran na zhruba dvou stech kilometrech silnic první třídy, které propojují již zpoplatněné dálnice s hraničními přechody. První varianta počítá s tím, že tato záležitost bude řešena ještě v rámci první zakázky (dalším dodatkem ke smlouvě), druhá, že se i tento subkontrakt přilepí k novému zadávacímu řízení. I ze strohého vyjádření ministra Řebíčka lze dovodit, že zvítězí spíše první varianta (viz níže). Mýtné brány na jedničkách budou muset být jiné než na dálnicích. Aby nebránily průjezdu nadměrných nákladů, mají být otočné.

Velký bratr pro osobní auta.

Součástí nové dodávky však zdaleka nebudou jen brány. Půjde i o nové prvky centrálního systému a palubní jednotky. Těch si stát zřejmě u Kapsche objedná několik milionů – nejen pro nákladní, ale i pro osobní automobily. Co se týká centrálního systému, má být doplněn o nové aplikace, které mají umožnit sběr statistických dat, kontrolu a řízení dopravy (o tyto služby asi nemá zájem pouze resort dopravy, ale i vnitra).
Dále má být mikrovlnný systém doplněn o rozhraní, které umožní jeho budoucí propojení se satelitním subsystémem, s nímž ministerstvo počítá pro silnice první, druhé a třetí třídy. (Představitelé ministerstva v červnu prohlašovali, že tendr na satelit pro regionální silnice bude vypsán ještě letos. Zatím se však zdá, že příprava soutěže nijak nepokročila.)
Většinu českých firem užívajících dálnice a hlavní silniční tahy bude nepochybně zajímat, že připravovaná zadávací dokumentace údajně už počítá s tím, že se výkonové zpoplatnění rozšíří i na vozidla nad 3,5 tuny (dosud se týká jen vozidel nad dvanáct tun). Podle zdrojů týdeníku EURO se zatím předběžně uvažuje o tom, že by malé náklaďáky této povinnosti podléhaly od ledna 2009. Ke stejnému datu prý ministerstvo počítá i se zavedením takzvaných elektronických vinět pro osobní auta. Co by to znamenalo?
Z hlediska výdajů motoristů nic převratného. Auta do 3,5 tuny by zůstala v systému časového zpoplatnění, ale i ona by za oknem musela mít palubní jednotku (jako dnes kamiony). Fungovala by podobně jako předplacená karta do mobilu. Řidič by jednotku na určité časové období „dobil“ a Kapsch by prostřednictvím bran hlídal, aby na dálnici nejezdil nikdo, kdo jednotku nemá nebo kdo ji má bez kreditu. Začal-li by se blížit konec platnosti kreditu, palubní jednotka by to řidiči signalizovala. Kdyby si na další období nepředplatil a jezdil zdarma, sytém by na něho upozornil příslušné státní orgány a začala by represe. Pro poctivé řidiče by toto všechno zdánlivě nic neznamenalo, základní princip by zůstal stejný. Je však nepochybné, že elektronický systém může znamenat i značný zásah do soukromí. Bude-li třeba, bude možné o každém vozidle zpětně zjistit, kdy a po jaké dálnici se pohybovalo. Systém lze využít i k úsekovému měření rychlosti. A nelze si zastírat, že jde o první krok k tomu, aby i osobní vozy v budoucnu přešly na výkonové zpoplatnění. Lze proto očekávat, že reakce motoristické veřejnosti nebude zcela pozitivní.

Teď nic neřekneme.

Neoficiální informace však musí nejdříve potvrdit kompetentní orgány. Ministr dopravy Aleš Řebíček si na rozhovor na téma mýto zatím čas nenašel „Mám před dovolenou a sešlo se mi plno věcí k řešení. Ale stejně bych neměl co nového říci. Dolaďují se detaily dodatku pro doplnění těch pár set kilometrů po jedničkách. Až bude jasněji ohledně případných sazeb a ekonomických dopadů satelitního mýta na silnice první, druhé a třetí třídy, uděláme tiskovku,“ napsal do SMS zprávy minulé pondělí.
Stejně tak jsou skoupí na slovo i zástupci firmy Kapsch. Žádosti týdeníku EURO o rozhovor s ředitelem Karlem Feixem nebylo též vyhověno. „Nejen proto, že ředitel odjíždí do zahraničí, ale i proto, že by vám v rozhovoru prakticky nic neřekl, protože v době vyjednávání se k otázce budoucnosti systému mýta nemůže vyjadřovat,“ zdůvodňuje to mediální zástupce firmy David Šimoník.

Box:
Soutěž s jediným účastníkem
Do nového tendru na auditora elektronického systému mýta se přihlásila jediná firma, LogicaCMG. Ta také s velkou pravděpodobností zakázku získá. Účast podle informací týdeníku EURO zvažovaly i jiné subjekty, například rakouský Asfinag či nizozemská společnost DHV, ale nabídku nakonec nepodaly.
Právě Logica se na ověřování funkčnosti podílí od samého počátku. Nejprve, první tři měsíce letošního roku, v pozici dočasně pověřeného subjektu. (Zakázku získala bez soutěže jako podlimitní. Když byl loni v prosinci z popudu ministerstva dopravy na poslední chvíli zrušen tendr vypsaný Ředitelstvím silnic a dálnic.) Od dubna Logica působí v pozici subdodavatele společnosti Eltodo dopravní systémy. I tento druhý auditorský kontrakt, uzavřený na půl roku (od dubna do září), nebyl přidělen zcela standardním způsobem, protože konkurenční firmy měly šanci se o zakázce dozvědět pouze z ministerské nástěnky.
Nynější zadávací řízení počítá s uzavřením smlouvy na pět let a předpokládaný objem zakázky je 130 milionů korun. Hlavním důvodem, proč byl o zakázku tak malý zájem, je nepochybně skutečnost, že většina firem, které by v úvahu přicházely, nemá požadované reference. A ty, jež je mají, možná usoudily, že jde o předem prohraný boj.
Eltodo si dle dostupných informací nyní s Logikou prohodí role (tentokrát Eltodo bude v pozici subdodavatele firmy Logica). Mýtný auditor má klíčovou roli při ověřování práce generálního dodavatele mýtného sytému, firmy Kapsch. Podle jeho nezávislého měření je Kapsch za elektronický výběr dálničních poplatků odměňován, případně i penalizován.