Justiční striptýz

18. června 2010, 16:19 - Jan Hrbáček
18. června 2010, 16:19

Případem místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery se bude zabývat kárný senát

Údajná korupční kauza bývalého šéfa lidovců Jiřího Čunka se vrací české justici jako noční můra. Tento čtvrtek se uskuteční před kárným senátem Vrchního soudu v Praze řízení s místopředsedou Nejvyššího soudu (NS) Pavlem Kučerou. Toho před kárný senát poslala zhruba před dvěma a čtvrt rokem jeho nadřízená, předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Viní ho ze zákulisního ovlivňování vyšetřování Čunkova případu.
Řízení s Kučerou se mělo odehrát už v květnu, ale Vrchní soud v Praze místopředsedovi NS povolil, že může namísto předstoupení před kárný senát odjet na zahraniční dovolenou. „Dostavím se,“ potvrdil Pavel Kučera týdeníku EURO účast na červnovém líčení.

Nezávislost musí ustoupit

Na počátku kárné žaloby předsedkyně NS Ivy Brožové na Pavla Kučeru byly schůzky nejvyšších představitelů justice v roce 2007 ohledně vyšetřování Čunkovy kauzy. Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká v té době odebrala případ přerovskému státnímu zástupci Radimu Obstovi a přidělila jej jihlavskému státnímu zástupci Arifu Salichovovi. Ten poté případ uzavřel.
Ostravská krajská státní žalobkyně Zlatuše Andělová v té době dozorovala práci žalobce Obsta. Na schůzkách s tehdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a Kučerou jí prý bylo naznačováno, že má trestní řízení v Čunkově kauze protahovat. Na průběhu Čunkova vyšetřování závisel osud tehdejší Topolánkovy vlády. Na jednom z těchto dle Andělové „nestandardních setkání“ jí měl Kučera sdělit, že „nezávislost justice musí ustoupit politickým zájmům“.

Podjatý nepodjatý

O kárné žalobě na Kučeru měl nejprve rozhodovat Vrchní soud v Olomouci, kterému případ náležel. Místopředseda NS Kučera se však pokusil přenést rozhodování z Olomouce na Vrchní soud v Praze. To se mu nakonec podařilo. Jeho spisem se však mezitím zabýval i Ústavní soud.
I v tomto soudním koloběhu narážíme na problém – tentokrát s podjatostí soudců.
Nejprve se z jednání vyloučil kvůli podjatosti soudce Vrchního soudu v Olomouci Ivo Kouřil, který měl o kárné žalobě na Kučeru rozhodovat. Kárný senát nadřízeného Nejvyššího soudu poté přesunul Kučerův případ do Prahy. Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, která žalobu na Kučeru podávala, se však ohradila, že podjatý je i předseda kárného senátu NS Jiří Pácal, jenž o přesunu Kučerovy kauzy do Prahy rozhodoval. Brožová se proto obrátila na Ústavní soud. Hlavním důkazem podjatosti soudce Pácala měl být jeho dopis šéfce Brožové, ve kterém jí sděloval: „Oznamuji vám, že dlouhodobé přátelské vztahy s Pavlem Kučerou mohou vzbuzovat obavy o mé podjatosti v jeho kárné věci.“ A navrhl příslušný zákonný postup.
Pácal však po nějaké době napsal překvapivě jiný přípis. A v něm konstatoval, že podjatý není. Jeho druhé vyjádření nakonec posvětil předseda trestního kolegia NS Stanislav Rizman, který musel nakonec problém s Pácalovou podjatostí nepodjatostí řešit.

Judikáty Ústavního soudu

Týdeník EURO se proto soudce Pácala osobně zeptal na jeho přátelství s místopředsedou NS Kučerou. Pácal však na otázku zareagoval pouze popisem řešení svého prvního sdělení, že může být v Kučerově věci podjatý. „Opakovaně jsem předkládal posouzení své případné podjatosti předsedkyni Nejvyššího soudu, jeho kárnému senátu a předsedovi kolegia NS. Ten na základě rozhodnutí Ústavního soudu vydal konečný verdikt, že v této věci podjatý nejsem,“ odpověděl Pácal. Stejnou otázku položil týdeník EURO i Kučerovi. „Jsou to vztahy kolegiální, v podstatě standardní. Stejné jako mám s většinou soudců Nejvyššího soudu,“ zareagoval Kučera.
Předsedkyně NS Brožová však stále tvrdí, že je soudce Pácal podjatý. O záležitosti zatím nechce otevřeně mluvit, protože se jako žalobkyně účastní kárného řízení. Týdeník EURO však v justičních kruzích zjistil, že Brožová opírá své argumenty ohledně Pácalovy podjatosti o několik judikátů českého Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Jejím hlavním argumentem je, že soudce, který oznámí, že je pro podjatost vyloučen, už nemůže vzít své rozhodnutí nazpět. „Pokud soudce oznámí, že je vyloučen, nemůže se už jevit jako nestranný, a proto je objektivně vyloučen,“ píše Brožová v jednom ze soudních dokumentů.

Jak prokázat přátelství

Kauza Kučera pravděpodobně u Vrchního soudu v Praze neskončí. Buď Kučera, pokud bude potrestán, nebo Brožová, odejde-li místopředseda NS s čistým štítem, se odvolají ke kárnému senátu Nejvyššího soudu. A kruh se uzavírá – jeho předsedou totiž není nikdo jiný než soudce Pácal. Nejvyšší kruhy české justice budou muset řešit zapeklitý problém – jak prokázat nebo neprokázat dlouhodobé přátelství Pácala a Kučery. Předseda trestního kolegia NS Rizman, který rozhodoval o Pácalově podjatosti nepodjatosti, se s problémem vyrovnal následovně: „Pokud jde o kolegiální přátelské vztahy, zakládají podjatost soudce pouze v případě úzkých přátelských vztahů, které jsou přibližně na stejné úrovni jako příbuzenské vazby. O tom, že by mezi Pácalem a Kučerou existoval natolik blízký, nadstandardní přátelský vztah, však nebyl předložen žádný konkrétní důkaz.“ A ve svém rozhodnutí, proti kterému se už nelze odvolat, dále píše: „Ani obsah Pácalova podání (oznamuji vám, že dlouhodobé přátelské vztahy s Pavlem Kučerou mohou vzbuzovat obavy o mé podjatosti v jeho kárné věci – pozn. red.), o kterém se zmiňuje kárná navrhovatelka, nesvědčí o nadstandardních přátelských vztazích Pácala s kárně obviněným soudcem.“
Jaký postoj k problému ohledně podjatosti nepodjatosti soudce Pácala, který se pravděpodobně znovu otevře, zaujme předsedkyně NS Brožová? Pokud bude chtít zvítězit a právní argumenty jí nevystačí, nejspíše jí nezbude nic jiného než postupovat metodou soukromých vyšetřovatelů. Tedy sehnat svědky nebo fotografie Pavla Kučery a Jiřího Pácala z gentlemanského klubu, golfu, ryb nebo z dovolené u moře. Protože je jednání zatím veřejné, dokazování může být ještě hodně pikantní. Ostatně jako celá kauza Jiřího Čunka, jíž tento „justiční striptýz“ začal.
Místopředseda NS Kučera nakonec týdeníku EURO sdělil: „Pokud jde o tři schůzky, které jsou předmětem kárné žaloby, ani v jednom případě jsem se kauzu Čunek nepokusil ovlivnit. Případ měl regulérní průběh. Skončil zastavením a dokonce jej přezkoumalo Nejvyšší státní zastupitelství. Necítím se vinen ani z jednoho skutku, za který jsem žalován.“

Box 1:
Kauza Čunek
Poté, co byl předseda KDU-ČSL Jiří Čunek v únoru 2007 obviněn z přijetí úplatku ve výši půl milionu korun od realitní společnosti H&B Real, se především ze Strany zelených ozývaly hlasy žádající jeho odchod. Později přibyly i kontroverzní Čunkovy výroky na adresu Romů. Čunek nakonec v listopadu 2007oznámil odchod z vlády. Poté, co nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká již zastavený případ znovu otevřela. Jihlavský státní zástupce Arif Salichov však stíhání i podruhé odložil a Čunek se na začátku dubna 2008 do vlády vrátil.
Jeho návrat tehdy dokonce ohrožoval koalici, protože proti tomu byla Strana zelených. Odchod jejího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga pak odvrátila podmínka auditu Čunkových financí. Ten sice neodstranil všechny nejasnosti, ale pro Čunka tím kauza skončila.

Box 2:
Rozhodování soudů ve věci místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery

– 19. února 2008 Předsedkyně Nejvyššího soudu (NS) Iva Brožová podává kárnou žalobu na svého podřízeného Pavla Kučeru kvůli jeho angažmá v kauze Čunek.
– 14. února 2008 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil žádá, aby kárnou žalobu na Kučeru neřešil Vrchní soud v Olomouci, nýbrž Vrchní soud v Praze. – 23. února 2008 Předseda kárného senátu NS Jiří Pácal, který rozhoduje o soudu, jenž se bude kárnou žalobou na Kučeru zabývat, oznamuje, že může být podjatý kvůli dlouhodobým přátelským vztahům s ním.
– 2. května 2008 Předsedkyně NS Iva Brožová vylučuje Pácala z jednání, protože oznámil své přátelství s Kučerou.
– 18. června 2008 Nejvyšší soud zamítá návrh ministra Pospíšila na přesun kárné žaloby do Prahy.
– 4. listopadu 2008 Kučera žádá o přesun kárné žaloby na Vrchní soud v Praze.
– 12. listopadu 2008 Vrchní soud v Olomouci předává spis NS, aby rozhodl o soudu, jenž se bude kárnou žalobou na Kučeru zabývat.
– 20. února a 3. března 2009 Brožová rozhoduje o vyloučení soudce Pácala pro podjatost.
– 4. března 2009 Senát Nejvyššího soudu rozhoduje, že Pácal není z jednání vyloučen. Odebírá kárnou žalobu Olomouci a přesunuje ji do Prahy.
– 17. dubna 2009 Brožová podává stížnost na Ústavní soud ohledně údajné podjatosti soudce Pácala a rozhodnutí NS přesunout kárnou žalobu z Olomouce do Prahy.
– 28. srpna 2009 Ústavní soud ruší obě rozhodnutí NS.
– 2. září 2009 Brožová podává další námitku kvůli možné podjatosti soudce Pácala.
– 18. prosince 2009 Předseda kolegia NS Stanislav Rizman konstatuje, že Pácal není vyloučen pro podjatost, protože jeho údajné přátelství s kárně žalovaným Kučerou nelze prokázat.
– 10. února 2010 Senát NS znovu rozhoduje, že kárnou žalobu na Kučeru projedná Vrchní soud v Praze.

Pramen: týdeník EURO

Box 3 (nemusí být):
Složení kárného senátu Vrchního soudu v Praze ve věci Pavla Kučery

Předseda
Viktor Mach Členové
Blanka Kozelková
Milada Uhlířová
Vlasta Wohlmutová
Ivana Wolfová

Pramen: Vrchní soud v Praze

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít