Jan Jurčíček, Savills: budoucnost patří technologiím i renovacím - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jan Jurčíček, Savills: budoucnost patří technologiím i renovacím

, Savills,
Jan Jurčíček, Savills: budoucnost patří technologiím i renovacím
Zdroj: savills

Na českém trhu komerčních nemovitostí převyšuje poptávka nabídku a pozornost investorů se obrací směrem k rozvoji brownfieldů a renovacím starších objektů. Uplatňují se i řešení zkvalitňující prostředí budov, což v situaci rekordně nízké nezaměstnanosti může přinést konkurenční výhodu, říká Jan Jurčíček, nový ředitel oddělení stavebního a projektového poradenství konzultantské společnosti Savills.

Na trhu komerčních nemovitostí se pohybujete přes 10 let, z toho posledních 6 se intenzivně zabýváte technickými audity stavebních projektů. Jaký je stav developmentu v Čechách a jaké zásadní změny trhu jste zaznamenal v průběhu své kariéry?

Na tuzemském trhu vnímám výrazný posun směrem k vyšší kvalitě developmentu. Z mého pohledu je způsoben přílivem zahraničního kapitálu a také vyšším počtem mezinárodních nájemců, kteří u nás očekávají kvalitu srovnatelnou se západními trhy. V průběhu času ale došlo i k určité segmentaci trhu, a to jak u kancelářských budov, tak u průmyslového developmentu, kde hraje velkou roli především finální klient a jeho ochota za kvalitu platit.

Tento trend čas od času vede k nešťastným technickým řešením v rámci tzv. value engineeringu, tedy optimalizace technických návrhů vůči investovaným nákladům, jež sráží budoucí kvalitu projektů.

Zájem investorů o výstavbu komerčních nemovitostí je v České republice vysoký, zároveň naráží na omezenou nabídku. Leží budoucnost v rozvoji brownfieldů či renovaci již existujících projektů?

Budoucnost rozvoje trhu komerčních nemovitostí je do značné míry dána ekonomickou situací u nás a na okolních trzích. V současnosti je především kancelářský trh soustředěn hlavně na Prahu a několik krajských měst. V tomto segmentu ale pozorujeme i rostoucí zájem o menší krajská města a také některá geograficky zajímavá města okresní. Příští směřování rozvoje trhu na území Prahy ovlivňuje uvolnění místních regulací a zjednodušení stavebního řízení. Trend zahušťování center měst a přestavby brownfieldů je již v běhu, například právě v Praze v oblastech Smíchova, Karlína, Nákladového nádraží Žižkov, ve Vysočanech apod., a věřím, že bude nadále pokračovat. Další nastupující tendencí jsou rekonstrukce kancelářských objektů postavených po roce 2000. U nich dobíhá životnost jak morální, tak technologická – z hlediska vnitřního uspořádání se jedná o zastaralé budovy, které neodpovídají moderním požadavkům na vybavení a design pracovního prostředí.

Který segment podle vás v budoucnosti bude pro tuzemský trh s komerčními nemovitostmi klíčový?

Klíčovým se v krátkodobém horizontu nadále jeví trh kancelářských budov. V Praze je historicky nízká míra neobsazenosti a poptávka převyšuje výhled nabídky nových kancelářských ploch. Významným segmentem pro uplatnění komplexní škály poradenských služeb se ale dle mého stanou právě zmiňované renovace starších objektů – jak administrativních, tak obchodních center.

Zásadními tématy pro stavebnictví jsou dnes udržitelnost a nové technologie. Jaké trendy a řešení vnímáte v těchto oblastech jako nejzásadnější?

Nezpochybnitelným trendem je digitalizace stavebnictví, například zaváděním metodiky BIM, jež umožňuje různé stupně zjednodušení jednotlivých fází projektů – od projektování přes realizaci po provoz hotové budovy. Implementovány jsou technologie, s jejichž využitím budova přináší svým uživatelům data umožňující zvýšit jejich komfort a provozovat ji efektivněji z hlediska času i nakládání s energiemi. Zdokonalují a rozšiřují se systémy akreditace jak samotných budov, tak jejich vybavení, zejména s ohledem na pohodlí uživatelů. Zůstane-li míra nezaměstnanosti na stávající nízké úrovni, právě tento aspekt nabyde jako faktor dávající společnostem výhodu pro oslovení a udržení zaměstnanců na důležitosti a na navrhování budov získá klíčový vliv.

Jaká je role stavebního a projektového poradenství v portfoliu služeb Savills? S jakou vizí oddělení přebíráte?

Úlohou našeho oddělení stavebního a projektového poradenství je především nabídnout komplementární služby klientům, kteří hledají vhodná řešení pro výběr, realizaci, úpravy a optimalizaci provozu svých prostor – ať kancelářských či průmyslových. Jedním z mých cílů je zajistit, abychom poskytovali našim partnerům ucelené kvalitní technické poradenství na míru jejich potřebám. A to nejen v průběhu dílčích transakcí, ale po celou dobu užívání nemovitostí. Dalším ze záměrů je posílit tým a rozšířit pole působnosti naší pražské kanceláře i na Slovensko a dále do regionů střední a východní a jihovýchodní Evropy.

 Savills logo

Více informací o působení a službách společnosti Savills najdete na www.savills.cz.

Jan Jurčíček, Savills: budoucnost patří technologiím i renovacím
5 (100%) 1 hlasování
Diskuze