Jste citliví na cenu - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jste citliví na cenu

, Pavel Hanslíček,
Jste citliví na cenu
Zdroj: Euro.cz

O Český Telecom teď nemáme zájem, říká šéf T-Mobile International

René Obermann (40) je od konce roku 2002 členem představenstva Deutsche Telekomu a předsedou představenstva dceřiné firmy německého operátora, T-Mobile International. V letech 1984 až 1986 pracoval jako stážista v mnichovské automobilce BMW. Poté začal studovat a založil firmu ABC Telekom. V roce 1991 se stal řídícím partnerem Hutchinson Mobilfunk, nástupce ABC Telekomu, a v letech 1993 až 1998 byl předsedou představenstva této společnosti. Následně zamířil do T-Mobile Deutschland, v němž pracoval jako obchodní ředitel. Do svého jmenování předsedou představenstva T-Mobile International byl od roku 2001 členem tohoto orgánu a zodpovídal za evropské operace firmy.
Obermann je ženatý a má dvě děti.

EURO: T-Mobile International drží ve společnosti T-Mobile Czech Republic (CZ) prostřednictvím nizozemského Cmobilu podíl 60,8 procenta. Zbytek vlastní České radiokomunikace, ve kterých je majoritním podílníkem s téměř 72 procenty konsorcium Bivideon společností Deutsche Bank a TeleDanmark. Také existuje řada drobných akcionářů. Jak budete tuto situaci řešit?
OBERMANN: V současné době rozhodně nejsme nastaveni na akvizice. Navíc si myslím, že nynější situace je pro T-Mobile CZ výhodná. Díky integrovanému přístupu totiž může těžit z úspor v rámci celé mezinárodní skupiny. To znamená, že čeští zákazníci dostávají lepší nabídky a T-Mobile CZ z toho těží po ekonomické stránce. Proto nevidíme žádný důvod, proč měnit současnou pozici.

EURO: Je ale pravděpodobné, že v budoucnosti budete mít zájem o dokoupení zbylého podílu. Kdy?
OBERMANN: To nemohu potvrdit, šlo by o čirou spekulaci.

EURO: Jste také členem představenstva mateřské společnosti Deutsche Telekom. Ten před časem projevil zájem o převzetí majority v Českém Telecomu. Kdyby se možnost privatizace znovu otevřela, měli byste opět zájem?
OBERMANN: Ne. Jak jsem již jednou řekl, nemáme akviziční náladu. To platí jak pro T-Mobile, tak pro Deutsche Telekom. Jsme členy jedné finanční skupiny a naše plány jsou shodné. Ani jedna společnost nemůže fungovat a jít proti rozvojovým plánům celé skupiny. Říkám tedy jednoznačně: podobná akvizice není v tomto okamžiku součástí naší strategie.

EURO: Před několika měsíci T-Mobile CZ oznámil, že chce být jedničkou českého mobilního trhu. Během dvou let hodlá získat největší tržní podíl a do čtyř let má zaujmout pozici největšího českého operátora v oblasti výnosů. Je to reálné?
OBERMANN: Je to určitě reálný záměr, navíc každá firma musí být ambiciózní. Vidím tři rozhodující momenty, které by nám měly umožnit dosáhnout tohoto cíle. Zásadním klíčem k úspěchu jsou v každém odvětví zaměstnanci. Český tým je silný a navíc velmi inovativní. Za druhé musíme zákazníkům dát podstatný důvod, proč je T-Mobile lepší než konkurence. To znamená nabídnout našim klientům za jejich peníze opravdu odpovídající služby. V praxi to znamená velmi segmentovanou a cílenou nabídku podpořenou nabídkou přístrojů a zajímavých tarifů tak, abychom pokryli co nejvíce zákaznických skupin. Jako třetí argument vidím uvedení globální značky T-Mobile. Tu míníme posílit speciálně zaměřenými propagačními kampaněmi, jak to děláme i v jiných zemích. Od té doby, co se T-Mobile stal mezinárodní společností, se na všech trzích, na nichž působíme (Německo, Nizozemsko, Rakousko, Velká Británie, USA – pozn.red.) naše pozice neustále zlepšuje.

EURO: Na co jsou uživatelé mobilních telefonů v Česku nejvíce citliví a jak toho hodláte využít?
OBERMANN: Na českém trhu je třeba klást velký důraz na poměr cena:výkon. Pokud se podíváte na útratu českých spotřebitelů za telefonní služby, je zřejmé, že Češi vnímají především právě cenu služby.
Firemní klientele jsme schopni nabízet spolehlivé a kvalitní služby. Právě tato kvalita nám pomáhá zvyšovat podíl i na trhu firemních zákazníků. Jedním z významných prvků naší strategie je také nabídka pro cestující manažery. Chceme jim zajistit, aby mohli i v zahraničí využívat hlasové a datové služby stejně, jako když jsou v Česku.

EURO: S podobnou situací – pozicí dvojky na trhu – se musel T-Mobile vypořádat i v Německu, kde se mu před několika lety podařilo předstihnout Vodafone. Dokážete zužitkovat tyto zkušenosti na českém trhu?
OBERMANN: Zcela určitě použijeme znalosti, které jsme získali v boji o lídra německého mobilního trhu, i v Česku. O třech nejdůležitějších faktorech jsem se již zmínil, z naší domácí země jsme si však odnesli i další poučení: zcela jistě se neobejdeme bez velmi dobré distribuční sítě, neustálého úsilí o zlepšování kvality a spolehlivosti našich služeb. Například v Německu jsme již před šesti lety zavedli program na zlepšování kvality, posílili naši distribuční síť a provedli repositioning naší značky. To byly tři klíčové body, které nám zajistily pozici lídra trhu jak v oblasti tržního podílu, tak zisku.

EURO: Situace na českém trhu je však nyní odlišná: penetrace dosahuje téměř 90 procent, takže je získávání dalších zákazníků velmi obtížné. Na kolik vás přijde dodatečné procento trhu?
OBERMANN: Klíčem bude zvolit vyvážený přístup. Nemá smysl se vzdávat ziskovosti, abychom se stali lídrem trhu. To není naše cesta, bylo by to pouhé plýtvání penězi. Proto nám získání této pozice zabere zmíněné dva roky, nebo možná i delší čas. Prvenství ale chceme dosáhnout tak, aby T-Mobile CZ byl nakonec ještě více ziskový než dosud.

EURO: Řekl jste, že cesta k českým klientům vede přes ceny, respektive přes jejich snižování. Jak tedy chcete ziskovost udržet, nebo dokonce ještě zvýšit?
OBERMANN: Cesta vede přes náklady. Budeme muset pracovat na vnitřních úsporách, abychom byli schopni našim klientům nabídnout zlepšený poměr cena:výkon bez vlivu na ziskovost společnosti. To by mělo být možné využitím úspor z rozsahu v rámci celé skupiny T-Mobile, například v oblasti vývoje systémů a platforem nebo nákupu koncových zařízení, především mobilních telefonů.

EURO: Lze to chápat tak, že T-Mobile CZ doposud tyto úspory nijak nesdílel?
OBERMANN: V posledním roce jsme začali aplikovat strategii „jednotné společnosti“ a propojili jsme celou skupinu našich firem. Předtím jsme uvnitř skupiny kooperovali jen volně, v mnohem menším rozsahu než nyní. Tento program sahá z amerického Seattlu až do Prahy či Varšavy.

EURO: Na kolik je vlastně T-Mobile International spokojený s podnikáním své české dcery?
OBERMANN: Nejlepší obrázek si uděláte když se podíváte na čísla a hospodářské výsledky. Zvýšil se jak podíl na trhu, tak profitabilita operátora. Míra inovací je v Česku velmi vysoká, již nyní využívá více než deset procent našich lokálních zákazníků služeb mobilního bankovnictví. A například podíl výnosů dosahovaných z mobilních datových služeb je v Česku vyšší, než je průměr v celé skupině T-Mobile. Abych to shrnul: dosavadní rozvoj společnosti T-Mobile CZ považuji za velmi dobrý.

EURO: Odlišuje se T-Mobile CZ něčím výrazně od ostatních firem skupiny?
OBERMANN: Dobrým příkladem mohou být již zmíněné bankovní služby, všeobecně v Česku táhnou služby založené na technologii SIM Toolkit. Také zájem o zařízení MDA, tedy kombinaci telefonu a kapesního počítače, je v České republice překvapivě značný, téměř již obehranou písničkou je obrovské množství posílaných textových zpráv.

EURO: Vypozoroval jste nějaké národní rozdíly v používání mobilních telefonů? V čem se liší Češi od Slováků, Maďarů, Poláků nebo například Němců?
OBERMANN: To je poměrně těžká otázka, snazší by bylo srovnat spotřební zvyklosti v Německu a v Americe. Každopádně, určitým společným fenoménem je ve střední Evropě například relativně nízká penetrace ISDN linek. To pozitivně ovlivňuje míru příjímání technologie přenosu dat přes mobilní telefony. Mnoho lidí v Česku začíná s on-line komunikací spíš prostřednictvím mobilu než osobního počítače. Ale celkově v tomto ohledu existují spíše podobnosti než velké rozdíly. Ty jsou však v procentu penetrace mobilních telefonů. Tento ukazatel dosahuje na polském trhu nanejvýše poloviční výše než v České republice.
Ještě se vrátím k datovým přenosům přes mobily. Například Němce přesvědčíte o tom, že takové využití telefonu má něco do sebe, obtížněji než Čechy. Moji spoluobčané jsou totiž zvyklí na přístup prostřednictvím pevných linek, což má kulturní a historické důvody. Podíváme-li se ale na zmiňované země z dlouhodobější časové perspektivy, lze ve střední Evropě vidět zřetelný konvergenční trend.

EURO: Pokud je tedy středoevropský trh do určité míry natolik jednotný, není možné ho řídit z jednoho místa? Kterou metropoli byste si vybral: Prahu, Varšavu, Budapešť, nebo Bratislavu?
OBERMANN: To nemáme v plánu, podobnost mezi jednotlivými zeměmi je stále nedostatečná. Liší se jazyky, kulturou, právními regulacemi i procedurálními otázkami. Proto dosud není možné obsluhovat všechny středoevropské trhy z jednoho místa. Navíc si nemyslím, že by přidání další vrstvy řízení v rámci firmy vedlo k něčemu pozitivnímu a efektivnějšímu.

EURO: T-Mobile International nedávno oznámil vytvoření Mobilní aliance s dalšími operátory – společnostmi Telefónica, TIM a Orange. Co vás k tomu vedlo?
OBERMANN: Chceme našim zákazníkům nabídnout skutečnou svobodu pohybu. To znamená, aby mohli lidé na svých cestách používat mobilní telefony skutečně velmi podobně, jako když jsou ve své vlastní zemi. A to jak z funkčního, tak i finančního hlediska. Abychom toho dosáhli, bylo nutné vytvořit alianci s dalšími partnery. Uskutečnění této myšlenky totiž vyžaduje intenzivní spolupráci. Prakticky to znamená zavádění společných přístrojů, nových služeb – fungujících skutečně přes hranice například v oblasti posílání videa a obrázků – a také nabídky pro korporátní klientelu.

EURO: Jaký je podíl cestujících zákazníků? Je dost vysoký, aby zdůvodnil vaši strategii?
OBERMANN: Je poměrně vysoký u obou hlavních skupin klientů. V případě obchodních zákazníků představuje 80 procent, u běžných klientů více než polovinu. Tato statistika je určitě pádným důvodem pro aplikaci naší strategie. Navíc Německo má tradičně silné partnerské vztahy se středomořskými zeměmi, do nichž se cestuje nejčastěji. To zdůvodňuje výběr partnerů do aliance. Podobné tvrzení platí i pro finanční komunitu a cesty mezi Evropou a Spojenými státy.

EURO: Nebylo by vhodnější získat stabilnějšího partnera na italském, francouzském či španělském trhu, například prostřednictvím akvizice?
OBERMANN: Jak jsem už řekl, Deutsche Telekom nyní není příliš nakloněn akvizicím. Alternativu takovémuto kroku představuje právě to, co děláme. Tedy vytvoření aliance s dalšími partnery. Aliance působí v patnácti evropských zemích a oslovuje více než 170 milionů současných zákazníků svých členů.
Navíc již nyní lze považovat naši skupinu za mezinárodní. Pod značkou T-Mobile obsluhujeme šest trhů, v dalších zemích držíme prostřednictvím T-Mobile International nebo Deutsche Telekomu podíly v některých operátorech. To je dalším důvodem, proč nyní preferujeme vytvoření takovéto aliance a považujeme to za dobrou alternativu.

EURO: S akvizicemi souvisí i státní regulace telekomunikací. Vznikne v budoucnu v rámci Evropské unie jediný silný orgán, nebo bude zachována místní kontrola telekomunikací v jednotlivých zemích?
OBERMANN: Současná praxe je následující: Evropská unie poskytuje regulační rámec a národní vlády ho převádějí do národního dohledu. Myslím, že to tak i zůstane a rozdíly v rámci unie mezi zeměmi přetrvají.
Pokud jde o současné trendy, existuje nebezpečí, že takzvaná „ex ante“ regulace se postupně rozšiřuje i do oblasti mobilní komunikace. Považuji to za vážnou chybu. Pokud k tomu skutečně dojde, bude to znamenat významnou překážku pro další rozvoj investic a inovací v zemích Evropy. Již nyní existuje několik příkladů, kam až to může dojít. Nejkřiklavějším z nich je Velká Británie, v níž regulátor uložil drastické regulace cen, a to silně podkopalo schopnost tamních firem uskutečňovat nezbytné investice do infrastruktury a nových služeb. Mobilní telekomunikace se vyvinuly za kompetitivních tržních podmínek a regulace pro toto odvětví rozhodně není správnou cestou. Existuje totiž vážné nebezpečí, že by Evropa kvůli regulaci typu „ex ante“ mohla zaostat!

EURO: Zvýšení DPH z pěti na dvaadvacet procent, které nedávno schválil český Parlament, by se mělo vztahovat i na telekomunikační služby. Nastala podobná situace i v jiných evropských zemích?
OBERMANN: Především šlo o velmi výrazný skok. Rozhodnutím zvýšit DPH za telekomunikační služby se tak Česko přiřadilo k zemím s druhou nejvyšší sazbou používanou v Evropě. Většina evropských zemí má sazbu nižší než 22 procent.

EURO: Snížíte si ziskovou marži, nebo zvýšení daně zaplatí zákazník?
OBERMANN: Cenu našich koncových služeb měnit nebudeme. Změna DPH však finální cenu pro zákazníka zvýší, počítáme, že rozdíl sazby do cen plně promítneme. Nebude to však znamenat vyšší příjem pro operátora, ale operátor pouze odvede větší část peněz do státního rozpočtu.

EURO: Jak vypadá zavádění technologie UMTS na trzích, kde je T-Mobile přítomný?
OBERMANN: Situace se vzhledem k rozdílným požadavkům trhů a jednotlivých regulačních orgánů liší ve většině zemí. V Česku stále platí termín 1. leden 2005, i když v současnosti jednáme s českou vládou o ročním odkladu. Neznamená to však, že bychom UMTS spustili až v roce 2006. Chceme mít jen možnost začít později než počátkem roku 2005. Nejvíce jsme pokročili při spouštění UMTS v Německu, Rakousku a v Británii. V Německu musíme pokrýt do konce tohoto roku čtvrtinu obyvatelstva a myslím, že tuto hranici významně překročíme.

EURO: Kdy tedy opravdu začnete v Česku s UMTS?
OBERMANN: Takové datum nelze přesně říci. Záleží to totiž také na dostupnosti přístrojů. Ale přesto jsou určitým vodítkem termíny, ke kterým jsme se zavázali a které dodržíme.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze