Jméno s třemi A dobře prodává

19. února 2009, 00:00 - Petra Sýkorová
19. února 2009, 00:00

Pořídit si obchodní společnost se může v krizi vyplatit. S vhodným názvem společnosti vám pomohou nejen právníci a marketingoví specialisté, ale i numerologové.

Jenže s firmami je to jako s dětmi. Pořídíte si je, ani nevíte jak, ale výběrem vhodného jména pak často strávíte mnoho bezesných nocí. Cenné rady vám mohou poskytnout nejen právníci a marketingoví specialisté, ale i numerologové.

Odpovědnosti za své činy se nezbavíte. Ekonomické dopady možných neúspěchů je však možné zmírnit. Takovým tlumičem může být společnost s ručením omezeným. Podnikatel – fyzická osoba odpovídá za všechny své neúspěchy bez omezení, pořídí-li si ale eseróčko, může spát klidněji. Jeho dům, rodinné auto i šperky jeho manželky budou bezpečnější. Nová obchodní společnost se však může vyplatit i těm, kteří už své eseróčko dávno mají. Chystají-li se totiž rozjet další projekt, a pořídí si za tímto účelem oddělenou společnost, neriskují, že případný neúspěch toho projektu stáhne ke dnu celou firmu.

Pojmenovat firmu je těžší než si ji pořídit

„Založení společnosti s ručením omezeným lze doporučit především s ohledem na bezpečnost této právní formy podnikání. V době krize toto kritérium nabývá na váze,“ konstatuje Martin Chamr, jednatel firmy Chamr & Partners, která prodává předzaložené společnosti. Podle něj jsou rizika podnikání dnes – s ohledem na možné výkyvy v ekonomice a těžko předvídatelnou spolehlivost obchodních partnerů – nemalá. „Společníci eseróčka na rozdíl od podnikajících fyzických osob neručí za firemní závazky celým svým majetkem. Případný nezdar podnikání pak nemusí zásadně ovlivnit osobní finanční situaci společníka a jeho blízkých,“ dodává.

Firem podobných té jeho je na českém trhu mnoho. Svou společnost s ručením omezeným můžete díky nim získat téměř okamžitě. Mnohem složitější proto může být výběr jména, které by vaší společnosti slušelo. Firmy nabízející předzaložené neboli ready-made společnosti je samozřejmě pojmenovávají, jenže ta jména se kupcům málokdy líbí natolik, aby je nevyměnili. Dobře zvolený název společnosti totiž může mít velký podíl na jejím budoucím úspěchu.

„Název firmy je důležitý marketingový tah,“ upozorňuje majitel reklamní agentury Printdesign4U Ivan Kunovský. Když si jej vymyslíte sami, získáte jej prakticky zdarma, v soutěži o zákazníka vám však přesto může přinést pěkných pár bodů navíc. „Velmi povedený je název Stavoplast. Nejen, že dobře zní, ale zároveň vyjadřuje, co společnost, která jej nese, dělá,“ uvádí příklad Kunovský.

Krást jména se nevyplácí

Možností, jak pojmenovat firmu je nepřeberně. Omezení je ovšem také dost. Jejich počet navíc každý den stoupá. Obchodní firmu (tento termín používají české zákony pro název společnosti) je totiž třeba zapsat do obchodního rejstříku. A zápis má svá přísná pravidla. Základní najdeme v desátém paragrafu obchodního zákoníku. Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Žádný z tisíců názvů, které jsou zapsány v rejstříku, už proto nemůžeme pro svou novou firmu použít. Užít nemůžeme ani název, který by se jinému již zapsanému pojmenování výrazněji podobal. I to by totiž mohlo znamenat zákonem zakázanou zaměnitelnost.

„Je třeba zkoumat celkový dojem, který název budí. To, jak bude působit na běžného spotřebitele,“ říká místopředseda Krajského soudu v Brně Petr Kovanič. Při různých předmětech podnikání a sídlech může podle něj k odlišení dvou názvů stačit jen jiná podnikatelská forma. Tedy například to, že nová firma není pražská společnost s ručením omezeným vyrábějící sekačky na trávu, ale ostravská akciovka zabývající se správou pohledávek. „Vždy je však nutné posuzovat názvy ve světle konkrétních souvislostí a podmínek,“ zdůrazňuje Kovanič.

Naopak k odlišení nestačí nestandardní používání malých a velkých písmen či mezer mezi písmeny. Takže srdcové ESO, s.r.o. by vám v případě, že by už v rejstříku bylo Srdcové eso, s.r.o., soud nezapsal. „Je tomu tak proto, že v mluveném projevu od sebe názvy nerozeznáte,“ vysvětluje Kovanič. Stejně tak by proti již existujícímu názvu Skate nemuselo obstát jméno Sk8, které zní (vyslovováno anglicky) stejně. „Ochrana není přiznána pouze písemné podobě obchodní firmy, ale rovněž fonetické, tedy jejímu znění. Je tomu tak proto, že fonetická podobnost k záměně stačí a právní úkony lze navíc učinit také ústně,“ popisuje advokátka Henrieta Hovanová z kanceláře Balcar Polanský Eversheds.

Zároveň však podotýká, že není jisté, do jaké míry by tento aspekt soud při zápisu firmy zkoumal. V případech méně zjevné podobnosti lze spíše očekávat, že soud pojmenování zapíše. Společnost, která se tím bude cítit poškozena, se nicméně může bránit,“ dodává Hovanová. Ke své obraně může využít ustanovení obchodního zákoníku o ochraně firmy a o nekalé soutěži. Nekalosoutěžní jednání může spočívat například v nebezpečí záměny upraveném v paragrafu 47 obchodního zákoníku, nebo v parazitování na pověsti podle paragrafu 48 téhož předpisu. V obou případech se jedná o speciální formy zakázaného soutěžního jednání.

„Ten, kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, se může domáhat, aby se uživatel takového jednání zdržel a odstranil způsobený závadný stav. Žalobním návrhem přitom musí požadovat změnu firmy, tedy názvu společnosti,“ říká Hovanová. Kromě toho podle ní může chtít vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. „Byla-li neoprávněným užíváním firmy podnikateli způsobena škoda, lze se domáhat i její náhrady. Mimoto může soud žalobci, jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady žalovaného,“ dodává Hovanová.

Hitlerova mládež do rejstříku nepatří

ČÍSLA PROFITU

Zuzana Pavelková spočítala, co v sobě nese název týdeníku Profit. Každé písmeno má svou číselnou hodnotu. Tyto hodnoty se dále různými způsoby sčítají a výsledkem jsou čtyři numerologicky významná čísla. Činné, vibrační, intimní a realizační. Každé z nich má pro nositele jiný význam a předurčuje ho k různým vlastnostem. Čísla Profitu a kvality, které s sebou nesou, jsou následující:

  • *Činné číslo 3 = šikovnost a přizpůsobivost Vibrační číslo 3 = komunikace, kontakt s lidmi, potřeba vnějších podnětů Intimní číslo 6 = odpovědnost, umělecké vlohy, nadání být prostředníkem Realizační číslo = dobrá schopnost práce s veřejností Pravidla omezující podnikatele v pojmenovávání společností ovšem nejsou jednoznačná. Rozhodování bývá složité a stává se, že soud vyšší instance rozhodnutí nižšího soudu změní. „Náš soud například rozhodl, že firmy JPN cz, s.r.o. a JPN s.r.o. jsou zaměnitelné. Vrchní soud v Olomouci se však k tomuto názoru nepřiklonil,“ popisuje Kovanič. Oba názvy tak mohou existovat vedle sebe. Rozhodnutí brněnského krajského soudu, že pojmenování Houss a House jsou zaměnitelné, naopak olomoucký vrchní soud potvrdil. Názory soudců se v mnoha případech různí. Nelze je vždy předvídat, proto je lepší volit název firmy tak, aby se předešlo případným sporům. Zajímavým příkladem názorové nejednotnosti českých rejstříkových soudů je komanditní společnost Rozhodčí soud České republiky. Ta je již od podzimu 2006 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Kromě zaměnitelnosti přitom najdeme v zákoně ještě jeden zákaz přímo spojený s obchodní firmou (tedy s názvem) – nesmí klamat. Název Rozhodčí soud České republiky přitom může (alespoň u méně informovaných občanů) vzbudit dojem, že se jedná o státní, tedy veřejnoprávní instituci. Jenže to pojmenování patří obchodní společnosti – tedy subjektu, který je podnikatel podobně jako řezník, k němuž si chodíte pro salám. „Já osobně jsem příslušný rejstříkový soud na tento klamavý název písemně upozorňoval, avšak ke změně, bohužel, dodnes nedošlo,“ lituje Kovanič. Ostatní pravidla, kterými je nutné se při pojmenovávání firmy řídit, se v zákonech hledají složitěji. Další výslovné zákazy v zákonech nenajdeme, nedovolenost některých názvů proto musíme odvozovat z obecných ustanovení. „Do rejstříku nemohou být zapsány například urážlivé či vulgární názvy. Je tomu tak proto, že by tím byly porušeny zavedené obchodní zvyklosti, podle kterých má být podnikání slušné,“ říká Kovanič. S návrhem na zápis firmy Hitlerjugend byste proto neuspěli. „Obchodní firma musí být v souladu s dobrými mravy. Proto nesmí obsahovat ani fašistické či diskriminační prvky nebo jejich náznaky,“ doplňuje Hovanová. O autech, co chtějí být slyšet Nejjednoduší je pojmenovat firmu po zakladateli. Jenže ne každé jméno je marketingově vhodné. „Nemělo by být krkolomné ani moc obyčejné a mělo by být snadno zapamatovatelné. Jmenujete-li se kupříkladu Kostasjafanakopolupidos, možná byste se měli při výběru názvu vydat jinou cestou. Nejenže si takové jméno vaši zákazníci nebudou pamatovat, ale je třeba myslet i na to, že v ideálním případě by měla názvu firmy odpovídat i – dnes už takřka nezbytná – internetová doména,“ doporučuje Kunovský. A www.kostasjafanakopolupidos.cz by se vašim zákazníkům psalo těžko. Výhodné je, jmenujete-li se třeba Jahoda a podnikáte v oboru ovoce – zelenina. Ne každý však má takové štěstí. A někteří mají dokonce smůlu – můžete být nositelem na první pohled naprosto neutrálního jména, jenže vás mohou zradit souvislosti. „Není dobré podcenit asociace spojené s vámi vybraným názvem firmy. Jmenujete-li se například Kožený, asi by nebylo vhodné zakládat si pod tímto jménem firmu na finanční poradenství,“ vysvětluje Kunovský. Dobré jméno vám mohou zkazit nejen cizí lidé. Může se to povést i vám samotným. „Chcete-li pojmenovat firmu po sobě, musíte si uvědomit, že nesete svoji kůži na trh. Vaše jméno získá v případě neúspěchu cejch, kterého se možná nikdy nezbavíte. Proto bych byl raději opatrný, jméno má každý jenom jedno a hazardovat s ním se nevyplácí. Následky mohou nést v mnoha případech i potomci,“ radí Kunovský. Ne vždy ale můžete vlastní jméno použít. „Taková komplikace potkala příklad Augusta Horcha,“ vybavuje si Kunovský příklad německého podnikatele. Jeho příběh skončil šťastně, původní jméno Horchovy firmy přitom však vzalo za své. Firmu nesoucí jeho jméno musel kvůli prohranému soudnímu sporu se svými bývalými partnery přejmenovat. Jeho postup se dá srovnat s počínáním chytré horákyně. Název totiž změnil i nezměnil. Své jméno, které ve staré němčině znamená poslouchej, přeložil do latiny. Slovo audi zná díky tomuto jeho kroku celý svět. Když nevěstinec, tak Drak**

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Kdyby Horch své jméno neprohrál, třeba by jeho automobilka nikdy nedosáhla takových úspěchů, jaké ji čekaly pod názvem Audi.

Na jméně záleží – možná ještě víc, než si obvykle připouštíme. Jsou lidé, kteří věří, že změna jména může firmu postavit na nohy. Na tom by ještě nemuselo být nic divného, jenže důvody, které uvádějí, nepatří mezi standardní nástroje reklamních agentur. Jsou jimi totiž energie a vibrace, jež v sobě pojmenování nese. Ne každý je ochotný připustit, že by něco podobného mohlo fungovat, nicméně najít lidi, kteří vám spočítají vhodný název pro vaši firmu, je dnes jednoduché. Jsou to numerologové – lidé, kteří vám vypočítají, kdy je vhodný den pro svatbu, jak byste měli pojmenovat své dítě, aby bylo chytřejší, a mnoho dalších „užitečných“ věcí.

Do jejich nabídek začínají pomalu pronikat i výpočty spadající do světa byznysu. Tedy do oblasti, ve které míváme tendence tvářit se ještě racionálněji než obvykle. Po podobných službách nebyla poptávka jen za doby císaře alchymistů Rudolfa II. Tyto služby lidé poptávají i dnes. „Moji klienti se mě nejčastěji ptají na záležitosti související s jejich soukromým životem. Počet lidí, kteří za mnou přijdou, protože chtějí zjistit, který den by měli podepsat důležitou smlouvu, nebo kterého zaměstnance by měli přijmout, však neustále roste. Na jména svých firem se samozřejmě ptají také,“ popisuje zájem podnikatelů o hry s čísly numeroložka Zuzana Pavelková.

A jaká je vlastně souvislost mezi názvem a úspěchem? „V numerologii nehledám žádná kouzla, chápu ji jako aplikovanou statistiku a tak s ní i pracuji. Netvrdím, že to, co spočítám, se stane. Jméno s nevhodnými vibracemi nemusí nutně znamenat, že se firmě nebude dařit. Na základě svých zkušeností ale mohu říct, že je to pravděpodobné,“ vysvětluje Pavelková. Energie názvu firmy by podle ní měla odpovídat oboru, ve kterém chce podnikatel působit, i jeho vlastnímu charakteru.

Od štěstí nás přitom může dělit maličkost. Přesněji řečeno – pár písmenek. Některá z nich jsou velmi oblíbená. Například tři áčka. Když v internetovém vyhledavači obchodního rejstříku zadáte do okénka název subjektu AAA, počet nalezených firem bude minimálně 113. Najdete mezi nimi nejen AAA reality, či auta, ale i barvy, architekty a desítky dalších. Drtivá většina majitelů těchto firem sledovala při výběru jména jediný cíl – dostat se na začátek telefonního (nebo podobného) seznamu. Jenže tři áčka prý mohou vašem podniku prospět i jinak. „Představte si firmu, která se jmenuje, třeba po svém majiteli, Rybka. Nedaří se jí, má málo zakázek a skomírá. Pak jejího majitele osvítí a on se rozhodne firmu přejmenovat. To bude tím, že nejsem vidět v seznamu, řekne si a z firmy udělá AAA Rybku. Vedlejším produktem této změny je energie tří áček – tři jedničky, jejichž součet je tři. Každé písmeno má v numerologii svou číselnou hodnotu. Ke každému číslu pak zase patří určité kvality. Tři áčka jsou tři jedničky – to je podnikatelský duch, ego, síla vítěze. Jejich součet je trojka – to je mozek, který ty jedničky dokáže nasměrovat tam, kam je třeba. A tahle kombinace může firmu nakopnout,“ snaží se Pavelková nastínit princip numerologie.

Výběr názvu je samozřejmě mnohem složitější. Numerologie je věda, Zuzana Pavelková ale přesto doplňuje ještě jeden jednoduchý tip. „Chcete-li si pořídit veřejný dům, měli byste ho pojmenovat tak, aby název začínal na čtyřku – to jsou písmena D, M a V, takže třeba Drak. To je číslo sexu – a vašemu podniku stoprocentně prospěje.“

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít