Jednodušší cesta ke stanovení dluhu

11. března 2010, 13:05 - Richard W. Fetter
11. března 2010, 13:05

Výpočet zákonných úroků z prodlení je komplikovaný. Výše příslušných úroků se každého půlroku mění. Stávajícímu mechanizmu počítání úroků však zvoní hrana. Od letošního července se výše úroku z prodlení v konkrétním případě měnit nebude.

Autor: Artklee

Počítání úroků z prodlení dozná od letošního července další významné změny. Úroky z dřívějšího prodlení se sice budou stále měnit, ty z nově započatého prodlení se však již měnit nebudou. Vděčíme za to novému nařízení vlády.

Právní úprava úroků

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat vedle plnění i úroky z prodlení. Jejich výši stanoví prováděcí předpis.

Občanskoprávní úroky z prodlení se uplatňují i ve vztazích pracovněprávních. Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem pak i ve vztazích obchodněprávních.

Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku z obchodněprávního vztahu a není smluvena sazba úroků z prodlení, je povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě. Chybí-li však ve smlouvě takové určení, řídí se výše úroků, které je povinen zaplatit, rovněž předpisy práva občanského.

Do konce roku 2000 byl dlužník – účastník obchodněprávního vztahu – povinen z nesplacené částky platit úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak ve výši o jedno procento vyšší, než činila úroková sazba určená obdobným způsobem, jaký je používán u smlouvy o úvěru. Od ledna 2001 je však obchodněprávní úprava úroků z prodlení navázána na úpravu občanskoprávní. Tato úprava se přitom použije i na vztahy vzniklé před rokem 2001 – to za předpokladu, že prodlení nastalo v roce 2001 či později. I nadále si však mohou věřitel a dlužník v rámci obchodněprávního vztahu dohodnout smluvní úroky odlišné od úroků zákonných. Nemohou přitom ale překročit zásady dobrých mravů a poctivého obchodního styku.

Ve vztazích podléhajících občanskému zákoníku (respektive zákoníku práce) však výši úroků z prodlení jednostranně stanovit či dohodnout odlišně od výše zákonných úroků z prodlení nelze. V těchto případech je vždy nutné uplatnit výši jednotně určenou obecně závazným právním předpisem. Eventuálního snížení celkové částky úroků z prodlení, kterou je dlužník povinen věřiteli uhradit, by mohl věřitel dosáhnout tak, že by požadoval úroky v předepsané výši jen za určitou část doby prodlení, nikoliv za celou tuto dobu. Věřitel tak může část úroků z prodlení dlužníkovi odpustit. Zvýšení částky úroků z prodlení je však absolutně vyloučeno.

Úroky a sazby ČNB

Výši úroků z prodlení stanoví od 15. července 1994 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. To bylo zásadně upraveno nařízením vlády č. 163/2005 Sb. (účinným od 28. dubna 2005) a nařízením vlády č. 33/2010 Sb. Poslední změna bude účinná od 1. července roku 2010. Jak se tedy budou úroky z prodlení počítat?

Před 15. červencem 1994 činily úroky z prodlení (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., v tehdy platném znění) tři procenta ročně. Šlo o pevnou sazbu, která nebyla odvozována od žádné sazby České národní banky.

Od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 činila výše úroků z prodlení ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Procentní sazba úroků zůstávala pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později diskontní sazba změnila.

Od 28. dubna 2005 do 30. června 2010 odpovídá roční výše úroků z prodlení výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, byla a je (a jde-li o prodlení započaté do 30. června 2010, stále bude) výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby. Při vzniku prodlení se však výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro první den toho kalendářního pololetí, v němž prodlení nastalo. Důležitá je tedy repo sazba platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. S ohledem na to se úroková sazba za prodlení obvykle měnila, mění a bude měnit vždy k 1. lednu a 1. červenci příslušného kalendářního roku.

VÝVOJ ÚROKŮ Z PRODLENÍ
období - úrok 27. 8. 2004–27. 1. 2005 - 3,0 % 28. 1. 2005–31. 3. 2005 - 2,5 % 1. 4. 2005–27. 4. 2005 - 2,0 % 28. 4. 2005–30. 6. 2005 - 9,5 % 1. 7. 2005–31. 12. 2005 - 8,75 % 1. 1. 2006–31. 12. 2006 - 9,0 % 1. 1. 2007–30. 6. 2007 - 9,5 % 1. 7. 2007–31. 12. 2007 - 9,75 % 1.1. 2008–30. 6. 2008 - 10,5 % 1. 7. 2008–31. 12. 2008 - 10,75 % 1. 1. 2009–30. 6. 2009 - 9,25 % 1. 7. 2009–31. 12. 2009 - 8,5 % 1. 1. 2010–30. 6. 2010 - 8,0 % Pramen: Česká národní banka

Od 1. července 2010 bude roční výše úroků z prodlení nově odpovídat výši repo sazby ČNB stanovené pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Procentní sazba úroků bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později repo sazba změní. Při vzniku prodlení se přitom výše úroku z prodlení nově nebude odvíjet od repo sazby platné v první den prodlení. Pro výpočet bude důležitá repo sazba, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předcházelo kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.

Různé mechanizmy počítání úroků**

Mechanizmus výpočtu úroků z prodlení byl opakovaně podstatným způsobem změněn. S ohledem na to je třeba přesně rozlišovat, kdy k prodlení došlo, a věnovat maximální pozornost přechodným opatřením. Jen tak mohou být úroky z prodlení počítány správným způsobem.

Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před 15. červencem 1994, řídí se výše úroků z prodlení nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v původním znění. To znamená, že se výše úroků z prodlení nemění, zůstává stejná po celou dobu prodlení.

Výše úroků z prodlení, k němuž došlo od 15. července 1994 do 27. dubna 2005, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném před 28. dubnem 2005. Procentní sazba úroků z prodlení se nemění, zůstává stejná po celou dobu prodlení.

Došlo-li (eventuálně dojde-li) k prodlení po 28. dubnu 2005 do konce letošního června, výše úroků z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění novely č. 163/2005 Sb. Nastalo-li (či nastane-li) tedy prodlení s plněním peněžitého dluhu od 28. dubna 2005 do 30. června 2010, procentní sazba úroků z prodlení použitá pro daný případ prodlení se mění.

Od letošního července se výše úroků z prodlení bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění novely č. 33/2010. To znamená, že nastane-li prodlení s plněním peněžitého dluhu ode dne 1. července 2010, výše úroků z prodlení se nebude měnit. Zůstane stejná po celou dobu prodlení.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít